Какво се приема в Самоков

Ефирът на България и съседните страни - за радиоприемането вкъщи и в колата, със сложни антени или с радиото на телефона, феноменални далечни приеми и изненадващи пробиви над Стара планина
Аватар
nvr
1000+
1000+
Мнения: 1074
Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
Местоположение: Дупница/София

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот nvr » 01 Ное 2018, 09:10

Добре де,Самоков е с по-висока надморска височина 930 м.Сигурно трябва да хващате радиостанциите от София и Костенец.В Боровец самоковските радиостанции как звучат?
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 06 Ное 2018, 18:08

В Боровец някои звучат добре, други зле, за Костенец не знам да има излъчване от там, има от Ихтиман националните на БНР от РРС Ихтиман и от кв. Стипон: БГ.РАДИО, Радио 1, Фокус и Енерджи, но те бичат с малка мощност!
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 16 Ное 2018, 16:04

ТВ СКАН Самоков 40канал
https://www.youtube.com/watch?v=u8VQlHMObCE
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 18 Ное 2018, 21:45

БОЕ вече звучи прилично!
https://youtu.be/8xQ5dqh4B-8
ShukiBG
500+
500+
Мнения: 531
Регистриран на: 21 Дек 2017, 09:35

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот ShukiBG » 18 Ное 2018, 22:15

@Stani А промяна по сигнала има, ли ? Когато бях в Самоков и Боровец останах с впечатление, че сигналът е ужасен..
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 19 Ное 2018, 09:31

По добре е в Боровец защото предавателят е качен на кулата.
Аватар
nvr
1000+
1000+
Мнения: 1074
Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
Местоположение: Дупница/София

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот nvr » 20 Ное 2018, 12:36

При 100 вата няма как да е отличен сигнала!
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 20 Дек 2018, 11:19

Радио "MELODY" и "RADIO 1" периодически остават на носеща честота!
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 27 Дек 2018, 11:56

Прием на самоковските станции излъчващи от "ТВРС Боровец" с нечувствителен приемник на първи етаж северна част на Самоков кв."Разсадника" , най ниската част на града.
https://www.youtube.com/watch?v=MVvU-HRDLts
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 09 Фев 2019, 22:55

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-14
6 февруари 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 06.02.2019 г., разгледа заявление с вх. № ЛРР-05-20-00-5/29.01.2019 г.
Заявлението е подадено от Оберон Радио Макс ЕООД, ЕИК 175104252 и съдържа искане за изменение на Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-04-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz, свързано с промяна на наименованието на услугата от „РАДИО МЕЛОДИ/ RADIO MELODY” на “РАДИО ФРЕШ / RADIO FRESH”, както и с промяна на профила и програмните характеристики.
Оберон Радио Макс ЕООД притежава индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги:
- № ЛРР-01 1-077-04 с наименование РАДИО МЕЛОДИ/ RADIO MELODY+”, със специализиран профил, за аудитория над 35 години, формат AC, за територията на градовете: Самоков и Варна;
- № ЛРР-01 1-077-01 с наименование “РАДИО ФМ + / RADIO FM +”, със специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC, за територията на градовете: Велико Търново, Варна, Русе, Благоевград, Сливен, Пловдив, София, Стара Загора;
- № ЛРР-01 1-077-03 с наименование “РАДИО ФРЕШ / RADIO FRESH”, със специализиран профил, за аудитория до 30 години, формат CHR - хит радио, за територията на градовете: Шумен, Варна, Кърджали, София, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Добрич, Пловдив, Велинград, Бургас;
- № ЛРР-01 1-077-06 с наименование “СТАРТ ЕФ ЕМ/ STAR FM”, със специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години, формат спортно-музикален, за територията на град Несебър.
В съответствие със Становище на СЕМ относно общи изисквания за изменения на параметрите на лицензиите за радио- и телевизионна дейност, заявителят е приложил концептуално виждане за развитие на дейността, включително - програмна концепция, програмен профил, програмна схема, както и удостоверение от Патентно ведомство за вписан лицензионен договор за разрешение за използване на търговска марката RADIO FRESH.
Заявените от доставчика намерения са за предоставяне на съдържание, насочено към аудитория до 30 години. В района на покритие до сега се приемат програмите на БНР, както и програми „Дарик радио България“, „Радио България Он Ер“, „Радио 1“ и „Радио Мелоди“, което е предпоставка за благоприятна среда за развитие и утвърждаване на новото „Радио Фреш“. Намеренията на доставчика са за заемане на водеща позиция сред аудиторията до 30 години. Програмата със своя специализиран профил на музикално радио за съвременни и модерни хитове (CHR) цели привличане именно на младежката аудитория. Направеното проучване на медийната среда в град Самоков показва потенциал за развитие и утвърждаване на този формат. Програмата е изцяло насочена към активните млади хора с интереси към музиката, актуалната информация, социалната, културна и икономическа тематика.
Съветът разгледа и обсъди представените документи и като установи, че същите отговарят на разпоредбите на закона и на изискванията на регулатора, както и че не са налице пречки за извършване на изменение на лицензията, реши че искането на заявителя може да бъде допуснато.
Съветът взе предвид, че приетата форма на лицензия се състои от общи условия и специални условия относно всяко населено място, където лицензиантът има право да доставя радиоуслугата.
2
Доставчикът притежава Индивидуална лицензия ЛРР-01 1-077-03, съгласно общите условия на която доставя радиоуслуга с наименование “РАДИО ФРЕШ/ RADIO FRESH”, със специализиран профил - за аудитория до 30 години и формат CHR - хит радио.
С оглед горното, СЕМ следва да прекрати действието на лицензията за доставяне на радиоуслуги № ЛРР-01 1-077-04-01, и вместо нея да издаде друга към индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-03.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, Съветът за електронни медии
Р Е Ш И:
І. ДОПУСКА изменение на наименованието, програмния профил и програмните характеристики на радиоуслугата, създавана и предоставяна за разпространение от Оберон Радио Макс ЕООД на територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz.
ПРЕКРАТЯВА действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 1-077-04-01 за територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz
ИЗДАВА на Оберон Радио Макс ЕООД, ЕИК 175104252 Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-03-13 за доставяне на радиоуслуга с наименование „РАДИО ФРЕШ/ RADIO FRESH” за територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz и начална дата на разпространение - 05.01.2009 г. Срокът на лицензията е 15 години.
Оберон Радио Макс ЕООД се задължава, съгласно общите условия на Лицензия № ЛРР-01 1-077-03, да доставя радиоуслуга със специализиран програмен профил, предназначена за аудитория до 30 години, формат - CHR - хит радио. В съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация, задължително се включват следните програмни елементи:
Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 1 на сто от дневното програмно време.
Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 2 на сто от седмичното програмно време.
II. ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер общо на 2 150 лв. (две хиляди сто и петдесет) – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) за изменение на наименованието на програмата и 2 000 лв. (две хиляди) за изменение на профила и програмните характеристики.
Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков път или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 69.
Банковата сметка е:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01, BIC BNBGBGSD, Банка БНБ – ЦУ
Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.
Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна.
Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.
СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 11 Фев 2019, 13:38

Belami в Самоков на 104,8MHz
https://www.youtube.com/watch?v=vUPue5HEpYs
и един скан в Самоков, чуват се Вероника 96,7MHz, THE VOICE 96,2MHz, Radio Roc1 98,3MHz, RADIO NOVA 101,7MHz, BELAMI 104,8MHz, РАДИО БЛАГОЕВГРАД 105,2MHz от Кресна РРТС Пъстрец, 106,6MHz вр.Виден/Кюстендил, RADIO N-JOY 106,9MHz, DARIK RADIO 107,4MHz от Панагюрище.
от местните на 90,5MHz засега звучи MELODY.
https://www.youtube.com/watch?v=37WXS0lcxVI&t=38s
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 07 Мар 2019, 13:19

RADIO FRESH вече в Боровец и Самоков на 90,5MHzИзображение
ShukiBG
500+
500+
Мнения: 531
Регистриран на: 21 Дек 2017, 09:35

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот ShukiBG » 07 Мар 2019, 15:39

Честито ! Най-накрая ефирът в Самоков малко ще се разнообразни :Happy
Аватар
Джорджи™
500+
500+
Мнения: 920
Регистриран на: 24 Дек 2008, 20:28
Местоположение: https://dab.bg/
CONTACT:

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Джорджи™ » 23 Мар 2019, 04:19

ShukiBG написа:Честито ! Най-накрая ефирът в Самоков малко ще се разнообразни :Happy


Човек да се радва ли или да реве... :'(

Боровец го няма на картата на Предавател, а Самоков има 2-3 радиа на кръст.

Това е зимен ски център от международно значение, а управата искали да кандидатстват за Европейско през 2028 и Световно по футбол през 2030...

Тия хора живеят в някаква си тяхна реалност... Може би трябва да се видят с някой психиатър да ги освидетелства.
игнорирани тролове: Stani, ЖОРО, BigBrother
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 31 Мар 2019, 23:22

Спомени за: DANS FM
viewtopic.php?f=18&p=202159#p202159
Аватар
nvr
1000+
1000+
Мнения: 1074
Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
Местоположение: Дупница/София

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот nvr » 01 Апр 2019, 13:05

След като закриха Денс ФМ БГ он еър ли започна да излъчва?
qwerty1
500+
500+
Мнения: 817
Регистриран на: 01 Апр 2019, 14:09

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот qwerty1 » 01 Апр 2019, 14:24

След Денс ФМ започна Алфа, а след това БГ он еър
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 02 Апр 2019, 23:38

И малко хумор :D
Изображение
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 2291
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Stani » 07 Авг 2019, 15:08

Аватар
Джорджи™
500+
500+
Мнения: 920
Регистриран на: 24 Дек 2008, 20:28
Местоположение: https://dab.bg/
CONTACT:

Re: Какво се приема в Самоков

Мнениеот Джорджи™ » 09 Авг 2019, 23:26

Stani написа:FM скан "Ридо" - Самоков 11.04. 2018г.
https://www.youtube.com/watch?v=_jsNxCz ... e=youtu.be
https://www.vbox7.com/user:stenli_1976

На 89.50 Енерджи трябва да ти излиза доста по-добре от този брум, който си записал.
игнорирани тролове: Stani, ЖОРО, BigBrother

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 5 и 0 госта