Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Радиоразпръскване в България - за радиостанциите, мрежите, честотите, предавателите, водещите, музикалните редактори, сутрешните, следобедните блокове и други ефирни емоции
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот predavatel » 23 Ное 2008, 06:21

ОТЧЕТ ЗА ПРОГРАМНАТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО за периода 1 юни 2007 г. – 30 септември 2008 г.

Изтеглете тук в .doc формат

Началото на отчетния период съвпада с възлагането на управлението на избрания от СЕМ генерален директор на БНР, както и с избора на останалите членове на Управителния съвет.
Това определи и основния акцент на дейността в началото на периода: разработването и приемането на следните приоритетни за общото развитие на медията документи:
? Правилник за структурата и организацията на дейността на БНР;
? Правилник за организацията и дейността на Управителния съвет на БНР;
? Правилник за работната заплата в БНР;
? Правилник за възлагане на дейности и заплащане на извънщатните сътрудници в БНР;
? Правилник за редакционната дейност в БНР;
? Правилник за рекламната дейност и спонсорството на БНР;
? Правилник за попълване, съхранение и ползване на Архивния фонд на БНР;
? Правилник за външните и съвместни продукции в БНР;
? Правилник за възлагане на обществените поръчки в БНР;
? Правилник за структурата и дейността на Обществения съвет;
? Правилник на Съвета за технологично развитие и цифровизация при БНР;
? Правилник за отдаване под наем на части от недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на БНР;
? Правилник на БНР относно приложимите мерки срещу изпирането на пари;
? Нова Структура на БНР;
? Стратегия за развитие на Българско национално радио за периода 2008-2010 г.
През отчетния период бяха утвърдени нови управленски структури на: програмите “Хоризонт”, “Радио София” “Христо Ботев” (вкл. и нови програмни схеми) и Радио България, както и на дирекциите “Техника” и “Административно обслужване”.
Освен това бяха създадени: Съвет на директорите, Програмен съвет, Обществен съвет, Съвет за технологично развитие и цифровизация; Съвет за стопанско развитие.
Съгласно задълженията и правомощията на УС, разписани в чл. 62 от ЗРТ, беше приета новата управленска структура на БНР, защитена от генералния директор пред СЕМ:
? създадена беше Дирекция “Информационни и нови медийни технологии”;
? създадени бяха следните нови структури: “Национална информационна мрежа”, “Рекламно-издателска къща”, “Мултимедийни програми”, “Връзки с обществеността”;
? бяха направени следните вътрешно-функционални промени: Отдел “Правен” – в отдел “Правен и авторски права”; на пряко подчинение на Генералния директор чрез новата управленска структура на БНР преминаха: “Рекламно-издателска къща”, направление “Инвестиции”, отдел “Обществени поръчки”.
Поетапно се приемат нови длъжностни характеристики, съобразени с утвърдената управленска структура на БНР.
През отчетния период беше извършена и подготовката за отбелязване на 70-годишнината на “Радио България” и 73-годишнината на Българското национално радио, на старта на “Радио София” и Деня на будителите (2007 г.); на Конкурса за нова българска поп- и рокмузика “Златна пролет”; на Фестивала на хумористичната и сатирична песен „Златният кос”; на Фестивала на духовата музика, посветен на 110-годишнината на Дико Илиев – под патронажа на президента на Република България Георги Първанов; на Детския радиоден – 1 юни, съвместно със Столична община; на Международната фичър-конференция под егидата на EBU; на 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България (2008 г.), на Празника на най-новата програма на БНР – програма “Радио София” и на още много други прояви.
През отчетния период бе проведена и работна среща на Парламентарната комисия по гражданско общество и медии с ръководството на Българското национално радио на тема “Състояние и приоритети на Българското национално радио в процеса на преминаване от аналогово към цифрово разпространение”.
Една от най-значимите професионални инициативи на Българското национално радио обаче беше отразяването на 100-годишнината от обявяване на Независимостта на България. Българското национално радио представи в Националния организационен комитет не само най-мащабната програма за отразяване на годишнината, но и успя да я реализира по възможно най-добрия професионален начин:
? от Концерта на Симфоничния оркестър и на Смесения хор на Радиото (с участието на световноизвестни български солисти) в НДК на 19 септември, с който на практика започнаха тържествата;
? през един уникален аудиопродукт: компактдиск със записите на речи и изявления на 21 български министър-председатели от Златния фонд на БНР;
? до поредицата от предавания на националните и регионалните програми на БНР, свързани със 100-годишнината от обявяване на Независимостта на България, предхождащи 22 септември и в самия празничен ден. Само в един ден – 22 септември, в петте празнични блока на Програма “Хоризонт” – “Ние, българите, където и да сме” – България се срещна със сънародници от 16 държави от различни континенти, които благодарение на “хоризонтовския” професионализъм бяха приобщени към емблематичния празник. Предаването получи много високо оценка от самите слушатели в страната и чужбина.
*
Цялостната работа по развитието и усъвършенстването на програмната, технологичната и финансовата дейност, както и всички постигнати резултати, не биха имали никаква реална стойност, ако не са достигнали чрез специфичните радиоформи до слушателите на Българското национално радио и не са въздействали на радиоаудиторията с необходимия ефект.
И точно социологическите изследвания предоставят данни за поведението на аудиторията, чийто анализ да дава възможност за проверка на ефективността на прилаганите програмни схеми и за намиране на подходи за увеличаване или промяна на състава на съществуващата аудитория. Увеличаването на аудиторията дава шанс за привличане интереса на рекламодателите, от там – увеличаване на приходите и възможности за инвестиции за подобряване на съдържанието на медиите, което би довело до повече или до по-качествена аудитория. Затова, за първи път през последното десетилетие в БНР се премина към системно (месечно и двумесечно) проучване на аудиторията на всички (!) национални и регионални програми на обществената медия.
Какви са изводите от “Сравнителния анализ на резултатите от изследването на радиоаудиторията на БНР” на агенция “Маркет Линкс” за август 2008 г. в сравнение с май 2007 г.?

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ОБЩЕСТВЕН АВТОРИТЕТ И ДОВЕРИЕ

Двете национални програми на БНР “Хоризонт” и “Христо Ботев” са с по-добри показатели през септември 2008 в сравнение с май 2007 година.
Програма “Хоризонт”
Данните на агенция “Маркет Линкс” за август 2008 година отново потвърждават водещата позиция на програма “Хоризонт” както в националния ефир, така и в столицата. Нещо повече – в сравнение с май 2007 година програмата се представя по-добре по всички основни параметри за измерване на аудиторията.
В национален план през август 2008 година програмата е слушана от 31.9% от населението на страната над 15-годишна възраст или – от 2 141 147 слушатели. Това е с 73 833 слушатели повече отколкото през м. май 2007 година.
Програма “Хоризонт”
Общи параметри на аудиторията
май 2007 – август 2008
Национална
аудитория 15+
понеделник
– неделя


Месечен обхват %

Месечен обхват
в брой
слушатели

Среднодневен обхват
%Среднодневен обхват
в брой слушатели
Пазарен дял
%


май 2007
30.8
2 067 314
8.5
573 210
15.9
август 2008
31.9
2 141 147
10.3
688 657
18.7

Среднодневната аудитория на “Хоризонт” е 10.3% или е слушан от 688657слушатели дневно. Те са отделяли средно по три часа на ден (181 минути), за да слушат предаванията му. Тези показатели са много по-добри от миналогодишните за май месец, когато среднодневната аудитория му аудитория е била 8.5% (или – средно 573 210 слушатели са били на вълните на “Хоризонт” всеки ден). Нещо повече – сега слушателите са далеч по-лоялни към програмата в сравнение с преди една година, когато са й отделяли само по 85 минути средно на ден.
Като водеща радиостанция на страната, “Хоризонт” има и най-голям пазарен дял – 18.7% и в това отношение изпреварва значително радиостанцията със сходен формат и обхват Дарик (5.9%).
Както в национален план, така и в София “Хоризонт” е с по-добри показатели през август тази година в сравнение с май 2007 г. Програмата държи първите места по четири основни показателя в най-наситения радиоефир в страната:
Радиостанция с най-голяма месечна аудитория – 33.6% (365 348 слушатели)
Радиостанция с най-голяма среднодневна аудитория – 10.3% (106016 слушатели)
Радиостанция с най-голям пазарен дял – 23%
Радиостанция с най-големи стойности на среден рейтинг за четвърт час
- в делнични дни – 5.2% (50 000 слушатели от 7.30 до 8.00 часа)
- в събота – 4.6% - 45 000 слушатели (от 9.00 до 12.00 часа)
- в неделя – 5.00% - 49 000 слушатели от 8.00 до 9.00 часа
Месечната аудитория на програмата е увеличена с 8.2 % - от 25.4% на 33.6%. С 8% е увеличен и пазарният дял.
Програма “Христо Ботев”
Продължава възходящата тенденция в развитието на програма “Христо Ботев”, започнала от средата на миналата година. Както в страната, така и в София, програмата печели нови слушатели.
В национален план през август тази година програма “Христо Ботев” има 6.4% месечна аудитория или 429 572 слушатели. Това означава нови 93 969 слушатели в сравнение с м. май миналата година и изпреварва БГ Радио, ФМ+, Радио Сити , Ретро радио и Енерджи и Зи рок.
През август 2008 г. средният брой слушани минути на слушател са 145 като програмата най-продължително се слуша през делничните дни – 229 минути.
В София програма “Христо Ботев” също завоюва нови позиции.
Програма “Христо Ботев”
Общи параметри на аудиторията
май 2007 – август 2008


Месечен обхват национална аудитория %

Месечен обхват национална аудитория
в брой слушатели

Месечен обхват софийска аудитория
%Месечен обхват софийска аудитория
в брой слушатели


Софийска среднодневна аудитория
%
Софийска среднодневна аудитория в брой слушатели

май 2007

5.0

335 603

5.2

49 154

0.6

5 776
август 2008

6.4

429 572
5.4

58 717

1.4

14 778

През август тази година програмата е слушана от 5.4% (58 717 слушатели). В сравнение с м. май 2007 г. месечната аудитория е увеличена с 0.2%, което е близо 10 000 нови слушатели. Среднодневната аудитория е 1.4% (14 788 слушатели), което сравнено с м. май 2007 – 0.6% (5 766 слушатели) е близо два пъти и половина повече слушатели.
Регионални радиостанции на БНР
Сравнителният анализ на месечните аудитории на регионалните радиостанции на БНР за м. май 2007 – август 2008 показва, че докато преди само две от тях – Благоевград и Варна са лидери в своите градове, то сега към тях са се присъединили Радио Стара Загора и Радио Шумен.
Независимо че има общ лек спад на слушането на радио и по-агресивна конкурентна среда в регионите, четири от регионалните радиостанции на БНР заемат лидерска позиция в своите градове.
В това отношение с най-добри показатели е Радио Благоевград. Месечната му аудитория в процентно отношение е най-голямата в сравнение с другите регионални радиостанции на БНР – 61% от жителите на Благоевград са слушали Радио Благоевград през август. Увеличението спрямо м. май 2007 г. е 9%.
Радио Варна продължава да заема първа позиция с 32.7% като основният му конкурент е програма”Хоризонт” с 30.1%. Радио Пловдив се придвижва с една позиция напред и вече е четвъртата радиостанция в града.
Радио Стара Загора прави голям скок - от шеста позиция (18.7%) през м. май 2007, тази година е лидер с 30.2% месечна аудитория. Увеличението е с 11.5%. Напредъкът на РРС Шумен е значителен в сравнение с май миналата година. От пета позиция по обем на месечната си аудитория през м. май 2007 (28%) сега е лидер с 38.6%, което е увеличение на месечната аудитория с 10.6%.
Новата регионална програма на БНР – “Радио София” се развива успешно. Както месечната, така и – още повече – среднодневната аудитория на програмата са много по-големи през август в сравнение с м. май и юни 2008 година. През август програмата е слушана от 27 184 слушатели (2.5%). В сравнение с юни, месечната аудитория на “Радио София” е нараснала с 18 485 слушатели. Още по-голямо е нарастването на среднодневната аудитория – по този показател програмата е вече на 7-мо място в столицата с 2.1% среднодневен обхват – 22 617 слушатели.
Регионални програми на БНР
Месечна аудитория и позиция в града
май 2007 – август 2008
РРС
ВарнаРРС
БлагоевградРРС
ПловдивРРС
Стара ЗагораРРС ШуменПрограма
“Радио София”
в ефир от септември 20072007
май
Първа позиция
41%
Първа
позиция
51%
Пета
позиция
16%
Шеста позиция
19%
Пета
позиция
28%
Няма данни
2008
август
Първа позиция
32.7%
Първа
позиция
60.1%
Четвърта позиция
15.1%
Първа позиция
30.2%
Първа
позиция –
след “Хоризонт”
38.6%
Седемнадесета
позиция от 33 радиостанции
2.5%

ДОВЕРИЕ КЪМ БНР
Според резултатите от национално изследване на радиоаудиторията на агенция “Маркет Линкс”, проведено през декември 2007 г., средната оценка за удовлетвореността от програма “Хоризонт” по шестобалната система е много добър 4. 94, за “Христо Ботев” – 4.67, а за новата програма “Радио София” оценката е 4.97.
Затова и в допитванията на Националния център за изследване на общественото мнение, доверието към БНР е традиционно високо. За 2007 г. то се движи в рамките на 62-63%. БНР е и институцията, към която българите проявяват най-ниско неодобрение. През 2007 г. делът на хората, посочили, че не одобряват дейността на Българското национално радио, е в границите на 11-12%. За сравнение – неодобрението към Парламента (през февруари 2007) е било 71%, към правителството – 62%.

І. РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
А. Национални програми

1.1. Програма „Хоризонт”
През юни 2007-а „Хоризонт” все още работеше по програмната схема от 90-те години на миналия век. Единствената новост в нея, добавена след 2000-та година, бе половинчасовото спортно предаване „На финала”. Програмата се нуждаеше от обновление спешно и цялостно, защото:
? новинарските бюлетини и емисии, звучащи старомодно и тромаво, с натежаваща монологичност на водещия и с недостатъчна звукова документалност;
? часът на вечерния информационен бюлетин (19.00 ч.) съвпадаше с изтеглените по-рано бюлетини на телевизиите и губеше аудитория;
? в блоковите предавания се забелязваше размита характеристика и композиция, несъобразена с променилите се тенденции и нарасналата конкуренция на електронния медиен пазар;
? във вечерния часови пояс в делничните дни и особено в съботно-неделната програма, където звучаха малко на брой, отдавна наложени в програма предавания;
? чустваше се необходимост от радикална промяна в програмните линии на новините и блоковите предавания от въвеждането на предавания с нова стилистика, нова тематика и ново звучене.
Новото ръководство на програмата обсъди необходимостта от промени на срещи с екипите, в съответствие и с новата управленска програма на БНР. Месец юли беше период за активни предложения за обновяване на принципа „Шанс за всеки – шанс за „Хоризонт”. През август започна подготовка по одобрените от УС на БНР проекти, които стартираха от 10 септември 2007-а.
„Хоризонт” придоби модерна звучност и динамика с около 30 нови сигнала (новинарски, опознавателни и на отделни предавания).
Развитие на информационните предавания (новини)
Преценено бе, че редовните 24 емисии в денонощието вече не са достатъчни за удържане на позицията на информационен лидер и бяха въведени кратки водещи новини на всеки 30 минути, във времето от 6.00 до 18.00 часа – новост, с която „Хоризонт” беше закъснял, и която се оценява като особено ефектна и полезна. Освен че са ценни в чисто информационен план, кратките новини придадоха допълнителна динамика.
Четирите осведомителни бюлетина на БНР, подготвяни от „Хоризонт”, придобиха формат на информационен магазин – с извеждане на водещата според обществената й значимост новина, плюс анонс на съдържанието в началото и с резюме на бюлетина в края, при максимално документално озвучаване на основните новини и представяне на информациите от чужди източници с гласа на дежурен редактор. Непосредствено след обедния и вечерния бюлетин беше въведена актуална валутна и финансова информация, осигурявана от авторитетна финансова къща и коментирана от борсов посредник.
Съобразявайки се с конюнктурата на електронния медиен пазар, беше изтеглен вечерният осведомителен бюлетин с час по-рано – от 18.00 часа. Промяната се оказва рационална, съдейки по слушателските отзиви и социологическите сондажи. По-късните новини, както и водещите за деня събития, съставят втори вечерен бюлетин – в 21.00 часа, но не в чисто текстови вариант – както бе преди, а като документална звукова картина от деня с гласовете на участниците в събитията и автентичната им илюстрация.
Развитие на блоковите предавания
Блоковите предавания на „Хоризонт” предприеха усилия за изчистване на своята характеристика, отчитайки навиците и очакванията на аудиторията.
”Преди всички”, поддържайки своята 30-годишна традиция на сутрешен радиовестник с изпреварваща информация и прогнози, предприе промени в композиционен план, предвид острата тв-конкуренция в този часови пояс: изтегли прегледите на регионалния и на световния печат в първия час на блока и освободи територия за собствени теми и събеседници в най-слушаното време – от 7.30 часа.
Друго от знаковите предавания на „Хоризонт” – „12 плюс 3” посвещава първия си час на кратки анализи и разширени репортажи по главните събития, присъствали в обедния бюлетин. Въведена беше нова едночасова рубрика “Часът на властта”, с отваряне на телефоните на “Хоризонт” седмица по-рано, пряко задаване на въпроси по телефона в ефир към събеседниците в студиото: министри, политици, обществени дейци.
Вътрешната дискусия за оптимизиране на програмната схема стигна до извода, че „Нещо повече” би било по-ударен и плътен коментарен обзор на деня, ако тричасовият преди формат бъде сведен до два часа и от септември м.г. предаването се излъчва от 16.05 до 18.00 часа.
Нови предавания и програмни линии
През първия етап от реформирането на „Хоризонт” акцентът падна върху уикенд-програмата. От септември 2007 г. „Хоризонт” вече има свой международен седмичен обзор – „Събота 150”, разположен при огледална симетрия с вътрешнополитическия обзор „Неделя 150”, от 9.30 до 12.00 часа и също като него предхождан от “подгряваща” 30-минутна звукова картина на „Седмицата на бързи обороти”, но в международен план. Съботният обзор бързо се наложи като динамично и съдържателно предаване, в което гостуват авторитетни имена от политическите и дипломатическите среди, с участието на български и световни анализатори и с много репортажи и интервюта на кореспонденти и стрингери на БНР. То остава единственото по рода си изцяло международно предаване в електронните медии.
Беше оценена като остро наложителна и появата на специализирано предаване за съвременна българска музика, чиято кауза за БНР като обществено радио е задължително да бъде подкрепяна. Заглавие на предаването стана култов рефрен от песен на „Тангра” – „Бъди какъвто си”. То звучи след обедния бюлетин в неделя в двучасов формат. „Хоризонт” най-сетне отново има собствена класация на нови български песни – „Ескалатор”, за която се гласува на GSM-номер и чрез интернет. Усилията на двата млади екипа имат осезаемо изражение – само за първите 4 месеца след своето начало предаванията „Събота 150” и „Бъди какъвто си” увеличиха слушаемостта в тези пояси около 4 пъти.
Други въведени новости отчетоха настъпили изменения в интереса и навиците на аудиторията. Масовата нагласа и подготовка за уикенда започва още в петъчния ден. Съобразявайки се с това, от 10.00 до 12.00 ч. всеки петък, „Хоризонт” поднася „Покана за пътуване” – специализирано предаване с туристическа информация. Знаковото за БНР предаване „Хора, пътища, автомобили”, което навърши 40 години, от септември м.г. е преместено в петъчния следобед от 16.00 до 18.00 часа, когато масово се пътува, за да се оползотворяват в максимална степен възможностите за полезна трафик-информация от всякакви източници. Най-амбициозното намерение на предаването е осигуряване на трафик-информация от въздуха.
Отчитайки мисията си като обществена медия, „Хоризонт” излъчва клипове срещу „войната по пътищата” – непосредствено преди всяка емисия “Новини” или бюлетин, звучат призиви на личности с обществен авторитет и на граждани за безопасно движение.
При втората вълна на обновление на „Хоризонт” (от февруари до май 2008-а) усилията бяха концентрирани върху вечерната програмна линия от 19.00 до 21.00 часа. С ясното съзнание, че тази зона попада в най-силното време за тв-канали, програма „Хоризонт” се амбицира да извоюва позиции с тематични и развлекателно-музикални предавания.
Особено ефектен и успешен проект се оказа разположеното в понеделник вечер предаване за регионална политика „Хоризонт” плюс 5”, което се прави и излъчва едновременно с екипи на петте регионални радиостанции на БНР. В основната си рубрика „Пари до поискване” то информира общинските администрации за начините да се кандидатства за европейски средства за регионални проекти, съпоставя кметските намерения с гражданските очаквания за най-целесъобразно разходване на тези пари. Всеки път в едно от 6-те студиа музиканти представят на живо специфични за отделните региони музикални традиции. На тазгодишния Международен фестивал за радиопрограми в Албена през юни „Хоризонт” плюс 5” стана победител в категорията „специализирани предавания”, в конкуренция с още 17 проекта. Може да се каже, че освен несъмнената си обществена полезност, това предаване в най-пълна степен олицетворява приоритетната цел на новия ръководен екип на БНР за интегриране между националните и регионалните обществени програми. Като техническо и технологично изпълнение, с използвания уникален програмен ресурс, предаването е уникално за радиото изобщо и се прави в такъв вид и мащаб за първи път в БНР.
С ново предаване в сряда вечер „Хоризонт” прави осезаема стъпка за издължаване на стар свой дълг – към младата публика. „Време за живот” общува със слушателите в непринуден младежки стил, провокира интерактивно поведение, балансира между екстремните идеи и социално-психологически и битови теми. В същия часови пояс в четвъртък, „Графити по въздуха” – също в двучасов формат, вече се налага като смислен журналистически продукт, който повишава нивото на слушателя, без да звучи елитарно или маниерно. „Графити по въздуха” се откроява като интелектуалното предаване на „Хоризонт”.
От м.май 2008 г. „Хоризонт” прибави и вечерно радиошоу в тази поредица – „Приключения в страната на Радиото”, в петък след 19.00 часа. Това е познавателно-развлекателно предаване за културни и светски събития в края на седмицата, за очакванията на „сърдитите млади хора” и музикалните предпочитания на поколението на техните родители.
Мостове към различните възрасти търси и „Неделен клуб „Хоризонт”, с който завършват поредицата вечерни предавания.
На 100-годишнината от обявяването на независимостта на България Програма „Хоризонт” посвети специална инициатива – пет програмни блока в рамките на 24 часа на 22 септември преминаха под надслов: ”Ние, българите – където и да сме!”.
Паралелно с отразяването на възпоменателните прояви във Велико Търново и други градове, звучаха репортажи от старите български столици, специални пратеници приобщиха към празника най-големите наши емигрантски общности. В своеобразния радиосъбор на българите се включиха сънародници от Украйна, Израел, Румъния, Македония, Франция, Австрия, Чехия, Унгария, Великобритания, САЩ, Австралия, Молдова, Сърбия, Бразилия, Канада, Испания.
1.1.4. Развитие на музикалната линия в програмата
Новата българска музика е обект на специално внимание и извън създаденото специализирано за нея предаване – забележимо е старанието на музикалните редактори на „Хоризонт” да експонират умело и стилно български хитове в различните блокови и музикални предавания. Промени претърпя следобедната музикална линия от 15.15 до 16.00 часа. В понеделник се появи единственото по рода си специализирано предаване за европейска музика „Евробокс – етно, поп и рок от Стария континент”. Във вторник „Танци по никое време” предлагат дискотечни хитове; в сряда беше “извадено” в светлата част на денонощието емблематичното предаване с евъргрийни „Любими до болка”; в четвъртък „Музикална суматоха” представя новини от класации и музикални събития. Залагайки на различни жанрове, поредицата „Музикалните следобеди на „Хоризонт”, между два тежки говорни блока, търси баланс – и в общото програмно звучене като цяло, и между музикалните предпочитания на различни поколения. А за обединяващата всички възрасти музика – рока в многото му стилове и разновидности, от март 2008-а в сряда от 21.00 до 23.00 часа върви „Рок-лавина по „Хоризонт”.
Със споменатите 12 нови предавания програмата забележимо обнови своята физиономия и в значителна степен разшири обхвата на различните възрастови и социални групи, като осигури по-адекватно покритие на различни интереси, вкусове и предпочитания на аудиторията.
В същото време програмата кадрово значително се „подмлади”. Утвърдени бяха нови имена, които се развиват убедително като успешни репортери и водещи на “Хоризонт”.
През изтеклата година бяха използвани събитийни и календарни поводи за извънстудийни инициативи на “Хоризонт”. През летните месеци на 2007-а беше осъществена поредицата „Радиореферендум – допитване на „Хоризонт” за местния вот”. По повод местните избори репортери и кореспонденти посетиха отделните региони, съставяйки картина на най-актуалните специфични проблеми с репортажи, анкети и интервюта във всичките блокови предавания в рамките на денонощието, започвайки в „Нощен Хоризонт” и завършвайки в обзора „Нещо повече”.
На 22 юни Програма „Хоризонт” организира посрещане на лятото със столичани на открито – предаването „Неделен клуб „Хоризонт” бе излъчено на живо от Лятната естрада в Борисовата градина, с участието на Биг-бенда на БНР. Поканата към изпълнители на китара – професионалисти и любители, имаше широк отзвук – за участие в концерта пристигнаха и хора от други градове, освен от София.
1.1.5. Продуцентското начало в програмата
С новата си структурна схема на управление, утвърдена през септември, „Хоризонт” въведе продуцентското начало. Главният продуцент на програмата (освен другите си задължения на продуцент) има пряка отговорност за направление „Музика”, съботно-неделните предавания, съвместните и външни продукции, новите проекти и конкурси. Продуцентът на направление „Собствени източници на информация” ръководи и координира в обща програмна политика работата на репортери, кореспонденти в страната и в чужбина. Продуцентът на направлението „Новинарски център” има пряка отговорност за екипите в 4-те новинарски пояса и новосъздадения уеб-екип.
Работа по европейски и български медийни проекти
В момента програма „Хоризонт” работи по няколко европейския проекта, сред които “Европа-лично”, като журналист от програмата е координатор по проекта в БНР.
Програма “Хоризонт” работи и по редица проекти с министерства и неправителствени организации у нас, сред които и българския проект “Социален пътеводител”.
Технологично развитие и нововъведения на техническата база
През изминалата година бяха извършени редица реформи, свързани с работната среда. През юни 2007 г., когато встъпи в длъжност новото ръководство на БНР, повечето кореспонденти в страната и чужбина нямаха компютри. Сега всеки от тях разполага с преносими, а някои и със стационарен компютър едновременно, с мобилни интернет-карти към тях, с ново записващо устройство, нов мобилен телефон, подобрени битови условия за работа (след ремонт и обзавеждане на офисите).
Вече са въведени в действие и новите подвижни радиостанции, които работят по изцяло нова комбинирана технология - ISDN и GSM (с две карти едновременно), което е революционна крачка в новите технологии.
1.2. Програма „Христо Ботев”
Промените в програмата бяха подчинени на ясна философия – да се превърне в програма, която не само забелязва обществено-значимите културни събития, но и участва в обществените процеси на промяна на ценности и нагласи, влияе върху формирането на нова културна среда и има собствен принос в създаването на нови културни факти и продукти.
Тази философия формулира и новата визия “Културата като начин на живот”. Затова и цялостната творческо-производствена дейност беше подчинена на реализацията на нова визия на програма “Христо Ботев”:
? Програмата, без да губи културния си профил, да се отвори за обществените проблеми и нагласи;
? Програмната схема да се подчини на ясна логика, продиктувана от характеристиката, нагласите на аудиторията и часовите пояси. Да се постигне интеграция между отделните линии и предавания. В програмната схема да залегнат нови акценти, свързани с обществените потребности на деня;
? Да се промени начинът на говорене – диалогът да стане единственият начин за общуване с аудиторията;
? Личностите и представителите на новите общности и поколения, ангажирани с културните процеси да участват активно в диалога за култура. Да се осигури присъствие в ефира на различните култури на различните общности и етнически групи;
? Да се потърсят възможности за нови изразни средства и жанрове от областта на връщащата се на мода радиодокументалистика, личната история, фичърът, които да отговарят на необходимостта от новата степен на себепознание на обществото;
? Програмата да даде картината на най-актуалните културни събития в страната и чужбина.
В съответствие с новите цели и задачи в програмата се извършиха структурни, кадрови и програмни промени. Променени бяха и опознавателните сигнали на програмата, както и на основните предавания.
Бе въведено продуцентското начало в основните направления на програмата: музика, култура, публицистика и образование, с което се облекчи принципът на ръководене, създаде се възможност за интегриран подход. Създаден бе и репортерски екип за културни новини и документална журналистика, също като свързващ елемент между отделните блокове и предавания. Изцяло бе променена програмната схема. От октомври 2007 г. до март 2008 г. влязоха повече от 12 нови предавания. Изцяло се преформатираха, обновиха и модернизираха блоковите предавания.
Развитие на блоковите предавания
“Утро”-то на програмата отвори микрофоните в ефир и всяка сутрин провокира диалог по конкретен повод на нравствени и общочовешки теми.
В дискусионното блоково предаване „Добър ден” (основно преформатирано), бе въведена 30-минутната рубрика „България днес” за репортажи и рубрики, представящи случващото се в страната, модели на успех и нов начин на живот като ”Българската марка”, „Добър ден, кмете” и др.
Водещото културно предаване – „Артефир” засили коментарната си характеристика.
Предаването „Без граници” (блоково предаване от понеделник до петък от 15.00 до 16.30 ч.) с познавателен и образователен характер и акценти: гражданската култура, култура на различните етноси, европейски практики и политики, новости и загадки в науката започна да печели нова слушателска аудитория с откритите телефони, с любопитния и развлекателен подход към поднасяне на информацията от различните области на познанието. Петъчното издание се обогати с две силни авторски рубрики, свързани с екологията и туризма: „България на път” и „И рибар съм, и ловец съм”.
Следобедният културен блок, коментиращ и анализиращ културните събития, „Какво се случва” бе преместен от 21.30 часа в пояса от 17.00 до 18.30 – времето, когато публиката търси културните събития. Тенденция в това блоково предаване е не само участници, но и водещи, да бъдат разпознаваеми фигури от културния ни живот.
Развитие на музикалната линия и предавания в програмата
„Звезден прах” (11.00 до 12.00 часа) музика, насочена да задоволява мултимузикалния вкус на слушателя: от рок, поп, ритъм и блус, до уърлд и етномузика, замени блока от художествена, хорова, оперна и нова българска музика, с години наред озадачавал с присъствието си по това време на деня публиката на програмата.
Съществено е променен „Музикален следобед” (от 14.00 до 15.00 часа) – с млади водещи и с тенденция блокът да е естествена връзка между динамиката на предиобеда и културната линия „Артефир”.
„Жива вода” – изцяло променена фолклорна линия във времето от 19.30 ч., с нови записи, репортажи от фестивали, присъствие на големите имена на народната музика – с голям професионализъм се отговаря на пристрастената и ревнива към този вид предавания аудитория.
„Музикалните вечери на програма „Христо Ботев” – времето за класическа музика (от 19.30 часа), все още имат нужда от нова концепция.
„Музиката, която обичате” е едно от най-сполучливите музикални предавания в стилистиката на новата програмна концепция – в тези предавания барок, опера, джаз, етно, църковни опуси преливат и развиват идеята за културата като диалог, духовна наслада и познание.
Програма „Христо Ботев” участва във всички големи музикални проекти на EBU (вж. т. 1.2.5. “Работа по европейски и български медийни проекти”).
Нови предавания и програмни линии
Идеята за силни и ярки личностни присъствия в програмната схема, както и за връщането на хората на културата, отсъстваща години наред в програмата (било от икономически, политически, а понякога и от чисто субективно-управленски пристрастия), бе защитена в предаването „Авторът и неговата публика”. В него на живо и с публика всяка неделя във Второ студио на БНР програмата дава възможност за общуване с творци като Стефан Цанев, Диана Добрева, Явор Гърдев, Владимир Зарев, Нина и Зуека, Георги Арнаудов, Патрик Сандрен, Александрина Милчева, Анатоли Кръстев, Меглена Караламбова, Кирил Дончев...
„Аларма” (21.30-23.00 ч.) е младежкото предаване на програмата, в което културните и нравствените ценности присъстват в ефир по нов, съвременен начин.
“Междучасие” (8.45 до 9.00) е експериментална форма – тип фичър, с диалози за малки и големи, разговор без журналистическа намеса между поколенията за ценности и нагласи, за модели на поведение и отношение към живота – от тривиалното, до теми табу.
“Радиоколекция” е време за чистото слово – стихове и проза. В нея могат да се чуят както творби от Шекспир, Константинос Кавафис, Пабло Неруда, Борхес, Маркес, Лорка, Хемингуей, Пастернак, така и на Христо Ботев, Любомир Левчев, Валери Петров, изпълнени от великолепни артисти. Тази рубрика е възможност да се обогати издателската дейност на БНР, тъй като предлага продукт, не само с образователна, но и с търговска характеристика.
„Заедно след полунощ” е друг важен акцент от новия тип дейност на програмата в посока интеграция с програмите на БНР. Това е нощен 3-часов блок, съвместно издание с 5-те регионални програми. Всяка нощ една от регионалните радиостанции е домакин и водеща на предаване, в което участват и останалите с материали по обща тема. Това предаване позволи всички регионални радиостанции на БНР да преминат на 24-часово излъчване от 4 март 2008 г., което бе стремеж през последните 15 години.
В процес на промяна са съботно-неделните предавания. Започна и реализацията на проекта “Семейно радио” във времето преди обяд.
„Клубът на журналистите” (събота от 12.30 часа) е територия, която дава възможност журналистическата колегия да има своето запазено място за дебати по професионални и обществени проблеми.
„Междукултурни диалози” (неделя от 16.00 до 17.00 ч.) е посветено както на Европейската година на междукултурния диалог и отговаря на потребността за опознаване на културите, така и на идеята за превръщане на различните култури в средство за общуване.
В периода 31 май – 30 септември програма „Христо Ботев” включи още две нови предавания , които се редуват в събота (15,00 до 15,30 ч.):
? „Европейски паралели - за музея, за галерията” е съвместна продукция с “Фондация 199”. Това е предаване за специфичната роля на музеите и галериите в съхраняването на българските културни ценности, европейски практики, модели и моди в музейното дело, както и отразяване на актуални събития, проблеми и познавателна информация;
? „Култура на виното” е съвместна продукция с фондация „Култура на виното”. Това е предаване за отношението към виното, за мястото и ролята на виното в културната история и традиции както на българския народ, така и по света, за новите тенденции в производството на вино - любопитна историческа и съвременна хроника.
Две нови и едно обновено предаване разнообразяват почивните дни на слушателите на програма „Христо Ботев” на Българското национално радио от началото на октомври:
? В събота, на 4 октомври в 10.00 часа стартира специализираното предаване за женската аудитория „Събота сутрин с Яна Добрева. Време за жени”. Водещата – писател и драматург, ще търси хармонията между половете в съвременния свят, чиято динамика все повече размива границите между тях – във време, когато ценностите се променят. Забавната мъжка гледна точка ще намират колегите от редакция „Хумор, сатира и забава”;
? На 5 октомври, в неделя от 17.00 часа започна „Часът на думите” – съвместна продукция със Съюза на българските писатели;
? Новото студентско предаване „Открито студио” в неделя, на 5 октомври от 21.30 часа. Заедно с известния актьор, в различни роли ще се превъплъщават и студенти по актьорско майсторство от НАТФИЗ.
Открояващи се творчески постижения
През отчетния период творци и екипи от програмата получиха следните награди:
Димитрина Кюркчиeва – “Златната кобилица”; Таня Робева, Георги Генов – Специалната награда на Международната фолклорна асоциация за развитието и популяризирането на фолклора; Мануела Манчева, ноември 2007 „Българската Европа” – Русе, награда в категория токшоу; Наталия Илиева – Голямата награда на Осмата муза ’2008 за музикално, литературно-образователно предаване „Бароков концерт”; Ирина Вълчанова – Наградата на критиката за предаването “Междучасие” и Таня Робева – с награда в категория музикални предавания за “Фолкпарти” на Медиамикс Албена ’2008. На фестивала беше номиниран и фичърът „Баклава” с автори Ирина Вълчанова и Даниела Манолова.
Самата програма също има утвърдена награда „Златен будилник”, за външен и вътрешен автор, която се връчва на 1-ви ноември, Деня на будителите. През 2007 г. година бе награден режисьорът Иван Добчев.
Работа по европейски и български медийни проекти
„Аз живея на Балканите” – престижен проект към Европейския съюз за радио и телевизия, EBU, с идея да разкажем за себе си като народ чрез модерния радиодокументален жанр – фичър, да се покаже новото лице на Балканите. Този проект привлече колегите от 11 балкански страни, както и авторитетното жури, одобрило проекта. Сега програмата участва активно с репортажи тип фичъри в проекта на Словенското радио “Европа-лично”.
Програма „Христо Ботев” участва във всички големи музикални проекти на EBU: Специални проекти с директни включвания от цял свят; Еврокласик ноктюрно; Виенски новогодишен концерт; Ден на консерваториите; Великденски празници.
Програмата допринася българската музика да присъства в световния ефир – чрез проекта „Еврокласик ноктюрно” са излъчени над 200 концерта с изпълнения на български музиканти и творби от български композитори.
Програмата отразява директно в репортажи и концертни програми фестивалите за фолклорна, забавна, джаз и класическа музика в Банско, Смолян, Габрово, Стара Загора, Хасково, Благоевград, Сандански, Пазарджик, Пловдив и др.
Технологично развитие и обновление на техническата база
Програма “Христо Ботев” беше силно изостанала в техническо и технологично отношение. През отчетния период програмата не само преоборудва работните места с необходимото количество компютри в ремонтираните работни помещения, но и колегите усвояват и практикуват умения за дигитален звуков монтаж с новите записващи устройства. Подготвя се за капитален ремонт и преоборудване и основната студийна база на програмата. Извънредно, за връзка с останалите национални и регионални програми, бяха прекарани необходимите кабелни и компютърни връзки.
Компютъризация и развитие на сайта на програма “Христо Ботев”
Структурните и съдържателни промени, настъпили през последната година в програмата, се отразиха и на интернет-страницата й, която излиза от експерименталния си етап.
Според статистическите отчети за посещаемост особено популярна е рубриката “Чуйте отново”, където се предлагат текстови и аудио-файлове на избрани издания от предаванията “Клубът на журналистите”, “БГ-огледало”, “Авторът и неговата публика”, “Метроном” и др.
Рекламна и спонсорска дейност
„Христо Ботев” проведе кампания във връзка с провежданите промени, която, макар и не толкова мащабна, носеше характера на новото.
Кампания с билбордове в столицата с надслов „Говори ми за култура” и афиширане на младежки лица - специална фотография на Иво Хаджимишев, бе израз на стремежа на програмата да преобърне представите за „Христо Ботев” като програма на сериозното и „възрастно” говорене за култура.
Извънстудийни прояви и акции, за налагане името на „Христо Ботев”
На празника на българската писменост и култура 24 май програмата постави начало на действащ постоянен Салон за култура „Христо Ботев” с изложба на 24 видни художници, с идеята да се върне традицията БНР да е средище за културни общувания и прояви.
Програмата проведе 25-тото юбилейно издание на Националния литературен конкурс за детско творчество юбилей „Искри”, представи в Сатиричния театър своя емблематичен „Златен кос” – фестивал на хумористичната и сатирична песен.
Програма „Христо Ботев” бе и домакин на годишната среща на международния екип на Еврокласик ноктюрно, както и на 34-та конференция за радиодокументалистика на EBU .
Мултимедийни продукти
Екип на програмата е в процес на изработване на мултимедиен компактдиск “Цветове в ефира”, съдържащ репродукции на картините от първото издание на Салона за култура „Христо Ботев” и интервюта на автори на картините, както и на видните художници, излъчвани в програмата.
1.3. Радио България
Програмите на “Радио България” изпълняват важната функция на общественото радио да представят образа на България, културната и националната идентичност на страната в световното медийно пространство, като основен източник на информация от и за България за чуждестранната аудитория и българските общности в чужбина, както и да подготвят и излъчват програми за етнически малцинства в България.
Тази мисия се осъществява от екип от изключителни професионалисти – журналисти, преводач-говорители и технически сътрудници защитават престижа на “Радио България” като най-слушаната и авторитетна радиостанция за чужбина в Югоизточна Европа.
Програма “Радио България” излъчва предаванията си на 10 езика в късовълновия честотен спектър, а в средновълновия – емисии на турски език, за населението етнически смесените райони.
Въвеждане на продуцентско начало. Структурни реформи
През октомври 2007 г. е въведено продуцентското начало. Програмата има главен продуцент, продуцент на Централна информационна служба, продуцент на направление “Предавания на западни езици и арабски език” и продуцент на направление “Предавания на балкански езици и на руски език”, продуцент Направление “Интернет-страница Радио България”.
Продуцентският принцип по-точно и пълно отговаря на спецификата на работа, тъй като обхваща не само редакторски труд, но също и качества на администратор и организатор.
С въвеждането на продуцентското начало са извършени и структурни реформи в “Радио България”.
Развитие на предаванията
Въведени са нови коментарни предавания – вътрешнополитически и външнополитически акцент на седмицата, както и нова поредица от блокови предавания за българската музикална култура по света.
? рубриката “България и ЕС” се преименува в “България и Европа”, включваща поредица от предавания за българското участие в работата на европейските институции, за участието на България в решаването на общоевропейските въпроси за проблемните за страната области в процеса на европейската интеграция;
? въведе се нова поредица “Европейски предизвикателства”;
? в рубриката “Общество” се въведе нова поредица “За здравето – поглед от България”;
? в рубриката “Личности” се въведе нова поредица “Житейски истории”.
Възобнови се подготовката на новини от 09.00 до 14.00 часа за чуждоезиковите страници в интернет, което даде възможност за информационно покритие на времевия отрязък от 09.00 до 21.00 часа.
Открояващи се творчески постижения
През периода “Радио България” отбеляза седемдесетата си годишнина и за толкова години аудиторията си е създала определени навици, с които радиото трябва да се съобразява, защото има и слушатели с 30-годишен “стаж”. Традиционните писма са над 20 хиляди годишно, като “възрастовият диапазон” на слушателите е от 8 до над 80-годишна възраст. Расте и броят на получените e-mail-писма във всички редакции.
През отчетния период се открои работата на Централната информационна служба и Предаванията на български език по европейската тема, разшири се тематичният обхват на поредицата „Българите по света” и „България и светът”.
Заслужава да се отбележи добрата работа по отразяване на Годината на Русия в България от руска редакция, както и програмите на турски език на средни вълни за населението от смесените райони, с което БНР изпълнява част от функциите си на обществен електронен оператор.
Технологично развитие и нововъведения на техническата база
В края на м. май 2008 г. БНР започна експериментално излъчване по системата DRM (!), с което стартира дигитализацията на радиоефира. Това в бъдеще би разкрило нови възможности за развитието на Радио България, което ползва международнозащитените честоти на БНР и по този начин могат да се спестят много средства за ползването на надземната предавателна мрежа. Заради трудната проходимост на излъчванията на къси вълни за балканските страни, “Радио България” прехвърля емисиите за съседните държави на средни вълни, в друг часови пояс (от 18.00 ч.).
Компютъризация и развитие на интернет-сайта на Радио България
През отчетния период програмата получи нови компютри, електронни фотоапарати и камери, които улесниха и подобриха работата в сайта, а и емисиите на живо и на запис.
В интернет-сайта на програмата се публикуват информации на всички ползвани езици, и на арабски език, обогатени с илюстративен снимков и звуков материал. Сайтът на “Радио България” е единственият български сайт, поддържащ версии на 11 езика, може би най-добрият в системата на БНР и среща известна конкуренция само от страна на някои регионални радиостанции. По брой на посещенията е рекордьор – между 10 и 13 хиляди дневно, или между 500 и 800 хиляди месечно.
Работа по европейски и български медийни проекти
В изпълнение на договора, сключен между БНР и консорциума “Евранет” (съвместен проект на 16 радио-телевизионни станции от 13 страни), “Радио България” започна работа по този проект, изпращайки за излъчване първите няколко материала на испански език. Установени са контакти и с другите контрагенти – на немски, френски и английски езици, с които работата започва всеки момент. Основни участници в този проект са “Дойче веле”, Радио “Франсентер” и Холандското радио, а БНР и още няколко европейски радиоорганизаци – второстепенни.
Успешно е участието на “Радио България” и в Проекта “Сега – взаимодействаме с Европейския парламент”. Предаванията са на български, английски, немски, френски, испански и гръцки в ефирните предавания и на сайта, а в съкратен вариант – и на другите езици, с които работи радиото.
По Проекта “Европа-лично” на Словенското радио и още няколко европейски радиостанции, “Радио България” осигурява превод на английски, а по Проекта “Лара” на Радио Ковънтри – изработва програми на английски, представящи и популяризиращи българския език, култура и азбука.
В изпълнение на договора с Центъра за промишленост на Република България в Москва радиото изпраща всекидневно информационен бюлетин на български и руски език.
Заслужава да се отбележи и съвместната акция с Българския червен кръст – дарение за деца от едно кечуанско село в перуанските Анди, които искат да кръстят випуска си “Радио България”, защото учителят им е дългогодишен слушател на “Радио България” на испански език.
През отчетния период се разшири и периметърът на адресите, на които се изпращат програми на български и чужди езици за партниращи радиостанции, културни центрове и посолства.

Б. Регионални програми

От 4 март, 2008 г., всички регионални програми на БНР преминаха към 24-часово денонощно излъчване със старта на общия нощен блок “Заедно след полунощ” който се излъчва едновременно на вълните на Програма “Христо Ботев”, Радио Благоевград, Радио Пловдив, Радио Шумен, Радио Стара Загора. Промяната беше съпроводена със структурирани кадрови промени, които вместо увеличаване, доведоха до съкращаване на щатни бройки и икономия на ресурси. Програмното време на БНР беше увеличено с 16 часа от общо 54 часа увеличен обем на излъчване в БНР седмично.
През последната година всички регионални радиостанции основно обновиха базите си, транспортния си парк, компютърното осигуряване и битовите условия, като изцяло е задоволена нуждата от нови автомобили. Всяка от регионалните радиостанции получи по три нови автомобила. Това е също безпрецедентно съдействие за ликвидиране на остарелия автомобилен парк, който беше със средна възраст 15-20 години.

1.4. Радио Благоевград
Радио Благоевград със своето 18-часово всекидневно присъствие в ефира, а от 4 март 2008 година и 24-часово, утвърждава и развива позициите си на авторитетна обществена медия.
През отчетния период се осъществи необходимата от години интеграция между националните и регионалните програми.
Интегрираният нощен блок “Заедно след полунощ” с участието на всички регионални радиостанции се излъчва на вълните на програма „Христо Ботев”. От 11 февруари 2008 година медията всяка седмица активно участва в осъществяването на един от най-оригиналните проекти на БНР „Хоризонт плюс 5”, а от 6 февруари 2008 г. има своите 30 минути всяка сряда в предаването „Арт ефир” на програма „Христо Ботев”.
Развитие на информационните предавания (новини)
Радио Благоевград излъчва новини на всеки час (собствени и на „Хоризонт”) като всяка новинарска емисия е организирана на няколко нива – местно, регионално, от страната и чужбина.
Развитие на блоковите предавания
Основното, към което се е стремила програмата в този едногодишен период, е постигането на ново качество чрез оптимизиране на програмните приоритети и по-осезаема персонификация на предаванията; също подготовка за въвеждането на нови авторски предавания, нови програмни линии и външни продукции.
Справедливо е да се каже, че високият рейтинг на радиостанцията се дължи и на корекциите, които бяха направени в звученето на основните програмни линии. Виждането беше, че основните блокови предавания трябва да запазят характеристиките си, но с изчистена композиция, динамични форми и акценти, отговарящи на обществените потребности.
Специално внимание беше отделено на малцинствата и по-конкретно на ромската проблематика чрез новата рубрика „Андрал” (”Отвътре”), която намери място в тричасовия блок „Днес” в понеделник, с начален час 15.30. Желанието на екипа, пренесено в практиката, е журналистите не само да се концентрират върху проблемите, свързани с интеграцията на ромите, но и да използват всеки регионален или друг празник, за да разказват за обичаите, за традициите, изобщо за всичко, което изгражда ежедневието им.
Другата нова рубрика, която се излъчва всеки четвъртък с начален час 11.15 и която бе добре приета от слушателите, се нарича „Европейски гид”. Целта й е да стимулира търсенето на информация за ЕС, да дава ориентир за вероятните източници, да предоставя възможност за въпроси, свързани с европейското членство на България; да популяризира формуляра на български език на Europe direct, безплатната телефонна линия от всяка точка на ЕС и други форми за комуникация.
Предаването „Днес плюс” – продължава да се утвърждава като коментарен обзор на деня с по-динамизирана форма, едностилие и прецизна лексика. Освен съкратеното времетраене (от 17.00 до 18.00 часа), беше преценено, че е необходимо да премине към по-осезателно персонифициране. Неговите пет издания (от понеделник до петък) сега се осъществяват от един водещ.
Развитие на музикалната линия в програмата
Функцията на музикалната част на програмата е да обслужва интонационно региона и извънграничните съседни области, като така осигурява духовното приобщаване на населението към ценностите на исторически създадената традиция. Работещите в Музикална редакция реализират това чрез музикални предавания за фолклор, класации, рубрики, исторически предавания, ежедневни фолклорни „пояси”, сигнали, кореспонденции.
В национален ефир с голям успех продължава излъчването на предаването „По първи петли”, което е със запазен интонационен (фолклорен) облик. Музикалните предавания включват още поп-музика, класика, джаз. Радио Благоевград непрекъснато попълва фонда си от музика чрез записи в студио и на терен.
Нови предавания и програмни линии
В началото на март стартира новото предаване „Отблизо и далече” (всеки делничен ден от 18.00 до 21.00 часа), което залага изключително на прекия диалог със слушателите и музикалните поздравления. То не само проследява сюжетите в края на деня, но и включва интересна информация от балканските държави, като своеобразен мост на културите, в единство с подходящата музика. Възгледът на екипа беше тук да намерят отражение и медийните партньорства със съседна Гърция и Македония.
С оглед укрепването на доверието към медията и разширяването на външните продукции беше трансформирана вечерната линия „Добър вечер, нощ” (всеки ден от 21.00 до 23.00 часа, без сряда и неделя, когато са спортните предавания – „Спортна сряда” и „Арена”) в комплект от предавания, ориентирани преимуществено към студентската аудитория.
Предаванията „IQ 140” и „Играта театър”, които се излъчват в понеделник и в четвъртък, се подготвят като съвместни продукции с Правно-историческия факултет и с Факултета по изкуствата на Югозападния университет. Във втория час на предаването със съдействието на програма „Христо Ботев” се отделя място и за радиотеатър.
Петъчното издание „С блондинка и брюнетка”, което отново по характеристика е младежко токшоу, е авторска идея на две студентки. Те са и негови водещи. Намеренията на екипа са, стартиращата като предавания съвместна инициатива, да прерасне в Студио за професионален тренинг на радиожурналисти.
В понеделник „Минало несвършено” се концентрира върху важни теми от най-новата ни история – едно прецизно раздипляне на това време, което се постига чрез експертното присъствие на водещия (доц. д-р Е. Келбечева от Департамента по история на Американския университет в Благоевград и доц. д-р Е. Иванова, преподавател в Нов български университет), също и чрез избора на подходящите събеседници. Целта на Радио Благоевград е като обществена медия да участва в процеса на постигане на общоприета гледна точка върху части от миналото.
„Цветно” във вторник е предаване за стила на живот, което отразява посоките на поп-културата в настоящия момент.
В сряда се излъчва новото предаване за модерната българска и балканска литература със заглавие „Небесни Балкани”, което се води от Владимир Левчев (в момента преподавател в Американския университет в Благоевград). То дава възможност за срещи на живо с поети и писатели, които не само имат възможността да прочетат нещо свое, но и да изразят мнението си по важни теми – за развитието на гражданското общество, за мястото на интелектуалеца и пр.
В едночасов формат е и новото петъчно предаване за съвременна българска музика „Зона Бг”. То се ситуира сполучливо след „Евротоп” (европейската класация в четвъртък) и финализира логично делничната програмна линия 16.00-17.00 часа.
Беше преценена като остроналожителна и необходимостта уикенд-програмата да усъвършенства визията си, да отговори на потребностите на човека с европейско мислене, особено в неделния ден се стреми изцяло към модела на „семейното радио”. Специално внимание беше обърнато и на петчасовия блок в събота „Югозападът” (от 14.00 до 19.00 часа). Тук тенденцията е ясно да бъдат очертани границите със съботното спортно издание според календара и по тази причина се обособиха две самостоятелни предавания „Артсезони” (за изкуството в сегашно време) и „Студио Спорт”. С оглед на някои промени във вътрешния ритъм и постигането на по-добро качество предаването за тийнейджъри „Хей хлапета!” вече се нарича „Много яко!” , а „Християнството” – „Училище за вяра”.
Социологически рейтинг
Според социологическите проучвания на различни агенции Радио Благоевград се определя като недостижим лидер в своя регион.
Високият рейтинг на програмата се дължи на предлаганата обективна, разностранна и балансирана информация от политическия, обществения и културния живот в региона, страната и чужбина, също и на рационалната организация при нейното планиране. Радио Благоевград се стреми да бъде автентичното радио, да отговори на един по-широк кръг обществени интереси.
Като признание за това медията получи голямата награда на БНР за регионален принос „Сирак скитник”за 2007 година, а също и единствената за радио от шестте награди на Министерството на околната среда и водите за специален принос.
Технологично развитие и нововъведения на техническата база
Програмният продукт на Радио Благоевград се произвежда по сравнително модерна технология, реализирана чрез едновременно използване на аналогови и цифрови съоръжения.
*
Развитието на радиостанцията и през периода 1 юни 2007-31 май 2008 година показва, че нейните програмни практики, модели и подходи са работещи. Радио Благоевград, както беше споменато, е недостижим информационен лидер на радиопазара в Югозападна България и това се дължи на звученето на програмата, на активната самопромоция и търсенето на конкретния слушател за съответните предавания, на блендата на общуване, съобразена със спецификата на аудиторията. Ритмичното и настъпателно развитие на Радио Благоевград е реалност.
1.5 Радио Варна
Екипът на Радио Варна продължава създаването и реализацията на програмен продукт, който с разнообразните жанрови форми информира и образова аудиторията. Предприети са действия за активизиране на вътрешните резерви, особено след осъщественото съкращаване на щата.
Развитие на информационните предавания (новини)
Приоритет в програмната политика на радиостаницията са новините. Точната, обективна и безпристрастна информация оформя облика на емисиите и информационните бюлетини.
За посочения период има промяна в часовете на излъчване, честотата на емисиите и продължителността за деня. От новини на всеки кръгъл час от 6.00 до 21.00 часа от началото на годината, излъчваме емисии до 23.00 часа, а от 8.30 до 17.30 ч. има и кратки емисии на всеки половин час. Промяната на часа на ВОБ на програма “Хоризонт” наложи промяна и на ВОБ на Радио Варна с размяна на часовете. Смяната на часа на излъчване (19.00 ч.) даде възможност регионалният обзор да бъде по-подробен с текст и със звук.
Развитие на блоковите предавания
Двата основни блока през деня: преди обед “Новият ден” и следобед “На светло” са информационно-музикални и запазват характера си, въпреки въведения отскоро принцип на ротация на водещите. Промени настъпиха в авторските предавания от вечерната и нощна линии на програмата.
Предаването “Вечерен тромпет” не се излъчва в понеделник, заради съвместното предаване “Хоризонт плюс 5”. Не се излъчват и нощните блокове от вторник до неделя заради съвместните предавания “Заедно след полунощ” с програма “Христо Ботев”.
Нов момент в програмната схема е разширяването на вечерните авторски музикални предавания с един час и по-ранния час на започване – 20.00 часа вместо 21.00.
Развитие на музикалната линия в програмата
Музикалната линия на Радио Варна остава разнообразна, с подчертан приоритет на българската музика – и станалите вече популярни (включително сред рекламодателите) рубрики: “Незабравимите български песни” и “Най- доброто от българската музика”.
По традиция Радио Варна започва утрото с народна музика, чието времетраене е удължено на 40 мин., а след бюлетините българското звучене (популярна музика) продължава до 30 минути след началото им. През почивните дни високият слушателски рейтинг по традиция се държи от предавания, като “Съботна трапеза” и “Неделна наздравица”, а българската поп-музика е подобаващо представена в “Може би “Да” на Доно Цветков, а през 2008 г. получи нова подкрепа с “Има-нема” на Мая Райкова.
В сутрешната и следобедна програми, музикалното оформление (жанрово и стилово разнообразно) следва пулса на деня, докато във вечерните часове след 20.00 часа се отдава приоритет на авторските музикални предавания, посветени на конкретни стилове и жанрове: рок, евъргрийн, класическа, джаз. Новото е съботната и неделната вечер, в които се обръща по-голямо внимание към младежката аудитория – предаванията “Топ 20” (слушателска радиокласация) и “Колкото-толкова” (музикално развлекателно шоу с игри и награди).
Нов елемент във вечерната линия са едночасовите отрязъци “Час по музика” – преди полунощ, посветени на етно, класическа, балканска, джаз, chill – out и латино-музика.
Важни музикални събития от културния афиш на Варна и региона с национално значение – като Международният музикален фективал “Варненско лято” например, освен (разширено) в специализираните предавания, се отразяват и в отделни фиксирани 20-минутни отрязъци в дневната програма.
През есента на 2007 г. Радио Варна беше прието в международната организация на франкофонските радиостанции, с което има безплатен достъп до богатия фонд от най-нови записи (с платени авторски права) на утвърдени и млади имена от франкофонския свят и пълен достъп до всякакъв вид информация, както и големи възможности за нови контакти, включително участие в мрежата с музика, продуцирана от Радио Варна.
Мултимедийна, продуцентска и звукозаписна дейност
Мултимедийната, продуцентската и звукозаписната дейност на Радио Варна е тясно свързана с концертната, която е преобладаваща. Всички събития се записват и намират място в програмата под различна форма – отразяване, частично или пълно излъчване, издаване на звуконосител. През годината са издадени четири компактдиска, финансирани от Община Варна, със записи на симфонична и оперна музика от фонотеката на радиото, посветени на диригентите Емил Главанаков, Иван Маринов, солистите Мария Бохачек и Тодор Костов.
През юни 2007 г. концертното студио на Радио Варна стана домакин и на две театрални постановки: “Досието на една Ж” – комедия от П. Маринков, реж. Г. Велчовски, постановка на театър “Стоян Бъчваров”-Варна – премиера и на “69” – от Игор Бауерзима, реж. Г. Димитрова – постановка на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура “36 маймуни”.
1.5.5. Открояващи се творчески постижения
? 2007 г. – първо място в категория “токшоу” и специалната награда на община Русе за цялостно представяне с поредица предавания с много добри журналистически находки на медийния фестивал “Българската Европа”- Русе;
? 2008 г. – наградата на Българското национално радио “Сирак Скитник” за принос в утвърждаване на регионалните програми на БНР;
? 2008 г. – Първа награда в категорията токшоу на „Осмата муза”, специалната награда на Руския културно-информационен център, и номинация в категорията “Новини и репортажи”;
? 2008 г. – Награда “Варна” за обзорното седмично предаване за политика “Позиция”.
Технологично развитие и нововъведения на техническата база
След ъпгрейд на системата за звукоизлъчване „Далет-5.1” е извършена пълна подмяна на работните станции на системата при спазване на условието за унификация. Беше подменен сървърът за контролен запис и беше възстановена компютъризираната картова система за достъп в Радио Варна. Закупен бе компютърен модул за анализ на УКВ-обхвата с възможност за контрол на всички параметри.
1.6. РРС Пловдив
За посочения отчетен период, съвпаднал със старта на новото ръководство на БНР, дейността на РРС Пловдив бе напълно в съответствие с основните й цели и с годишните й планове. Произведената радиопрограма възлиза общо на 7 230 часа, което е с 560 часа повече в сравнение с предишни периоди. Причината е в преминаването към 24-часова програма от 3-ти март 2008 г.
Увеличаването на програмния обем часове, както и преминаването към непрекъснат 24-часов цикъл на излъчване, наложиха извършването на структурни и кадрови промени. Създаването на два принципно и технологично нови творчески екипа в РРС Пловдив, без да бъде увеличен броят на щатните служители, бе проведено успешно в началото на 2008 г.
Мениджмънт на човешките ресурси, структурни и програмни промени
Рентабилното и ефективно използване на наличните кадрови ресурси наложи съвместяването на две дейности – музикалното оформление и звукорежисьорската дейност. В резултат на това бе създаден новият екип „Музика и ефирна реализация”.
Бяха запазени специализираните музикални предавания за евъргрийни, за стари градски песни, за класическа музика и особено за фолклор. Фолклорните предавания „Жива земя” и „От дума на дума” на Николай Чапански, както и „Песента му е празника” на Вичка Николова се радват на изключителна популярност в областта.
Обезпечаването на нощния програмен цикъл 24.00-6.00 наложи създаването на екип „Нощни и развлекателни предавания”, който успешно се вписа както в реализацията на нощния блок „Заедно след полунощ” съвместно с програма „Христо Ботев” и другите РРС, така и в програмните промени, извършени през последната година. Тук трябва да се спомене и успешният старт на съвместното предаване с програма „Хоризонт” и останалите РРС – „Хоризонт плюс 5”.
Развитие на информационните предавания (новини)
Като регионален обществен оператор, част от БНР, Радио Пловдив продължава да поставя като приоритет в програмата си информационните си емисии. Високото професионално качество на продукта, произвеждан от екип „Информация”, се дължи най-вече на стремежа към обогатяване на новините с повече автентични гласове на участници в събитията, както и на по-широк кръг гледни точки.
Информационните емисии бяха намалени като брой. Отпаднаха кратките новини headline по време на следобедните блокови предавания, но пък емисията в 17.00 бе доразвита като първа обзорна за деня. Основните информации в нея вече задължително са озвучени, като материалите служат и за анонс на големия обзор за деня, изместен в 19.00, след изместването на вечерния осведомителен бюлетин на БНР от 19.00 в 18.00.
Развитие на блоковите предавания и програмни линии
Успешната симбиоза между новините и основните информационни блокове „Точно днес” и „Ден след ден” бе доразвита и усъвършенствана с проследяването на събитията от техния зародиш, през развитието до техния финал, както и свързаните с тях анализи.
Професионалното и обективно отразяване на основните събития в региона ежегодно носи признание на журналистите от РРС Пловдив – Валя Денева редовно е сочена като репортер номер едно в отразяването на синдикалната и стачна тематика, а журналистът от екип „Информация” Севдалин Палаузов бе награден от Областната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив, за най-стойностно, обективно и цялостно отразяване на пожарите през лятото на 2007 г.
Нови предавания и програмни линии
Стартираха новите предавания „Клуб Неделя”, „Седма скорост”, „Шейкър” и „Преге”. „Преге” е единственото в региона предаване за литература и новоизлезли книги. То бе оценено по достойнство и на радиофестивала „Осма муза”, където получи наградата в своя раздел.
По същите причини бе предприета и мащабна акция по популяризирането на Радио Пловдив.
Работа по европейски и български медийни проекти
През 2008 г. Радио Пловдив получи покана и се включи в Проекта eContantPlus на Европейската комисия заедно с пловдивските си партньори от фирма „Инфоарт”, която пък е партньор от българска страна на официалния възложител на проекта Дирекция Agencia Informacione e Uficio Stampa към Областната управа на регион Емилиа-Романя с център гр. Болоня, Италия. Накратко, проектът предвижда изграждането на електронни портали за т. нар. електронна библиотека. Радио Пловдив ще изгради собствен портал към сървър с песенното и музикално богатство на пловдивския регион, достъп до което ще имат потребители от цял свят, предимно ученици и студенти, както и специалисти-изследователи.
Технологично развитие и компютъризация
По отношение на технологичното развитие постижение през отчетния период бе влизането в експлоатация на новия новинарски център на Радио Пловдив – модерно съоръжение с напълно компютъризирани работни места, с две редакторски кабини за запис и монтаж и с новинарско студио, първи етап от цялостната модернизация на техническата сграда, чийто втори етап продължава и през 2008 г.
Щатните служители бяха снабдени с мобилни телефони, а журналистическият състав бе оборудван с модерни дигитални звукозаписни устройства. Трябва да се добави и 100-процентовата компютъризация на дейността в РРС Пловдив – както програмната, така и стопанско-административната.
Едновременно с това бе обновена и компютърно базираната аудиосистема за излъчване на радиопрограми ENCO с нов, по-мощен сървър и три нови работни станции, както и с нова версия на софтуера за шестте работни станции, участвуващи в технологичния цикъл на Радио Пловдив.
1.7. Програма “Радио София”
Най-новата регионална програма на БНР – Програма “Радио София” стартира в ефир на 17 септември 2007 година с 11 журналисти, 4-ма музикални редактори, 7 звукорежисьори, един главен продуцент, 2-ма продуценти, които произвеждат 24-часова програма. В момента програмата е с 6 емисии софийски новини, с вечерна емисия на английски език за гостите на столицата, 14 делнични блокови предавания (в дните без излъчване на заседанията на Народното събрание), 12 съботно-неделни блокови предавания, 8 музикални модула с различно времетраене и характеристика.
Програма “Радио София” започна експериментално излъчване преди получаването на програмен лиценз – на 7 юли 2007 г. с музикални плейлисти и кратка емисия “Новини” с акцент върху софийската тематика и продължи два месеца - до същинското начало на най-новата регионална програма на БНР, на 17 септември 2007 година. За това време са назначени 7 журналисти, 3-ма музикални редактори и 4-ма звукорежисьори, по-голямата част от тях след проведен в началото на 2007 година конкурс.
Едва след получаването на програмния лиценз в средата на август започна действителната подготовка по съдържанието на програма “Радио София”, с цел стартът да съвпадне с празника на столицата – 17 септември 2007 г. За срок от един месец се наложи програмата отново да се структурира кадрово, да се уточняват конкретните позиции в програмната схема и да се изпробват възможностите на вече назначените журналисти в тях. Същевременно започна и изграждането на управленския екип, изцяло върху принципите на продуцентското начало. Така, два месеца и половина след същинското начало на новата програма, беше разработена и утвърдена от УС на БНР структурно-управленска схема на “Радио София”, както и числеността, разпределението по длъжности и по структурни единици.
Развитие на информационните предавания (новини)
Акцентът в развитието на емисиите “Новини” по програма “Радио София” е изключително върху софийската тематика – все повече обогатени със звуци от различни по характер столични събития. Вечерната емисия на английски език също намери подходящо място и звучене, заради гостите на София, които информира както за най-важните новини от деня, така и за интересни културни събития от живота на столицата.
В делничните дни “Радио София” започна излъчването и на допълнителна емисия „Новини” в 16.00 ч. Започнала с 3 емисии софийски новини на 17 септември 2007 г., сега програма “Радио София” излъчва общо 6 емисии “Новини”.
От първите януарски дни на 2008 г. започна и всекидневно излъчване в новинарските емисии на информация за трафика, директно от Столичната компания за градски транспорт и допълвана от дежурни репортери на програмата.
Стремежът към актуални, интересни и полезни новини за столичани и жителите на района бяха забелязани и наградени на тазгодишния Международен медиен фестивал „Медиа Микс” в Албена (4-8 юни 2008 г.).
Развитие на блоковите предавания и програмни линии
Започнала със 7 делнични блокови предавания (в дните без излъчване на заседанията на Народното събрание), 12 съботно-неделни блокови предавания, 5 музикални модула с различно времетраене и характеристика, за по-малко от година блоковите предавания са увеличени със седем (общо 14 делнични блокови предавания).
Проблемното съдържание на блоковите предавания е съобразено с профила на програмата за столицата. Сериозно място в тях има сервизната информация, най-силно застъпена по отношение на трафика в големия град, с репортерски поглед върху задръстванията в пиковите часове и възможността за обходни маршрути в улеснение на пътуващите с градския и личен транспорт.
В блоковите предавания намира място и богатият културен афиш на София.
В дните, когато програмата се излъчва целодневно (без заседанията на Народното събрание), “Радио София” представя на аудиторията си две предавания с дискусионен характер – “Форум “Сердика” и “Чуй София” – и двете с внимание към проблемните места в столичния град, към районните общини, към социалните, здравните и чисто битовите въпроси, търсещи или намерили решение, включително и с помощта и намесата на медиите и конкретно на журналисти от програмата. Тук важно място имат самите граждани, по чиито сигнали и предложения се движат репортерите на “Радио София”. Излъчваните репортажи не са самоцелни, а винаги свързани с определена тема и коментар. Често пъти трайните теми от живота на столицата са представени в серия от репортажи, всеки от тях със свой ъгъл към разработваната тема.
Репортерите на “Радио София” изготвиха и връчиха (на 3 април 2008 г. и на 10 юли г.) два компактдиска на Столична община и на кмета Бойко Борисов с поставените в ефир проблеми, очакващи разрешението от столичните управници с мотото”Това чухме и видяхме ние – нататък с работата сте вие!”.
Разбира се, тук трябва да бъде отбелязано емблематичното за програмата предаване “Часът на инфохолиците”, което получи наградата “Сирак Скитник” за радиожурналистика на БНР. През юли предаването за първи път “излезе” от София и се излъчи от студио на Радио Варна, намеренията са това сътрудничество да се разширява и с другите РРС на БНР. Още през октомври подобно излъчване ще има и в Радио Благоевград, темата е от областта на историята и ще засяга конкретно Югозападния регион на страната.
Съботно-неделната програма на “Радио София” предлага разнообразни блокови предавания за културния живот в столицата, спортни събития, съвети за здравословен начин на живот, детски документални композиции, игри.
От началото на 2008 г. в ефира на “Радио София” се появиха и седем нови блокови предавания, подчинени на основния стремеж на програмата към търсене и намиране на интересни, полезни и актуални теми за диалог със слушателите от различни възрасти и категории, разпределени предимно в почивните дни.
Развитие на музикалната линия в програмата
Във времето на експерименталния период “Радио София” търсеше своите слушатели единствено и само чрез музиката. Но като се има пред вид, че адресът на програма “Радио София” са столичани, тоест към хора с по-широки музикални хоризонти, програмата се ориентира към широкоспектърен музикален формат.
Постепенно програмата оформи няколко пояса, в които музикалните стилове са обособени. Това е така наречената „чил-аут” зона всяка делнична вечер от 21.00 до 22.00 часа, клубната музика, която звучи всяка вечер след полунощ – като в събота и неделя това „Клубно парти” продължава до 4.00 часа сутринта. Един час преди полунощ, е отделено време за най-красивите песни от миналото – но наистина миналото, от 70-те години назад – този час идва непосредствено след най-доброто от „Златния фонд” на Българското национално радио, така че се обособява един наистина логичен блок.
През останалото време територията на “Радио София” е отворена за всичко качествено в музиката.
Предаването, в което е реализирана идеята за нетрадиционен прочит на световната и българска музикална съкровищница „Моята друга музика” получи награда на фестивала „Осмата муза” тази година.
В събота и неделя от 7.00 до 8.00 ч. ефирът на “Радио София”, в предаването “Българско петолиние”, е запазен само за българска народна, естрадна и поп-музика. На фона на заливащата ефира англоезична музика, стремежът на музикалните редактори на “Радио София” е да дадат „зелена светлина” на българската песен, да бъдат пропагандатори и продуценти на българското музикално изкуство.
Само за осем месеца в ефира на “Радио София” се появиха три нови музикални предавания, в които наред с търсения забавен, развлекателен ефект се предлага и познавателната страна за звучащата в ефира музика. Приетият от ръководството на програма Радио София формат е такъв, че в предаванията няма говорни модули, надвишаващи 5 минути – това прави музиката изключително важен елемент от образа на софийската регионална програма.
Нови предавания и програмни линии
Всяка събота от 8.00 до 9.00 часа започна излъчване на предаването „Ние сме света”, адресирано предимно към младите ни слушатели. Предаването предлага един специфичен „тийнейджърски” поглед върху историята и съвремието на света, пречупен през погледа на 17-годишната водеща.
„Училище за големи”, „Различният до мен” и „Риалити-роман” са три нови блокови предавания на “Радио София”, излъчвани от началото на 2008 г. всяка неделя във времето от 14.00 до 17.00 ч.
В „Училище за големи” (14.00-15.00, събота) водещата среща аудиторията с млади хора, учили и работили в чужбина, които след завръщането си в България, успешно се реализират и намират своето достойно място.
„Риалити роман” (15.00-16.00) – предаване в един нов литературен жанр, история, създавана от десет разказвача. Творбата се ражда в реално време с участници, които я разказват на живо в ефира. “Разказвачи” са видни български интелектуалци – писатели, режисьори, драматурзи, учени, журналисти. В рамките на всеки два месеца и половина (всяка неделя) се ражда и развива цялостен завършен сюжет, изцяло постигнат със средствата на радиодраматургията. Започна подготовката по отпечатването на криминалното издание, а летният роман, свързан с най-новата ни история на Източна Европа, се излъчваше паралелно и по Радио Варна.
„Различният до мен” (16.00-17.00 ч.) е предаване за хората в неравностойно положение. Събеседниците споделят в ефира своите житейски възгледи, битие, опит в търсенето и намирането на своето достойно място в обществото. В края на всяко предаване се оформя един позитивен радиопортрет на гостите в предаването.
Пак от началото на 2008 г. всеки вторник от 10.00 до 12.00 ч. в ефир е нов, репортерски вариант на предаването „Чуй София”.
В предаването „Седмицата в София”, излъчвано всяка събота от 1 януари 2008 г., стартира нова рубрика „Разходка из България” (11.00-11.10 ч.), изготвена съвместно с Държавната агенция по туризъм и разказваща за различни привлекателни и интересни туристически обекти в страната ни.
„Музика от голямата къща”, понеделник 19.00-21.00 ч. е предаване изключително за песни и музикални пиеси в различни стилове, продуцирани от БНР.
„Музика за лека нощ” е предаване, което се излъчва всяка делнична вечер от 23.00 до 24.00 ч. Негови автори са 7-те звукорежисьори на “Радио София” – всеки със своето виждане и стил в подбора на музика, подходяща за този час на денонощието.
„Златният български хит на “Радио София” е предаване на програмата, което звучи всяка делнична сутрин и носи своята характеристика - любима българска песен, независимо от „възрастта” – песни от 50-те, 60-те години на миналия век и т.н. до наши дни. Целта е да се представи историята и развитието на популярни български песни, които да бъдат “върнати” в ефира на БНР.
В края на септември, на честването на първата година от старта на програма “Радио София”, пред публика беше представен концерт от подбрани песни от рубриката в съвременен аранжимент и в съпровод на Биг-бенда на БНР и в изпълнение на студенти от Държавната музикална академия и Нов Български университет. Намерението е този концерт да стане ежегоден.
Открояващи се творчески постижения
Сред открояващите се творчески постижения на програмата могат да се посочат следните предавания: “Часът на инфохолиците”, което получи наградата “Сирак Скитник” за радиожурналистика на БНР; „Моята друга музика”, която получи награда на фестивала „Осмата муза” (2008 г.); “Чуй София” и “Реалити-роман”.
Стремежът към актуални, интересни и полезни новини за столичани и жителите на района бяха забелязани и наградени на тазгодишния Международен медиен фестивал „Медиа Микс” в Албена (4-8 юни 2008 г.).
Работа по европейски и български медийни проекти
Екипът на програма “Радио София” работи по Проекта “Европа – лично” , а в края на септември изпрати в Брюксел кандидатурата си за предаване, което запознава софийските слушатели с конкретни параметри в работата на Европейския парламент.
Технологично развитие
Програма “Радио София” изготвя продукцията си изцяло в цифров формат чрез системата “Далет+”.
От 1 октомври е в действие и интернет-страница на програма “Радио София”, като част от общия сайт на БНР.
1.8. Радио Стара Загора
През този период Радио Стара Загора затвърди своята позиция на регионален информационен лидер. Беше усъвършенствана наложената от години линия на бързо и обективно отразяване на най-важните събития от икономическия, политическия и културния живот в региона и страната в основните информационни блокове и новините. Заедно с промененото музикално звучене на радиостанцията, усилията на екипа дадоха конкретен резултат – от пета позиция миналата година в социологическите проучвания, тази година Радио Стара Загора е на първа, като важен показател е фактът, че слушателската аудитория процентно е най-образованата.
Развитие на информационните предавания (новини)
През 2008 година беше променена структурата на новините, както и цялостното им звучене. Бяха обновени музикалните “подложки” на хедлайна и времето. Бяха променени разделителните сигнали и OPENER. Регионалните новини останаха приоритет на информационните емисии, а в 17.00 часа беше създадена обзорна регионална емисия новини с богата звукова картина. Предвижда се през септември да се промени и основният сигнал на Радио Стара Загора. Разширяването на кореспондентската мрежа със сътрудници в Ямбол, Казанлък, Сливен, Бургас, Хасково, Кърджали, Тополовград, Свиленград и Димитровград осигури на медията възможност да обхване в максимална степен информационния поток от региона и да затвърди позициите си на информационен регионален лидер.
Развитие на блоковите предавания
Радио Стара Загора запази блоковите си предавания, които са ориентирани към проблемите главно на региона и обхващат теми, които пряко засягат слушателите. “Репортер” (6.00-10.00 ч.), “Следобедни адреси” (13.00-15.00 ч.), “Денят в два часа” (15.00-17.00 ч.) са основните информационни блокове, които “произвеждат” и подават за емисиите най-вече регионални новини. Ако в “Репортер” се търси изпреварваща информация за основните събития през деня, усилията в предаването “Следобедни адреси” бяха насочени към теми и събития, които са близо до хората и могат да се назоват “частен случай”. “Денят в два часа” също претърпя корекции. Наред с политическите теми, в предаването се появиха и развлекателни рубрики: “Гласове от маршрутката” е анкета с граждани, които коментират злободневни теми, а “Часът на гафа” включва “весели” сентенции от пресконференции или интервюта, записани от колеги в различните предавания.
“Ало, здравейте” остава вечерната територия за слушатели, които предпочитат хубавата музика и веселите теми. Слушателите имат възможност за поздрави и да разкажат по-интересното от своето ежедневие.
Развитие на музикалната линия в програмата
Преструктурирането на Музикална редакция в Екип “Музика и ефирна реализация” преодоля рутината в правенето на плейлисти. Музикалните редактори вече работят и на звукорежисьорския пулт, което е доста по-функционално. Назначаването на нови, млади хора за звукорежисьори промени позитивно и музикалното звучене на радиото. Музиката има доста голям принос за отличния рейтинг на радиостанцията. Радиото поддържа предавания за класическа музика, джаз, рок и електронна музика, като стремежът е към максимален брой слушатели и техните предпочитания.
Нови предавания и програмни линии
За обновяване на програмата от септември е предвиден пакет от предавания. Смята се, че е наложително в програмата да присъства икономическо предаване, което да отразява развитието на бизнеса в региона, но и да носи приходи от реклама за радиото. Предвижда се рубриките с европейска тематика – “Европа днес” и “Наш дом Европа”, да се обособят в самостоятелно предаване, което да дискутира европейското ни членство и свързаните с него проблеми.
Активно се работи и по засилване на младежката линия в програмата. “Бг-улицата” е проект, който допълва предаванията за по-младите – “Ало, студентите” и “Пожар в ефира”. Уикенд-схемата също се нуждае от освежаване и нови идеи. Към по-“семейното” звучене на тези два дни екипът на програмата обмисля да добави предавания за туризъм и на здравна тема.
От септември т. г. ще бъде възобновен детският фолклорен радио-конкурс “Славейче”, спрян преди три години поради липса на средства.
От март 2008 г. Радио Стара Загора премина на 24-часово излъчване.
Творчески постижения
С най-голям процент слушаемост през делничните дни са емисиите “Новини” и предаванията: “Денят в два часа” (15.00-17.00 ч.), “Спортен калейдоскоп” (17.00-18.00 ч.), “Часът до обед” (11.00-12.00 ч.). От съботно-неделната схема слушателите предпочитат според изследването “Моята неделя” (09.00-12.00 ч.), “Шапка на тояга” (13.00-16.00 часа) и фолклорното предаване “От извор се песен лее”.
За добра работа по европейската проблематика в програмата на Радио Стара Загора журналистката Нели Ангелова бе поканена от представителството на ЕК в София и участвува в тридневен семинар в Брюксел, а колегите Любозара Цветкова и Диана Абрашева получиха награди от Търговско-промишлената палата в Стара Загора за материали, отразяващи икономическото развитие на региона.
Според рейтинга на предаванията, слушателите са оценили особено високо ефирните изяви на Николай Николаев (“От извор се песен лее”), Таня Иванова (“Моята неделя”) и труда на Екип “Новини и обзорни предавания”.
1.9. Радио Шумен
Радио Шумен продължи изпълнението на стратегическите принципи от своята програма за развитие, които осигуряват оптимални условия за утвърждаването му като водеща обществена регионална медия. Това гарантира плурализъм и защита на обществения интерес чрез формиране на обществено мнение, при спазване условията на лоялната конкуренция.
Усилията на колектива бяха подчинени на главната цел – производството на програми за социалното единство на всички групи и общности, които осигуряват форум за обществена дискусия, посредством разпространението на независими и безпристрастни новини, информации и коментари. Този подход гарантира правото на информация на всеки слушател, защита на интересите и потребностите на аудиторията при осигуряване на регионализация и специализираност на радиодейността в условията на плуралистична медийна среда.
Управлението на тези процеси се основава на колективното разбиране за публичност и прозрачност, приемственост и колегиален стил на управление, самоорганизация и плурализъм, интерактивност и социална отговорност, функционална децентрализация. Използването на този инструментариум утвърди лидерската позиция на Радио Шумен сред радиостанциите от зоната на покритие и го превърна в търсен посредник между аудиторията и българските институции.
Нов подход към програмната дейност
Разбирането, че обясняването на глобалния свят и принципите на обединена Европа е невъзможно без съобразяването с проявите на локалните идентичности – съвкупността от различия, от малки съставни елементи – предопредели програмните усилия на Радио Шумен през отчетния период. Този подход провокира не механични промени в програмната схема, а ново отношение към програмното съдържание в рамките на утвърдени, разпознаваеми и популярни програмни територии.
Развитие на информационните предавания (новини)
През периода бе осъществена сериозна промяна и по отношение на новинарското съдържание, структуриране и стилистика на текстовете. Водещи акценти са информациите за важните регионални събития и живота на хората от местните общности, за успешно реализирани европейски практики, за осигуряването на заетост, финансирането от европейски фондове. В същото време, партийното и институционално присъствие е сведено до допустимия минимум. Предимство в композиционното оформяне на бюлетините имат новините, които са провокирани от собствени репортерски проверки и разследвания.
Развитие на блоковите предавания
През последната година утринният музикално-информационен блок на Радио Шумен премина през сериозна трансформация. Времетраенето на звуковите материали е намалено до оптималния психологически праг, характеризиращ активното слушане в съвременното фрагментарно общество. Акцентите са посветени на сервизната и полезната информация, а темите по слушателски сигнали, темите с продължение от утрото в следобеда формираха нови аудитории, които значително увеличиха интереса към следобедните програми.
Постижение на информационно-музикалния блок “Утро” е запазеното място за култура, като архаичният модел на маркиране на случващото се е заменен с нови творчески решения и модерен език при отразяването на събитията. Сътрудничеството с програма “Христо Ботев” сполучливо допълни минутите за най-малките в неделното утро с включването на елементи от рубриката “Междучасие”.
Основно постижение в следобедния блок “Днес” на Радио Шумен е изборът на събитието от деня и представянето му през различни гледни точки още от първия час на предаването. Другият важен и очакван от аудиторията момент е репортерската проверка по слушателски сигнали.
Развитие на музикалната линия в програмата
Продължава сътрудничеството с американската звукозаписна фирма “Pro Audio”. Благодарение на това Радио Шумен получава 52 CD с най-новата музика от американския и европейския Топ 20, което значително повишава качеството на програмите. Доброто взаимодействие с музикалните направления в БНР създаде система за получаването и на най-новата българска музика. Така в ефира на радиостанцията се поддържа оптималният баланс 50:50.
През периода започна и осъществяването на Проекта “Абагар” за звукозапис и издаване на продукцията на младежкия фолклорен квартет – носител на множество престижни награди.
Открояващи се творчески постижения
Освен оценката на слушателите Радио Шумен получи и няколко престижни журналистически награди от авторитетни фестивали – първа награда в раздела творчески портрет “За Панчо без Гершуин” и поощрение за репортажа “Молебен в Черенча” от Фестивала “Осмата муза” през 2007 година и наградата за репортаж и репортерско разследване за “Цар Калоян – потопеният град” от медийния фестивал в Албена. Този материал бе отличен и с безпристрастната награда на публиката и гласувалите в сайта на фестивала.
Технологично развитие и нововъведения на техническата база
Завърши пълната цифровизация на трасето между Радио Шумен и предавателя на БТК в с. Капитан Петко и ремонта на Второ емисионно студио, което с новата акустична част, ергономика и интериор предоставя съвременни условия за радиопроизводство.

ІІ. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ
2.1. Общофункционална програмна дейност
Програмна дирекция е основно звено в структурата на БНР, чиято цел е да генерира идеи, да анализира и да координира провеждането на програмната политика на Българското национално радио.
Дирекцията участва при формирането на цялостната програмна дейност на БНР. Тя координира взаимодействието между деветте програми на БНР и съдейства за по-добър синхрон и единна програмна политика в отразяването на важни събития от национален и международен характер.
Приоритет на Програмна дирекция е да съдейства за повишаване ефективността и слушаемостта на отделните програми, линии и предавания чрез най-съвременните социологически методи на проучване и анализ, както и на обратната връзка с радио-аудиторията.
Чрез всекидневни наблюдения на програмите се извършват съответни анализи и се дават препоръки за подобряване работата при реализирането на отделните предавания, програмни линии и програмите като цяло.
Програмна дирекция отговаря за редакционната дейност в БНР и за спазването на професионалния кодекс на журналистите. Тя координира работата по поддържането и развитието на Електронния сайт на БНР.
В отговорностите на Програмна дирекция влизат и преценката за качествата на офертите на външните продуценти, както и спазване на договорите с тях в програмно-творчески аспект.
В периода 1 юни 2007–31 май 2008 г., освен текущите ангажименти, Програмна дирекция на БНР се зае с решаването на няколко стратегически задачи на програмната политика на БНР:
? преоценка на основните приоритети в развитието на програмите на БНР и наложителните промени в схемите на излъчването им;
? създаване на условия за задълбочаване на интеграционните процеси между националните и регионални програми на БНР и реализацията на съвместни предавания;
? активизиране на авторекламата на новите предавания и програмни линии и по-голямото взаимодействие между програмите във взаимното рекламиране на дейността им;
? цялостна промяна на сайта на БНР с цел модернизирането, активирането и превръщането му в мултимедиен продукт.
В изпълнението на тези задачи:
Програмна дирекция взе активно участие в планирането и осъществяването на наложилите се промени в програмните схеми на “Хоризонт” и “Христо Ботев” с цел подобряване на качеството на програмите и повишаване на тяхната слушаемост. Осъществените от Центъра за мониторинг на програмите наблюдения и анализи на новите предавания и промяната в схемата на новините по “Хоризонт” (освен на кръгъл и на половин час), както и данните на социологическите агенции, потвърждават целесъобразността на тези промени.
“Подготовка за стартирането на най-новата програма на БНР “Радио София”, на база на внесените в СЕМ документи за лицензиране на програмата”, започна преди началото на отчетния период, но най-активната и успешна дейност бе извършена именно в месеците преди старта на програмата – 17 септември 2007 г. През този период бе проведена активна работа по уточняване на програмната схема на “Радио София” и обучаването на екипа за работа пряко в ефир. Успешният старт и развитие на програмата е доказателство за добре свършената предварителна работа.
През отчетния период Програмна дирекция на БНР бе координиращото звено в “създаване на условия за задълбочаване на интеграционните процеси между националните и регионални програми на БНР и реализацията на съвместни предавания”. В резултат на тези усилия се появиха предаванията “Хоризонт + 5” и “Заедно след полунощ”. Тези модули дават възможност на петте регионални програми на БНР в Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Варна и Шумен да участват съвместно със съответните национални програми “Хоризонт” и “Христо Ботев” в реализацията на предаванията. Тяхната популярност показа ползотворността от това сътрудничество.
Друг основен проблем, който бе решен със съдействието на Програмна дирекция, бе “активизиране на авторекламата на новите предавания и програмни линии и по-голямото взаимодействие между програмите във взаимното рекламиране на дейността им”. Това повиши вниманието на слушателите към промените в програмните схеми и спомогна за популяризиране на новите предавания и програмни линии в програмите на БНР.
“Цялостна промяна на сайта на БНР с цел модернизирането, активирането и превръщането му в мултимедиен продукт” е стратегическа задача с дългосрочен ефект върху цялостния облик на БНР като модерна електронна медия.
През отчетния период, с прякото участие на Програмна дирекция, бяха положени основите на цялостната промяна на сайта и бе одобрена разработката на фирма BSH за нова структура и дизайн на титулната страница на сайта, както и на страниците, на които се представят отделните програми на БНР.
След очакваното завършване на реконструкцията на сайта на БНР (до края на 2008 г.), той ще даде възможност за достъп до по-голям обем информация, за интерактивна връзка със слушателите на програмите на националното радио, за визуализация на радиодейността от ефирните студиа, за архивиране и ползване “on demand” на части от актуалните програми, както и на аудиозаписи от “Златния фонд” на Националното радио, анимации и рекламни банери. Накратко, ще влезе в действие една нова, подпомагаща радиодейността медия, която ще допълва изявите в ефир и ще допринесе за утвърждаването на обществената мисия на БНР.
2.2. Специализирана програмна дейност
Мониторинг и програмни анализи
Според предмета на анализа и според характера на аналитичната работа отчетният период може да се раздели на два подпериода, обхващащи по едно полугодие. През първия, основен предмет на наблюдения на Центъра за мониторинг на програмите бяха най-вече предаванията на програма “Хоризонт” (4-те дневни блока и някои съботно-неделни предавания) и в по-малка степен предаванията на програма “Радио София” и програма “Христо Ботев”. При това работата (по отношение на “Хоризонт”) беше почти изцяло насочена към изработването на т. нар. регистрационни карти, в които се отразяваха най-важните характеристики и параметри на предаванията: теми и тематични доминанти, подбор на участниците в предаванията – медиатори и събеседници, характер на музиката, съотношение: говорни модули-музика-рекламни спотове и др. Отделено бе (в доста по-малка степен) внимание и на предаванията на програма “Христо Ботев”, и на “първите стъпки” на “Радио София”. Впечатленията от тях бяха обобщавани в рецензии, изготвени на базата на т.нар. “импресивен анализ” (журналистът-анализатор дава мнение за работата на колегите си от съответните екипи на предаването или програмната линия).
Социология и програмни стратегии
Дейността на Центъра за социологически проучвания и анализи за този период бе концентрирана около две основни направления:
? подготовка и организация на конкурси за осигуряването на социологическа информация за БНР;
? анализи на постъпващата информация и предоставянето им на потребителите от БНР.
А. Организационна дейност
През периода бе извършена подготовка на темите и критериите за социологическите проучвания с цел осигуряване на информация за нуждите на ръководството, програмите и журналистите в БНР. Изготвена бе необходимата обосновка на предложените изследвания и съответната документация, която бе представена и одобрена от ръководството на БНР. На база на взетото решение от УС на БНР, бе изготвена и документацията и проведен конкурс по ЗОП за избор на социологически агенции.
През периода беше оказвано методично съдействие и контрол при подготовката и провеждането на социологическите проучвания на агенциите, работещи по договор за БНР. Бяха подготовени и критериите за социологическото отразяване на изборите за кметове и общински съветници. Създадената координация между експертите на НЦИОМ и журналистическите екипи от програма “Хоризонт”, “Христо Ботев”, Радио България, “Радио София” и РРС на БНР осигури информирането на населението за протичането на изборния ден и на резултатите от екзит-пол и паралелното преброяване.
Б. Аналитична дейност
? Обработка и разпространение на социологическата информация, получавана по договор с агенция “Маркет Линкс”. Данните се предоставят по електронен път на ръководствата, програмите и журналистите в БНР;
? Анализ на радиоаудиторията в часовия пояс 18.00-19.00 часа във връзка с подготовката за промяна на началния час на централния вечерен осведомителен бюлетин на БНР. Материалът бе предоставен на програма “Хоризонт”;
? Изготвяне на аналитичен социологически преглед на “плюсовете” и “минусите” на програма “Христо Ботев” на базата на проведените по поръчка на БНР социологически проучвания от агенциите “Медиана” и “Витоша Рисърч”. Анализът бе предоставен на ръководството на БНР и на програма “Христо Ботев”;
? Вторични анализи на социологически данни по заявка за отделни предавания, програми и т.н. или по инициатива на сектор “Социология”.
Развитие и координация на програмите
Програмна координация
И през този отчетен период с необходимата прецизност продължи да се осъществява вътрешнопрограмната координация (всекидневна/оперативна и седмична координация) на програма “Христо Ботев”, както и междупрограмната координация преди всичко между “Хоризонт” и “Христо Ботев”, но също и между деветте национални и регионални програми на БНР (седмична координация), както и координацията на празнични схеми.
Медийни партньорства
Българското национално радио е изключително търсена медия от различни организации, фирми и културни институти за медийно партньорство поради високия рейтинг, сериозното звучене и високото доверие. И през тази година БНР подкрепи много престижни и обществено значими проекти.
Сред тях бяха кампаниите за новата програма “Радио София” (по ББТ и Нова телевизия), “За повече зрящи очи на България” (Съюз на слепите в България), “Капка по капка – живот” (Национален център по хематология и трансфузиология), “Българската Коледа”, “Прекратяване на т. нар. професия “социално слаб” (Министерство на труда и социалната политика), “Заедно за по-сигурно бъдеще” (Министерство на вътрешните работи), “За професионализация на българската армия” (Министерство на отбраната). Би трябвало да се отбележи и медийното сътрудничество на БНР с Министерството на земеделието и храните, с Министерството на извънредните ситуации, с Държавната агенция по туризъм.
Естествено, в полезрението на журналистическите екипи на БНР бяха и едни от най-значимите културни събития на годината – Единадесетият международен София филмфест, Панаирът на книгата, Годишната среща на Българската медийна коалиция в Банско, медийният фестивал “Осма муза” и други събития.

ІІІ. ПРОГРАМНО-СЪПЪТСТВАЩА ДЕЙНОСТ
3.1. Фонотечна, справочно-информационна дейност и Златен фонд
3.1.1. ФОНОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
А. Документалната обработка на получената звукозаписна продукция, според изискванията за сигнирана, инвентирана и въведена информация в компютърната фонотечна програма и поставена по места в хранилищата, по вид на продукцията и вид на носителите е:
1. Музикална продукция, записана на компакт-дискове, по брой CD – 1 606, по брой заглавия – 14 978, с общо времетраене около 84 493 минути;
2. Музикална продукция, записана на DAT-касети, по брой DAT – 84, по брой заглавия – 1 260, с общо времетраене около 9 778 минути;
3. Музикално-текстова продукция, по брой на записите на магнетофонна лента – 289 ленти, по брой на записите на CD – 391, по брой на записите на DAT – 10, с общо времетраене около 104 790 минути.
Б. Изпълнение на заявки за звуконосители, необходими за подготовката на националните радиопрограми
Подадени са до Фонотеката и са изпълнени 8 750 заявки със 113 560 носители. Звуконосителите са набрани от хранилищата, доставени до работните помещения на заявителите и отново върнати по местата си.
В. Изпълнение на заявки за звуконосители, необходими за реализация на националните радиопрограми
Служителите от отдел “Фонотека” са подготвяли 24-часовите програми на БНР по подадени заявки от редактори и координатори. Средно на ден около 850 броя звуконосители са били необходими пряко за излъчването на националните програми – музикални и музикално-текстови предавания. По време на директните предавания веднага се изпълняват заявките на музикалните редактори за възникнали желания за нуждите на програмата – чрез издирване на сигнатурен номер, намиране на необходимия носител и изпращане в студиото.
Г. Участие в подготовката на електронния каталог на записите на БНР, чрез преглеждане по документи и установяване достоверността на продуцентството на БНР – около 20 000 записа.
3.1.2. СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
През отчетния период започна качествено нов етап в дейността на Справочна редакция. Чрез изграждането на справочно-информационната система на БНР “BNR-SIS” започна създаването на електронна база данни:
И към този момент:
? са въведени над 25 800 електронни документа в справочната система;
? създадени са над 1 100 електронни досиета на личности.
В процеса на работа се формираха нова организация на работния процес и нови правила за електронната обработка на информацията от редакторите и сътрудниците. Бяха поставени и изпълнени от програмистите на системата допълнителни изисквания за усъвършенстване на обработката и търсенето на данни.
Редакторите на Справочна редакция имат изключителен принос за преодоляване на технологичния проблем при обработката на електронните версии на в.”24 часа” и в.”Труд”, които вече се въвеждат в база данни не в графичен формат, а като текстови файлове – нещо, което позволява търсене и обработка на данните.
А. Основни дейности
1. Търсене и подбор на информация
Всекидневно актуализиране на книжния информационен фонд – преглед и подбор на информация от 15 ежедневника и 38 български издания с друга периодичност, преглед и подбор на информация от емисии на БТА, Интернет, справочни издания и др.
2. Предоставяне на информация
Дадени са 496 всекидневни дежурства в Справочна редакция в непрекъснат режим от 8.00 до 20.00 ч.
3. Библиотека на БНР
През отчетния период библиотеката е посетена от 3 996 читатели, 5 357 периодични издания е заетата периодика, а 1 006 са заетите книги. Извършена е инвентаризация на библиотеката.
4. Специализирана информация
Подготвян е всекидневно специализиран бюлетин по публикации за Радиото и другите български електронни медии, с общо за периода 248 броя. През първото полугодие на отчетния период бюлетинът се разпространява чрез книжни свитъци, а през второто – чрез електронен носител – до около 40 e-mail адреса в БНР.
Б. Допълнителни дейности
1. Предварителна информация
През отчетния период са подготвени и разпространени следните бюлетини с предварителна информация: седмичен бюлетин “Актуална информация” – 55 броя и месечен предварителен бюлетин “Събития и личности” – 16 броя.
2. Говорен архив
Извършена е текуща обработка на предадените за съхранение в Справочна редакция сценарии на предаванията на БНР.
3.1.3. ЗЛАТЕН ФОНД
През отчетния период новопостъпилите и обработени звукозаписи са 520 архивни единици, с общо времетраене – 11 576 минути (193 ч?са). С 652 архивни единици е актуализирана информационната база данни. Изготвени са и предоставени са на редакциите в БНР 12 месечни бюлетина на Златния фонд на БНР с общо 1 223 стр., в които подробно са представени всички звукозаписи, отнасящи се до личности и събития, чиито кръгли годишнини се отбелязват през съответния месец. Изпълнени са 432 заявки на редактори с общо времетраене 7 415 мин. полезен запис. Изготвени са оперативни копия и презапис от различен вид звуконосители, на записи предложени за Златен фонд – с общо времетраене 7 618 мин. Направени 547 справки за нуждите на редакциите в БНР. Дешифрирани са 38 сигнатурни номера звукозаписи с общ обем 566 страници.
Освен това членовете на екипа на Златния фонд на БНР са изготвили авторски материали, излъчени в рубриките: “Преди всички”, “Хоризонт до обед”,“Нощен Хоризонт”, “Утро”, “Хоризонт за вас”; извършили са подбор и монтаж на звукови документи, предназначени за изготвяне на мултимедийни продукти; многократно са осигурявали достъп, информация и звукова илюстрация на студенти, дипломанти и научни работници.
3.2. Дейност на музикалните състави и музикално-продукционна дейност
През отчетния период приоритет в работата на Дирекция “Музикална продукция и състави” остана създаването на българска музикална продукция във всички жанрове, обогатяването на фонда на БНР с все повече нови произведения и аранжименти и популяризирането им чрез музикалните състави на БНР. Все по-активно се работи за привличане на известни български изпълнители, които участват както в концертните програми, така и в звукозаписните планове на дирекцията. Концертната дейност на музикалните състави придобива все по-голямо значение както за приобщаването на все по-широки кръгове публика и слушатели към музикалното изкуство, така и към повишаване критериите на публиката.
БНР има все по-голяма нужда от собствена музикална продукция, като чрез международния музикален обмен богатството и многообразието на българската музика и доказали високата си класа изпълнители, достигат до много слушатели от различни страни. Приоритет в международните изяви на музикалните състави е заемането на достойно място в културния афиш на европейските страни. Чрез звукозаписната си и концертна дейност музикалните състави реализират тази политика на БНР.
През годините е натрупан безценен по качество музикален фонд, който се обновява и се работи по неговата цифровизация. Това е огромна по обем работа, за която дирекцията не разполага с необходимия брой хора и техника, а е наложително да бъде извършена, за да се отговори на съвременните изисквания.
МУЗИКАЛНИ СЪСТАВИ НА БНР
Отчетният период бележи много престижни изяви за Музикалните състави на БНР.
А. Изяви в чужбина
? Симфоничният оркестър на БНР реализира 3 турнета – през август изнесе 2 концерта в Германия; през януари 2008 г. за първи път беше инициирано и осъществено с подкрепата на ръководството на БНР, Министерството на културата и спонсори, самостоятелно турне в Германия, Испания и Холандия с оперната прима Веселина Кацарова, което премина при изключителен успех. Не по-малко успешно и престижно бе и представянето на СО на БНР през февруари в Джеда – Саудитска арабия, на концерт, съпътстващ международния икономически форум;
? Смесеният хор на БНР, съвместно с филхармония “Джордже Енеску” откри фестивала “Европалия” в Брюксел и изнесе самостоятелен а’капелен концерт в Белгийската столица. Изявите на х?ра бяха посрещнати много добре от белгийската публика. През април 2008 г. мъжкият хор участва по покана на Мюнхенската филхармония във “Военен реквием” от Б. Бритън;
? Вокална група “Радиодеца” (за първи път) гостува на международен детски форум в чужбина. “Радиодеца”-та показаха изкуството си на “живо” на международна сцена на фестивала “Радостта на Европа” в Белград;
? Детският хор на БНР с диригент акад. Христо Недялков за 18-и път (от 19 юли до 5 август 2007 г.) гастролира в Япония, където изнесе 9 концерта.
Б. Концертна дейност. Концерти на всички състави в страната, участие в международни фестивали
За отчетния период Симфоничният оркестър е изнесъл над 26 концерта, което е почти два пъти повече от предишната година. Наред с 12-те концерта от “Златния цикъл на симфониците”, сезон 2007/2008, Симфоничният оркестър на БНР осъществи два образователни концерта (през септември и ноември), които преминаха при много голям интерес от страна на детската и младежката аудитория. Оркестърът участва и в закриването на фестивала “Недялка Симеонова” в Хасково, на Международните музикални фестивали в Русе и Варна, съпровождаше изявата на млади лауреати на международни конкурси, възпитаници на НМУ “Любомир Пипков” и др.
Името на Смесения хор на БНР е синоним на състав с високи художествени постижения, утвърдил се през годините с множество участия в престижни концерти у нас и в чужбина. Изявите му са разнообразни и еднакво добри – от участието в нов мюзикъл (А. Косев – “Премиерата”) до възторжено посрещнатото му участие в “Реквием” от Дж. Верди, както и в концертното изпълнение на операта “Бохеми“ от Пучини. Предстои ново гостуване в Мюнхен – този път под палката на самия Кжищоф Пендерецки.
За пореден път Биг Бендът на БНР се представи на Международния джаз фестивал в Банско и Националната джаз-среща в Русе. На 17 септември Бендът участва в празненствата за деня на столицата и откриването на “Радио София”, а през октомври – в концерт за годишнина на ООН. Биг Бендът на БНР обръща специално внимание на младите таланти в станалия традиционен цикъл концерти “Новите гласове в българската поп и джаз музика”, в които се изявяват млади изпълнители – лауреати на наши и международни конкурси. Засилва се връзката между програмите и музикалните състави – по идея на програма “Хоризонт” Бендът участва в “живо” предаване от Борисовата градина на 22.06.2008 г. Работи се за разширяване концертните участия на Биг Бенда и Оркестъра за народна музика в страната.
За жанровото многообразие на музикалния афиш допринася и Оркестърът за народна музика. През септември за първи път Оркестърът за народна музика на БНР се представи на Празниците на изкуствата ”Аполония” в Созопол; осъществи се концерт в Пловдив, съвместно с преподаватели и изпълнители от АМТИИ. Заедно с Биг бенда на БНР участва в коледен концерт, излъчен директно за EBU.
Многобройни са участията и концертите на Детския хор на БНР и вокална група “Радиодеца”, които са желан гост при официални чествания и празници, партнират достойно на останалите състави при съвместни участия.
Богатата и разнообразна концертна дейност, засиленото търсене на музикантите от музикалните състави на БНР, направеният пробив в посока – записи по поръчка от чужди контрагенти с наши състави в Студио № 1 на БНР, определят приходите от турнета, концертна и звукозаписна дейност по договори на 206 553 лв. без ДДС.
МУЗИКАЛНА ПРОДУКЦИЯ
През отчетния период музикалната продукция също отбеляза свои върхови постижения. След интегралния запис на “Нестинарка” от М. Големинов, беше осъществен пълен запис и на другата българска мащабна творба в българския балет – “Козият рог” от Красимир Кюркчийски под диригентството на Георги Андреев.
Заедно с това бяха направени записи на ред най-нови творби на български автори – Трио-концерт от Виктор Чучков (със солисти от САЩ) под диригентството на Найден Тодоров, Фантазия за пиано и оркестър от Артин Потурлян с дир. Пламен Джуров, Концерт за пиано и оркестър от Красимир Тасков под дир. на Станислав Ушев и ред световни творби – “Ревизская сказка” от Алфред Шнитке (дир. Марк Кадин), Четвърта симфония от Шуберт с дир. Владимир Гяуров, първа част от Интеграла с концерти за цигулка от Паганини – с младия български цигулар със световна кариера Марио Хосен и под диригенството на Валери Вачев.
Особено ценен за фонда на БНР е записът на Нови вокални цикли на проф.Ал. Йосифов по текст на Г. Константинов, изпълнени от проф. Павел Герджиков и проф. Йовчо Крушев; новите коледарски песни на Георги Андреев за Биг бенд със соло гайда и мъжка вокална група (Народния оркестър на БНР); новите версии на хитове на българската естрада с Биг бенда – “Хора и улици” (Б. Карадимчев), “Жена на всички времена” (Д.Бояджиев), “Не ме гледай така момче” (Т.Русев), “Яворова пролет” (Св. Русинов) и др.
Специално следва да се отбележи концерта на Калин Вельов и “Тумбаито салса оркестра” на 19 октомври 2007 година, излъчен директно за EBU и “Радио София”.
За първи път Музикалната продукция на БНР стана инициатор на два национални конкурса за създаване на нови творби от български автори.
Във връзка с поредица от събития, организирани от Еврорадио по повод 250-годишнината от смъртта на Георг Фридрих Хендел, Българското национално радио обяви конкурс за написване на нова музикална творба по посочена тема от “Музика на водата”.
През тази година се навършиха 110 години от рождението и 70 години от първите изпълнения пред микрофоните на БНР на една от емблематичните фигури на България, големия майстор на духовата ни музика Дико Илиев. По повод на юбилея Българското национално радио обяви конкурс за написване на нови музикални творби (хора и маршове за духов оркестър) в духа на създаденото от Дико Илиев. В конкурса участваха 28 творби на автори от всички краища на страната – Шабла, Карлово, Пловдив, Габрово, Варна, София и на различна възраст (най-младият – на 19 години). Селекционна комисия номинира 11 произведения, които са записани през месец април в Студио № 1 на БНР от Софийския духов оркестър под диригентството на Григор Паликаров и бяха издадени на компактдиск. Конкурсната програма и гала-концерта на конкурса бяха излъчени по програма “Хоризонт”, “Христо Ботев” и Радио “София”. Юбилеят на Дико Илиев стана повод за големи празненства на 31 май в София и Фестивал на духови оркестри от Враца, Оряхово, Монтана, Панагюрище и София.
Наред с концертната си дейност Дирекцията е реализирала 75 519 минути музикална продукция.
3.3. Развитие и приоритети на международното сътрудничество
Международното сътрудничество на Българското национално радио за периода 1 юни 2007 г. - 30 септември 2008 г. се осъществяваше приоритетно в следните направления:
Утвърждаване и повишаване на авторитета на БНР
като пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU)
Предвид стремежа на БНР да следи и да се развива в съответствие с актуалните тенденции в европейското медийно пространство, представители и експерти на радиото участваха във важни форуми на EBU като:
? Годишно съвещание на проекта “Ноктюрно” (8 юни 2007 г., Стокхолм); Годишно съвещание на международните отдели на радиоорганизациите (21-22 юни 2007 г., Виена); Годишно съвещание на инженерите-ръководители на сателитните станции (25-26 юни 2007 г., Рейкявик); Генерална асамблея (5-6 юли 2007 г., Истанбул); Финансова асамблея (6-8 септември 2007 г. в Маракеш, Мароко), в президентството на асамблеята БНР има свой представител; Специализирана среща за радионовини (20-21 септември 2007 г., Щутгарт); Юридически комитет (11-12 октомври, 2007 г., Санкт Петербург и 10-11 април 2008 г., Женева); Годишна асамблея по въпросите на квалификацията и кадрите (11-12 октомври 2007 г., Атина), Годишна специализирана среща на Комитета за управление на радиоспектъра и Комитета за управление на комуникационните технологии, DMC/SMC (19-22 ноември 2007, Швейцария), Радио Асамблея (17-18 април 2008 г., Вилнюс), конференция Eurotravel 2008 (21-22 април 2008 г., Любляна) по проблемите на трафика, Техническа асамблея (15-16 май 2008 г., Майнц).
В края на отчетния период представители и експерти на БНР участваха и в следните форуми на EBU: Генерална асамблея (3-4 юли 2008 г., Будапеща); Среща на международните отдели в Стокхолм; Финансова асамблея (24-26 септември 2008 г. в Казан, Татарстан), Радиоконференция по въпросите на цифровизацията (18-19 септември); Годишна специализирана среща на Комитета за управление на радиоспектъра и Комитета за управление на комуникационните технологии, DMC/SMC (25-29 август 2008, Москва).
На 23 май 2008 г. БНР беше домакин на ежегодната международна среща, на един от най-амбициозните проекти на EBU – програмата за класическа музика Еврокласик ноктюрно. Програма “Хр. Ботев” излъчва всяка нощ най-доброто от фонда с класическа музика на радиостанциите, участващи в проекта. За добрата организация на срещата се получиха положителни отзиви от участниците и от EBU.
От декември 2007 г. до м. май 2008 г., “Международно сътрудничество” координира организирането на 34-та Международна конференция по радиодокументалистика на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), която се проведе във Варна от 14 до 19 юни 2008 г. 19 радиоексперти от 41 организации от европейските страни, Южна Африка, Австралия и Канада участваха във форума.
Разширяване обмена на музикални програми
с радиостанции-членки на Европейския съюз за радио и телевизия
По линия на този обмен БНР е получила и излъчила 69 020 минути музика от всички жанрове по програмите “Хоризонт”, “Христо Ботев”, “Радио София” и районните радиостанции. Положителна тенденция е нарастващият интерес на районните ни радиостанции към международния музикален обмен с Еврорадио, основно класическа, джаз и уърлд музика. Програма “Хр. Ботев” също излъчи повече концерти с класическа и уърлд музика, предоставени ни по линия на международния обмен главно по проект Еврорадио и Еврокласик Ноктюрно.
БНР участва във всички музикални проекти и в редица конкурси на ЕBU с цел популяризирането на българското музикално изкуство по света и на таланта на млади български изпълнители. Със записи на творби от пет изтъкнати български композитори, излъчени от 5 европейски радиостанции, БНР участва в проекта на Еврорадио “Our Favourite National Classics”, както и в Коледния проект с фолклорна музика, който беше излъчен от 15 европейски страни. Увеличава се броят на концертите, които БНР излъчва на живо за Еврорадио.
Освен това БНР предлага все повече свои музикални програми и концерти на страните-членки на EBU в сравнение с миналата година, техният брой е 40, с общо времетраене 2 028 минути, а броят на заявките за тяхното излъчване в чужбина е 270 и е нараснал в сравнение с предходния период. Освен това 33 концерта или 1 726 минути са изпратени за Еврокласик Ноктюрно.
Специално внимание заслужават джаз-концертът на група Тумбаито, излъчен на живо от БНР на 19.10. 2007 г. за Eврорадио (първо участие на БНР в джаз-линията на Еврорадио), както и излъченият на 02.07.2007 г. концерт на симфоничния оркестър на БНР. Успешно беше реализирано участието на живо на фолклорна група на Недялко Недялков в радиошоу на Би Би Си – Шотландия (18.10.2007 г.).
18 страни от Европа и Северна Америка излъчиха на живо концерта на Биг Бенда на БНР в Коледния ден на Еврорадио на 16.12.2007 г. Излъченият на живо на 22.03.2008 г. концерт на симфоничния оркестър на БНР беше приет и излъчен от 5 европейски радиостанции.
От своя страна БНР излъчи на живо шест спектакъла на Метрополитен опера, както и откриването на сезона на Миланската скала.
По линия на този обмен БНР излъчи за EBU концерт на симфоничния оркестър на БНР на 20.6.2008 г. Той е по проекта “Летни фестивали” на Еврорадио и беше приет и излъчен от 5 радиостанции, членки на EBU.
Международният музикален обмен на дирекция “Международно сътрудничество” координира и съдейства за осъществяването на специално музикално предаване, отбелязващо Европейския ден на езиците (European Day of Languages) на 26.09.2008 г. В него бяха използвани музикални материали, предоставени ни по този повод от 12 радиостанции-членки на EBU.
Участие на Българското национално радио в програмата за квалификация на EBU
Дирекция “Международно сътрудничество” продължи да полага сериозни усилия и успя да осигури максимално възможното участие на наши журналисти и експерти в програмите за квалификация на EBU, които частично се финансират от съюза.
По желание на БНР, отделът за квалификация на EBU съдейства и финансира по-голямата част от разходите по обучението на екипите на сутрешните предавания “Преди всички” (“Хоризонт”) и “Утро” (“Христо Ботев”). Обучението се води от експерти от отдела по квалификация на Шведското национално радио.
Един от приоритетите на новото ръководство на БНР е да се повишава качеството и търсенето на излъчваните новини. С оглед запознаване с най-новите тенденции и най-добрите постижения в тази област, БНР командирова продуцент на новините на програма “Хоризонт” да участва в семинар по маркетинг на EBU (15-16 ноември, Брюксел) на тема: “Да овладеем бъдещето на своята новинарска идентичност чрез изграждане на реномирана новинарска марка и промоция на новинарската работа”.
Освен това във връзка с модернизирането на радиопроизводството и приложението на IT-технологиите в БНР един от водещите специалисти по компютърни системи и мрежи участва в семинар на EBU по въпросите на Open Source Software в медиите.
Заместник-директорът на Радио Пловдив представи интересни инициативи на регионалните радиостанции на БНР на поредния семинар, посветен на местното и регионално радио от 28 до 30 май 2008 г. в Порторож, Словения с домакинството на Словенското радио и телевизия.
Активно участие в международни конкурси и фестивали
Дирекция “Международно сътрудничество” координира и съдейства за активното участие на продукции на БНР в различни международни фестивали и конкурси: Prix Europa - Берлин, Premios Ondas - Барселона, Знойемски хрозен - Чехия и новия радиоконкурс на Турското радио в Анталия, на който продукцията на БНР “Оцелели песни” беше отличена със специалната награда на журито.
За пореден път БНР участва много активно в европейски радиопроект – третия Радиоден, посветен на културата, който се провежда в рамките на фестивала Prix Europa. В този ден програмите “Хоризонт” и “Хр.Ботев” излъчиха радиопрограми, предоставените ни от EBU, както и собствени предавания, посветени на темата за нашата принадлежност към културата и историята на Европа.
Успешно беше участието на предложения от БНР състав Шангри Ла във Фестивала EUROPSONIC, Грьонинген, Холандия през януари 2008 г.
Млади български музиканти участваха в 42-ия международен радиоконкурс Кончертино Прага 2008 г. Един от солистите, предложени от БНР, спечели Втора награда в категория “Флейта”.
Поддържане и активизиране на двустранното сътрудничество
От 30 май до 4 юни 2007 г. седемчленна делегация на Радио Китай за чужбина беше на работно посещение в БНР. Бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес в духа на споразумението за сътрудничество между БНР и Радио Китай за чужбина, подписано на 19 септември 2006 г. в Пекин.
Четиричленна делегация на Радио Гласът на Виетнам, начело с президента г-н Ву Ван Хиен посети БНР през септември 2007 г. Беше решено да се разшири сътрудничеството между двете електронни медии, посредством осъществяването на по-динамичен обмен на програми и задълбочаване на професионалното сътрудничество между журналисти и експерти.
На базата на новото споразумение за сътрудничество между БНР и Румънското радио, подписано на 26 януари 2007 г. отношенията между двете организации се разшириха и на регионално ниво в областта на реализирането на съвместни програмни инициативи между радио “Олтения” в Крайова и Радио Пловдив, между Радио Варна и Радио Констанца. Проведената през ноември 2007 г. среща между генералните директори на двете медии беше последвана от съвместно заседание на Административния съвет на Румънското радио и Управителния съвет на Българското национално радио, което се състоя на 11 април 2008 във Варна, както и от поредица съвместни инициативи. На съвещанието беше приета декларация, подписана от генералните директори на двете организации, в която се изразява общата воля на двете страни да продължават да обогатяват сътрудничеството си с оглед на членството на страните ни в Европейския съюз.
По инициатива на БНР беше реализиран съвместен проект с гръцкото радио ERT3 в Солун, откъдето на 25 ноември беше излъчено на живо предаването „Неделен клуб Хоризонт”, а през февруари 2008 г. екип от гръцката Радиостанция ERT3 излъчи на живо предаване от София.
Във връзка с предстоящото председателство на ЕС от страна на Чешката Република, делегация, ръководена от генералния директор на Чешкото радио г-н Вацлав Касик, беше на работно посещение в БНР в периода от 20 до 22 септември 2008 г. Беше обсъждана рамката на едно дълготрайно партньорство между БНР и Чешкото радио. По време на това посещение имаше срещи и с делегацията на Чешката фолклорна асоциация, която БНР има дългогодишно добро сътрудничество.
Участие в международни проекти
През юли и август 2007 г. бяха изпратени документите за участието на БНР в Проекта Европейско радио, който беше одобрен от Европейската комисия. Проектът е с продължителност 5 години, през които организациите-партньори ще създадат оригинални радиопрограми на 23-те официални езици на Европейския съюз. Ползата от този проект е, че програмите на БНР ще се обогатят със съдържание с европейска тематика. “Радио България” изготвя и изпраща ежеседмично материали за рубриките “Новини” и “Магазинни предавания” на немски, френски, английски и испански език.
БНР спечели през м. май 2008 г. чрез конкурс от Радиокомитета на Европейския съюз за радио и телевизия финансиране на проекта, създаден от програма “Христо Ботев” “Аз живея на Балканите”. Проектът обединява усилията на обществените радиоорганизации в Албания, Гърция, Румъния, Словения, Македония, Хърватия, Черна Гора, Турция, Косово, Босна и Херцеговина.
3.4. Издателска дейност
Направление “Издателска дейност”, е структурирано като самостоятелено функциониращо звено в БНР през втората половина на отчетния период. Причината за формирането на такава структура е предизвикана преди всичко от стремежа към създаването на нова имиджова характеристика на Радиото.
Самата същност на дейността в този момент е ориентирана към продуцирането на собствена продукция, свързана с определени събития, важни за облика на Радиото. Макар че богатият архив и големият избор от заглавия по никакъв начин до момента не дава автоматичен комерсиален ефект и принос от дейността, а се превръща в дефект поради специфичния двойствен характер на целите. От една страна: общественият характер на медията, и от друга страна: необходимостта от пазарно поведение на една такава дейност.
Съчетаването на тези аспекти е във възможността БНР да играе ролята на независим продуцент и издател на продукция с висок образователен характер и носител на най-доброто от фонда на радиото.
Тук би трябвало да се отбележи, че точно такъв обществено значим проект е анимирането на популярни детски песни и поднасянето им на съвременните деца по един модерен начин. Липсата на конкуренция в този сектор дава възможност на Радиото да изпълнява обществената си функция, но и да търси търговски успех с оригинален собствен продукт. Още повече, че БНР като лидер на националния радиопазар има възможност да налага свой собствен стил и продукт. От друга страна, наличието на собствени музикални състави дава свобода на избора и независимост от външни фактори при реализацията в свои студия и своя техника. На практика БНР няма конкурент с такива възможности:
? архив;
? оркестри и състави;
? студия и техника;
? подготвен и профилиран продуцентски състав;
? възможност за налагане на свои продукти по свои програми;
? неограничен ресурс за автореклама.
Това е малка част от предимствата на БНР като продуцент. Основна тежест в издателския процес е селекцията на продукти, не само с безспорна историческа стойност, но и с незадължителния за обществените медии комерсиален елемент. Ролята на селекцията обуславя успеха на продукта, само че това, което прави Радиото най-популярно, веднага се сблъсква с бизнес-интереса.
Партньорството на БНР с други национални медии помага да достигат до потребителите продукти с неголям комерсиален статус (пример е продуцираният и издаден от БНР и разпространен чрез в. “Стандарт” в 40 000 тираж диск с произведения от конкурса за поп- и рокмузика “Златна пролет“. Предстои да се реализира проект между БНР и в-к” 24 часа “ за тиражиране на диск с “12 приказки за деца и възрастни”, една продукция на Радиотеатъра на БНР.
Успешно бяха тиражирани част от огромното творчество на доайена на духовата музика Дико Илиев и Конкурсът за музикални произведения, посветени на неговата годишнина.
Подготвени са шест анимирани варианта и караоке на детски песни с оглед участие в съвместни проекти на БНР с Министерството на културата и Министерството на образованието, както и със Столична община.
Във връзка със 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България предстои и издаването на специален компактдиск с речи, изявления и слова на 21 министър-председатели на Царство България, Народна република България и Република България от Златния фонд на Българското национално радио.
Извън коментар е сублицензионната дейност, която е само доказателство, че има интерес към определени продукции на БНР от други издателски къщи.

ІV. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ
4.1. Бюджетна дейност
През анализирания период се положиха усилия за постигане на финансов стабилитет, с който се гарантира ефективното изпълнение на мисията на БНР като национален радиооператор, който отстоява интересите на обществото.
Осигуриха се средства за закупуване на УКВ-предаватели, с които да се реализира по-пълно покритие на страната с програмите на БНР и да се гарантира по-доброто качество на радиосигнала. Например до юни 2007 г. Програма „Христо Ботев” не разполагаше с нито един RDS (!). Извънредно беше монтиран един за предавателя за София, а междувременно вече се монтират на всички предаватели за програмата.
През този период се увеличи обемът на радиопрограмата, който през 2007 г. е с 2 687 часа повече от планирания. Увеличението е свързано основно (2 545 часа) със стартирането от 17.09.2007 г. на програма “Радио София”, която е с 24-часово излъчване в денонощието и е насочена изцяло към ежедневието на столицата.
От 4 март, 2008 г., всички регионални програми на БНР преминаха към 24-часово денонощно излъчване със старта на общия нощен блок “Заедно след полунощ” който се излъчва едновременно на вълните на Програма “Христо Ботев”, Радио Благоевград, Радио Пловдив, Радио Шумен, Радио Стара Загора. Промяната беше съпроводена със структурирани кадрови промени, които вместо увеличаване, доведоха до съкращаване на щатни бройки и икономия на ресурси. Програмното време на БНР беше увеличено с общо 54 часа.
През анализирания период бяха предприети необходимите мерки за осигуряване на компютри, тъй като се установи, че в програма “Христо Ботев” на 15 журналисти има по един компютър, все още се ползваха пишещи машини в БНР. Осигурени бяха средства за 70 броя компютърни конфигурации, както и дарения за 95 компютри.
В края на отчетния период по поръчка по ЗОП беше осигурена нова партида компютърна и периферна техника: 100 редакторски, 24 технологични, 15 преносими компютъра и 10 сървъра; 146 монитора (тип LCD), 44 принтера, 14 скенера и други периферни устройства.
Бюджетът на БНР за 2008 г. е съставен и разпределен по елементите на единната бюджетна класификация при съобразяване на разходите със субсидията, със собствените приходи, с наличността в края на годината, с натуралните показатели и с изискванията на нормативните документи.
Съставянето на бюджета е съобразено със “Стратегия на следваните от БНР функционални приоритети по осъществяване на политиката “Национален обществен радиооператор” за периода 2008-2010 г.”, а именно:
? Осигуряване на средства за подготовка, създаване и разпространение на националните и регионални програми. Предвиждане на средства за подготовката и стартирането на регионална програма във Видин, в съответствие с политиката на Европейския съюз за все по-задълбочено насочване към проблематиката на отделните региони;
? Планиране на средства за обновление и модернизация на съществуващата материална база – сгради и технологично преоборудване на студията и апаратните с нови съвременни съоръжения и инсталации, което е част от подготовката за пълна цифровизация на радиопроизводството;
? Предвиждане на средства за закупуването на компютърни конфигурации и периферни устройства, включително и за подмяна на амортизираната и морално остаряла техника;
? Осигуряване на средства за обновяване на автомобилния парк;
? Преминаване от март 2008 г. към увеличено времетраене на излъчванията на четирите регионални радиостанции в Пловдив, в Стара Загора, в Шумен и в Благоевград от 18 на 24 часа в денонощието.
Средствата по бюджета за 2008 г. са увеличени спрямо първоначалните за 2007 г., както следва:
? Собствени приходи с 2,16 %;
? Субсидия за подготовка, създаване и разпространение на радиопрограмите с 15,80 %;
? Субсидия за капиталови разходи със 146,50 %;
? Разходи с 27,90 %.
Изменението на плановите показатели за 2008 г. спрямо 2007 г. е представено в приложената диаграма.
4.2. Оптимизиране на собствените приходи от реклама и спонсорство
Анализаторите на рекламния пазар в световен мащаб наблюдават тенденция на ограничаване на разходите, които компаниите отделят за реклама за 2008 година.
Очакванията са рекламният пазар у нас отбележи ръст от около 24 % през 2008 г. В момента телевизията държи най-сериозен дял от общите инвестиции в реклама – в тази медия се вливат около 37-38% от всички средства. Вестниците загубиха призовото си място като най-предпочитана рекламна медия и в момента делът на пресрекламата е 30%, като прогнозите са, че той ще се запази. Подобна на съдбата на вестниците се очаква да е и съдбата на телевизията. Делът на рекламата в радио е около 10-12 %, а очакванията са за ръст от 4%.
Причините са в прогнозите на финансовите анализатори за застой в инвестициите у нас. При всички новоприети членки в ЕС през първите години се наблюдава отлив от сериозни инвеститори. Причината е, че се търсят стабилни и предвидими пазари, или такива в развиващите се страни. А икономиките на новоприсъединилите се страни изживяват в различна степен сътресения. Сривът на американските финансови пазари вече се отразява негативно на икономиките на всички страни членки на ЕС, в т.ч. и на България.
На този фон програма “Хоризонт” запазва лидерското си място в радиоефира и своята 1/5 от рекламния радиопазар. Програма “Христо Ботев” и почти всички районни радиостанции привличат нови слушатели и рекламодатели, като отбелязват трайна тенденция на повишаване на пазарния си дял.
С промените в Тарифата за реклама и спонсорство, които УС на БНР утвърди, и които влязоха в сила от 1 октомври 2007 г., целта беше да се оптимизират преките продажби, да се увеличат спонсорските постъпления, които в последните две години отбелязват спад и завишаване на цените само на най-рейтинговите и продаваеми часови пояси с около 25%. Трябва да се има предвид и че БНР, поради статута си на национална обществена медия, е ангажирана с обществено значими инициативи и партньорства, които не се заплащат, но запълват част от определеното в ЗРТ ефирно рекламно време. Това прави невъзможно на практика БНР да участва активно в разпределението на рекламния радиопазар, както това правят частните търговски радиооператори, които много често и дъмпингират пазара.
Най-големият относителен дял на приходи от реклама и спонсорство е по бюджета на БНР-София и Радио Варна. Забелязва се трайна тенденция на ориентиране на рекламодателите към местни, регионални медии. Причините, от една страна са, че конкретните им бизнес интереси са насочени към определени таргет-групи и райони, и от друга – ефирът на националния лидер “Хоризонт” остава скъп за по-голямата част от потенциалните рекламодатели в радио.
През деветте месеца на 2008 г. се наблюдава повишен интерес от рекламодатели към програма “Христо Ботев”. Това се дължи и на разработените комбинирани пакети за трите програми – “Хоризонт”, “Хр. Ботев” и новата програма “Радио София”. За пръв път при старта на “Радио София” бе приложена нова рекламна стратегия: в продължение на месец и половина в София бяха разположени пет рекламни билборда; подготвена бе масирана рекламна кампания по телевизията и в печата; бяха разпространени рекламни материали на оживени места в столицата; в деня на старта на програмата, което бе планирано да съвпадне с Празника на София, Биг-бендът на БНР даде концерт в центъра на София. Ефектът от рекламната кампания беше изключително силен. През февруари-март 2008 г. беше организирана подобна рекламна кампания, с външна, печатна реклама и PR – за програма “Христо Ботев”. Тя определено имаше принос към увеличения рейтинг и пазарен дял на програмата. Очакванията са и за още по-голямо увеличаване на рекламните обеми за “Хр. Ботев”, след направените промени в програмната схема.
Като цяло програмите на БНР отбелязват чувствително увеличение на собствените приходи и приходите от реклама. Например Радио Варна има увеличение на собствените приходи с над 220%, Радио Благоевград – с 40%. Принос за това имат и новите съвместни блокови предавания на националните и регионални програми на БНР – “Хоризонт + 5” и “Заедно след полунощ”. Специално за тях се разработиха комбинирани рекламни пакети, които предстои да се популяризират сред клиентите. Обсъжда се и увеличение с около 15% на тарифите за реклама на програма “Христо Ботев” и РРС, предвид увеличения интерес към тях.
Забелязва се значителен интерес към промените в програмите на БНР, което подсилва очакванията за увеличение на собствените рекламни приходи.
Прогнозата за 2008-2009 г. е за плавно нарастване на рекламните приходи и ръст от над 10%. В посочените цифри е включено и поетапно нарастване на цените за реклама в програмите на БНР.
Формата, която БНР прилага успешно, са т.нар. рекламни пакети – само за една програма или комбинирани. Те са фиксирани за определени периоди, часови пояси и за продължителността на спота. Предназначени са само за преки рекламодатели и в зависимост от вида пакет предлагат 40-50% отстъпка от основните цени. Ценовата политика на БНР трябва да е добре балансирана, с планирано нарастване, съответстващо на икономическата и медийната среда в страната. Затова БНР инвестира в краткосрочни и дългосрочни специализирани маркетингови и социологически изследвания, на базата на които отдел “Реклама и маркетинг” направи професионален анализ, планиране и стратегия за приходната политика.
За увеличаването на собствените приходи трябва да се търси разширяване на предлагането на различни рекламни и маркетингови форми. В тази връзка се изготви стратегия за интернет-рекламата в корпоративния сайт на БНР, позволяваща изпълнението не само на тактическите задачи на маркетинговата и рекламната политика, но и поставянето на дългосрочни ориентири за развитието на Радиото като обществена мултимедия.
БНР търси и оригинални маркетингови и PR-подходи. Изключително успешни се оказаха две инициативи на Националното радио: Фестивалът на духовата музика, посветен на 110-годишнината от рождението на Дико Илиев и Детският празник, съвместно със Столична община, на езерото “Ариана”. Бяха издадени 2 промоционални диска, рекламни дипляни, флаери, банери, транспаранти и др. Чрез спонсори и партньори се подготви богата и атрактивна програма, осигуриха се награди и подаръци.
БНР имаше честта да бъде съорганизатор на част от инициативите за 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България. За тържествения концерт в зала 1 на НДК, съвместно с PR-агенция “Ориндж” беше изготвен дизайн и изработени покани, програми, флайери, обложка за компактдиск, плакати и стикери. Бяха записани 3 аудиоклипа (за концерта, за празничната програма на “Хоризонт” и за диска с речите на министър-председателите на България), които се излъчваха по програмите на БНР. Отделът подготви медия-планове и координира излъчването и на телевизионен клип за събитието по Нова телевизия и Балкан българска телевизия, с които Радиото е в партньорски отношения.
По повод една година от старта на най-младата програма на БНР – “Радио София” отдел “Реклама и маркетинг” разработи цялостна програма за отбелязване на годишнината. Изработиха се рекламни картички, стикери за магазини и градския транспорт, банери и билбордове. Беше организирано участието на програмата в рекламния фестивал “Реклама-Експо” в НДК, като акцентът беше върху нестандартната форма на промоция – двучасово живо предаване от фестивала, със заглавие “Софийския тебеширен кръг”. Кулминацията на “Една година “Радио София” беше концертът “Златен български хит”, реализиран съвместно със студенти от Държавната музикална академия.
БНР се стреми да увеличава дела на собственото си финансиране – от реклама, спонсорство и други източници спрямо бюджетната субсидия, която получава. Към момента този дял е около 4-5%, а в повечето европейски страни този процент се движи от 10-12% (във Франция и Германия), до 80% – в Естония.
4.4. Вътрешен одит
С Решение на УС на БНР от 28.06.2006 г. е създаден отдел “Вътрешен одит” при БНР.
Основна цел на вътрешните одитори е да подпомагат ръководството на Българско национално радио за постигане на поставените цели за развитие, чрез прилагането на специфичен подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление.
Сред основните приоритети на новото ръководство на БНР през 2007 г. е засилването на превантивния и последващия контрол, осъществяван от отдел “Вътрешен одит” и превръщане на отдела във водещ сред одиторските структури в останалите първостепенните разпоредители с бюджетни средства в публичния сектор.
След ситуирането на служителите от отдела, основен техен приоритет през периода от 01.06.2007 г. до 31.05.2008 г. е извършване на одитни ангажименти за даване на увереност в областта на:
? системите за финансово управление и контрол в БНР-София и районите радиостанции на БНР;
? оценка и докладване състоянието на установените от ръководството елементи на вътрешен контрол в Дирекция “Техника” и Дирекция “Музикална продукция и състави” на БНР;
? законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки в БНР-София.
През едногодишното управление на ръководството на БНР отдел “Вътрешен одит” на БНР извърши и два одитни ангажимента за консултиране, предназначени основно за длъжностни лица с ръководни функции в националната медия. Целта на одитите е да бъдат запознати ръководителите на самостоятелните структурни звена с основните аспекти на новото законодателство в областта на вътрешния одит и системите за финансово управление и контрол. Предметите на одитните ангажименти за консултиране са съответно:
? ролята на вътрешния одит за ефективното управление и контрол;
? представяне на новото законодателство в областта на вътрешния одит, системите за финансовото управление и контрол и управленската отговорност.
На служителите от отдела е гарантирана независимост, като одитната дейност се извършва без натиск или упражняване на влияние от страна на други служители или длъжностни лица с ръководни функции.
4.5. Финансов контрол
Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от техните ръководители и служители. В Българско национално радио тази дейност се осъществява чрез Системата за финансово управление и контрол, включващ политики и процедури, с презумпцията да се осигури разумна увереност, че целите на организацията са постигнати в съответствие със законодателството, вътрешните актове и договорите; чрез осигурена икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите, осигурена надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация
От средата на 2007 г. в БНР реално започна процес по преоценка на действащите към момента системи и адаптацията им към новата нормативна уредба, съгласно заложените нови критерии в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – след влизането му в сила, подзаконовите нормативни актове и методически насоки, издадени от Министъра на финансите указания за осъществяване на управленската отговорност по елементите на финансовото управление и контрол.
Акцентът падна върху изготвянето на вътрешни правила и правилници, отнасящи се до основополагането на регламенти за работата по предоставянето на повече, разнообразни и качествени услуги от Българското национално радио. Ръководството на БНР заяви и в последствие изпълни като основен акцент в своята дейност разработването и приемането на значителен по брой и обем приоритетни за общото развитие на медията вътрешни актове (12 броя), във връзка с осъществяването на управленската отговорност по елементите на финансовото управление и контрол, с цел доизграждането и усъвършенстването на Системата за финансово управление и контрол.
Прие се и новата управленска структура на БНР. Изготвена е в графичен вид Структурата за организацията и управление на БНР. В края на 2007 г. започна поетапно разработване и приемане на нови длъжностни характеристики, съобразени с утвърдената нова управленска структура на БНР.
Първостепенна задача на ръководството на БНР е актуализирането и привеждането на системата за финансово управление и контрол в БНР изцяло в съответствие с приетите през 2006 г. Закон за финансовото управление и контрол (СФУКПС), Закон за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), относно действието на СФУК в системата на БНР.
За отчетния период в БНР и поделенията е създадена необходимата организация, гарантираща извършването на предварителен контрол по законосъобразност при поемането на финансови задължения и извършването на разходи по касов и банков път, във връзка с което са попълвани контролни листове, адаптирани към спецификата на организацията (“заявки за поемане на задължения”, “искания за извършване на разходи”). В националната медия от финансовия контрольор се води „Регистър на финансовия контрольор”.
Съществуващите вътрешни правила и процедури, както и адекватността на системите за финансово управление и контрол дават едно средно ниво на разумна увереност, че целите на БНР ще бъдат постигнати и средствата се управляват по законосъобразен начин в условията на ефективност, ефикасност и икономичност.
Основание за това дава попълнения Въпросник за състоянието на СФУК за 2007 г. – отговорите на въпроси с “Да, напълно” са 48.78% от общия брой въпроси, което определя оценка “Задоволително” на функционирането на системите за финансово управление и контрол. Големият процент на отговорите с “Да, частично”, което дава увереност, че системите за финансово управление и контрол ще бъдат приведени по определените правила и изисквания на ЗФУКПС в кратки срокове. Предвид обективно обусловената усложненост на административна структура на БНР и изключително разнообразната дейност на медията, процесът по актуализиране на системата за финансово управление и контрол е труден. Липсата на отговори “Не, не планирам” означава, че ръководството е амбицирано да доизгради една съвременна система за финансово управление и контрол, съгласно съвременното разбиране за такава система.

V. ДЕЙНОСТ ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ
И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. Реализация на програмите и технологично развитие
Дейността на дирекция “Техника” изцяло е подчинена на техническото обезпечаване безаварийното изготвяне и пренос за излъчване на програмите на БНР. Особено силен акцент бе поставен върху техническото обновление на цялостната база, интензивен преход към дигитализация и внедряване на информационните технологии в цялостния процес на радиопроизводството, включващ централния радиодом в София и регионалните центрове в Благоевград, Варна, Пловдив, Шумен и Стара Загора. Наред с това, специалистите от дирекцията взеха активно участие в подготовката и реализирането на новата регионална ефирна програма „Радио София”, както и по изграждането на нов регионален радиоцентър в град Видин и кореспондентско студио в град Банско. Съвместно с направление „Радиоразпръскване” се полагат усилия за осигуряване на по-добро и качествено покритие на територията на страната с програмите на БНР, както и за излъчване в цифров формат.
В сбития формат на отчета, може да бъде поставен акцент само на по-значимите проекти и изпълнения.
Изграждане и реконструкция на обекти, системи и инсталации,
внедряване на нови технологични проекти
През отчетния период стартира експерименталното цифрово излъчване във формат DVB-T на програмите „Хоризонт” и „Христо Ботев” за района на град София, както и експериментално цифрово излъчване на комбинирана програма във формат DRM за страните от Централна и Западна Европа; бяха внедрени цифрови звукови процесори за оптимизиране модулацията на програми “Хоризонт”, „Христо Ботев” и „Радио София”; беше изградена постоянна технологична линия в храм-паметник „Св. Александър Невски” за отразяване на църковните служби с подвижни стереорадиостанции; беше изградена и активирана оптична 2 МВ група за пренос на звукови сигнали между БНР и БТК – ТВ кула и цифрово радиорелейно трасе до РПЦ Костинброд.
Беше извършена реконструкция и модернизация на електрозахранващите и осветителни инсталации, както и възстановяване на технологичните инсталации и връзки и изграждане на нови в студийния комплекс на БНР в сградата на Народното събрание, след извършен цялостен ремонт. Беше реконструирана и модернизирана част от полетата на шинна система „Б” на главното захранващо табло, с цялостна подмяна на апаратура и окабеляване; беше модернизирана учрежденската телефонна централа, с допълнителни модули за VoIP пренос и подготовка за изграждане на МVPN мрежа между БНР и „М-тел”. През близкия месец мобилните и стационарните телефони в системата на БНР ще работят в обща нискотарифна мрежа.
През отчетния период беше преоборудвана апаратна „Еврорадио” чрез подмяна на музикалния сървър Musipop и смяна на канала и широчината на лентата му за приемане; закупуването и внедряване на нов кодек (WorldNet Oslo) по изискване и спецификация на EBU, за кодиране и декодиране както на стерео, така и на многоканален 5.1 Surround звук; инсталиране и активиране на звуков архивен сървър и работна станция за съхранение и обмен на звукови програми, както в мрежата на Eврорадио, така и между регионалните радиостанции.
Изработване на технологични проекти, технически задания и инструкции
През периода бяха изработени технологичните проекти за преработка и изпълнение на студия №№ 4 и 9 (ново) с оглед изискванията за подготовка и излъчване на новата регионална програма „Радио София”, както и техническите задания за възлагане на обществени поръчки: доставка на оборудване за музикалните студия на регионални центрове Пловдив и Благоевград; изграждане на регионална радиостанция град Видин; доставка на мултифункционални устройства за предаване на данни между подвижни или отдалечени обекти на БНР и студийните комплекси; цифрови репортажни устройства и др.
Бяха изготвени експлоатационни инструкции и обучение на персонала за работа с цифров звукосмесителен пулт STUDER Vista 6, цифрови записващи устройства Olympus DS-50 и AEQ-PAW120, както и на препоръки за работа в студията, съвместно с компютърната система “Далет ”, в условията на преход от аналогова към цифрова техника в БНР и за въвеждане на звукови материали от компактдискове в сървъра на „Далет +”. Беше организиран курс за работа със системата „Далет +”, предназначен за звукорежисьори и администратори, проведен от специалист от фирмата „Далет”, а също и курс на обучение на персонала за работа с цифрова матрица “NOVA 73” в ЦА на БНР.
Реализация на програмите
Екипи от дирекцията участваха при отразяването на всички значими обществено-политически и културни събития по програмите на БНР: „Местни избори ‘07”, с изграждане на временни студия в НДК и ЦИК; посещението на президента на Русия г-н Владимир Путин; записи и предавания от Международна джаз-среща „Банско – 2007”, фестивала на изкуствата „Аполония – 2007”, Мартенски музикални дни - 2008 в град Русе, 110 години от рождението на Дико Илиев, организирано от БНР и под патронажа на Президента на Република България и много други събития.
Текуща дейност за осигуряване на радиопроизводството
Отдел „Извънстудийни радиопредавания и продукция”
Отделът отразява политически, културни и стопански събития по програми „Хоризонт”, „Христо Ботев” и „Радио София”. Във връзка с промените в програмните схеми, както и със стартирането на нова регионална програма, делът на преки предавания и записи от мястото на събитията е нараснало значително спрямо предходния период. За сведение, за отчетния период записите и директните предавания на концерти само от София са над 310.
Активно се внедряват продукционни работни станции за съхраняване на записите от външни обекти във файлов формат, с оглед избягване на нарастващите неудобства на формата DAT, като се разширяват възможностите за последващ монтаж и обработка.
Отдел „Енергетика и механика”
Отделът осъществява 24-часов контрол и поддържане на всички външни и вътрешни системи за електрозахранване в БНР, както и контрол и поддържане на климатичните централи в БНР. Освен това при текущите ремонти в БНР и спомагателни обекти извън радиодома изпълнява вътрешни ел.инсталации, ремонтни и монтажни работи по централните и локални климатични системи. Специалистите от отдела обслужват локалното нафтово стопанство и отоплителна инсталация и изработват специфични детайли по поддържането на системите и съоръженията.
Отдел „ТАКК”
Отделът осъществява 24-часово управление и контрол на всички входящи, изходящи и вътрешни звукови и програмни сигнали на БНР, както и управление и контрол на емисиите на „Радио България” в АПЧ. Отделът координира програмните потребности с техническите екипи, комуникационни връзки към външни обекти в страната и чужбина, както и технологичното взаимодействие с външни организации.
Наред с обучението и пробна експлоатация на новата цифрова звукова матрица в Централна апаратна, се извършва и преход към цифровизация на всички входящи и изходящи връзки.
Отдел „Технически”
Дейността на отдел „Технически” е обширна, специфична и свързана с всички структури на БНР. Отделът се състои от няколко сектора: „Техническа лаборатория”, „Проектиране и внедряване”, „Техническо поддържане”, „Склад технически материали”, както и апаратната и мобилната станция за връзка с „Еврорадио” и апаратната със сателитни радио и телевизионни приемни съоръжения. Специалистите от отдела затварят пълен технически цикъл по отношение техническата база в БНР, включващ проучване, проектиране, монтаж, измерване и поддържане; проектират и реализират специфични технологични възли и съоръжения; изработват вътрешно-студийни норми, технически и технологични инструкции, задания за проектиране на обекти или доставка на нови съоръжения; представят БНР и участват в редица национални и междуведомствени комисии и работни групи (цифровизация, честотно планиране, метрология и т.н.).
*
Анализирайки дейността през отчетния период, се оформят няколко съществени извода:
Разширяването на преките предавания налага въвеждане на нови технологии за пренос на сигналите от подвижните радиостанции или изнесени студия, базирани на мобилни връзки, както и модернизиране на мобилната база за музикална продукция.
Тенденцията за изнасяне и представяне „на живо” пред публика на музикалните състави и програми на БНР налага възстановяване на една прекъсната в течение на годините дейност, свързана с озвучаването на тези събития. Необходимо е да се достави съвременна озвучителна техника, обезпечена със съответната логистика, както и да бъдат привлечени млади кадри за обслужването й.
Развитието на мултимедийните радиопрограми и цифровизирането на цялостния процес на изготвяне, пренос и излъчване на радиопрограми налага бърз и сигурен файлов обмен. Това е свързано с:
? модернизиране на вътрешните мрежи в БНР;
? изграждане на постоянна мрежа между БНР, регионалните станции и кореспондентските пунктове;
? изграждане на цифров звуков архив;
? изграждане на цифрови мрежи за пренос на програмните сигнали на БНР до предавателната мрежа.
Изключително бързото развитие на съвременните информационни технологии отправя сериозно предизвикателство към традиционните начини за производство и разпространение на радиопрограмите. Широколентовият достъп се възприема в световен мащаб за равностоен на досегашните технологии за пренос.
Прогнозите са, че в близките пет до седем години, подготовката и преносът на програми по „Интернет” ще изискват напълно равностойно технологично, творческо и финансово обезпечаване на използваните сега традиционни методи. Това налага интензивна работа в тази посока: изработване на атрактивни програми със съдържание, което позволява да се използват широките възможности на интерактивната връзка, качество на предоставените програми: „живи” или „по поръчка”, осигуряване на бърз едновременен достъп на максимален брой потребители, популяризиране на собствена продукция, реклама и т.н. Всичко това отново е свързано с технологично и кадрово обезпечаване.
Ежедневните нужди от текущи ремонти налагат да се възстанови пълноценно работата на механичната работилница в радиодома. За целта е нужно да се завърши ремонтът на изграденото за тази цел помещение към блока за климатичната централа в двора и консервираните в НРТЦ машини да се пренесат в него.
Трябва да се отбележи, че с въвеждането на продуцентската дейност към съответните програмни дирекции и творчески звена, значително се подобри взаимодействието между тях и техническите екипи, както и координацията с държавните, общински и обществени структури.
5.2. Нови информационни и медийни технологии
През отчетния период специалистите от новосъздадената дирекция “Информационни и нови медийни технологии” (решение на УС на БНР на 26.06.2007 г.) извършиха значителна по обем анализаторска и внедрителска работа за внедряване на нови медийни технологии в програмите и за оптимизация на технологичната инфраструктура и условията за нормално функциониране на цифровите системи за радиопроизводство.
Цифровизация на радиопроизводството
Периодът се характеризира с настъпателното внедряване на цифрова техника и технологии в радиопроизводството. По предложение на дирекция “Информационни и нови медийни технологии” УС на БНР утвърди Концепция за развитие на информационните и новите медийни технологии в БНР – София през периода 2007 – 2010 година.
На 19.11.2007 г. стартира редовната експлоатация на новата Новинарска система в програма “Хоризонт” Далет+. На този етап се осъществява създаване на текстовите новини и емисии. Новинарската система Далет+ замени досегашната, доставена през 1994-1995 г. Завърши експерименталното внедряване на системата, през което бяха систематизирани проблемите при работа със софтуера и оптимизирани някои ресурси, които ги причиняват. Във връзка с продължаващата цифровизация на радиопроизводството е разработено задание за изграждане на цифрова система за радиопроизводство в програма “Христо Ботев”.
Програма “Радио София”, която започна излъчване на 17.09.2007 г., изцяло е базирана на системата за цифрово радиопроизводство Далет + за текстове, звукозапис и излъчване на програмата. Музикалният фонд на програмата е въведен в информационната база и се излъчва чрез системата. Извършва се анализ на проблемите при работа с Далет+ в ефирния модул и се предприемат мерки за тяхното отстраняване.
Оптимизиране на организацията и цялостната работа на компютърната мрежа
и подобряване на интернет-свързаността на програмите
Във връзка с реализация на стратегията за развитие на мрежата, беше извършена промяна на IP адресите на компютрите в БНР София, като тези адреси бяха променени от реални в частни такива. След подписване на нов договор с доставчика, беше увеличен капацитетът на Интернет-връзката на БНР. Това е извършено на базата на увеличаване на капацитета на оптичната свързаност с Интернет доставчика.
За подобряване на обмена на аудиофайлове между БНР и РРС е конфигуриран FTP сървър, чрез който се улеснява размяната на аудиоматериали, необходими за общите радиопредавания на програмите “Хоризонт” и “Христо Ботев” с Регионалните радиостанции.
Спешно започна основна замяна на опорните комутатори - хардуера и етажните сървъри на цялата компютърна система. Капацитетът й е заложен преди 9 години само с прогноза за 1/3 ръст, а функциите се увеличиха многократно.
Модернизация на интернет-сайта на БНР
През отчетния период беше извършен анализ на Интернет-сайта на БНР и бяха набелязани насоките за модернизиране на сайта, като: разработване на нов графичен дизайн; разработване на нова начална страница на сайта с актуализирано съдържание, включващо темите: ”Спорт”, “Новини”, “Култура”; “Музика”, “Деца”, “Икономика”, “За БНР”, водещите новини на БНР, актуални материали от програмите, времето, акценти от програмите, блог-зона, “Златен фонд”, форум, видео и др. Особено внимание се обърна на регионалните новини от сайтовете на РРС, като се предвижда тези новини да се публикуват в сайта на БНР.
В модернизирания сайт е разработен вариант на началната страница на сайта на БНР, базиран на нови уеб-технологии, които позволяват на потребителя сам да подреди началната страница на сайта и да избере каква информация да ползва от нея и към сега съществуващите страници се добавят нови тематични страници, както следва: ”Спорт”, “Новини на БНР”, “Култура”; “Музика”, “Деца”, “Икономика” и “Образование”.
Предвижда се да се разработи версия на сайта на английски език, съдържаща главно статична информация, представяща БНР, програмите и самостоятелните структурни звена; акцентира се върху необходимостта от видеоматериали; предвидена е възможност всяко радиопредаване да има блог, в който потребителите да публикуват своите мнения; предприеха се мерки за подобряване на качеството на звука в сайта и увеличаване на броя на потребителите, които едновременно могат да слушат програмите на БНР.
През периода заработи целият сайт на БНР. Програмите “Хоризонт” и “Христо Ботев” изградиха екипи за ежедневна актуализация на съдържанието на страниците на програмите и предаванията. Извършени бяха структурни и тематични промени на тези страници и сега те са неотменна част от доброто представяне на БНР в Интернет пространството.
5.2.4. Създаване и въвеждане на нови софтуерни продукти, учебен център за квалификация
През отчетния период беше създаден софтуер за съставяне на Каталог на музикалните записи, продуцирани от БНР. Каталогът е от особено голямо значение за отчитане на авторските права. Чрез този софтуер е създаден и предоставен на “Профон” Каталогът на музикалните записи, продуцирани от БНР. В момента този каталог се актуализира от музикалните продуценти.
В “Справочна редакция” е в редовна експлоатация компютърна информационно-справочна система “Справочна редакция и Златен фонд”. Целта на системата е осигуряване на справочна информация и материали на журналистите от програмите в БНР–София, както и автоматизирано съставяне на бюлетините на Справочна редакция. Беше внедрен и специализиран софтуер в Службата по трудова медицина.
В действие е Аудио Ексчейндж, модул от Далет+ за обмен на звукови файлове между Далет+ и Далет 5.1. Този модул е внедрен в програма “Хоризонт”. В ход е внедряване на програмен продукт за Документооборота в БНР за наблюдение и контрол на входящите и изходящи документи; проведени са тестове за използване на новата технология Р2Р за излъчване на програмите на БНР в Интернет. Осигурено беше гарантиране на безотказна работа на техническите и технологични конфигурации и организация на човешките ресурси по време на предизборната кампания.
През отчетния период беше създаден и е в действие учебен център за обучение на журналистите за работа с информационните системи, текстообработка, звукообработващ софтуер, работа в Новинарска система Далет+ и Интернет. В центъра вече са преминали обучение много служители на БНР от различни специалности.
В обучението на специалистите от дирекцията е направена качествена промяна – за първи път са изпратени двама специалисти на сертифицирано обучение за Майкрософт-администратори. За специалистите беше организирано и обучение за администратори в Далет+, извършено от френски експерт. За повишаване на уменията на администраторите в Далет+ беше проведено обучение по модула Нет-Бак, осигуряващ резервираност на ефира при излъчване от Далет 5.1.
Осигуряване на нови компютърни конфигурации
През отчетния период само в БНР-София бяха конфигурирани и инсталирани по работните места 165 компютърни конфигурации, доставени в съответствие с конкурса по ЗОП и чрез даренията от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Бяха инсталирани: редакторски работни станции; лаптоп; работни станции за новинарска система „Далет +”; работни станции за Далет 5.1; лазерни принтери, мрежови лазерни принтери и скенери. В края на отчетния период по поръчка по ЗОП беше осигурена нова партида компютърна и периферна техника: 100 редакторски, 24 технологични, 15 преносими компютъра и 10 сървъра; 146 монитора (тип LCD), 44 принтера, 14 скенера и други периферни устройства.
Осигурени бяха и безплатни лицензи за операционна компютърна система, дарение от Министерството на държавната администрация и административната реформа.
5.3. Звукозаписна дейност
През отчетния период направление “Звукозаписна продукция” изпълни своите производствени задължения на необходимото художествено и технологично ниво.
През този период не са направени груби технологични нарушения и качеството на продукцията е с висока художествена стойност.
Екипи от “Драматичен сектор” участваха активно в Местни избори 2007 г., осъществявайки диспутите, излъчвани по програма „Хоризонт”. Бяха реализирани и множество извънстудийните записи и предавания с необходимия професионализъм и качество. Джаз-фестивалът в Банско и Седмици на изкуството Аполония, Мартенски музикални седмици, Конкурсът Панчо Владигеров, Ботевите тържества и други събития бяха отразени и документирани от „Музикален сектор” на направлението.
През отчетния период направление “Звукозаписна продукция” е извършило следния обем звукозаписни дейности:
А. За програмите на БНР:
? За Радио България: запис на емисии за излъчване и монтажни файлове 30 000 мин. (около 7500 ч.); директни предавания – 730 часа.
? Изготвени предавания за програмите „Христо Ботев” и „Хоризонт”: 15 355 бр. магнетофонни ленти с полезен запис 191 920 минути; Радиотеатър – 38 радиопиеси (за 10,5 месеца).
? Продукция, записана за фонда на БНР: музикална продукция - CD – 360 бр. DAT – 200 касети.
? Продукция, сигнирана във фонотеката на БНР: предавания записани на ленти PER: 289 бр., 11 560 мин.; Радиотеатър – 38 радиопиеси: CD – 40, DAT – 12; прехвърлени предавания от ленти на CD – 930 бр., 65 000 мин.; музикални предавания върху DAT: 84 бр., около 1 300 мин.; музикална продукция на СD – 1 606 бр.
От командировки в страната (12 командировки, 160 работни дни) са записани 400 ч. продукция и са осъществени 150 ч. директни включвания в програмите на БНР.
Б. Извънпрограмна звукозаписна дейност:
? По договори с фестивали, фондации и конкурси - CD – 150 бр.;
? Външни зали – 20 концерта;
? Концерти и директни предавания от Първо студио – 7 концерта;
? Обмен с чужбина – 1 000 CD;
? Районни радиостанции – 16 CD;
? По заявки на външни клиенти – 100 CD;
Приходите от дейности с външни клиенти – 299 690 лв. (159 760 лв. за второто полугодие на 2007 и 139 930 за първото полугодие на 2008 г.)
*
Нов момент в работата на направлението са „живите” предавания за програмите „Христо Ботев” – „Авторът и неговата публика”, и за „Хоризонт” – „По нашенски”, които се излъчват от Второ студио (с участието на публика) от екипи на „Драматичен сектор”. Тези предавания намериха широк отзвук и се посрещат с много голям интерес от аудиторията на БНР.
Съпоставяйки данните спрямо 2006 г. и първото полугодие на 2007 г., се забелязват следните тенденции:
? увеличена е продукцията за двете програми: “Хоризонт” и “Хр. Ботев” с около 20 000 мин.;
? обемът на „живите” и директни предавания се е увеличил с 1 000 мин.;
? увеличена е музикалната продукция върху DAT-носители – 120 бр. и на CD – 500 бр.;
? текстовата продукция за фонда на БНР върху CD е увеличена с 30 % спрямо предходния отчетен период.
В заключение, анализът показва, че обемът и разнородността от дейности се е увеличил. Има тенденция за възлагане на задачи, които не са характерни за направлението, чиято основна дейност е звукозапис. Това налага гъвкавост при планирането и промяна в квалификацията на кадрите.
5.4. Радиоразпръскване
5.4.1. Развитие на предавателната мрежа
? На 26 май 2008 г. беше осъществено първото за страната наземно цифрово излъчване на програмите на къси вълни по технологията DRM; БНР е медията, която първа стартира цифрово излъчване по технологията DRM;
? За развитието на предавателната мрежа на БНР бяха доставени 50 броя УКВ-предаватели и започна монтажа им;
? Започна осъществяването на проекта “РРС Видин”. Осигурен е честотен ресурс (три честоти: за Видин, Белоградчик и Враца). Осигурен е и преносът на програмата до предавателите;
? Осигурен е честотен ресурс за увеличаване територията на покритие на РРС София – допълнителни честоти за Боровец, Ихтиман, Своге.
5.4.2. Радиоразпръсквателна дейност
? Беше пуснат в експлоатация предавател за програма “Христо Ботев” за района на град Попово на честота 98,40 MHz, 1 kW, с инсталиран RDS;
? Беше пуснат в експлоатация предавател за програма “Христо Ботев” на обект “Калиакра” на честота 90,10 MHz, 1 kW, с инсталиран RDS;
? Беше извършена подмяна на стария предавател за РРС Благоевград на честота 90,90 MHz с нов, по-мощен – 1 kW, с инсталиран RDS.
? Беше монтиран RDS за софийския предавател на програма „Христо Ботев”;
? Беше озвучен тунелът “Правешки ханове” по магистрала “Хемус” с програмите “Хоризонт” и “Христо Ботев”.
5.4.3. Качество на разпространение на програмите
По жалби на слушатели и по наша преценка бяха проведени контролни измервания на райони с незадоволително приемане на програмите, както следва:
? по Черноморското крайбрежие – от Варна до Дуранкулак;
? по поречието на река Малки Искър – от Етрополе до Ябланица;
? в района на Копривщица, Златица, Пирдоп.

VІ. ОБЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМНАТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА
И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ. МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

6.1. Човешки ресурси
При определяне на общата стратегия по управление на човешките ресурси, ръководно е правилото, че служителите на БНР са най-важният капитал и тяхното ефективно управление е ключът към успехите на Радиото. Това означава да се инвестира в хората, да се натрупват нови знания и умения; да се утвърди практиката на усвояване на знания през целия живот в името на възможностите за реализацията им.
Заради този подход може да се каже, че социално-психологическата обстановка в БНР е стабилна. Основното в работата е диалогът и съобразяването с мнението на всички структури.
През отчетния период акцент върху работата в направлението беше усъвършенстване на нормативната уредба и реално повишаване на трудовото възнаграждение.
Управителният съвет утвърди ръководните екипи на всички структури и разпределението на персонала по структурни единици на националните програми, на дирекциите и самостоятелните структури.
През отчетния период, в текущ порядък, УС на БНР взе решения за промяна в щатните разписания на поделенията на БНР, както и на БНР-София, с цел подобряване на съотношението на длъжностите по структури. Регионалните радиостанции преминаха към 24-часова програма без промени в числеността. Така е планирано да работи и новата Регионална програма Видин – в рамките на сега утвърдената численост на персонала за БНР.
УС на БНР утвърди и длъжностните характеристики за голяма част от националните и регионалните програми, дирекциите, направленията и самостоятелните структури, включително и за новосъздадените направления “Връзки с обществеността”, “Мултимедийни програми” и “Рекламно-издателска къща”, както и за някои новооткрити ръководни длъжности.
Приет бе и Правилник за работната заплата, съобразен с новото законодателство в областта на заплащането, както и с Колективния трудов договор.
Приет бе и Правилник за работното време в БНР. На 13.05.2008 г. Управителният съвет взе решение за оптимизиране на числения състав, в сила от 01.07.2008 г.
*
Основен приоритет при определяне стратегията на управление на човешките ресурси е продължаващото обучение.
Дейността по продължаващото обучение на работещите в радиото е насочена в две направления:
1. Постоянно действащи курсове
? Оценявайки нарастващата необходимост от компютърно обучение, както и по специализирани програми, беше създаден Учебен център по компютърно обучение, оборудван с шест компютъра и принтер. В него започна обучение по “Начална компютърна грамотност” – приоритетно за журналистите от програма “Христо Ботев”. До момента са обучени 36 журналисти, които след заключителен тест, получиха Удостоверение за завършено обучение. В Учебния център се проведе курс по специализирана компютърна програма “Фотошоп”, 15 учебни часа, за редактори в програмите ”Хоризонт” и “Христо Ботев”;
? За водещи и репортери се провежда два пъти седмично по 6 учебни часа курс по “Култура на говора”. Бяха предоставени повече свободни часове за обучение на новоназначените редактори от програма “Радио София”;
? Проведен бе поредният едногодишен курс по английски език (120 учебни часа) в 6 нива, в който участваха 70 души от всички структури на БНР-София.
В постоянно действащите курсове с обща продължителност около 300 учебни часа през отчетния период са преминали над 150 души.
2. Специализирани професионални курсове и семинари
А. Професионални курсове и краткосрочно обучение
? Проведе се курс от 32 учебни часа “Далет+“ с висококвалифициран преподавател за служители от програма “Радио София”;
? През м. май 2008 г. – обучение за работа с програмата аудиоредактор “Cool edit” на журналисти от програма “Хоризонт” – 29 души, а през юни 2008 г. на журналисти от програма “Христо Ботев” на аудиоредактор “Sound Forge” – 58 души;
? През юни 2008 г. – 2-дневно обучение на администратори на системата “Далет 5.1” в БНР – 9 души;
? През март 2008 г. – едноседмичен курс по звукорежисура за музикалните редактори в РРС Стара Загора;
? През юни 2008 г. – обучение за журналисти от програма “Хоризонт” на тема “Публикуване на материали в сайта на БНР” – 30 души;
? През м. май 2008 г. – лекция и обучение на репортери и новинари от програма “Хоризонт” от проф. Емилия Петкова от НАТФИЗ за артикулационните и гласово-говорните отклонения в съвременния български език;
? От 02.06.2008 г. са изпратени на едногодишно обучение двама специалисти от дирекция “Информационни и нови медийни технологии“ по програмата MCSA.
В професионалните курсове и краткосрочно обучение с обща продължителност около 140 учебни часа през отчетния период са преминали над 160 души.
Б. Специализирани семинари
? В специализирани двудневни семинари взеха участие 6 души, съответно по “Управление на проекти”, “Анализ на финансови отчети”, ”Нова наредба за структурата и организацията на работната заплата”.
? В тридневен семинар във Велинград на тема “България след присъединяването към ЕС”, по покана на Фондация “Конрад Аденауер”, взеха участие журналисти от програма “Хоризонт” и програма “Христо Ботев”. Пак със съдействието на Фондацията, през февруари 2008 г. бе проведен 3-дневен семинар на тема “Радиомениджмънт” за ръководни кадри в БНР – 26 души;
? През март 2008 г. в програма “Радио София” бе проведена среща с проф. Владко Мурдаров и лекция на тема “Актуализация на книжовния изговор на радиоезика в предаванията на програма “Радио София”;
? Редакторите в редакция “Предавания на испански език” на програма “Радио България” бяха запознати с оценката на качеството на превода, езиково и гласово звучене на предаванията, извършена от преподавател от Нов български университет;
? В четиридневен семинар на тема “Писане в Интернет”, организиран от Френския културен център, участваха журналисти от БНР;
? През месец юни 2008 г. – 2-дневен семинар за мениджъри и одитори на системи за управление на безопасността и здравето при работа - 2 души.
В специализираните семинари с обща продължителност над 80 учебни часа през отчетния период са преминали над 90 души.
6.2. Управителен съвет на БНР
През отчетния период (1 юни 2007 – 30 септември 2008 г.) Управителният съвет на Българското национално радио проведе общо 92 заседания, на които бяха разгледани 581 въпроса, свързани с общото развитие на медията и с текущата творческо-производствена, организационно-производствена, управленска дейност и финансова дейност.
От общия брой обсъждани въпроси УС на БНР прие утвърдителни решения по 559 от тях.
Осигурена е пълна прозрачност в дейността на УС на БНР. Протоколите от заседанията се предоставят веднага на всички структури.
Управителният съвет на БНР взе участие и в изработването на Колективния трудов договор за 2007-2008 г., както и в Програмата за финансиране на мероприятия, насочена към хората в неравностойно положение. През отчетния период беше подготвена и документацията за получаване на програмен лиценз на Регионална програма “Радио София”, която стартира в ефир на 17 септември 2007 г., както и лицензионната документация за Регионална програма Видин (септември 2008 г).
Поетапно се приемат нови длъжностни характеристики, съобразени с утвърдената управленска структура на БНР.
6.3. Консултативни и обществени съвети
Съвет на директорите
В заседанията на Съвета на директорите (разширен състав) вземат участие директорите на национални и регионални програми, директорите на дирекции и ръководителите на самостоятелни структури в БНР. В заседанията на Съвета на директорите (оперативен състав) вземат участие всички изброени по-горе ръководители, без директорите на регионални програми. Заседанията на Съвета на директорите се провеждат всеки понеделник (оперативен състав), а всеки първи понеделник от месеца – в разширен състав.
През отчетния период (1 юни 2007 – 30 септември 2008 г.) Съветът на директорите на Българското национално радио проведе общо 48 заседания, на които бяха разгледани 416 въпроса, свързани с общото развитие на медията и с текущата творческо-производствена, организационно-производствена и управленска дейност.
Заседанията се ръководят от Генералния директор на БНР.
Програмен съвет
През отчетния период Програмният съвет на БНР е провел 56 заседания (веднъж седмично, всяка сряда) и е разгледал около 471 въпроса (заедно с предложенията за медийно партньорство – 178):
Между обсъжданите въпроси в Програмния съвет бяха:
? подготовката, програмната схема и стартирането на програма “Радио София”, вкл. и на предложение за добавяне на нов линк за Програма “София” в сайта на БНР; нова програмна схема на програмите “Хоризонт”, “Христо Ботев”; предложения за промяна в рекламната тарифа на БНР, както и на промоционалните рекламни пакети; проект за “Правилник за попълване, съхранение и ползване на архивния фонд на БНР”; състоянието на подготовката на Регионална програма Видин; проекти за програмно-лицензионни документи; оптимизиране на организационно-комуникативните връзки между програмите във връзка с отразяването на събития (вътрешни и международни); основни задания по проекта за реконструкция на сайта на БНР; определяне на програмата, която ще излъчва за Европа на къси вълни, цифрово, стерео, по технологията DRM; организация и подготовка на Семинара за радиодокументалисти “Документално студио-2007”; подготовката на БНР във връзка с домакинството на БНР за 34-та Международна фичър-конференция (EBU); подготовката за отбелязването на 70-годишнината на Радио България, Фестивалът на духовата музика, Детският празник на БНР и редица други прояви.
6.3.3. Обществен съвет
След конструирането си Общественият съвет на БНР проведе две свои заседания. На тях бяха разгледани следните въпроси:
Развитието на програмите на БНР
Общественият съвет е респектиран от широкия спектър на дейност на програмите на БНР, не само на „Хоризонт” и „Хр. Ботев”, но и на новата „Радио София”, на „Радио България”, регионалните програми. Първите стъпки на новото ръководство концентрираха вниманието на слушателската аудитория, повишиха рейтинга и разшириха аудиторията. Отбелязан бе фактът, че журналистите на БНР и преди, и сега са били, и остават активен защитник на гражданското общество в България.
Към това трябва да се добави, че много активно се развива мултимедийната дейност на БНР, особено уеб-сайтът.
Отразяване на вътрешнополитическите и международни събития
При отразяване на вътрешнополитическите и международните събития, при анализирането на социалните, образователните и културни процеси в страната, БНР се откроява със своята стабилност и солидност, като избягва евтиния популизъм и сензационността, характерна за част от представителите на четвъртата власт. Това пролича особено при дискусията около проблемите на МВР, срещата на НАТО в Букурещ, оставката на министър Румен Петков (отразена с една пъстра палитра на многообразни гледни точки, и съдържателни коментари). Журналистите на БНР се придържаха през цялото време към задължителната коректност, точност и обективност в анализите и интервютата.
Програмната политика и програмните схеми на БНР
Програмните схеми на БНР са завършени, добре насочени и имат добър тематичен баланс. Те са разположени нашироко спрямо слушателската аудитория и кореспондират с интересите на всички слоеве на обществото. Продължава работата по изчистване на вредни практики, създават се вътрешни изисквания към съхраняването и култивирането на правилния говорим български език. Създадена е Комисия по правоговор и техника на говора, която консултира и оценява репортерите и водещите.
БНР не е аналогична структура на другите публично-държавни бюджетни организации в България – към него не следва да се прилагат изискванията за съкращения в щата
Общественият съвет потвърди позицията си от дискусията, че БНР не е аналогична структура на другите бюджетни организации в България, и че към него не следва да се прилагат изискванията за съкращения в щата. Най-малкото заради факта, че БНР е създадено и работи по отделен закон, а журналистическата гилдия е може би най-авторитетният и доказан медиен коректив в България.
6.3.3.6. Историята на България и богатият архив на БНР
По отношение на историята на България БНР би могло да разшири обхвата на разискваните теми, и да създаде нови програми не само заради явно нарасналите потребности от познаване на нашата история от древността до днес. За по-новите периоди от историята на България БНР разполага и с изключителен архив, който може да звучи от ефира, както като проверка на фактите и процесите, така и като анализи на развитието и израстването на отделни политици, партии, обществени организации.
*
Общественият съвет подкрепя усилията на ръководството на БНР за реформи, а също и за технологичното обновление, преминаването към цифровизация, развитието и обогатяването на регионалните програми, достъпа на програмите на БНР към наши сънародници в чужбина, а също така и към българите, живеещи в съседни нам страни.

VІІ. ПРАВНА ДЕЙНОСТ
И ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
7.1. Правна дейност
7.1.1. Вътрешнонормативни актове, регламентиращи дейността на БНР, съгласно Закона за радиото и телевизията
През отчетния период бяха изготвени и приети 14 вътрешно-нормативни акта, регламентиращи дейността на БНР, съгласно Закона за радиото и телевизията. Утвърдени са Правилници за организация и дейността на новосъздадените структури и са актуализирани 9 правилника, регламентиращи програмната, рекламната и други видове дейности в БНР.
На 16 ноември 2007 г. беше сключен (за срок от две години) нов Колективен трудов договор между Генералния директор на Българското национално радио и представителните синдикални организации в БНР - Национален радиотелевизионен синдикат - БНР, Радиосдружение “Подкрепа”, Съюз на българските журналисти - БНР и Радиосиндикат “Свободно слово”. Споразумението бе високо оценено от ръководствата на трите големи синдиката, представени в БНР: КНСБ, “Подкрепа” и СБЖ. На специално поискана среща те поздравиха ръководството на БНР за мащаба и характера на социалните привилегии.
Бяха сключени, изменени, допълнени и подновени договори с различен предмет на дейност.
Съдебни дела, водени от БНР, и заведени искове
? Заведени са дела срещу ЕТ “Гогов-Ирина Мутафчийска” за неизпълнени задължения от договор за наем, както и срещу Рекламна агенция “Евромедия” ЕООД за неизпълнени задължения по два договора за реклама;
? Продължават делата по повод на предаването “Хора, пътища, автомобили” на програма “Хоризонт” на БНР;
? БНР е завело искове за установяване на недобросъвестност пред Софийския градски съд и иск на две правни основания по чл. 26 от Закона за марките и географските означения за заличаване на регистрирана марка пред Патентното ведомство. Следващото заседание е насрочено за февруари 2009 г.;
Патентна дейност
Подадени са съответните документи за регистрация на 10 нови марки, регистрирани са 3 нови марки по Закона за марките и географските означения в Патентното ведомство на Република България.
7.2. Обществени поръчки
От съществено значение за законосъобразността и ефективността на процедурите по възлагане на обществени поръчки в Българското национално радио е нормативната среда и вътрешните правила на дейността по възлагане на обществени поръчки.
Нормативна среда и вътрешни правила
През отчетния период 1 юни 2007 г. – 31 май 2008 г., дейността по възлагане на обществени поръчки е нормативно регламентирана от ЗОбП (обн. ДВ бр.28/2004 г.), ППЗОбП (обн. ДВ бр.53/2006 г.) и НВМОбП (обн. ДВ бр.84/2004 г.), както и последващите им изменения.
В контекста на общата нормативна среда, регламентираща обществените отношения по повод възлагането на обществените поръчки, в БНР е изработен и утвърден Правилник за възлагането на обществени поръчки, посредством който са разписани конкретни оперативни правила и процедури при планирането и провеждането на обществените поръчки. Визираният Правилник въвежда адекватни механизми за мониторинг и контрол върху вътрешните актове на БНР, в качеството му на Възложител на Обществени поръчки, като създава ред за възлагане на обществени поръчки в области, които нямат подробна правна регламентация. Въведените механизми осигуряват законосъобразното протичане на процедурите, както и целесъобразното разходване на бюджета на БНР.
Самостоятелната структура „Обществени поръчки” осъществява предварителен контрол, съгласно Системата за финансово управление и контрол (СФУК) при поемане на задължения над 1 000 лв.
7.2.2. Процедури по възлагане на обществени поръчки
Проведените през периода 1 юни 2007 г.–31 май 2008 г. процедури по възлагането на обществени поръчки, отразява плановия характер на дейността по възлагане на обществени поръчки – така предвидените с бюджета на БНР средства са разходвани законосъобразно. Проведени са:
? 10 процедури по ЗОбП/НВМОбП, приключили с подписване на договори за изпълнение;
? 11 процедури по реда на чл. 2 от НВМОбП (също приключили с договори);
? 3 прекратени процедури: две, поради липса на средства, една – поради промяна в потребностите.
В сравнително-аналитичен план, спрямо предходен отчетен период – като брой на прекратените процедури, няма изменение.
Прекратените процедури и в двата случая се отнасят до необходимостта от доставка на технологично оборудване или преустройство на продукционната база (вкл. и сградния фонд).
Това позволява да се направи извода, че в случая има повторяемост на ситуации, при които разполагаемият ресурс, разрешен от Министерството на финансите, не е достатъчен за пълното обезпечаване на потребностите на БНР, които са обективно наложени от дейността.

VІІІ. ДЕЙНОСТ ПО ОБНОВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ И СТОПАНСКИ ОБЕКТИ
И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
8.1. Дейност в областта на инвестициите
Основната дейност в областта на инвестициите беше организирането и изпълнението на задачи, свързани с обновление и поддържане на наличния сграден фонд и на технологичните производствени обекти.
През отчетния период бяха реализирани следните по-важни задачи:
Експертният технико-икономически съвет (ЕТИС) на БНР обсъди актуализизацията на заданието и технологичния работен проект за продължаване работата на обект “Реконструкция и модернизация на техническата сграда на БНР”.
Бяха извършени необходимите ремонтни работи и оборудване на зала на III етаж в Техническата сграда за създаване на условия за редакционната подготовка на програма “Радио София”, а така също и на редакционните помещения на програма “Христо Ботев”.
След обсъждане в Експертния технико-икономически съвет на БНР, УС на БНР прие изготвеното Задание за структурно окабеляване на VI етаж в Програмно-редакционната сграда.
Беше извършена реконструкция и модернизация на технологичния блок на БНР в Народното събрание за провеждане на директните предавания по време на пленарните заседания на парламента.
Освен това: бяха подменени съоръженията на абонатната станция за отоплителната система в Програмно-редакционната сграда; бяха доставени 50 бр. УКВ-предаватели.
Бяха извършени монтажни работи за подобряване на климатизирането на част от помещенията на програма “Христо Ботев” в Програмно-редакционната сграда.
За подобряване условията за работа на смесения хор и на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио беше извършен ремонт на репетиционната зала на ул. “Гр. Игнатиев” № 50.
В творческия дом на БНР на Витоша, построен през 1952 г., бяха обновени санитарните възли и подменени амортизираните вертикални и хоризонтални водопроводни инсталации.
Беше извършен строителен ремонт на кухнята и столовата в детския лагер на БНР в с. Говедарци, изграден през 60-те години, като са подменени и топлоизолирани покривите и фасадните облицовки и е монтирана нова PVC-дограма.
Разширена беше постоянната музейна експозиция за историята на БНР чрез изграждане във фоайето на Техническата сграда на БНР на витрини за нова експозиция “Музиката в Радиото”.
Беше изградена нова мълниезащитна система за Техническата сграда на БНР, с което е повишена пожарната безопасност на сградата – паметник на културата.
За подобряване условията за работа на редакционните екипи на програма “Христо Ботев” беше осигурено ново офис-обзавеждане в техните работни помещения на IV етаж в Програмно-редакционната сграда.
В изпълнение на предписания на районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” бяха реализирани различни строително-ремонтни мероприятия в двете сгради на БНР в съответствие с нормативните изисквания, с което се повиши противопожарната сигурност на сградите.
През отчетния период беше подготвена необходимата документация и са направени постъпки пред компетентните държавни органи за издаване на актове за публична държавна собственост за обекти на БНР - Лентохранилището на БНР в Боровец, детският лагер в с. Говедарци и Здравният пункт на БНР.
8.2. Административно обслужване
Направление “Административно обслужване” се състои от секторите “Информация”, “Обща канцелария”, “Експедиция”, “Почивно дело”, “Общо техническо осигуряване” и “Поддържане на сграден фонд”.
От общо 45-те видове дейности на секторите в направление “Административно обслужване” зависят условията на работа на журналистите и служителите на БНР.
През отчетния период беше извършена актуализацията на Наредбата за документооборота и бяха осигурени необходимите условия за съхраняване на документите и архивните материали съгласно Закона за държавния архив...
Ето някои цифри:
? Повече от 18 000 гости и събеседници в предавания на различните програми са посетили БНР и регистрирани в съответствие с Наредбата за пропускателния режим в обектите на БНР;
? 14 077 е броят на получените като обикновена поща писма и други пратки (разпределени и раздадени);
? 432 броя са получаваните и разпределяни всекидневно български периодични издания (всекидневници), 255 седмичници и списания; 543 – са чуждестранните периодични издания по абонамент на БНР за отчетния период;
? 989 броя е регистрираната официална входяща и изходяща кореспонденция на БНР;
? 1 232 са изведените от сектор “Обща канцелария” командировки за страната и 543 - командировки за чужбина;
? 2 198 са препоръчаните пратки, получени в БНР, 1139 пратки с ускорена поща и куриерски услуги и 120 – пратките, получени от Столична митница и други институции;
? 1 924 са препоръчаните и препоръчаните с обратна разписка пратки за София и провинцията (писма, награди, книги, CD-та и др.); 902 – са пратките от същия тип за чужбина;
? 737 са всички регистрирани договори на БНР;
? 900 са издадените пропуски за нещатни служители и 108 – за еднократно влизане в сградите на БНР.

(със съкращения)
Информацията за разработването и приемането на приоритетните за общото развитие на медията документи, за създаването на нови структури, както и на обществено-консултативните и други съвети на БНР се съдържат в уводната част на отчета.
Авторството на този текст е на Председателя на Обществения съвет на БНР Павел Васев. С незначителни съкращения, автентичността на текста е запазена. Ценността на този текст е в “другия” аналитичен поглед върху дейността на Българското национално радио.
Аватар
dhamitak
500+
500+
Мнения: 699
Регистриран на: 08 Фев 2007, 22:56
Местоположение: град София

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот dhamitak » 23 Ное 2008, 11:36

Мисля да го прочета,но ако някой го чел изцяло ::) нека каже има ли нещо важно!
mach
1000+
1000+
Мнения: 1042
Регистриран на: 13 Сеп 2008, 10:06

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот mach » 23 Ное 2008, 14:31

БРАВО!Похвално е старанието на новия генерален директор за модернизация на БНР особенно с изграждането на нови регионални радиостанции,прави впечатление че вече работят с DaletPlus и може би вече не слизат 2 етажа по надолу за LP-та и CD-та :) има какво да се желае по динамиката на предаванията,особенно спорта трябва да се подобри тъи като Дарик само по това бие Хоризонт-а,саита на БНР плаче за реконструкция :)
Аватар
>>> FM STEREO <<<
1000+
1000+
Мнения: 1550
Регистриран на: 21 Фев 2008, 19:29
Местоположение: Ямбол / Yambol
CONTACT:

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот >>> FM STEREO <<< » 23 Ное 2008, 14:48

Е*ати чаршафа.Нещо по-синтезирано няма ли?
Аватар
krasiobg
100+
100+
Мнения: 116
Регистриран на: 03 Авг 2008, 01:21
Местоположение: Варна

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот krasiobg » 23 Ное 2008, 15:58

Аз се чудя до кога "Хоризонт" ще излъчва online само с 20kbps. А "Радио Варна"?
Аватар
747
500+
500+
Мнения: 745
Регистриран на: 16 Юни 2005, 00:12

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот 747 » 26 Ное 2008, 01:12

като цяло: бла-бла...
иначе, има някои неща, дето много ме накефиха:
predavatel написа:? Оценявайки нарастващата необходимост от компютърно обучение, както и по специализирани програми, беше създаден Учебен център по компютърно обучение, оборудван с шест компютъра и принтер. В него започна обучение по “Начална компютърна грамотност” – приоритетно за журналистите от програма “Христо Ботев”.
[...]
Между обсъжданите въпроси в Програмния съвет бяха:
? [...]предложение за добавяне на нов линк за Програма “София” в сайта на БНР;


1. и сам знам какво има като техника в "Ботев" и то наистина е плачевно, но "6 компютъра и принтер" не правят Учебен център... още повече - за "начална компютърна грамотност"...
2. мноооооооооого важен въпрос са обсъдили... че даже са го и отчели! :Happy
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот predavatel » 26 Ное 2008, 01:21

В доклада има и някои неща за развитието на предавателните мрежи:

5.4. Радиоразпръскване
5.4.1. Развитие на предавателната мрежа
? На 26 май 2008 г. беше осъществено първото за страната наземно цифрово излъчване на програмите на къси вълни по технологията DRM; БНР е медията, която първа стартира цифрово излъчване по технологията DRM;
? За развитието на предавателната мрежа на БНР бяха доставени 50 броя УКВ-предаватели и започна монтажа им;
? Започна осъществяването на проекта “РРС Видин”. Осигурен е честотен ресурс (три честоти: за Видин, Белоградчик и Враца). Осигурен е и преносът на програмата до предавателите;
? Осигурен е честотен ресурс за увеличаване територията на покритие на РРС София – допълнителни честоти за Боровец, Ихтиман, Своге.
5.4.2. Радиоразпръсквателна дейност
? Беше пуснат в експлоатация предавател за програма “Христо Ботев” за района на град Попово на честота 98,40 MHz, 1 kW, с инсталиран RDS;
? Беше пуснат в експлоатация предавател за програма “Христо Ботев” на обект “Калиакра” на честота 90,10 MHz, 1 kW, с инсталиран RDS;
? Беше извършена подмяна на стария предавател за РРС Благоевград на честота 90,90 MHz с нов, по-мощен – 1 kW, с инсталиран RDS.
? Беше монтиран RDS за софийския предавател на програма „Христо Ботев”;
? Беше озвучен тунелът “Правешки ханове” по магистрала “Хемус” с програмите “Хоризонт” и “Христо Ботев”.
5.4.3. Качество на разпространение на програмите
По жалби на слушатели и по наша преценка бяха проведени контролни измервания на райони с незадоволително приемане на програмите, както следва:
? по Черноморското крайбрежие – от Варна до Дуранкулак;
? по поречието на река Малки Искър – от Етрополе до Ябланица;
? в района на Копривщица, Златица, Пирдоп.


Ако някой скоро е пътувал по магистрала Хемус може ли да сподели дали наистина има обхват и в тунелите?
Аватар
Adv
1000+
1000+
Мнения: 1269
Регистриран на: 15 Окт 2007, 16:46
Местоположение: София

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот Adv » 26 Ное 2008, 08:17

747 написа:като цяло: бла-бла...
иначе, има някои неща, дето много ме накефиха:
predavatel написа:? Оценявайки нарастващата необходимост от компютърно обучение, както и по специализирани програми, беше създаден Учебен център по компютърно обучение, оборудван с шест компютъра и принтер. В него започна обучение по “Начална компютърна грамотност” – приоритетно за журналистите от програма “Христо Ботев”.
[...]
Между обсъжданите въпроси в Програмния съвет бяха:
? [...]предложение за добавяне на нов линк за Програма “София” в сайта на БНР;


1. и сам знам какво има като техника в "Ботев" и то наистина е плачевно, но "6 компютъра и принтер" не правят Учебен център... още повече - за "начална компютърна грамотност"...
2. мноооооооооого важен въпрос са обсъдили... че даже са го и отчели! :Happy


До не толкова отдавна имаше само пишещи машини, после намериха отнякъде стари Дурони и прокараха нет. Голям напредък беше :)
Изображение

Изображение
Аватар
747
500+
500+
Мнения: 745
Регистриран на: 16 Юни 2005, 00:12

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот 747 » 26 Ное 2008, 11:19

още се чудя дали беше бъзик или истина (доколкото я познавам - второто), но една колежка от Радио България зададе въпроса "добре, де - всичко ми е ясно: телевизор с пишеща машина, но защо педалът стои на масата?" (под "педал" разбирай "мишка")... :Icecream :Icecream :Icecream
UGLY_BOY

Re: Отчет на БНР 1.6.2007-30.9.2008

Мнениеот UGLY_BOY » 26 Ное 2008, 14:19

Само един въпрос - озвучаването на тунелите със сигнал с малки предавателчета и антени в двата края на тунела ли става? И, ако тунелът на Хемус е озвучен, на коя честота е озвучен?

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 6 и 0 госта