Как се прави афера с обществена медия

Какво прави (и не прави) администрацията?
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2135
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Как се прави афера с обществена медия

Мнениеот predavatel » 19 Яну 2007, 12:24

[size=18px]Как се прави афера с обществена медия[/size]

Радиолицензът е личен, повелява медийното право. Той не е ценна книга, нито материален актив, за да сменя собственика си. Няма дори собственик, защото върху радиоефира не може да има частна собственост, върху него държавата има суверенни права по конституция. Лицензионният режим е особено отношение между суверена (държавата) и радиооператора, на когото се разрешава радиоразпръскване, доколкото се спазва законът, както и определени условия. Лицензът влиза в патримониума на фондация "Радио Нова Европа" като отношение с държавата in tuito presonae, което не се прехвърля.

От адвокат Свилен ОВЧАРОВ, Български хелзинкски комитет, публикувано във вестник Дневник


В дискусията за начина, по който общественото радио "Нова Европа" беше превърнато в рок радио, организирана на 8 януари от Българския хелзинкски комитет, повечето участници заеха позиция, че "формално" законът е спазен, затова проблемът е съсредоточен в моралните и етичните измерения на казуса (или по скоро в липсата им).

Няма пропаст между морално и правно. Особено в аферата с фондация "Радио Нова Европа" - това, което е неетично, е и незаконно, и обратно - това, което е незаконно, е и неетично. Формалното спазване на две-три процедури не значи спазване на закона, когато са погазени основни принципи в правото.

Аферата е класическо заобикаляне на закона, като с позволени правни средства се постига непозволен резултат. А заобикалянето на закона е точно толкова противоправно, колкото е противоправен и резултатът.

Нарушени са поне четири правни принципа: непрехвърлимост на радиолиценза; конкуренция и плурализъм при радиооператорите; фондациите нямат търговски цели; волята на дарителя е свещена.


Радиолицензът е личен, повелява медийното право. Той не е ценна книга, нито материален актив, за да сменя собственика си. Няма дори собственик, защото върху радиоефира не може да има частна собственост, върху него държавата има суверенни права по конституция. Лицензионният режим е особено отношение между суверена (държавата) и радиооператора, на когото се разрешава радиоразпръскване, доколкото се спазва законът, както и определени условия. Лицензът влиза в патримониума на фондация "Радио Нова Европа" като отношение с държавата in tuito presonae, което не се прехвърля. Така и постановяват чл.106 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и чл.55 от Закона за далекосъобщенията (ЗДС).

Прехвърляне на лиценза се допуска само при спазване на изискванията за първоначално лицензиране. То се прави от държавните регулаторни органи и представлява същата процедура като по издаването на първоначален лиценз. Именно тази процедура е заобиколена чрез привидно законните действия по аферата "Нова Европа". Налице е пълно нарушение на чл.106 от ЗРТ.


Свободна конкуренция на радиооператорите и плурализъм на мненията се постигат в медийното законодателство чрез забраната да се лицензира радиоразпръскване на свързани лица. Така един пазарен субект или група от свързани пазарни субекти не получават повече от един лиценз.

Подмяната е сторена след двете искания до СЕМ за промяна на формата на радиото в музикален. Макар и в пълен разрез с уставната цел на фондацията, исканията изхождат от новия й борд, избран на 16 септември 2005 и вписан в съда на 17 октомври 2005. Бордът има трима членове, от тях двама са нови - две млади служителки на нашумялата с фаворизираните си позиции агенция "ПР енд медия", собственост на Моника Йосифова. Естествен е въпросът защо в борда са вкарани точно тези дами, без никакъв опит с обществени медии, а само с една политическа кампания (и втора по-късно - от есента на 2006 г.), докато уставът на фондацията забранява всякаква политическа дейност. Отговор намираме у корифея Витали Таджер: "Подставено лице (сламен човек): "Особен случай на прикрита сделка, съчетана с привидна, е налице при т.нар. фигура на подставено лице. При нея две лица постигат съгласие да сключат сделка, но искат да я прикрият и затова се уговарят като страна по нея да фигурира едно трето лице, което само фигурира, което се съгласява да фигурира като страна."

Привидността идва с гласовете и подписите на предишния борд, включващ Петко Георгиев, сега шеф на "Про медия", и Георги Стойчев, сега изпълнителен директор на фондация "Отворено общество". Мотивите, с които изборът им е паднал именно върху двете млади дами, остават неясни и противоречиви.

Ясен и еднозначен обаче е резултатът - нарушаване на принципа на свободна конкуренция и плурализъм, което е сериозно нарушение и на закона за конкуренцията и правилата на свободния пазар. Защото това представлява концентрацията на радио Z-rock и радио N-joy в кръга на един вече стабилен рекламен монопол. При това една концентрация, съпроводена с унищожаването на три други играча на радиопазара като радио "Радио Нова Европа", Net и Alma Mater и изсмукване на най-ценния им ресурс - честотата. Известно е, че офисите на радио Z-rock и радио N-joy са общи, както са общи и излъчваните новини, в грозд с "Класик FM" и с Jazz FM. Офисът и служителите на фондация "Радио Нова Европа" нямат нищо общо с офисите на радио Z-rock. Впрочем наскоро СЕМ даде още няколко нови честоти на фондация "Нова Европа" - за Монтана и Ямбол, за излъчването на чисто комерсиалното Z-rock. Доста прозрачно наистина...

Заобикалянето на закона довежда до замъгляване на медийната среда и медийната регулация и до размиване на отговорността по тази регулация. Заблуждават се конкурентите в радиопазара.

Фондациите не могат да разпределят печалба според чл.3, ал.6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондация "Радио Нова Европа" върти радио Z-rock с изцяло комерсиална програма. ЗРТ в чл.6 определя основната цел на обществените радиооператори да бъде реализирането на конституционното право на информация на гражданите. Очевидно за слушателя радио Z-rock засега няма такава цел, а има единствено търговски цели, характерни за търговските радиооператори по чл.5 от ЗРТ.

Програмата е одобрена от СЕМ, който на 21 август 2006 смени формата на радиото от обществен в музикален. Решението е напълно незаконно, доколкото на един привидно обществен оператор като фондация "Радио Нова Европа" се разрешава лиценз за комерсиално радиоразпръскване. Освен чл.6 актът на СЕМ нарушава и чл.20, ал.2 от ЗРТ, доколкото руши основите на медийната регулация: съобразяване с интересите на обществото; защита свободата на словото и плурализма; защита независимостта на радиооператорите.

До това се стига след две искания на борда на фондация "Нова Европа" до СЕМ - първото е отхвърлено, а второто, макар и напълно идентично, е удовлетворено. Непрозрачността на регулаторния орган е широко известна, но на правен език такова поведение се нарича произвол. А произволът по дефиниция мирише на корупция.

Интересно тогава къде отива печалбата, след като не може да се разпредели за инвеститора в лицето на фондацията? Тя може да се потребява само за идеалната й цел, т.е. популяризиране на ценностите на демокрацията в обществено-политическия живот. Вероятно няма да има никаква печалба. Приходите от рекламата по радио Z-rock вероятно не влизат във фондацията, а в някаква друга фирма. Вероятно работещите в Z-rock имат договори също с друга фирма и получават заплащането си оттам. Така фондацията няма отношение към радио Z-rock, освен че предоставя своите честоти за целите на комерсиално радиоразпръскване, но няма нито приходи, нито разходи от това. Така не се плащат и неизплатените заплати на служителите по договор с фондация "Нова Европа" с приходите от Z-rock. Тази ситуация представлява пълна подмяна на истинския собственик на радио Z-rock и е нарушение на данъчното законодателство наред с нарушенията на ЗЮЛНЦ и ЗРТ.


Волята на дарителя е свещена. Фондациите, още от републиканския Рим, се дефинират като дарено имущество, разходвано само и единствено за цели, определени от дарителя. Иде реч за дарения под условие, че ще се изпълняват целите на фондацията. Фондацията са просто средствата, притежавани от нея, тя няма членове, няма собственици или персонал, а само ръководство, осигуряващо изпълнението на тези цели. Всяка дейност е подчинена на идеалните цели по устав и не може да им противоречи.

Радиолицензът на фондация "Радио Нова Европа" е част от имуществото, от целевия фонд, наред с договорите, контактите, доброто име и т.н. Имуществото се употребява само за постигане на идеалните цели и за нищо различно. В аферата "Нова Европа" обаче виждаме как радиолицензът, част от патримониума на фондацията, се употребява за комерсиално радиоразпръскване. Противоречието с волята на дарителя/учредителя е абсолютно. Това препятстване срещу целта на фондацията нарушава духа, целта и самата същност на закона, т.е. на ЗЮЛНЦ.


Резултат от многобройните нарушения е един неоспорим факт - обществените медии в България са с една по-малко. Докато комерсиалните - с една повече. Дори малкото предвидено от СЕМ време за обществени предавания в Z-rock е запълнено с комерсиално съдържание за момента. (Изключение прави предаването "Преди полунощ" от 23.00 ч.) Така се накърнява общественият интерес по чл.39-41 от конституцията и чл.20, ал.2 от ЗРТ. Макар и неясен за циниците, били те и медийни експерти, той е съвсем ясен за прокуратурата и антимонополния орган в България, а още по-ясен - за европейските антимонополни органи.

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 2 и 0 госта