Страница 1 от 1

КРС обявява търг за лицензия за DRM радиоразпръскване

Публикувано на: 12 Апр 2007, 05:51
от predavatel
КРС обявява търг за лицензия за цифрово радиоразпръскване по технология DRM

Комисията за регулиране на съобщенията обяви търг с тайно наддаване за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на съобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване / чрез използване на DRM технология/. То ще се осъществява в обхвата на къси вълни 5 900 kHz– 26 000 kHz на територията на гр. София, софийска област и предавания за чужбина със зони на разпространение Западна Европа и САЩ. КРС взе това решение в резултат на постъпило искане от заинтересовани лица. След проучване на техническите възможности регулаторът счете , че са налице технически възможности за предоставяне на 10 честотни канала, предмет на сезонно международно координиране в честотните ленти определени в Националния честотен план. Лицензията ще бъде със срок 10 години.

Подробна информация за обявения търг кликнете тук

За контакти:
Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя
e-mail: [email protected],

Калин Каролев – главен експерт
e-mail: [email protected],
телефон: 02/949 22 73

Re: КРС обявява търг за лицензия за DRM радиоразпръскване

Публикувано на: 19 Май 2007, 20:00
от predavatel
Публикувано в сайта на КРС:

Регистър на лицата, закупили тръжни книжа за търг с тайно наддаване за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на къси вълни по технология DRM за територията на гр. София и обл. София и предавания за чужбина със зони за разпространение Западна Европа и САЩ обявен с решение № 449 на КРС от 22 март 2007 г. / дв.бр. 31 /13.04.07г./

№ Изх.№ / Дата                ФИРМА, ЗАКУПИЛА ТРЪЖНИ КНИЖА

1. 19-00–01/25.04.2007 г.  „СПЕЙС ЛАЙН“ ООД

2. 19-00 –02/27.04.2007 г.  „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

3. 19-00–03/11.05.2007 г.  „АЛФА РАДИО“ ООД

Re: КРС обявява търг за лицензия за DRM радиоразпръскване

Публикувано на: 27 Май 2007, 23:35
от mita6ki
alfa радио ли ?  :Hmmm
това щом ще е на къси вълни ако имам приемник би трябваоло да го хващам във Враца

КРС прекратява търга за DRM – радио

Публикувано на: 01 Юни 2007, 14:54
от predavatel
Комисията за регулиране на съобщенията прекратява търга за DRM – радио
2007/05/30

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) взе решение да прекрати тържната процедура за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване в обхвата на къси вълни по технологията DRM за територията на град София, област София и предавания за чужбина със зони на разпространение Западна Европа и САЩ.
Търгът с тайно наддаване беше обявен с решение на КРС от 22 март 2007 г. в съответствие с изискванията на Закона за далекосъобщенията. Започналата процедура не може да продължи, тъй като е в противоречие с влезлия в сила Закон за електронните съобщения (ЗЕС). С него се въвежда нов ред, който предвижда издаването на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за цифрово наземно радиоразпръскване от страна на КРС да става след издаването на програмна лицензия от Съвета за електронни медии (СЕМ). Тази процедура вероятно също ще претърпи изменения, във връзка с разпоредбите, засягащи СЕМ. Това се налага, защото Законът за радио и телевизия трябва да бъде приведен в съответствие с ЗЕС до 6 месеца. До този момент тръжни книжа са закупили „Българска Телекомуникационна компания” АД, „Алфа радио” ООД и „Спейс лайн” ООД. Регулаторът ще върне внесените от кандидатите пари.
Настоящото решение за прекратяване на тръжната процедура ще бъде обнародвано в Държавен вестник.

За контакти:

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя
e-mail: [email protected],

Калин Каролев – главен експерт
e-mail: [email protected],

телефон: 02/949 22 73