Страница 1 от 4

Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 13 Яну 2009, 15:26
от BestRadio
РЕШЕНИЕ № 12/ 08.01.2008

Съветът за електронни медии разгледа на редовно свое заседание на 08.01.2009 г., заявление вх. № 027-198/18.12.2008 г. по описа на СЕМ:
Заявлението е подадено от радиооператорът “ОРФЕЙ МЕДИЯ ФМ” ООД, ЕИК 115262696, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Брезовска“ № 34, ет.2, представлявано от Елена Борисова Кискинова – управител, от една страна и ЕТ “ОРФЕЙ-МЕДИЯ-ТОДОР ТОДОРОВ”, ЕИК 825306272, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Северен, ул.”Брезовска” № 34, ет.2, представлявано от Тодор Иванов Тодоров, от друга страна, и съдържа следните искания:
1) прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00313/ 11.01.2001 г. за създаване и разпространение на радиопрограма на територията на гр. Пловдив, от “ОРФЕЙ МЕДИЯ ФМ” ООД на ЕТ “ОРФЕЙ-МЕДИЯ-ТОДОР ТОДОРОВ”.
2) Изменение на т. 1.2 на лицензията (наименованието на програмата) от РАДИО ФМ ПЛЮС на РАДИО ФОКУС.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, удостоверяващи особените изисквания на закона – доказателства за постигнато съгласие между страните относно прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00313 от 11.01.2001 г., доказателства за спазване на разпоредбата на чл. 106, ал. 2 от ЗРТ (по отношение на приобретателят ЕТ ”ОРФЕЙ- МЕДИЯ- ТОДОР ТОДОРОВ”), доказателства за правото на ползване на търговската марка РАДИО ФОКУС, както и документ за платена такса, съгласно ТТРТД.
Съветът разгледа и обсъди така представените документи и като установи, че същите отговарят на изискванията на закона, както и че не са налице ограничения за извършване на транслативната сделка, реши, че искането на “ОРФЕЙ МЕДИЯ ФМ” ООД и ЕТ ”ОРФЕЙ- МЕДИЯ- ТОДОР ТОДОРОВ” следва да бъде допуснато. От друга страна приобретателят ЕТ ”ОРФЕЙ-МЕДИЯ - ТОДОР ТОДОРОВ” е удовлетворил изискванията на закона и СЕМ, посочени в становище от 14.05.2007 г., по отношение на промяна на наименованието на програмата.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал.1, т.9 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ Р Е Ш И:

I. ПРЕХВЪРЛЯ индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00313 от 11.01.2001г., за създаване и разпространение на радиопрограма на територията на град Пловдив, от “ОРФЕЙ МЕДИЯ ФМ” ООД, ЕИК 115262696 на Едноличен търговец ”ОРФЕЙ- МЕДИЯ - ТОДОР ТОДОРОВ”, ЕИК 825306272, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул.”Брезовска” № 34, ет.2.
II. ИЗМЕНЯ индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00313 от 11.01.2001 г. за създаване на радиопрограма на територията на гр. Пловдив, както следва:
т.1.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предостави за разпространение програма с наименование “РАДИО ФОКУС”.


Р Е Ш Е Н И Е № 13/ 08.01.2009 г.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ разгледа на свое редовно заседание на 08.01.2009 г. заявление № 027-111-05/ 22.10.2008 г., допълнено с писма с вх. № 027-111-07/ 04.12.08 г. и № 027-111-09/ 18.12.08 г. по описа на СЕМ.

Заявлението е подадено от “Радио ФМ – Плюс” АД, ЕИК 831820470, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. “Ерусалим” № 51, представлявано от Елена Борисова Кискинова, и съдържа искане за изменение на индивидуална лицензия № 441-00355 от 05.07.2001 г., а именно:
• Изменение на т.1.2. “Наименование на програмата” - от МИЛА ФМ да се промени на РАДИО ФМ ПЛЮС ПЛОВДИВ.

След проведените разисквания, СЕМ прие, че исканото изменение е допустимо. Лицензия № 441-00355 от 05.07.2001 г. е издадена на “МИЛА ФМ” ООД за създаване на програма МИЛА ФМ с местен обхват - град Пловдив. С решение № 116/ 05.08.2008 г. СЕМ прехвърля лицензията от “МИЛА ФМ” ООД на “РАДИО ФМ ПЛЮС” АД. Излъчваната програма ще запази местният си характер, чрез реализирането на “прозорци” за новини и предавания с местен и регионален характер, съобразно изискванията на индивидуалната лицензия.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал.1, т.9 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00355 от 05.07.2001 г., издадена на “МИЛА ФМ” ООД за създаване на радиопрограма на територия на гр. Пловдив, както следва:
т.1.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предостави за разпространение програма с наименование РАДИО ФМ ПЛЮС ПЛОВДИВ.Дългоочакваната и лесно придвидими промени вече са факт.
Дните на Мила Голд Пловдив са преброени - от началото на година се върти само плейлист без реклами. Скоро на тази честота ще се "премести" FM+ Пловдив. 89.1 МХц преди нова година бе прехърлена на "Радио ФМ - Плюс" АД, тъй като притежателят на 89.9, на която към момента се излъчва ФМ+ е на местния бизнесмен Тодор Тодоров, който също притежава и тази за Велико Търново, а преди това негови бяха честотите, на които сега излъчва Радио Фокус в Асеновград и Созопол.
На 89.9 MHz видно от изменението се очаква да стартира Радио Фокус (най-вероятно със самостоятелна програма от града под тепетата).

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 13 Яну 2009, 15:47
от radiator
Мдаа, те отдавна се бяха разбрали за тая работа. За Велико Търново още нищо не се чува, но имам нещо на ума... ;D

Интересно ми е в случая дали Тоше ще си остане рентиер или Поручик ще му купи ЕТ-то :Hmmm

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 14 Яну 2009, 21:26
от a69
А коя ли ще е следващата покупка...? :Icecream

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 14 Яну 2009, 21:58
от Durli
a69 написа:А коя ли ще е следващата покупка...? :Icecream

Мелодия

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 16 Яну 2009, 12:04
от rumen5valchev
radiator написа:Мдаа, те отдавна се бяха разбрали за тая работа. За Велико Търново още нищо не се чува, но имам нещо на ума... ;D

Интересно ми е в случая дали Тоше ще си остане рентиер или Поручик ще му купи ЕТ-то :Hmmm


Това значи ли, че Фм+ може да спре да излъчва във Велико Търново

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 26 Яну 2009, 23:29
от BestRadio
От 1-ви февруари пък слушателите в Пловдив ще могат да слушат любимото си радио FM+ на нова честота – 89.1 MHz.

Въпреки заявения начален срок, 26 януари 2009 г. се оказа последният ден в ефира на Радио Мила Голд. От днес ФМ Плюс звучи едновременно и на старата, и на новата си честота в Пловдив! :o

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 27 Яну 2009, 13:06
от >>> FM STEREO <<<
Браво на ФМ плюс.Поне по нещо заприличаха на БНР :D

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 27 Яну 2009, 16:08
от shoshko
За 1 ден и Мелъди се радваха на 2 честоти :D

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 28 Яну 2009, 17:38
от rumen5valchev
shoshko написа:За 1 ден и Мелъди се радваха на 2 честоти :D

Да ,но при Фм+ вече е за трети ден и май така ще си остане! Все пак е стратегия, слушателите им да свикнат да ги чуват и на новата честота! Те Фокус, като ги знаем колко са добри поне три месеца ще се подготвят за старт в Пловдив! Жалко само за Мила голд, свикнах да ги слушам -готини песни с хубави джингли, ще ми липсва в Пловдив.

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 28 Яну 2009, 17:51
от shoshko
То беше ясно, че дните на Мила Голд са преброени :) Можеш поне онлайн да го слушаш :) Иначе Фокус са си бавни - това е ясно :D В София уж щяха да стартират преди време и нищо не стана. То като цяло системата е бавничка.

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 28 Яну 2009, 18:38
от BestRadio
За Пловдив е нормално да се позабавят малко - все пак не се е чуло да набират екип, но пък имат изменена програмна лицензия - нещо, което не бе направено веднага в Плевен. В Шумен също се бави стартът на местната програма - няколко пъти безуспешно се набира екип... Може би в Пловдив ще пуснат музика с джингли като начало, тъй като от 1 февруари трябва да им бъде освободена честотата. Не знам защо говорите за София, след като там не са закупили честота, явно се изчаква подходящ момент... Гледам в съседна тема, че К2 нямало да издържи дълго... ::)
Иначе за Мила Голд могат да се кажат добри думи - не само рокмузика, но и абсолютни класики съчетани с приятен саундимидж и малко реклама. И с водещи, и без тях радиото радваше слуха. Сега остава да видим ще го запазят ли като интернет радио или премахването ще бъде окончателно. По мое мнение Еммис направиха грешен ход в това отношение - Мила Голд щеше да е по-слушаемо от Стар, но явно стандартите се налагат от фирмата, а не от интереса на слушателя - факт е, че след спирането на ефира - слушателите му (на Мила Голд) са максимален брой и често се претоварва онлайн предаването.

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 28 Яну 2009, 21:59
от 747
те може да си пуснат пазарджишката програма като начало в пловдивския ефир... интересно какво ще правят с асеновградската честота... а пък и с пазарджишката...

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 28 Яну 2009, 22:00
от hot_fan
747 написа:... а пък и с пазарджишката...

HOT FM :D Пак се размечтах!

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 29 Яну 2009, 04:07
от >>> FM STEREO <<<
shoshko написа:То беше ясно, че дните на Мила Голд са преброени :) Можеш поне онлайн да го слушаш :) Иначе Фокус са си бавни - това е ясно :D В София уж щяха да стартират преди време и нищо не стана. То като цяло системата е бавничка.

С очудване установих,че и в Бургас няма Фокус.

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 29 Яну 2009, 14:49
от shoshko
И аз бях Учуден, когато пътувах из Бургас и Радио Фокус почти не се чуваше. Явно проблема е в моя телефон :D

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 29 Яну 2009, 14:52
от >>> FM STEREO <<<
Е,то си има радио Фокус в Созопол,ама не е там въпроса.Беше странно как не се е получил фокуса в Бургас,може би Бестрадио ще поясни ???

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 29 Яну 2009, 14:54
от shoshko
Ясно ми е, че е от Созопол, но предполагах, че се чува и в Бургас - едно време Фреш се приемаше по-добре на 99.4 , от колкото Фокусниците.

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 29 Яну 2009, 14:55
от hot_fan
>>> FM STEREO <<< написа:Е,то си има радио Фокус в Созопол,ама не е там въпроса.Беше странно как не се е получил фокуса в Бургас,може би Бестрадио ще поясни ???

Според мен за да има Фокус Бургас, някое от местните радиа Мая или Микс ще трябва да се жертват. :)

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 29 Яну 2009, 14:57
от shoshko
Стига са се жертвали!

Re: Радио Фокус Пловдив и ФМ Плюс Пловдив

Публикувано на: 29 Яну 2009, 15:01
от >>> FM STEREO <<<
Аз се чудя как досега не се е случило това.Но нека Бестрадио поясни...