Новини около цифровизацията у нас

Телевизиите в България - за телевизионните канали, кабелните мрежи, сателитните оператори, телевизионните кули, телевизионните звезди, сериали и шоу програми
Аватар
popovp
1000+
1000+
Мнения: 1940
Регистриран на: 29 Сеп 2011, 00:02
Местоположение: Варна

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот popovp » 12 Дек 2019, 10:30

Deloitte: Terrestrial TV has surprising staying power
DECEMBER 11, 2019 08.45 EUROPE/LONDON BY BROADBAND TV NEWS CORRESPONDENT

In the 1970s, TV antennas dominated skylines worldwide. In 2020, they may be about to do so again, according to Deloitte.

Surprised? Hold onto your hats: Deloitte predicts that in 2020, at least 1.6 billion people worldwide, representing 450 million households, will get at least some of their TV from an antenna. And that’s the low end of the estimate: Extrapolations from verified data suggest that number may even be as high as 2 billion. Along with a predicted $32 billion in 2020 revenues from ad-supported video on demand (AVOD),1 antenna TV is helping the global TV industry keep on growing even in the face of falling TV viewing minutes and, in some markets, increasing numbers of consumers cutting the pay-TV cord.

Who’s paying for all that free TV? Advertisers. Deloitte predicts that global TV-ad revenues will grow by more than $4 billion in 2020, reaching $185 billion in 2021 compared to $181 billion in 2019. In terms of magnitude, this market size change is not wildly out of line with general consensus, but the direction we expect it to take is different. While some are anticipating TV ad revenues to fall by $4 billion between 2018 and 2021,2 we think it will grow by about the same amount.

To the best of Deloitte’s knowledge, no one has ever published global data on antenna TV market size. Some data for individual countries exists, and regulators have written about the various shifts from analog terrestrial TV broadcasts to digital (an important topic for reallocating spectrum),4 but there does not appear to be any global study examining how many people view at least some TV using an antenna.

Deloitte’s estimate of 1.6 billion antenna TV viewers in 2020 is based on verified data from 83 countries with a combined population of 6.6 billion people. Of these, Indonesia, India, and Nigeria are expected to have the most antenna TV viewers. If we assume that countries that lacked verified data resemble their neighbours in terms of antenna TV penetration, the estimate of global antenna TV viewership in 2020 rises to a whopping 2 billion. For context, this extrapolated number is roughly 50 percent more than all of the people paying to watch TV over cable, telco-provided internet protocol TV (IPTV), and direct broadcast satellite in 2020 … combined.

От:
https://www.broadbandtvnews.com/2019/12 ... e39c92c514

Google превод:
Deloitte: Наземната телевизия има изненадващо постоянна сила
През 70-те години на миналия век телевизионните антени доминираха в ефира по целия свят. През 2020 г. те може да са на път да го направят отново, според Deloitte.
Изненадани ли сте? Задръжте шапките си: Deloitte прогнозира, че през 2020 г. най-малко 1,6 милиарда души по света, представляващи 450 милиона домакинства, ще получат поне част от телевизора си от антена. И това е ниският край на прогнозата: Екстраполациите от проверени данни предполагат, че този брой може да достигне дори 2 милиарда. Наред с прогнозираните приходи от 32 милиарда долара през 2020 г. от подкрепено от реклами видео при поискване (AVOD), 1 антенен телевизор помага на световната телевизионна индустрия да продължи да расте дори на фона на спадащите минути на гледане на телевизия и на някои пазари увеличава броя на потребителите, прерязващи кабела за телевизия с плащане.
Кой плаща за цялата тази безплатна телевизия? Рекламодателите. Deloitte прогнозира, че глобалните приходи от телевизионни реклами ще нараснат с над 4 милиарда долара през 2020 г., достигайки 185 милиарда долара през 2021 г. в сравнение с 181 милиарда долара през 2019 г. По отношение на величината тази промяна на размера на пазара не е дива в съответствие с общия консенсус, но посоката, в която очакваме да поеме, е различна. Докато някои очакват приходите от телевизионни реклами да паднат с 4 милиарда долара между 2018 и 2021,2, ние смятаме, че ще нараснат с приблизително същата сума.
Доколкото знаем на Deloitte, никой никога не е публикувал глобални данни за размера на пазара на антенен телевизор. Съществуват някои данни за отделните страни и регулаторите са писали за различните промени от аналогови наземни телевизионни предавания към цифрови (важна тема за преразпределяне на спектъра) 4, но изглежда няма глобално проучване, изследващо колко хора гледат поне някой Телевизор с помощта на антена.
Оценката на Deloitte за 1,6 милиарда телевизионни зрители през 2020 г. се основава на проверени данни от 83 държави с комбинирано население от 6,6 милиарда души. От тях се очаква Индонезия, Индия и Нигерия да имат най-много телевизионни зрители. Ако приемем, че страните, които не разполагат с проверени данни, приличат на съседите си по отношение на проникването на антенна телевизия, оценката на зрителността на глобалната антенна телевизия през 2020 г. се увеличава до огромните 2 милиарда. За контекст, този екстраполиран брой е приблизително 50 процента повече от всички хора, които плащат да гледат телевизия по кабел, предоставена от телекомуникации интернет телевизионна протокол (IPTV) и директен излъчен сателит през 2020 г. ... комбинирани.
Аватар
ЖОРО
1000+
1000+
Мнения: 3501
Регистриран на: 06 Апр 2006, 09:04
Местоположение: http://www.abbro-bg.org
CONTACT:

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот ЖОРО » 12 Дек 2019, 11:09

popovp написа:Deloitte: Terrestrial TV has surprising staying power
DECEMBER 11, 2019 08.45 EUROPE/LONDON BY BROADBAND TV NEWS CORRESPONDENT

In the 1970s, TV antennas dominated skylines worldwide. In 2020, they may be about to do so again, according to Deloitte.

Surprised? Hold onto your hats: Deloitte predicts that in 2020, at least 1.6 billion people worldwide, representing 450 million households, will get at least some of their TV from an antenna. And that’s the low end of the estimate: Extrapolations from verified data suggest that number may even be as high as 2 billion. Along with a predicted $32 billion in 2020 revenues from ad-supported video on demand (AVOD),1 antenna TV is helping the global TV industry keep on growing even in the face of falling TV viewing minutes and, in some markets, increasing numbers of consumers cutting the pay-TV cord.

Who’s paying for all that free TV? Advertisers. Deloitte predicts that global TV-ad revenues will grow by more than $4 billion in 2020, reaching $185 billion in 2021 compared to $181 billion in 2019. In terms of magnitude, this market size change is not wildly out of line with general consensus, but the direction we expect it to take is different. While some are anticipating TV ad revenues to fall by $4 billion between 2018 and 2021,2 we think it will grow by about the same amount.

To the best of Deloitte’s knowledge, no one has ever published global data on antenna TV market size. Some data for individual countries exists, and regulators have written about the various shifts from analog terrestrial TV broadcasts to digital (an important topic for reallocating spectrum),4 but there does not appear to be any global study examining how many people view at least some TV using an antenna.

Deloitte’s estimate of 1.6 billion antenna TV viewers in 2020 is based on verified data from 83 countries with a combined population of 6.6 billion people. Of these, Indonesia, India, and Nigeria are expected to have the most antenna TV viewers. If we assume that countries that lacked verified data resemble their neighbours in terms of antenna TV penetration, the estimate of global antenna TV viewership in 2020 rises to a whopping 2 billion. For context, this extrapolated number is roughly 50 percent more than all of the people paying to watch TV over cable, telco-provided internet protocol TV (IPTV), and direct broadcast satellite in 2020 … combined.

От:
https://www.broadbandtvnews.com/2019/12 ... e39c92c514

Google превод:
Deloitte: Наземната телевизия има изненадващо постоянна сила
През 70-те години на миналия век телевизионните антени доминираха в ефира по целия свят. През 2020 г. те може да са на път да го направят отново, според Deloitte.
Изненадани ли сте? Задръжте шапките си: Deloitte прогнозира, че през 2020 г. най-малко 1,6 милиарда души по света, представляващи 450 милиона домакинства, ще получат поне част от телевизора си от антена. И това е ниският край на прогнозата: Екстраполациите от проверени данни предполагат, че този брой може да достигне дори 2 милиарда. Наред с прогнозираните приходи от 32 милиарда долара през 2020 г. от подкрепено от реклами видео при поискване (AVOD), 1 антенен телевизор помага на световната телевизионна индустрия да продължи да расте дори на фона на спадащите минути на гледане на телевизия и на някои пазари увеличава броя на потребителите, прерязващи кабела за телевизия с плащане.
Кой плаща за цялата тази безплатна телевизия? Рекламодателите. Deloitte прогнозира, че глобалните приходи от телевизионни реклами ще нараснат с над 4 милиарда долара през 2020 г., достигайки 185 милиарда долара през 2021 г. в сравнение с 181 милиарда долара през 2019 г. По отношение на величината тази промяна на размера на пазара не е дива в съответствие с общия консенсус, но посоката, в която очакваме да поеме, е различна. Докато някои очакват приходите от телевизионни реклами да паднат с 4 милиарда долара между 2018 и 2021,2, ние смятаме, че ще нараснат с приблизително същата сума.
Доколкото знаем на Deloitte, никой никога не е публикувал глобални данни за размера на пазара на антенен телевизор. Съществуват някои данни за отделните страни и регулаторите са писали за различните промени от аналогови наземни телевизионни предавания към цифрови (важна тема за преразпределяне на спектъра) 4, но изглежда няма глобално проучване, изследващо колко хора гледат поне някой Телевизор с помощта на антена.
Оценката на Deloitte за 1,6 милиарда телевизионни зрители през 2020 г. се основава на проверени данни от 83 държави с комбинирано население от 6,6 милиарда души. От тях се очаква Индонезия, Индия и Нигерия да имат най-много телевизионни зрители. Ако приемем, че страните, които не разполагат с проверени данни, приличат на съседите си по отношение на проникването на антенна телевизия, оценката на зрителността на глобалната антенна телевизия през 2020 г. се увеличава до огромните 2 милиарда. За контекст, този екстраполиран брой е приблизително 50 процента повече от всички хора, които плащат да гледат телевизия по кабел, предоставена от телекомуникации интернет телевизионна протокол (IPTV) и директен излъчен сателит през 2020 г. ... комбинирани.Попов какво се опитваш да кажеш .. с тази статия след като не касае България и българския пазар ..

Аман от малоумни спамери в тоя форум . .ПИТАМ КАКВО НИ ВЪЛНУВА ????
Аватар
stankos
100+
100+
Мнения: 493
Регистриран на: 25 Май 2010, 14:11

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот stankos » 12 Дек 2019, 11:50

Stani написа:... и NOVA излъчват в HD, ...


Къде Нова излъчва в ХД?
Гледам,нищо ...пак гледам,пак нищо....викам си "Тука има нещо "!
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2442
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Stani » 12 Дек 2019, 16:27

stankos написа:
Stani написа:... и NOVA излъчват в HD, ...


Къде Нова излъчва в ХД?

В платения пакет на VIVACOM на 162 позиция:
Изображение
Изображение
Изображение
hristoslav2
100+
100+
Мнения: 263
Регистриран на: 30 Мар 2010, 13:36

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот hristoslav2 » 21 Дек 2019, 18:55

Джорджи™ написа:Кинескопните телевизори са облъчващи с изключително вредни за здравето вълни!
Повечето хора имат някакви си там течнокристални телевизори с резолюция 720p или 1080p, и много по-малко хора имат 4К телевизори.
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board= ... t=all&vc=1
Аха..а LCD са безвредни казваш ?

Да си чувал за синя светлина ? Каквато излъчват светодиодите от подсветката. Или за прилаганата PWM (широко импулсна модулация) с цел поддържане на висока яркост ?
Петър Томов
100+
100+
Мнения: 148
Регистриран на: 10 Фев 2018, 10:59

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Петър Томов » 21 Дек 2019, 20:05

Кинескопните телевизори имат дълъг живот, не са като едновремешните телевизори-"Электрон", "Рубин" и др. под. Технологията на кинескопите беше такава, че бързо им заминаваше катода! Докато при вносните телевизори-"Панасоник", "Сони"-особено тази марка беше много ценена през социализма, защото тези телевизори имат дълъг живот-технологията им на производство беше съвсем друга, просто и дума не може да става за сравнение и тези телевизори се отличават с голяма дълготрайност! В You Tube дори има клипове на реставрирани шкаф-телевизори, при това цветни-първите телевизори в САЩ бяха точно такива-телевизорът е поместен в един шкаф, а отзад са поместени кинескопът и лампите, а като гледах един от клиповете, направо се изумих-все едно телевизорът току-що излиза от магазина, има демонстрация на живо-не мога да кажа колко време е ползван телевизора, но щом кинескопът му работи и то без видими дефекти, бих казал, че телевизорите са се изработвали с много високо качество на всички елементи! Един ветеран от 1956 г. Нека да го видим:
https://m.youtube.com/watch?v=Wf3M0LYeJdc
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2442
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Stani » 21 Дек 2019, 21:32

hristoslav2 написа:Да си чувал за синя светлина ? Каквато излъчват светодиодите от подсветката. Или за прилаганата PWM (широко импулсна модулация) с цел поддържане на висока яркост ?

Да,тук съм съгласен, когато по дълго по седя пред екрана на лаптопа очите ми след това са като заслепени от силна светлина, например когато зимата е слънчево и има сняг и влезете в сграда.
Петър Томов написа:Кинескопните телевизори имат дълъг живот, не са като едновремешните телевизори-"Электрон", "Рубин" и др. под. Технологията на кинескопите беше такава, че бързо им заминаваше катода! Докато при вносните телевизори-"Панасоник", "Сони"-особено тази марка беше много ценена през социализма, защото тези телевизори имат дълъг живот-технологията им на производство беше съвсем друга, просто и дума не може да става за сравнение и тези телевизори се отличават с голяма дълготрайност! В You Tube дори има клипове на реставрирани шкаф-телевизори, при това цветни-първите телевизори в САЩ бяха точно такива-телевизорът е поместен в един шкаф, а отзад са поместени кинескопът и лампите, а като гледах един от клиповете, направо се изумих-все едно телевизорът току-що излиза от магазина, има демонстрация на живо-не мога да кажа колко време е ползван телевизора, но щом кинескопът му работи и то без видими дефекти, бих казал, че телевизорите са се изработвали с много високо качество на всички елементи! Един ветеран от 1956 г. Нека да го видим:
https://m.youtube.com/watch?v=Wf3M0LYeJdc

Трайността на един качествен кинескоп като такъв на SONY е 15 години, като постепенно емисията на катодите намалява и накрая се получава разлика в емисиите на трите пушки, което изисква корекция на баланса на бяло от сервизното меню, но понякога и това не помага, фокусировката също се влошава а често към края на живота на тръбата се случва някоя от трите пушки да окъси! При ЛСД ако не се повреди някой светодиод или подсветката може да искарат доста дълго, при тях няма промяна на цветността и фокуса единствено е възможно да се намали яростта поради стареенето на светодиодите, но това се компенсира с повдигане на напрежението им. Двата екрана не могат да се сравняват и технологията на работата на новите екрани е съвсем различна от тази на кинескопите и изобщо не може да се твърди, че кинескопът е по добър от съвременните екрани!
Петър Томов
100+
100+
Мнения: 148
Регистриран на: 10 Фев 2018, 10:59

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Петър Томов » 21 Дек 2019, 21:40

Да, само че много зависи от дълготрайността на матрицата, тъй като тя е слабото място на телевизора! А стане ли това, сменяш телевизора с нов, а особено по празниците, ако сдаде багажа, е най-лошото!
Аватар
Джорджи™
1000+
1000+
Мнения: 1067
Регистриран на: 24 Дек 2008, 20:28
Местоположение: https://dab.bg/
CONTACT:

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Джорджи™ » 22 Дек 2019, 00:02

hristoslav2 написа:Аха..а LCD са безвредни казваш ?

Да си чувал за синя светлина ? Каквато излъчват светодиодите от подсветката. Или за прилаганата PWM (широко импулсна модулация) с цел поддържане на висока яркост ?

Синята светлина е най-малкия проблем. Екраните имат специална опция да намаляваш "синята" светлина.

Много по-голям проблем на течнокристалните екрани е ниската резолюция - т.е големите кристали, които се виждат от далеч и правят изображението нискокачествено заради черните линии между матрицата от кристали, и размера на кристалите.

Изображение
Използван компютър: Ryzen 5 2500U, Radeon RX 560X, M.2 500 GB SSD WD Blue 3D, Windows 10 1909, 4K 3840х2160 LG 24UD58-B монитор
игнориран трол: ЖОРО
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2442
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Stani » 22 Дек 2019, 13:52

Намаляването на синята светлина не решава проблема, импулсната модулация кара изображението да трепти, което е невидимо за окото, но го дразни, поради което тези телевизори трябва да се гледат от по голямо разстояние.
gat3way
100+
100+
Мнения: 319
Регистриран на: 13 Ное 2013, 11:21

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот gat3way » 23 Дек 2019, 00:42

А че кинескопите са радиоактивни чували ли сте :) Най-вероятно не. Това е някакъв парадокс, извън разни научни трудове на големите глави, някак си това е избегнало масовото внимание. Или ако е общоизвестно нещо по въпроса, това е свързано с рентгеновите лъчи, които така или иначе са известен проблем много отдавна и съответно много отдавна са взети мерки по въпроса. Обаче на, човек може да си направи прост експеримент - хваща един гайгеров брояч и измерва в непосредствена близост до екрана на кинескопа, включително и когато телевизорът не е включен. Голяма изненада, показанията обикновено са няколко пъти над фоновите. Особено ако телевизорът е спрян наскоро, тогава са още по-високи. Има две причини за това - първата е че екранът заради статичното електричество задържа и натрупва продуктите от радоновия разпад в стаята. Обаче това е само половината истина, дори телевизорът да не е работил от много отдавна, пак екранът има видимо повишена радиоактивност, доста над фоновата. Това идва от цирконовите силикати, който прибавят в стъклото на екрана, минералите от които се добива това имат навика да трупат естествен уран и торий и е нерентабилно да се изолират. Сега дали няколко пъти над фоновата радиоактивност в непосредствена близост е нещо чак толкова страшно, дори да си биеш челото в телевизора по цял ден е друг въпрос, но щом хората се страхуват от мигащата светлина заради PWM управлението в LCD екраните, то гама лъчението от кинескопите би трябвало още повече да ги истеризира, радиоактивността е нещо много страшно и опасно, нали така :)
Аватар
Джорджи™
1000+
1000+
Мнения: 1067
Регистриран на: 24 Дек 2008, 20:28
Местоположение: https://dab.bg/
CONTACT:

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Джорджи™ » 23 Дек 2019, 09:06

gat3way написа:А че кинескопите са радиоактивни чували ли сте :) Най-вероятно не. Това е някакъв парадокс, извън разни научни трудове на големите глави, някак си това е избегнало масовото внимание. Или ако е общоизвестно нещо по въпроса, това е свързано с рентгеновите лъчи, които така или иначе са известен проблем много отдавна и съответно много отдавна са взети мерки по въпроса. Обаче на, човек може да си направи прост експеримент - хваща един гайгеров брояч и измерва в непосредствена близост до екрана на кинескопа, включително и когато телевизорът не е включен. Голяма изненада, показанията обикновено са няколко пъти над фоновите. Особено ако телевизорът е спрян наскоро, тогава са още по-високи. Има две причини за това - първата е че екранът заради статичното електричество задържа и натрупва продуктите от радоновия разпад в стаята. Обаче това е само половината истина, дори телевизорът да не е работил от много отдавна, пак екранът има видимо повишена радиоактивност, доста над фоновата. Това идва от цирконовите силикати, който прибавят в стъклото на екрана, минералите от които се добива това имат навика да трупат естествен уран и торий и е нерентабилно да се изолират. Сега дали няколко пъти над фоновата радиоактивност в непосредствена близост е нещо чак толкова страшно, дори да си биеш челото в телевизора по цял ден е друг въпрос, но щом хората се страхуват от мигащата светлина заради PWM управлението в LCD екраните, то гама лъчението от кинескопите би трябвало още повече да ги истеризира, радиоактивността е нещо много страшно и опасно, нали така :)

Благодаря за поста. Смислен и добър коментар.

Така е, но хората са с промито от масмедиите и политиците съзнание и нищо не разбират, държат се като зомбирани.
Използван компютър: Ryzen 5 2500U, Radeon RX 560X, M.2 500 GB SSD WD Blue 3D, Windows 10 1909, 4K 3840х2160 LG 24UD58-B монитор
игнориран трол: ЖОРО
ivan.zonev
Нов
Нов
Мнения: 9
Регистриран на: 29 Авг 2019, 18:33

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот ivan.zonev » 01 Яну 2020, 09:29

Днес в Сандански няма телевизия!
>:( >:( >:(
Петър Томов
100+
100+
Мнения: 148
Регистриран на: 10 Фев 2018, 10:59

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Петър Томов » 01 Яну 2020, 16:53

За много години на всички! След 01.01.2020, т.е. от днес БНТ 2 И БНТ 3 ще бъдат свалени от мултиплексите, но да видим дали това наистина ще стане! Все пак днес е Нова година, а утре е първия работен ден за 2020 г.!
Аватар
yuliqn
500+
500+
Мнения: 729
Регистриран на: 30 Авг 2014, 08:59

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот yuliqn » 01 Яну 2020, 17:54

То и трябва и теста за България тв-туристическата да тръгне :Hmmm
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2442
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот Stani » 01 Яну 2020, 21:43

Петър Томов написа:За много години на всички! След 01.01.2020, т.е. от днес БНТ 2 И БНТ 3 ще бъдат свалени от мултиплексите, но да видим дали това наистина ще стане! Все пак днес е Нова година, а утре е първия работен ден за 2020 г.!

Да си пущат па аналога, оно се е видело :D :D :D
Аватар
nvr
1000+
1000+
Мнения: 1146
Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
Местоположение: Дупница/София

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот nvr » 02 Яну 2020, 12:02

Наистина ли свалиха БНТ 2 и 3 или все още излъчват?
parksf
100+
100+
Мнения: 140
Регистриран на: 21 Яну 2011, 15:55

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот parksf » 02 Яну 2020, 13:38

Ами защо не погледнеш вместо да пишеш тук.
gakal
100+
100+
Мнения: 433
Регистриран на: 04 Фев 2007, 15:04
Местоположение: Пловдив

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот gakal » 02 Яну 2020, 16:19

Вървят си както и преди ! :)
Аватар
yuliqn
500+
500+
Мнения: 729
Регистриран на: 30 Авг 2014, 08:59

Re: Новини около цифровизацията у нас

Мнениеот yuliqn » 03 Яну 2020, 11:08

Незнам в другите градове как е сигнала но,в Русе зве да танцува! :Hmmm Ако и в другите градове е така явно са почнали подготовка за промени !

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 5 и 0 госта