Страница 1 от 1

Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 29 Апр 2008, 01:49
от BestRadio
Каква ще бъде съдбата на това радио няма ли някаква яснота? Забелязвам, че се подменя плейлиста (понякога между някои песни липсват джингли), има макар и малко на брой реклами...
Но е ясно тази медия отброява последните си дни както Гонг в периода след спирането му - до старта на Вероника. Ако някой има някаква информацийка нека пише по темата!

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 29 Апр 2008, 09:27
от gong
Dokolkoto znam shte trugva Sportno Radio Ring!Pone taka zayavi sobstvenika na Televiziya Ring,she na 4estotite na Mila Gold shte e sportno radio.

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 29 Апр 2008, 12:10
от BigBrother
Дано наистина тръгне спортно радио на 89,1!Ефира има нужда от медия която да дава информация за спорта... :)

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 29 Апр 2008, 21:37
от rumen5valchev
BigBrother написа:Дано наистина тръгне спортно радио на 89,1!Ефира има нужда от медия която да дава информация за спорта... :)

Защо говорите за честоти в мн.ч. "Мила голд" вече има Само в Пловдив- на 89.1! Не ми се вярва ново радио, още повече спротно да стартира само с една регионална честота! Дано не са верни опасенията ми, ама като смятам ,от Герговите буламачи само "Мелъди" няма честота в Пловдив, така че като нищо да се чува в нашия град поредната компютърна простотия!
Моля се само да греша:)!

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 29 Апр 2008, 23:31
от BestRadio
Гергоф (или който е там) е взел програмния лиценз за далекосъобщителни лицензии 101-02783 (гр.Перник) и 101-02804 (гр.София).
Пловдивската честота си остава засега на Emmis.
Комисията за регулиране на съобщенията при спазване разпоредбите на Закона за далекосъобщенията да разреши прехвърлянето на индивидуална лицензия № 101-02804/14.07.2005 г. от “Интермашинекс” ООД, носител на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване в гр. София, на ЛГ Консулт” ООД, рег. по ф.д. № 12574/2006 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Беломорски проход” 66, представлявано от Латинка Георгиева Ревалска – Управител.

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 30 Апр 2008, 14:16
от Pandjarov
Mелъди не е лошо радио. Класа над Мила Голд. Ако ги сменят Пловдив само ще спечели според мен.

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 30 Апр 2008, 14:21
от Adv
Мила Голд има само в Пловдив. В София вече има само Мила.
Мила Голд си остава засега на Фреш. Това, че няма реклами е закономерно. То и софийският му ефир никога не е бил в полезрението на рекламодателите, сега още повече. Затова вероятно ще бъде продадено в скоро време.

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 26 Окт 2008, 00:34
от BestRadio
Решение № 2148 от 16 Октомври 2008
На основание чл. 30, т. 12 и чл. 121, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, чл. 2, ал. 4, чл. 3, ал. 1 и чл. 7 от Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, решение № 123/05.08.2008 г. на Съвета за електронни медии, чл. 10, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, както и заявление с вх. № 12-01-2335/01.08.2008 г. от „МИЛА ФМ" ООД,

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Дава разрешение за прехвърлянето на разрешение № 00394/03.06.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване в град Пловдив, издадено на „МИЛА ФМ" ООД, на „РАДИО ФМ - ПЛЮС" АД.
2. Прекратява действието на разрешение № 00394/03.06.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване в град Пловдив по отношение на „МИЛА ФМ" ООД.
3. Издава разрешение № 00394-01/16.10.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване в град Пловдив на „РАДИО ФМ - ПЛЮС" АД.
4. Прехвърлянето на разрешението да бъде отразено в публичния регистър за прехвърлените права по издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и в публичния регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
5. Определя такса за прехвърлянето в размер на 500 (петстотин) лева.
Мотиви:
„МИЛА ФМ" ООД притежава разрешение № 00394/03.06.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване в град Пловдив.
В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е постъпило заявление с вх. № 12-01-2335/01.08.2008 г. от „МИЛА ФМ" ООД за прехвърляне на разрешение № 00394/03.06.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване в град Пловдив на „РАДИО ФМ - ПЛЮС" АД.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (Правила), предприятие, което желае да прехвърли издаденото му разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, подава заявление до КРС. Реквизитите на заявлението и изискуемите към него документи са определени в чл. 6, ал. 2 - ал. 6 от Правилата. След преглед на представеното заявление се установи, че „МИЛА ФМ" ООД е представило изискуемите документи.
Според чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, КРС издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване след решение на СЕМ.
Към преписката е приложено решение № 123/05.08.2008 г. на СЕМ с положително становище за исканото прехвърляне.
С оглед изискването на чл. 8 от Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, КРС счита че са налице условията за прехвърляне на разрешение, а именно прехвърлянето не нарушава конкуренцията в сектора на електронните съобщения в частта ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, не води до преминаване на разрешението към предприятие с отнето разрешение за същия вид електронни съобщения за срока, определен от комисията, и не води до промени в условията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
Предвид изложеното КРС прехвърля разрешение № 00394/03.06.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване в град Пловдив, издадено на „МИЛА ФМ" ООД, на „РАДИО ФМ - ПЛЮС" АД.

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 26 Окт 2008, 08:11
от BigBrother
Хмм! Интересно ми е какво ли ще тръгне сега на 89.1? :)

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 26 Окт 2008, 10:45
от Amigo
FM+ Пловдив и Търново са собственост на Орфей Медия а не на Емис. Програмата FM+ се излъчва на честотите в Пловдив и Велико Търново с договор за съвместна дейност. По всичко личи че скоро ще има "нежна" раздяла на Емис с Орфей Медия. Трудно се работи с непридвидими партньори. Янките предпочитат да играят на сигурно и едва ли ще се оставят на някой да ги върти.
Това според мен е и причината за прехвърлянето на програмните лицензи от Стрижлев на Емис. Логичната развръзка е FM+ скоро да тръгне на мястото на Мила Пловдив.
Какво ще стане с честотите на Орфей Медия остава само да гадаем. Кой ще се облажи с тях - Гергов, Генов или някоя друга хиена времето ще покаже.

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 26 Окт 2008, 11:15
от BestRadio
За Пловдив е ясно положението, интересното е дали в Кюстендил пък няма да излязат с номера "съобразен с потребностите на аудиторията" и да заменят Фреш с ФМ Плюс :Hmmm

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 26 Окт 2008, 12:14
от UGLY_BOY
BestRadio написа:За Пловдив е ясно положението, интересното е дали в Кюстендил пък няма да излязат с номера "съобразен с потребностите на аудиторията" и да заменят Фреш с ФМ Плюс :Hmmm

Много вероятно е да стане именно това. Ти гледай и във Велико Търново да не стане така. :D

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 26 Окт 2008, 16:25
от deni
UGLY_BOY написа:
BestRadio написа:За Пловдив е ясно положението, интересното е дали в Кюстендил пък няма да излязат с номера "съобразен с потребностите на аудиторията" и да заменят Фреш с ФМ Плюс :Hmmm

Много вероятно е да стане именно това. Ти гледай и във Велико Търново да не стане така. :D

Какво ги бърка ЕМИС да претаковат Фаворит във Велико Търново :Hmmm

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 26 Окт 2008, 17:20
от BestRadio
deni написа:Какво ги бърка ЕМИС да претаковат Фаворит във Велико Търново :Hmmm

Tам мисля, че друг играч ще се намеси, точно той сега е аут от старата столица - виж кой излъчва на старите им честоти за Разград и Габрово ;)

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 26 Окт 2008, 18:01
от UGLY_BOY
След като във Велико Тръново Фаворит става NJoy, значи Фреш става FM+, а на мястото на FM+ ще видим какво ще има и в Пловдив, и в старата столица.

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 27 Окт 2008, 00:46
от BestRadio
В старата столица никой не е казал, че ще има промени - просто пак гадаем...

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 27 Окт 2008, 23:22
от UGLY_BOY
BestRadio написа:В старата столица никой не е казал, че ще има промени - просто пак гадаем...

Хах, нали и там има такова прехвърляне на лицензите, според това, което си постнал?

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 28 Окт 2008, 00:05
от BestRadio
UGLY_BOY написа:
BestRadio написа:В старата столица никой не е казал, че ще има промени - просто пак гадаем...

Хах, нали и там има такова прехвърляне на лицензите, според това, което си постнал?

Къде го виждаш това? :o

Re: Бъдещето на Мила Голд - Пловдив

Публикувано на: 28 Окт 2008, 00:35
от UGLY_BOY
BestRadio написа:
UGLY_BOY написа:
BestRadio написа:В старата столица никой не е казал, че ще има промени - просто пак гадаем...

Хах, нали и там има такова прехвърляне на лицензите, според това, което си постнал?

Къде го виждаш това? :o

Сори, явно съм си направил изводи от поста на Amigо:
Amigo написа:FM+ Пловдив и Търново са собственост на Орфей Медия а не на Емис. Програмата FM+ се излъчва на честотите в Пловдив и Велико Търново с договор за съвместна дейност. По всичко личи че скоро ще има "нежна" раздяла на Емис с Орфей Медия.


Съжалявам за объркването.