Страница 33 от 62

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 27 Мар 2019, 20:31
от az
КРС и СЕМ феодални структури ли са или да?

https://dab.bg/?news=%d1%81%d1%82%d0%b0 ... 0%b1%d0%bb

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 28 Мар 2019, 11:24
от ЖОРО
az написа:КРС и СЕМ феодални структури ли са или да?

https://dab.bg/?news=%d1%81%d1%82%d0%b0 ... 0%b1%d0%bbдефакто са .. изпълняват поръчки на определени кръгове..

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 30 Мар 2019, 11:25
от tatarina
То е ясно че се изпълняват поръчки на хора които не искат нови играчи и нови инвестиции. Да се запази статуквото. Но света се променя и потребителя иска нови неща. Щее хубаво нещата да се променят преди 31.12.2019 год както е записано и в сайта. Но си мисля че е възможно и цялата работа да е постановка. Но тук навлизаме в конспирация.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 30 Мар 2019, 11:48
от ЖОРО
tatarina написа:То е ясно че се изпълняват поръчки на хора които не искат нови играчи и нови инвестиции. Да се запази статуквото. Но света се променя и потребителя иска нови неща. Щее хубаво нещата да се променят преди 31.12.2019 год както е записано и в сайта. Но си мисля че е възможно и цялата работа да е постановка. Но тук навлизаме в конспирация.


Проблема идва от редиците на Оберон и РАДИО 1 тези 2 групи пречат на развитието на радио пазара..
Другите 2 са за развитие и излъчване в цяла българия това е проблема .
и понеже Обероновци и другия катил от групата на БГ РАДИО "Мистър 50 МИЛИОНА" ! .. са по близки със СЕМ и Властта+ (АБРО) като цяло .. те бавят нещата.. и от там тръгват и едни други паразити с пипала на октопод. които държат в хватка медийния пазар като цяло реклами , социологически проучвания и нагласи итн . и на него трябва да му се види сметката.. нека го кажем директно ДА може и да се стигне до бой с кръв .по Цариградско Шосе . :D :D :D Но има и вариянт Иван Димитров от КРС и София Владимирова - СЕМ да бъде осъдени до 8 години затвор за не изпълнение на служебните си ангажименти !

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 31 Мар 2019, 09:24
от tatarina
Имаш пълната ми подкрепа. Всеки който с действие или бездействие извършва нехайство или престъпление трябва да бъде наказан, съгласно закона. Но за мен е важно, а и за всички потребители, DAB да стартира поне в софийско и да бъде скоро.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 31 Мар 2019, 12:43
от ЖОРО
tatarina написа:Имаш пълната ми подкрепа. Всеки който с действие или бездействие извършва нехайство или престъпление трябва да бъде наказан, съгласно закона. Но за мен е важно, а и за всички потребители, DAB да стартира поне в софийско и да бъде скоро.


Действа се в тази посока .. Не може Македония ,Сърбия Гърция и Турция да имат цифрово радио а в БГ да няма

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 31 Мар 2019, 16:37
от popovp
И Румъния, т.е. всички съседи.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 31 Мар 2019, 16:40
от Джорджи™
ЖОРО написа:Действа се в тази посока .. Не може Македония ,Сърбия Гърция и Турция да имат цифрово радио а в БГ да няма

Може, може, в държавата на абсурдите всичко може..

popovp написа:И Румъния, т.е. всички съседи.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 17 Апр 2019, 10:21
от daniel359
За съжаление идеята за цифрово радио в България отново е порязана. Бих казал егати обществените консултации егати чудото.

Решение №141 от 04.04.2019
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със заявление вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г. и писмо с вх.
№ 08-01-89Е/29.03.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, във връзка с Решение № 258/05.07.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщениятаКОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА


РЕШИ:


Спира административното производство по заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г., подадено от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД за издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (Т-DAB+) за територията на гр. София.Мотиви:


В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е постъпило заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г., коригирано с писмо с вх. № 08-01-89Е/29.03.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД за издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (Т-DAB+) за територията на гр. София. Като основание за издаване на временното разрешение по реда на чл. 109 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) предприятието посочва изпробването на нови технологии за осъществяване на цифрово наземно радиоразпръскване по технология Т-DAB+.
Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), административното производство по издаване на индивидуален административен акт се спира при наличието на образувано друго административно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.
С Решение № 258/05.07.2018 г. е приет проект на Позиция на КРС относно издаването на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (T-DAB+). С посоченото решение е открита процедура за обществени консултации, като на заинтересованите лица е предоставен срок за представяне на писмени становища по проекта, считано от публикуването на съобщението за откритата процедура. Съгласно проекта до приемането на документ/стратегия за развитието на наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в Република България КРС няма да издава разрешения, в това число и временни, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (T-DAB+). Към настоящия момент посочената процедура не е приключила с окончателно решение по чл. 37, ал. 4 от Закона за електронните съобщения за приемане на резултатите от проведените обществени консултации.
Видно от горното, налице е висящо административно производство, което налага спиране на производството по заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД за издаване на временно разрешение.
Във връзка с изложените обстоятелства КРС прилага разпоредбата на 54, ал. 1, т. 5 от АПК и спира производството по заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, тъй като издаването на индивидуален административен акт във връзка с посоченото заявление не може да стане преди приключване на образуваното административно производство.


Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд - София област.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Кристина Хитрова) (Иван Димитров)


Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 17 Апр 2019, 13:45
от az
СЕМ още крият протокола от заседанието на 26,03,2019. Чудно защо ли? :D

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 17 Апр 2019, 13:53
от daniel359
Да, бях видял в един от проектите на дневен ред, че ще се разглежда заявление за цифрово радио, но в протоколи от заседания не намерих нищо.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 18 Апр 2019, 23:09
от Atlantique
Тази събота, 15 април 2019, в медийното предаване на БНР "Мрежата" имаше интервю с директора Александър Велев, който направо заяви, че България е изключително закъсняла с въвеждането на DAB+, поради което е най-добре този етап и тази технология да бъдат прескочени, и да се отива направо към интернет излъчване и към подкасти. Той самият смята, че подкастите са бъдещето, както и че новите DAB+ автомобилни радиа го доказвали: там където няма сигнал автоматично преминават на стрийминг от мобилен интернет, и слушателят дори не разбира, по каква технология всъщност слуша в момента радиото в автомобила си.

Една от събеседничките се опита да опонира, че държавата България се е ангажирала да доставя аудио съдържание по DAB+, и че въпроса с техническата достъпност на радиото не може да се пренебрегва, като се казва "ами нали има интернет...".

Останах с впечатление, че Генералният директор на БНР Александър Велев всъщност изрази някакво неформално съгласие на хората във властта, циркът с DVB-T, който се случи у нас с телевизията, изобщо да не се повтаря с радиото. И да не се повтаря не в смисъл, че този път да се направи всичко както трябва, а да не се прави въобще! Т.е. да не се инвестира изобщо, да не се правят нарочни офшорки, фалшиви конкурси и т.н. с цел създаване на поредния частен монопол. :o

Предаването вече е достъпно. Изказването на Генералният директор на БНР Александър Велев по повод срещата на EBU и за бъдещето на DAB+ е ок. 8 мин., и се намира на ок. 5:55-14:30 мин.
http://82.119.84.123/storage/HristoBote ... 13_EBU.mp3

Всеки може лично да чуе, и сам да прецени какви са шансовете за DAB+ в България в обозримо бъдеще. По думите на Велев, отново интереси на частни радиа са водещи при вземането на решения по въпроса. Това изглежда е и "държавната политика" - да се пазят интересите на частни медии.
http://bnr.bg/hristobotev/post/10110853 ... nite-medii
http://bnr.bg/hristobotev/mrezhata/broadcast

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 09:30
от tatarina
Каквото и да правят ще им се наложи да въведат стандарт DAB + цифрово радио. За съжаление шефовете на държавните медии често изразяват политическо пристрастие , икономическа зависимост или чисто некомпетентност. След като все още сме в ЕС и там/тука се въвежда този стандарт за цифрово радио това ще бъде и в България. До края на 2019 година ще се наложи да тръгне.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 10:40
от ЖОРО
tatarina написа:Каквото и да правят ще им се наложи да въведат стандарт DAB + цифрово радио. За съжаление шефовете на държавните медии често изразяват политическо пристрастие , икономическа зависимост или чисто некомпетентност. След като все още сме в ЕС и там/тука се въвежда този стандарт за цифрово радио това ще бъде и в България. До края на 2019 година ще се наложи да тръгне.


ЕС няма общо с въвеждането на цифрово радио .. Финландия няма цифрово радио
поради факта че всичко в YLE е подкаст и 12 радио програми които се слушат онлайн и ФМ ..

Споделям мнението на Велев че въвждането на ДАБ+ е закъсняло ..

Не виждам кой ще е тоя инвеститори който ще даде стотици милиони в изграждането на мрежа от която печалбата няма да е много розова ..

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 14:13
от az
БНР да прави каквото си ще, това обаче по никакъв начин не оправдава СЕМ и КРС да спират тези, които желаят да пуснат MUX.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 14:28
от Джорджи™
Ще се мотат още и накрая ЕС/ЕК ще започнат наказателна процедура срещу България и отново бедните граждани ще плащат глобите.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 16:43
от qwerty1
Според мен не е добра идея да спираме FM излъчването, защото то е много разпространено, за разлика от DAB. В телефоните и колите например няма DAB.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 17:26
от az
Някой някъде да е споменавал, че ще се спира FM излъчването? За разлика от телевизията, при радиото няма никакво изискване от Брюксел за спиране на FM.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 20 Апр 2019, 08:45
от ЖОРО
az написа:Някой някъде да е споменавал, че ще се спира FM излъчването? За разлика от телевизията, при радиото няма никакво изискване от Брюксел за спиране на FM.


Никой нищо няма да спира в ДАБ+ само БНР ще има изгода да излъчва защото пак казвам цената за национален ефир за всичките 16канала ще е колкото за национално излъчване на 2те програми ,но това няма значение защото държавата го плаща ..

Частните освен на локален принцип на национален не ги виждам .. едно е в момента да дават по 100000за точки излъчване на година ,друго е по 100 000 на месец

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 20 Апр 2019, 14:30
от az
За "протокола" да отбележа, че сърбите стартираха втори DAB+ предавател. Излъчва от Црвени Чот (Нови Сад) и покрива по-голямата част от Войводина и Срем.