Не може да бъде: СЕМ работи

Какво прави (и не прави) администрацията?
Аватар
predavatel
1000+
1000+
Мнения: 2140
Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
CONTACT:

Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот predavatel » 28 Май 2007, 23:49

... и даже описва какво точно прави  :Drinks

2007-05-28 16:05:32 - ОТЧЕТ

През месец април експертите от направление „Мониторинг” са наблюдавали 2 439 часа и 30 минути радио и телевизионни програми.
радиопрограми – 760 часа и 30 минути
телевизионни - 1 679 часа

Брой съставени актове: 13 /тринадесет/

Актовете са съставени за нарушение на:

Чл. 12, ал. 1 от ЗРТ – тв оператор е излъчил предаване на английски език, без превод на български, в нарушение на изискването програмите да се излъчват на официалния език, съгласно Конституцията на РБългария;
Чл. 12, ал. 1 от ЗРТ – тв оператор е излъчил предаване на английски език, без превод на български, в нарушение на изискването програмите да се излъчват на официалния език, съгласно Конституцията на РБългария;
Чл. 13, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ – тв оператор не е предоставил информация за дейността си;
Чл. 13, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ – тв оператор не е предоставил информация за дейността си;
Чл. 17, ал. 2, предложение последно, от ЗРТ – разпространение на предаване, насочено към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните;
Чл. 82, ал. 1 от ЗРТ - реклама, която не се разпознава като такава и не е отделена от другите части на програмата;
Чл. 82, ал. 1 от ЗРТ - реклама, която не се разпознава като такава и не е отделена от другите части на програмата;
Чл. 82, ал. 1 от ЗРТ - реклама, която не се разпознава като такава и не е отделена от другите части на програмата;
Чл. 82, ал. 1 от ЗРТ - реклама, която не се разпознава като такава и не е отделена от другите части на програмата;
Чл. 82, ал. 1 от ЗРТ - реклама, която не се разпознава като такава и не е отделена от другите части на програмата;
Чл. 90, ал. 2 от ЗРТ – оператор е включил в програмата си спонсор, чиято основна дейност е производство на стоки, забранени за рекламиране;
Чл. 90, ал. 4 от ЗРТ – оператор е допуснал спонсориране на новини в програмата си;
Чл. 55, ал. 1 от ЗЗ – оператор е излъчил пряка реклама на спиртна напитка.Кореспонденция с граждани и организации, сезирали СЕМ

- - По повод излъчването на реклами на вафла „Споко” и напитка „Спрайт”, е изпратено запитване до Комисията за защита на потребителите и Държавната Агенция за закрила на детето.
Отговор от Комисията за защита на потребителите:
„...На рекламодателя на рекламното съобщение за вафла „Споко” е съставен акт за непочтена реклама и е издадена заповед на Председателя на КЗП за спиране на разпространението на рекламата. Относно рекламния клип за напитка „Спрайт”, Ви уведомяваме, че в хода на проверката и след съставяне на Констативен протокол, „Кока-Кола България” ЕООД незабавно отстрани сцените с елементи на злополуки и ситуации, завършващи с трагичен край.”
Становището на Държавната агенция за закрила на детето е, че реклами с подобно съдържание, излъчвани в медийното пространство, не са в интерес на децата. Те се отразяват неблагоприятно върху тяхното психическо, емоционално, нравствено и социално развитие.”
- Отговор до гражданин, изпратил запитване относно “Нова+“/дали програмата има лиценз и защо често се показва картина от апаратната/. На зрителя е отговорено, че с решение на СЕМ е издадено удостоверение за регистрация на тази телевизионна програма и че заявителят е декларирал, че има практически условия за спазване принципите на чл. 10 и чл. 17 от ЗРТ /технически възможности за прекъсване на звука, за бърза смяна на ефирния сигнал и т. н./.
- Отговор до гражданка, сезирала СЕМ относно телевизионно предаване /в предаването операторът показвал често деколтетата на жените/. На зрителката е отговорено, че съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗРТ създаването на радио- и тв програми в РБългария е свободно и че във въпросното предаване не са констатирани непристойни сцени, поради което не е образувано административнонаказателно производство за нарушение на разпоредби, отнасящи се до увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните или до разпространение на предаване, което противоречи на добрите нрави.
- Отговор до гражданка, изказала възмущение от телевизионно предаване /става дума за екранните модели на поведение/. На зрителката е отговорено, че съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗРТ създаването на радио- и телевизионни програми в РБългария е свободно и че за риалити шоута са съставени няколко акта за установяване на административни нарушения, в т.ч. за неспазване на основен принцип на радио- и тв дейност – недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави.
- Преписка по жалба, препратена на СЕМ от Държавната комисия по хазарта, с молба за оказване на съдействие. Става въпрос за жалба от гражданка, която сезира Комисията за защита на потребителите /впоследствие писмото й е препратено на Комисията по хазарта/ за “некоректна SMS-игра, която се излъчва в радиопрограма. На Комисията е отговорено, че СЕМ не може да изиска и съответно да предостави запис на програмата, тъй като слушателката освен че не посочва конкретна дата и час на излъчване на играта, в ЗРТ е предвиден 3-месечен преклузивен срок за съхраняването на записи на предавания, считано от датата на излъчването им /молбата на Комисията по хазарта е запис от визираната програма от дата 05.01.2007 г. да бъде изискан и съхранен до приключването на проверката им по случая/.
- Отговор до зрител, сезирал СЕМ, относно нецензурен език в телевизионно предаване. Тъй като зрителят не цитира конкретно издание на предаването, отговорено му е, че при констатиране на нарушение на ЗРТ, се образува административнонаказателно производство срещу съответния оператор.
- Приключване на преписка по жалба на “Софийска вода” АД до СЕМ срещу излъчен по телевизионна програма репортаж за неуредици във водоснабдяването – изпратено е писмо до дружеството с молба за повече информация по случая; в Съвета за електронни медии е получено Становище, вкл. запис на материала, от оператора, че “излъченият репортаж не нарушава Етичния кодекс на българските медии или законови разпоредби на ЗРТ”, но въпреки това операторът е готов да предостави право на отговор, в случай, че жалбоподателят желае да се възползва от тази правна възможност. Становището на оператора е изпратено на жалбоподателя – г-н Грегъри Ендемано, прокурист на “Софийска вода” АД.
- - Отговор до председателя на В. Търновското нумизматично дружество по повод негово писмо до СЕМ, с копие до телевизионен оператор, относно излъчени по програмата му репортажи за иманярството и нелегалния бизнес с антики, в които е замесено името на дружеството – на председателя на нумизматичното дружество е отговорено, че: СЕМ не може да търси отговорност от операторите за достоверността или недостоверността на изнесена в програмите информация и че ЗРТ в чл. 18 предвижда - лица и органи, засегнати в предаване, могат да поискат право на отговор, което не лишава тези лица от правото да потърсят обезщетение и по съдебен ред.
- С оглед на това, спазва ли се изискването на чл. 80, ал. 1 от ЗРТ /рекламите на стоки и услуги, за чието производство или търговия се изисква специално разрешение, се включват в програмите само след като рекламодателят представи необходимото разрешение/, от радиооператор е поискано предоставянето на договор, тъй като по програмата му е била излъчена реклама на ловно оръжие и муниции. Операторът е предоставил на СЕМ исканата документация с разрешение за излъчването на въпросната реклама.

Други дейности
- Доклад на експерт по повод съставен акт на телевизионен оператор, относно проучване практиката в страни - членки на ЕС за нарушения на чл. 82, ал. 3 от ЗРТ /”рекламата може да бъде включена в самото предаване при условие, че не се нарушават неговата цялост и качество”/. Експертът е прегледал финалните надписи на над 100 игрални филма и сериали, излъчени по чуждестранни сателитни телевизионни канали, и е констатирал, че аналогичен случай на описания в акта, няма /на разделен екран, на фона на финалните надписи и картина на игрален филм, е излъчена реклама-самопромоция/.

- Работа по Проект ВG 2005/017-353.11.02.09 – PHARE.

- Явяване в СРС по дело от административнонаказателен характер срещу телевизионен оператор /1 експерт/.
Аватар
KatrigRadio
Нов
Нов
Мнения: 83
Регистриран на: 21 Мар 2007, 19:52
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот KatrigRadio » 03 Юли 2007, 01:14

Е, работи как да не! Преди месец писах писмо до тях, и от там ни звук ни картина. Между другото predavatel имаме още няколко сървъра на радиото http://katrigradio.com
Музика от България
http://www.katrigradio.com/livewebcast/128_64.m3u
Аватар
B-92
100+
100+
Мнения: 222
Регистриран на: 25 Дек 2006, 11:47

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот B-92 » 03 Юли 2007, 23:00

predavatel написа: ... и даже описва какво точно прави  :Drinks
Чл. 12, ал. 1 от ЗРТ – тв оператор е излъчил предаване на английски език, без превод на български, в нарушение на изискването програмите да се излъчват на официалния език, съгласно Конституцията на РБългария;
Чл. 12, ал. 1 от ЗРТ – тв оператор е излъчил предаване на английски език, без превод на български, в нарушение на изискването програмите да се излъчват на официалния език, съгласно Конституцията на РБългария;


ТВ7. Излъчват новини на английски език в 20ч всяка вечер и това е нарушение.
Сетили са се след 1 година, откакто са тръгнали тия новини, да ги санкционират.
То ако СЕМ си гледаха работата, СКАТ трябваше да е отдавна закрита
Аватар
KatrigRadio
Нов
Нов
Мнения: 83
Регистриран на: 21 Мар 2007, 19:52
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот KatrigRadio » 09 Юли 2007, 21:59

Ами да, но е важно че сем работи!  :Chair 
Музика от България
http://www.katrigradio.com/livewebcast/128_64.m3u
deni
500+
500+
Мнения: 986
Регистриран на: 18 Апр 2006, 20:00
Местоположение: trudovec
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот deni » 11 Юли 2007, 20:09

predavatel написа: ... и даже описва какво точно прави  :Drinks

2007-05-28 16:05:32 - ОТЧЕТ

През месец април експертите от направление „Мониторинг” са наблюдавали 2 439 часа и 30 минути радио и телевизионни програми.
радиопрограми – 760 часа и 30 минути
телевизионни - 1 679 часа

Брой съставени актове: 13 /тринадесет/

Актовете са съставени за нарушение на:
Чл. 12, ал. 1 от ЗРТ – тв оператор е излъчил предаване на английски език, без превод на български, в нарушение на изискването програмите да се излъчват на официалния език, съгласно Конституцията на РБългария;
Чл. 12, ал. 1 от ЗРТ – тв оператор е излъчил предаване на английски език, без превод на български, в нарушение на изискването програмите да се излъчват на официалния език, съгласно Конституцията на РБългария;Много ми е интересно дали тези актове са съставени на RFI Radio и BBC Radio :)
Изображение
Аватар
mita6ki
1000+
1000+
Мнения: 1490
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот mita6ki » 11 Юли 2007, 20:38

ами какво мислите за новините на "МАЙЧИНИ ЕЗИК"  :Chair :Shoot :bg:
Аватар
KatrigRadio
Нов
Нов
Мнения: 83
Регистриран на: 21 Мар 2007, 19:52
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот KatrigRadio » 12 Юли 2007, 18:08

С две думи няма нищо ясно за народа секи прей кот си иска пфф
Музика от България
http://www.katrigradio.com/livewebcast/128_64.m3u
Аватар
TRT
100+
100+
Мнения: 267
Регистриран на: 10 Дек 2006, 01:43

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот TRT » 12 Юли 2007, 20:23

deni написа:Много ми е интересно дали тези актове са съставени на RFI Radio и BBC Radio :)


бъркаш понятията. Тук говорим за "без превод" по БЪЛГАРСКА МЕДИЯ! а не излъчването на чужда медия.
ТВ7 е българска телевизия, излъчва се по кабелните мрежи, където ти дават над 20 англоезични програми и т.н. Това са ЧУЖДИ ПРОГРАМИ, не са български медии.
РФИ и ББС са с централи в Париж и Лондон, не са български медии и затова излъчват на техните си езици.
Затова могат да накажат ТВ7 (като българска медия), а не CNN например, която "без превод" излъчва по българските кабелни мрежи, но тя просто не е българска телевизия.
Сега разбра ли разликата?

а на Мита6ки да кажа за "майчиния език" - не бъркай понятията ЧАСТНА и ДЪРЖАВНА медия. По БНТ има превод с течащ надпис по време на въпросните новини. За ТВ7... просто нямам спомен. Ще си пусна в 20ч да ги видя. Но предполагам, взели са си бележка вече и сигурно слагат някакви субтитри под новините на английски
Аватар
mita6ki
1000+
1000+
Мнения: 1490
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот mita6ki » 13 Юли 2007, 12:40

от доста дълго време се е обсъждало че не е правилно да се излъчват тези новони поне според мен
ама простутиите на Доган, Костовизма и БНТ нямат край
В България са разрешени всякакви езици и верозиповедания и те се толерират, но официялният, "национален" език е българският, а това е национална програма. Защо няма новини на цигански, арменски, руски това са също застъпени етноси тук. Да не говорим че съм гледал интервюта с турци които казват че даже си четат субтитрите, които са на български. Един човек който иска да живее в България и иска да е българин трябва да знае български (може да си говори на какъвто и да е език, но трябва да знае български) иначе мястото му не е тук. Щом не искаш да си българин какво правиш в България?
C.R.U-TO
500+
500+
Мнения: 698
Регистриран на: 10 Дек 2005, 22:43
Местоположение: СОФИЯ
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот C.R.U-TO » 13 Юли 2007, 18:50

след като глобяват няква медия за новини на английки език то бнт трябва ежедневно да плаща глоби за новините на турски език
Аватар
just listen
100+
100+
Мнения: 156
Регистриран на: 01 Юни 2005, 09:28
Местоположение: София
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот just listen » 15 Юли 2007, 10:03

C.R.U-TO написа:след като глобяват няква медия за новини на английки език то бнт трябва ежедневно да плаща глоби за новините на турски език

е малко абсурдно ще се получи...все едно глобяват нас зрителите/данъкопладци  :Wave
Изображение
БНР
Нов
Нов
Мнения: 67
Регистриран на: 16 Юли 2007, 21:25

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот БНР » 18 Юли 2007, 18:22

C.R.U-TO написа:след като глобяват няква медия за новини на английки език то бнт трябва ежедневно да плаща глоби за новините на турски език


малко не си наясно.
Първо: прави разлика между правата на една обществена телевизия и една частна телевизия
Второ: турски език в България и английски език в България не е едно и също
Трето: новините на БНТ, за които говориш, имат субтитри на български език.
За ТВ7 не знам дали е така. Ако не са пуснали превод, тогава могат да ги накажат.
Четвърто: БНТ и БНР имат право с гласуван отдавна закон, да излъчват новини на турски език, а БНР и предавания на турски език (те засега са по три на ден с общо времетраене 120 мин. и предават на 6 от честотите на Хоризонт в страната: Шумен, Кърджали, Дулово, Салманово, Търговище, Самуил http://predavatel.com/bg/n/tur.htm )
Последна промяна 1 на БНР, променена общо 18 пъти
Аватар
mita6ki
1000+
1000+
Мнения: 1490
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот mita6ki » 18 Юли 2007, 21:12

БНР написа:Четвърто: БНТ и БНР имат право с гласуван отдавна закон, да излъчват новини на турски език

естествено това е дело на "проклятието на българската политика"  - Ахмет Доган  :Chair
БНР
Нов
Нов
Мнения: 67
Регистриран на: 16 Юли 2007, 21:25

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот БНР » 19 Юли 2007, 01:16

според теб е проклятие, според други не.
Не Ахмед Д. ги е уредил тези новини, а покойният вече Райчо Райков.

сега по новата програма "София" ще има новини на три езика (освен български) от септември. Ако тръгне по интернет, можеш и във Враца да ги слушаш  ;)
В скоро време и цифрово, от предавателя в Костинброд
Последна промяна 1 на БНР, променена общо 19 пъти
Аватар
mita6ki
1000+
1000+
Мнения: 1490
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
CONTACT:

Re: Не може да бъде: СЕМ работи

Мнениеот mita6ki » 19 Юли 2007, 13:02

е пуснете ще се радвам да чуя
п-с
защото сега не мога да слушам качествено нито Хоризонт ,нито пък Христо Ботев (и ефир и нет) Докато на село е друго  :G там са заслужили хората да слушат стерео без шум  ;)

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 2 и 0 госта