Страница 30 от 30

Re: Изненадите в Пазарджик!

Публикувано на: 22 Окт 2013, 20:53
от BestRadio
Радио ТВ9 стартира ли излъчване вече?

Re: Изненадите в Пазарджик!

Публикувано на: 23 Окт 2013, 07:35
от BigBrother
Не!

Re: Изненадите в Пазарджик!

Публикувано на: 18 Юли 2014, 19:46
от BestRadio
Oт "Вава тур" ЕООД, спечелило конкурса за честота 88.6 МHz - Пазарджик, за програма РАДИО ТВ9, e подадено заявление по реда на чл. 30 т. 12 от ЗЕС, с което се иска заличаване на регистрацията.

Re: Изненадите в Пазарджик!

Публикувано на: 25 Юли 2014, 13:37
от BigBrother
Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване
разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да ИЗМЕНИ разрешение №
01857/28.03.2013 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията гр.
Пазарджик, издадено на Вава Тур ЕООД, както следва:2
Изменя букви “б”, “в”, “е”, “ж”, “з”, “и”, “к” и „л” от Приложение 1 „Технически
параметри на електронната съобщителна мрежа”, съгласно приложението.

Май май ще има ТВ9 радио!

Re: Изненадите в Пазарджик!

Публикувано на: 07 Авг 2014, 19:53
от BigBrother
Скоро ТВ9 радио трябва да е факт. Предполагам,че точката на излъчване е община Пазарджик.