Страница 33 от 79

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 17 Апр 2019, 10:21
от daniel359
За съжаление идеята за цифрово радио в България отново е порязана. Бих казал егати обществените консултации егати чудото.

Решение №141 от 04.04.2019
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със заявление вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г. и писмо с вх.
№ 08-01-89Е/29.03.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, във връзка с Решение № 258/05.07.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщениятаКОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА


РЕШИ:


Спира административното производство по заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г., подадено от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД за издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (Т-DAB+) за територията на гр. София.Мотиви:


В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е постъпило заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г., коригирано с писмо с вх. № 08-01-89Е/29.03.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД за издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (Т-DAB+) за територията на гр. София. Като основание за издаване на временното разрешение по реда на чл. 109 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) предприятието посочва изпробването на нови технологии за осъществяване на цифрово наземно радиоразпръскване по технология Т-DAB+.
Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), административното производство по издаване на индивидуален административен акт се спира при наличието на образувано друго административно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.
С Решение № 258/05.07.2018 г. е приет проект на Позиция на КРС относно издаването на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (T-DAB+). С посоченото решение е открита процедура за обществени консултации, като на заинтересованите лица е предоставен срок за представяне на писмени становища по проекта, считано от публикуването на съобщението за откритата процедура. Съгласно проекта до приемането на документ/стратегия за развитието на наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в Република България КРС няма да издава разрешения, в това число и временни, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (T-DAB+). Към настоящия момент посочената процедура не е приключила с окончателно решение по чл. 37, ал. 4 от Закона за електронните съобщения за приемане на резултатите от проведените обществени консултации.
Видно от горното, налице е висящо административно производство, което налага спиране на производството по заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД за издаване на временно разрешение.
Във връзка с изложените обстоятелства КРС прилага разпоредбата на 54, ал. 1, т. 5 от АПК и спира производството по заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, тъй като издаването на индивидуален административен акт във връзка с посоченото заявление не може да стане преди приключване на образуваното административно производство.


Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд - София област.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Кристина Хитрова) (Иван Димитров)


Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 17 Апр 2019, 13:45
от az
СЕМ още крият протокола от заседанието на 26,03,2019. Чудно защо ли? :D

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 17 Апр 2019, 13:53
от daniel359
Да, бях видял в един от проектите на дневен ред, че ще се разглежда заявление за цифрово радио, но в протоколи от заседания не намерих нищо.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 18 Апр 2019, 23:09
от Atlantique
Тази събота, 15 април 2019, в медийното предаване на БНР "Мрежата" имаше интервю с директора Александър Велев, който направо заяви, че България е изключително закъсняла с въвеждането на DAB+, поради което е най-добре този етап и тази технология да бъдат прескочени, и да се отива направо към интернет излъчване и към подкасти. Той самият смята, че подкастите са бъдещето, както и че новите DAB+ автомобилни радиа го доказвали: там където няма сигнал автоматично преминават на стрийминг от мобилен интернет, и слушателят дори не разбира, по каква технология всъщност слуша в момента радиото в автомобила си.

Една от събеседничките се опита да опонира, че държавата България се е ангажирала да доставя аудио съдържание по DAB+, и че въпроса с техническата достъпност на радиото не може да се пренебрегва, като се казва "ами нали има интернет...".

Останах с впечатление, че Генералният директор на БНР Александър Велев всъщност изрази някакво неформално съгласие на хората във властта, циркът с DVB-T, който се случи у нас с телевизията, изобщо да не се повтаря с радиото. И да не се повтаря не в смисъл, че този път да се направи всичко както трябва, а да не се прави въобще! Т.е. да не се инвестира изобщо, да не се правят нарочни офшорки, фалшиви конкурси и т.н. с цел създаване на поредния частен монопол. :o

Предаването вече е достъпно. Изказването на Генералният директор на БНР Александър Велев по повод срещата на EBU и за бъдещето на DAB+ е ок. 8 мин., и се намира на ок. 5:55-14:30 мин.
http://82.119.84.123/storage/HristoBote ... 13_EBU.mp3

Всеки може лично да чуе, и сам да прецени какви са шансовете за DAB+ в България в обозримо бъдеще. По думите на Велев, отново интереси на частни радиа са водещи при вземането на решения по въпроса. Това изглежда е и "държавната политика" - да се пазят интересите на частни медии.
http://bnr.bg/hristobotev/post/10110853 ... nite-medii
http://bnr.bg/hristobotev/mrezhata/broadcast

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 09:30
от tatarina
Каквото и да правят ще им се наложи да въведат стандарт DAB + цифрово радио. За съжаление шефовете на държавните медии често изразяват политическо пристрастие , икономическа зависимост или чисто некомпетентност. След като все още сме в ЕС и там/тука се въвежда този стандарт за цифрово радио това ще бъде и в България. До края на 2019 година ще се наложи да тръгне.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 10:40
от ЖОРО
tatarina написа:Каквото и да правят ще им се наложи да въведат стандарт DAB + цифрово радио. За съжаление шефовете на държавните медии често изразяват политическо пристрастие , икономическа зависимост или чисто некомпетентност. След като все още сме в ЕС и там/тука се въвежда този стандарт за цифрово радио това ще бъде и в България. До края на 2019 година ще се наложи да тръгне.


ЕС няма общо с въвеждането на цифрово радио .. Финландия няма цифрово радио
поради факта че всичко в YLE е подкаст и 12 радио програми които се слушат онлайн и ФМ ..

Споделям мнението на Велев че въвждането на ДАБ+ е закъсняло ..

Не виждам кой ще е тоя инвеститори който ще даде стотици милиони в изграждането на мрежа от която печалбата няма да е много розова ..

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 14:13
от az
БНР да прави каквото си ще, това обаче по никакъв начин не оправдава СЕМ и КРС да спират тези, които желаят да пуснат MUX.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 16:43
от qwerty1
Според мен не е добра идея да спираме FM излъчването, защото то е много разпространено, за разлика от DAB. В телефоните и колите например няма DAB.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 19 Апр 2019, 17:26
от az
Някой някъде да е споменавал, че ще се спира FM излъчването? За разлика от телевизията, при радиото няма никакво изискване от Брюксел за спиране на FM.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 20 Апр 2019, 08:45
от ЖОРО
az написа:Някой някъде да е споменавал, че ще се спира FM излъчването? За разлика от телевизията, при радиото няма никакво изискване от Брюксел за спиране на FM.


Никой нищо няма да спира в ДАБ+ само БНР ще има изгода да излъчва защото пак казвам цената за национален ефир за всичките 16канала ще е колкото за национално излъчване на 2те програми ,но това няма значение защото държавата го плаща ..

Частните освен на локален принцип на национален не ги виждам .. едно е в момента да дават по 100000за точки излъчване на година ,друго е по 100 000 на месец

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 20 Апр 2019, 14:30
от az
За "протокола" да отбележа, че сърбите стартираха втори DAB+ предавател. Излъчва от Црвени Чот (Нови Сад) и покрива по-голямата част от Войводина и Срем.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 22 Апр 2019, 09:27
от ЖОРО
Джорджи™ написа:
ЖОРО написа:Никой нищо няма да спира в ДАБ+ само БНР ще има изгода да излъчва защото пак казвам цената за национален ефир за всичките 16канала ще е колкото за национално излъчване на 2те програми ,но това няма значение защото държавата го плаща ..

Частните освен на локален принцип на национален не ги виждам .. едно е в момента да дават по 100000за точки излъчване на година ,друго е по 100 000 на месец

От къде идва 12-кратното увеличение на цената?
Аз виждам решение и то е частните радиостанции да поискат същите като за ФМ или по-ниски цени, а не по-високи, които ще ги изхвърлят от играта...Увеличението идва от това че предавателната мрежа трябва да се изплаща , с нея се плаща и всяка точка на КРС точки ВИВАКОМ

и защо трябва да се дублира ФМ при положение че идеята е а има пълно покритие по АМ ХЕМУС,ТРАКИЯ, СТРУМА , ЧЕРНО МОРЕ ,МАРИЦА ????? радио се слуша в колата .. а това означава че трябва всички радия от медийните групи да имат пълно покритие в големите градове над 40хил души .. НО пак казвам не е ясно кой ще е тоя инвеститори който ще вложи поне 40млн евро в предавателни мощности , и да вложи още 10млн в рекламна кампания . а и ако се разбере че трябва да се сменят приемници . народа ще се откаже.. за това наистина е по удачен модела Хибрид Аналог и Дигитал .. там където няма покритие аналогово или цифрово да се минава на стрийминг. другия фактор който не го забравяйте е че реалното платежоспособно население е едва 2.8млн души . а рекламодателя това гледа. като набутат 60 радиостанции в дигиталата сещай се за какъв пазар говорим . Не може да се сравняваме с Великобритания , Германия Италия и Франция защото там са над 45млн души . 18-60 и разбира се че цифровия способ би бил най удачен за предаване на радио за да не се пренатоварят сървърите . но за страна като България едно радио съвсем спокойно може да се излъчва от 10 сървъра с капацитет по 10000 души в реално време . другия момент е че при цифровизацията .. няма да се плаща рекламата по твърда тарифа а ще е на достигната аудитория което някой хора не го знаят. т.е радията ще си въртят рекламни спотове до безкрайност за да постигнат дадения CPM на аудиторията за която се сключена сделката.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 22 Апр 2019, 09:31
от минстрел
qwerty1 написа:Според мен не е добра идея да спираме FM излъчването, защото то е много разпространено, за разлика от DAB. В телефоните и колите например няма DAB.


В телефоните и колите които се продават у нас най-често няма DAB, обаче страната ни се посещава от четири и половина милиона чужденци.
Мечката играе у съседа...

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 22 Апр 2019, 10:45
от ЖОРО
минстрел написа:
qwerty1 написа:Според мен не е добра идея да спираме FM излъчването, защото то е много разпространено, за разлика от DAB. В телефоните и колите например няма DAB.


В телефоните и колите които се продават у нас най-често няма DAB, обаче страната ни се посещава от четири и половина милиона чужденци.
Мечката играе у съседа...Чужденците говрят ли "Български " не съм чул да има радия на други езици ?? а и чужденците си слушат техните . не нашите.. :D :D :D Поредния безсмилен коментар в тоя форумен кенеф.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 22 Апр 2019, 14:31
от az
[quote="ЖОРО"
и разбира се че цифровия способ би бил най удачен за предаване на радио за да не се пренатоварят сървърите . но за страна като България едно радио съвсем спокойно може да се излъчва от 10 сървъра с капацитет по 10000 души в реално време .[/quote]

Това със сървърите добре, но какво правим с радиоинтерфейса и базовите станции? Ще издържат ли на трафика? Освен това винаги излъчването точка към много точки е по-ефикасно от точка към точка.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 22 Апр 2019, 15:33
от qwerty1
ЖОРО написа:
минстрел написа:
qwerty1 написа:Според мен не е добра идея да спираме FM излъчването, защото то е много разпространено, за разлика от DAB. В телефоните и колите например няма DAB.


В телефоните и колите които се продават у нас най-често няма DAB, обаче страната ни се посещава от четири и половина милиона чужденци.
Мечката играе у съседа...Чужденците говрят ли "Български " не съм чул да има радия на други езици ?? а и чужденците си слушат техните . не нашите.. :D :D :D Поредния безсмилен коментар в тоя форумен кенеф.

Напротив, чужденците слушат наши радиостанции. Понякога даже някои чужденци се обаждат на радиостанциите да си поръчат песен.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 23 Апр 2019, 08:29
от Stani
Чужденците не слушат наши радия и им е през оная работа какво се излъчва, те са тук на почивка, на зимен или летен курорт а не да слушат нашите бозави станции, те ако искат ще си слушат техните, технологията достатъчно е напреднала за това! :Drunk

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 23 Апр 2019, 09:35
от daniel359
Чужденците радиолюбители със сигурност преслушват нашия ефир когато са тук. Повечето чужди туристи обаче със сигурност не стигат до слушане на радио.
Темата тук обаче е за цифровото радио в България. И след като Сърбия, която води толкова войни и я бомбардираха намери пари за цифрово радио и не смята, че е късно да започнат dab+ излъчване и то за качествено излъчване с високи мощности, Македония, която тази година също се очаква да стартира с dab+, Гърция стартира миналата година, Хърватия е много напред с материала, в България сме смешници с институциите, които се оправдават с някаква стратегия, която не е законово обоснована и само се балтаят. Не говорим за национално излъчване, но като за начало поне в София да стартира, където живеят най-много хора и ще има слушаемост.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 23 Апр 2019, 12:55
от tatarina
Да това е вярно. Радио или тв любители когато дойдат тук или ние идем там прослушват и гледат тв местна наземна и хадиото. Напълно нормално. Може да е лудост но е хоби. Не съм ходил в много държави, освен в близката чужбина. Така казват и руснаците. Няма как да съм бил в Сърбия или Гърция или Румъния и да не проверя какво излъчват местните предаватели. Знам сега има Интернет но да провериш каналите е друга работа. Да погледна какво излъчва техния EPG или някога телетекст е много важно. Да видя нивото радио сигнала. Да проверя има ли сигнал от Войводина до Ниш. Ако вие не ме расте, то кой.

Re: DAB и DAB+ в България.

Публикувано на: 24 Апр 2019, 09:06
от tatarina
Вярно е. Но много хора слушат радио и вкъщи, било в гаража или на двора или вкъщи в стаята. Радио се слуша на всякъде . Няма екрани, няма мишки и колонки, няма рутер . Малък апарат само.