Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Какво прави (и не прави) администрацията?
Аватар
RADIO
500+
500+
Мнения: 683
Регистриран на: 24 Мар 2005, 02:15
Местоположение: To The Moon And Back
CONTACT:

Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот RADIO » 03 Авг 2009, 22:15

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------


Р Е Ш Е Н И Е № 72/ 03.08.2009 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на 2366 лица от 273 електронни медии по чл. 3, ал. 2, т. 1 – собственици, директори, заместник-директори, главни редактори, заместник главни редактори, членове на редакционни съвети, политически коментатори, водещи на предавания, водещи на рубрики - радиа и телевизии. Хиляда двеста шестдесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лица от следните електронни медии:


"А&К КАБЕЛ И КОМУНИКАЦИИ" ООД
Проверени са 7 лица. Комисията не установи принадлежност.

"АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК" ЕООД
Проверени са 5 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"АГЕНЦИЯ ВИТОША" ЕООД
Проверени са 5 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"АГЕНЦИЯ НОВА - М" ЕООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"АЙ СИ ЕС" ЕАД
Проверени са 13 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Румен Петков Йорданов
Дата на раждане 29.04.1954 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, IV отдел; управление VI-II-I; управление VI-II-II
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-5720/ 18.12.1975 г. е назначен за радиоразузнавач VI ст.; със заповед № К-554/ 28.01.1983 г. е назначен за разузнавач в управление VI; със заповед № 43/ 05.09.1985 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 67/ 07.09.1988 г. е преназначен за инспектор.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "АЙ СИ ЕС" ЕАДТри имена Стефан Найденов Найденов
Дата на раждане 09.01.1946 г.
Място на раждане с. Катунец, обл. Ловеч
Вербувал го служител о. р. Кр. Кръстев на 23.08.1980 г., регистриран на 13.09.1980 г.
Ръководил го служител о. р. Кр. Кръстев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Николов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане да бъдат унищожени картоните на аг. "Николов".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "АЙ СИ ЕС" ЕАД Собственик в "Еврофутбол" ООД


“АЛЕКС – ТВ” ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"АЛЕКСАНДРА ТВ" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

“АЛЕКСАНДЪР И СИЕ” ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

,,АЛИСА 93" ООД
Проверени са 6 лица. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Младен Иванов Петров
Дата на раждане 06.08.1964 г.
Място на раждане гр. Своге
Вербувал го служител о. р. Георги Инджов на 05.11.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г.
Ръководил го служител о. р. Георги Инджов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Аврамов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27392 и работно дело IР-12789.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "АЛИСА-93" ООД


“АЛОМА” ООД
Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Ангел Димчев Бучков
Дата на раждане 16.04.1957 г.
Място на раждане гр. Сливен
Вербувал го служител кап. Лукманов на 14.06.1980 г., регистриран на 28.07.1980 г.
Ръководил го служител кап. Лукманов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Яне
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Алома" ООД

Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.


“АЛФА МЕДИА” ООД
Проверени са 261 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Георги Марков Рашев
Дата на раждане 05.02.1954 г.
Място на раждане гр. Девин
Вербувал го служител о. р. Йордан Стоянов на 14.05.1986 г., регистриран на 30.05.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Йордан Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Свилен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 14/ 24.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 97/ 17.04.1990 г. личното и работното дело на аг. Свилен".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Алфа медиа" ООД


"АЛФА РАДИО" ООД
Проверени са 4 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ"
Двадесет и девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

"АНОНС – 94" АД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"АРИЕЛ ТВ" АД
Проверени са 5 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"АСТРА" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"АСТРА – ПАН" ООД
Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Йордан Асенов Колушки
Дата на раждане 01.08.1953 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Асен Симеонов на 16.10.1985 г., регистриран на 24.10.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Асен Симеонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II; управление VI-II-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Омега
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 44 21.01.1990 г. личното и работното дело на аг. Омега".
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Астра – Пан" ООД


"АТЕЛ – ТВ" ООД
Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"БАГРИ ТВ" ООД
Проверени са 5 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежтност за:


Три имена Благовест Димитров Белев
Дата на раждане 27.05.1959 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 08.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г.
Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Христо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД
Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ"
Председател на съвета на директорите в "ДЖИПСИ ТВ" АД
Председател на съвета на директорите и водещ на предаване във "Вяра ТВ"

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Димитров Белев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.Три имена Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане 22.07.1961 г.
Място на раждане С. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Собственик във "ВЯРА ТВ" АД
Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД
Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД
Собственик в "ХОТ ТВ" ЕАД

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


СД "БАЛАБАНОВИ И СИЕ - РАМБА"
Проверени са 5 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"БАЛКАН БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ" АД
Проверени са 16 лица. Дванадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Михаил Иванов Бързанов
Дата на раждане 19.06.1942 г.
Място на раждане с. Говедарци, обл. Софийска
Вербувал го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров на 05.12.1978 г.
Ръководил го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров; полк. Г. Занев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Вихрен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4978; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Директор в "Балкан българска телевизия" АД

Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. – Съвет за електронни медии.
Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - Българската национална телевизия


Три имена Петър Атанасов Манджуков
Дата на раждане 02.06.1942 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител ст. лейт. Милан Миланов на 12.06.1974 г.; възстановен от о. р. Иван Тошков на 18.01.1978 г., регистриран на 31.01.1978 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Милан Миланов; подп. Георги Ничев; о. р. Людмил Пешев; о. р. Георги Ничев; о. р. Ал. Маринов; о. р. Иван Тошков; о. р. Пламен Стайков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление II-IХ-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент
Псевдоними Омортаг
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1, обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф!, а.е. 3671; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27477 и работно дело IР-12883; Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Балкан българска телевизия" АД

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2


Три имена Петър Атанасов Манджуков
Дата на раждане 02.06.1942 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Качество Нещатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4/ 22.02.1982 г. е привлечен като ОРОН; на 05.05.1982 г. регистриран като ОРОН с псевдоним "Пампоров"
Оперативни работници: о. р. Любомир Сандов Банков; о. р. Венелин Димитров Петров; о. р. Гьончо Гьоков.
Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Балкан българска телевизия" АД

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2


"БАНИСАТ" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"БГ ТВ" АД
Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност.

"БЕГЕМОТ" ООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "БЛАГОВЕСТ ПОРОЖАНОВ – ДИОНИСИЙ"
Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
Проверени са 550 лица. Сто деветдесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Александър Цончев Александров
Дата на раждане 10.05.1948 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 09.10.1981 г., регистриран на 16.10.1981 г.
Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. Стр. Никифоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ¬VI-IХ-I, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Симо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Симо".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания на немски език и отговорен редактор в БНРОбявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Ангел Сотиров Мощански
Дата на раждане 06.11.1925 г.
Място на раждане гр. Благоевград
Вербувал го служител о. р. Костадин Бандев на 16.08.1948 г., регистриран на 10.06.1954 г.
Ръководил го служител о. р. Костадин Бандев; о. р. Б. Кехайов; о. р. Хр. Ядков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор
Псевдоними Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-545; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-889.
Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания в РРС-Благоевград-БНРТри имена Атанас Георгиев Ценов
Дата на раждане 14.09.1954 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Гриша Стоянов на 29.07.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Гриша Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-01 по линия на ВГУ-02-03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Хулио
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони на аг. "Хулио".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на новини и коментари международна политика и редактор в БНР

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. - БНР


Три имена Божидар Радев Томов
Дата на раждане 28.05.1944 г.
Място на раждане гр. Перник
Вербувал го служител о. р. Ненко Ананиев на 21.01.1980 г., регистриран на 25.01.1980 г.
Ръководил го служител о. р. Ненко Ананиев; о. р. Петко Михов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-IV; управление VI-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Панталеев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаваане с протокол № 63/ 25.01.1990 г. материалите на аг. "Пантелеев"
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на хумористични и сатирични предавания-редактор в БНРТри имена Божидарка Колева Димова
Дата на раждане 01.02.1955 г.
Място на раждане с. Градинарово, обл. Варна
Вербувал я служител Ст. лейт. Пламен Йорданов Данев на 10.12.1985 г., регистрирана на 17.12.1985 г.
Ръководил я служител Ст. лейт. Пламен Йорданов Данев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Диляна
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2265 МФ; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1096.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Редактор, водещ на новини в РРС Шумен-БНР

Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Валентин Аурелов Стоянов
Дата на раждане 22.07.1951 г.
Място на раждане Гр. Тутракан
Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.;
о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г.
Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент
Псевдоними Андреев; Филип
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Директор на Програма "Радио България" в БНР

Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ
Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Велислав Маринов Добрев
Дата на раждане 01.02.1942 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 20.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; кап. Иван Цолов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Сергей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-24897; работно дело IР-9862.
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Адм. обслужване" в БНР

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Венцеслав Стефанов Николов
Дата на раждане 16.06.1941 г.
Място на раждане Гр. Плевен
Вербувал го служител Майор Андрей Кирилов на 31.08.1979 г.
Ръководил го служител Майор Андрей Кирилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Любо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4057; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г.
Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в БНР
Водещ на предавания на испански език-редактор в БНР

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Виктор Витков Ангелоев
Дата на раждане 16.11.1965 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Дечко Дечев на 30.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г.
Ръководил го служител о. р. Дечко Дечев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Панайотов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28697 и работно дело IР-14286.
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ новини в БНРТри имена Владимир Иванов Даскалов
Дата на раждане 01.04.1951 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Петър Станински на 05.06.1981 г., регистриран на 10.06.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Петър Станински
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Философа
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33088.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Редактор и водещ на предаване на немски език- в БНРТри имена Ганчо Савов Ганчев
Дата на раждане 25.10.1930 г.
Място на раждане гр. Перник
Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Дянков на 20.08.1965 г., възстановена връзка от полк. Димо Иванов Николов на 11.09.1979 г., регистриран на 11.10.1979 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Дянков; о. р. Панчо Д. Славов; полк. Димо Ив. Ненков; Таню Д. Славов; полк. Димо Иванов Николов; о. р. Димитър Здравков; о. р. Демир Райчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел III, отделение IV; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС, управление VI-V-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Монев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34285; работно дело IР-4914 – 2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване на сръбски език в БНР.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Савов Ганчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Димитър Кирилов Петров
Дата на раждане 08.11.1932 г.
Място на раждане гр. Белоградчик
Вербувал го служител Вербуван на 10.12.1952 г., възстановен от о. р. Иван Иванов на 14.04.1989 г., регистриран на 24.04.1989 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Иванов; ст. лейт. Петко Дачев Власковски; подп. Борис Стоянов Москов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-III-III; ПГУ; управление VI-I-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Иванов; Русков; Иван
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3; обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е.1414; работно дело IР-79 – 6 тома; писмо вх. № 841/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 182/ 1990 г. личното и работното дело (налично) на аг. "Русков".
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ предаване на английски език в БНР.Три имена Димитър Христов Ушев
Дата на раждане 14.12.1949 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 11.06.1980 г., регистриран на 18.06.1980 г.
Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. С. Григоров; о. р. Стр. Никифоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Огнян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Огнян".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор и водещ новини и коментатор международна политика в БНР

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Дора Василева Цветкова
Дата на раждане 20.12.1956 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал я служител О. р. Иван Иванов на 02.09.1983 г., регистрирана на 12.09.1983 г.
Ръководил я служител О. р. Иван Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Николова
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 841/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 182/ 1990 г. на личното и работното дело на аг. "Николова".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Продуцент, главен редактор в програма "Радио София" в БНР

Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Евтим Кънчев Петков
Дата на раждане 23.10.1957 г.
Място на раждане с. Славотин, обл. Монтана
Вербувал го служител о. р. Николай Минев на 28.10.1987 г., регистриран на 05.11.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Николай Минев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС-06
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Левитан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 3166/ 1990 г. с искане да бъдат извадени и унищожени от общосправочната картотека заложените за аг. "Левитан" картони; писмо вх. № 3888/ 29.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № КА 61/ 21.11.1990 г. личното дело на аг. "Левитан".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ рубрики и репортер в БНРТри имена Екатерина Николаева Манолова
Дата на раждане 14.10.1953 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал я служител Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев на 12.09.1984 г., регистрирана на 17.09.1984 г.
Ръководил я служител Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-06-02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Мая
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37373.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор и водещ на предавания на сръбски език в БНР

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Екатерина Николаева Манолова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Игнат Димитров Иванов
Дата на раждане 02.01.1940 г.
Място на раждане гр. Хасково
Вербувал го служител о. р. Никола Маринов Каменов на 15.12.1966 г., регистриран на 24.01.1967 г.
Ръководил го служител о. р. Никола Маринов Каменов; о. р. Михаил Панталеев; о. р. Господин Маджаров; о. р. Бузовски; о. р. З. Петков; о. р. Александър Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-I; управление VI-I-I; управление VI-IХ-I; управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Сергей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 148/ 22.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Сергей"; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки аг. "Сергей".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНРТри имена Йордан Иванов Георгиев
Дата на раждане 24.06.1950 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Иван Антонов на 13.08.1981 г., регистриран на 27.08.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Антонов; о. р. Владимир Спасов; о. р. Светлин Иванов; о. р. Петър Владимиров; о. р. Румен Вл. Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I; управление II-IV-II; СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Луи
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/ 1990 г. с искане да се унищожат регистрационните картони на аг. "Луи".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Старши музикален редактор и водещ на музикално предаване и рубрика в БНРТри имена Катя Пеева Пеева
Дата на раждане 24.11.1958 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал я служител кап. Георги Ангелов Полизанов на 12.12.1985 г., регистрирана на 20.12.1985 г.
Ръководил я служител кап. Георги Ангелов Полизанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Таня
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-764 (Пд); работно дело IР-188 (Пд);
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водеща рубрики в БНР.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Катя Пеева Пеева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Людмила Кирилова Савова
Дата на раждане 21.09.1958 г.
Място на раждане СССР
Вербувал я служител лейт. Николай Атанасов Кълбов на 27.11.1986 г., регистрирана на 05.12.1986 г.
Ръководил я служител лейт. Николай Атанасов Кълбов; кап. Йордан Михайлов Мишев; лейт. Марио Димитров Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VII-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Цветкова
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37301; работно дело IР-18031.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водеща на предавания на испански език

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Людмила Кирилова Савова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Мартин Михайлов Минков
Дата на раждане 26.11.1955 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Страцимир Никифоров на 09.04.1987 г., регистриран на 27.04.1987 г.
Ръководил го служител О. р. Страцимир Никифоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01, управление 06-01-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Максим
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Максим".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Кореспондент в чужбина- политически коментатор; завеждащ кореспондентски пункт

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Методи Любомиров Кръстев
Дата на раждане 18.11.1943 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, управление II, отдел I
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-1970/ 24.06.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № I-1478/ 06.03.1969 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНР

Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. СЕМ – БТА


Три имена Милен Борисов Белчев
Дата на раждане 18.07.1949 г.
Място на раждане Гр. Разград
Вербувал го служител Лейт. Николай Иванов Гатев на 16.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г.
Ръководил го служител Лейт. Николай Иванов Гатев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-IV-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Симо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37164; работно дело IР-17966-2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Продуцент, главен редактор в "Предавания на балкански езици и на руски език" в БНР

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Милен Борисов Белчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Наджи Ферхадов Местанов
Дата на раждане 10.03.1940 г.
Място на раждане с. Дядовци, обл. Кърджали
Вербувал го служител майор Иван Кулев Енчев на 27.08.1964 г., регистриран на 02.09.1964 г.
Ръководил го служител майор Иван Кулев Енчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, Соф. отдел-II-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Салиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-19459; работно дело IР-3276.
Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване на турски език-редактор в БНРТри имена Николай Анастасов Анастасов
Дата на раждане 15.12.1949 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Петков на 01.06.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Петков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ІІІ-ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Настев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34883.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор в Национална информационна служба в БНР

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Анастасов Анастасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Пенка Радославова Велева-Димитрова
Дата на раждане 12.06.1956 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал я служител лейт. Илко Димитров Желязков на 11.11.1986 г., регистрирана на 26.11.1986 г.
Ръководил я служител лейт. Илко Димитров Желязков; о. р. Бойко Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Виржиния
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32441.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Редактор и водеща на предаване на гръцки език- в БНРТри имена Петър Атанасов Петров
Дата на раждане 24.02.1951 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Васил Христов на 07.12.1969 г., регистриран на 15.12.1969 г.
Ръководил го служител о. р. Васил Христов; о. р. Атанас Бойчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител
Псевдоними Попов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрики в БНР

За Петър Атанасов Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3


Три имена София Илиева Попова- Карапетрова
Дата на раждане 23.09.1955 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал я служител Подп. Марин Стоянов Божков на 21.09.1988 г., регистрирана на 12.10.1988 г.
Ръководил я служител Подп. Марин Стоянов Божков; лейт. Жеко Матев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Станислава
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7000; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор и водеща на предавания на албански език в БНР

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г.
Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Спасианна Лазарова Русева
Дата на раждане 03.09.1948 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал я служител О. р. Петър Лазаров на 18.10.1968 г., регистрирана на 26.10.1968 г.
Ръководил я служител О. р. Петър Лазаров; о. р. Господин Димитров Маджаров; о. р. Цветан Бузовски; о. р. Хр. Георгиев; о. р. Захари Петков; о. р. С. Григоров; о. р. Страцимир Никифоров.
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС по линия на управление VI-I-I; ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-II, управление VI-IХ-I, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител
Псевдоними Селин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Селин".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Старши редактор, водеща на новини и коментатор международна политика в БНР

Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Станимир Борисов Делчев
Дата на раждане 29.04.1942 г.
Място на раждане гр. Пазарджик
Вербувал го служител кап. Спиридон Иванов Пасков на 01.10.1974 г., регистриран на 31.10.1974 г.
Ръководил го служител кап. Спиридон Иванов Пасков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Валери
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37415.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания на френски език в БНР

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Станимир Борисов Делчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Стоимен Ботев Павлов
Дата на раждане 04.10.1952 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Киров на 21.12.1987 г., регистриран на 28.12.1987 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Киров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Пауло
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; делоФ1, а.е.6179; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на новини и коментатор международна политика-редактор в БНР

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.


Три имена Татяна Александрова Обретенова
Дата на раждане 03.12.1952 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал я служител лейт. Петър Георгиев Милев на 02.07.1974 г., регистрирана на 12.07.1974 г.
Ръководил я служител лейт. Петър Георгиев Милев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Зоя
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-23734; работно дело IР-8548.
Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г.
Публична длъжност или публична дейност Редактор и коментатор-вътрешна политика- в БНРТри имена Татяна Герчева Табакова
Дата на раждане 22.07.1947 г.
Място на раждане гр. Нови пазар
Вербувал я служител ст. лейт. Параскев Ангелов Параскевов на 26.08.1974 г., регистрирана на 02.09.1974 г.
Ръководил я служител ст. лейт. Параскев Ангелов Параскевов; о. р. Явор Панчев; ст. лейт. Иван Антонов Антонов; о. р. Красимир Тр. Трифонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I.-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител
Псевдоними Ирина
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34999; работно дело IР-17206.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водеща на предавания на турски език в БНР

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Татяна Герчева Табакова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Тодор Вилхелм Ротермел
Дата на раждане 09.11.1930 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Димитър Ангелов Димитров на 26.05.1961 г., регистриран на 26.02.1964 г.
Ръководил го служител Майор Илия Хр. Цонев; о. р. Здравко Стоянов; о. р. Иван Марценков; о. р. Станко Манов; о. р. Здравко Марков; о. р. Божидар Йотов; о. р. Любом. Алипиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС, отдел II, отделение III по линия на ВГУ,
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Хофман
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32130; работно дело IР-5428-2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания в БНР

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Тома Георгиев Спространов
Дата на раждане 14.08.1941 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. М. Михайлов на 11.07.1973 г., регистриран на 14.08.1973 г.
Ръководил го служител о. р. М. Михайлов; о. р. П. Пенев; о. р. Петко Радев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Ян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Ян".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Старши музикален редактор и водещ на музикални предавания и рубрики в БНРТри имена Цанко Димитров Заечки
Дата на раждане 06.04.1945 г.
Място на раждане с. Обел, обл. Благоевград
Вербувал го служител Майор Валентин Григоров Ханджийски на 25.11.1988 г.
Ръководил го служител Майор Валентин Григоров Ханджийски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Огнянов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2891 (Бл).
Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНР

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Янка Генчева Константинова
Дата на раждане 27.08.1931 г.
Място на раждане с. Плачи дол, обл. Добрич
Вербувал я служител Вербувана на 13.02.1953 г., регистрирана на 28.02.1953 г.
Ръководил я служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор
Псевдоними Валя
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 787/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІИ-6635.
Снемане от действащия оперативен отчет 1953 г.
Публична длъжност или публична дейност Водеща на предаване на английски език в БНР

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
Проверени са 172 лица. Шестдесет и девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Александър Николов Авджиев
Дата на раждане 07.07.1958 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Стефанов Радулов на 21.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Стефанов Радулов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-отделение ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Павел
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31735.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор в БНТ
Член на Програмна комисия в БНТ
Водещ на предаване в БНТ

Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ


Три имена Атанас Свиленов Митрев
Дата на раждане 18.11.1937 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Петко Михов на 11.12.1980 г., регистриран на 16.12.1980 г.
Ръководил го служител О. р. Петко Михов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Пламенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13594; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 63/ 25.01.1990 г. материалите на аг. "Пламенов".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНТ

Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ


Три имена Божидар Димитров Стоянов
Дата на раждане 03.12.1945 г.
Място на раждане гр. Созопол
Вербувал го служител кап. Цветан Станимиров на 04.12.1973 г.; възстановен на 22.07.1976 г.; подп. Атанас Димитров Василев на 29.09.1987 г., регистриран на 07.10.1987 г.
Ръководил го служител кап. Цветан Станимиров; о. р. Атанас Атанасов; о. р. Тодор Костов; подп. Атанас Димитров Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; ВГУ-II-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент
Псевдоними Кардам; Тервел; Телериг
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 3071; лично дело IА-36027.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНТ

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Димитров Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители


Три имена Валентин Аурелов Стоянов
Дата на раждане 22.07.1951 г.
Място на раждане Гр. Тутракан
Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г.
Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент
Псевдоними Андреев; Филип
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор в БНТ
Директор в БНТ

Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ
Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Владимир Бернард Береану
Дата на раждане 29.04.1954 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител лейт. Николай Костадинов Николов на 21.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г.
Ръководил го служител лейт. Николай Костадинов Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Георгиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37435.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНТТри имена Владко Данаилов Мурдаров
Дата на раждане 16.04.1948 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Младенов на 14.08.1975 г., регистриран на 23.08.1975 г.
Ръководил го служител о. р. Младенов; о. р. Хр. Стронгелов; о. р. Михаил Миланов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Драган
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а. е. 4594; работно дело IР-11849 – 2 тома; писмо вх. № 911/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 71/ 25.01.1990 г. личното и работното дело (налично) на аг. "Драган"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г..
Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания в БНТТри имена Костадин Георгиев Филипов
Дата на раждане 28.03.1947 г.
Място на раждане Гр. Петрич
Вербувал го служител О. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Дамян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет в БНТ

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР


Три имена Наташа Славчева Тодорова
Дата на раждане 01.01.1950 г.
Място на раждане Гр. Рила
Вербувал го служител О. р. Валентин Ников на 10.10.1978 г., регистрирана на 17.10.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Валентин Ников; о. р. Георги Сотиров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Рилка
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29827 и на работно дело IР-15563.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в БНТ

Обявена с решение № 57/ 28.01.2009 г. – БНТ


Три имена Николай Руменов Априлов
Дата на раждане 18.04.1954 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Чавдар Тепешанов на 18.05.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г.
Ръководил го служител о. р. Чавдар Тепешанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Орис
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-689 (Сл); протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1079 (Сл).
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНТТри имена Петър Иванов Вучков
Дата на раждане 02.09.1938 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител Вербуван на 14.01.1957 г., възстановен от о. р. Владимир Сапунджиев на 30.06.1986 г., регистриран на 12.08.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Янкулов; о. р. Владимир Сапунджиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII; ; управление II-VIII-I; СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Балкански
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-679; работно дело IР-138; писмо вх. № 2240/ 1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони" на аг. "Балкански".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика в БНТ


"БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД
Проверени са 16 лица. Комисията не установи принадлежност.

СД "БОНЕВ И СЪДРУЖИЕ"
Проверени са 5 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"БОНСИМА" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"БОТЕВГРАДСКИ ВЕСТИ" ЕООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

СД “БРАТЯ БЕЕВИ”
Проверени са 6 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"БУЛГА МЕДИА" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"БУЛСАТ" ООД
Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност.

"БУЛСАТКОМ" АД
Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"БУМЕРАНГ 94"ООД
Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"БУМЕРАНГ ФМ"ЕООД
Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ" ООД
Проверени са 12 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Благовест Димитров Белев
Дата на раждане 27.05.1959 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 08.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г.
Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Христо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ"
Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД
Председател на съвета на директорите в "ДЖИПСИ ТВ" АД
Председател на съвета на директорите и водещ на предаване във "Вяра ТВ"

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Димитров Белев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


"БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ" ООД
Проверени са 2 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ВАЙТЪЛ – И" ЕООД
Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ВАРНА КАБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"ВВД-РУЙЧЕВ" ЕООД
Проверени са 3 лица. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Владимир Спиров Каперски
Дата на раждане 24.01.1953 г.
Място на раждане Гр. Благоевград
Вербувал го служител Подп. Д. Кутрев и о. р. Алекси Алексиев на 18.04.1988 г., регистриран на 20.05.1988 г.
Ръководил го служител Подп. Д. Кутрев; кап. Ив. Сарин
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Илич
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7829; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване във "ВВД-РУЙЧЕВ" ЕООД

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.
Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ


"ВЕК ВЕЛИНОВ" ООД
Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ВЕРЕЯ КАБЕЛ" АД
Проверени са 14 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Крум Николов Хаджиянев
Дата на раждане 02.05.1957 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за н-к отдел; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач VI степен.
Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор във "Верея кабел" АД


ЕТ "ВЕС-ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "ВИДЕОМАКС НГ – НАЙДЕН ГЕРАСИМОВ"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"ВИДЕОСАТ 21 ВЕК" ООД
Проверени са 6 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ВИДЕОСАТ – НОВЕ" ООД
Проверени са 6 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ВИДЕОСАТ РАХОВЕЦ" ООД
Проверени са 6 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ВИЗИЯ МАКС" ООД
Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ВИРДЖИНИЯ ЕР – ЕН" ЕООД
Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

СД"ВИС ВИТАЛИС - САМАРСКИ И СИЕ"
Проверени са 8 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Мария Василева Рашкова
Дата на раждане 12.10.1950 г.
Място на раждане с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив
Вербувал го служител кап. Васил Мочев на 21.04.1978 г., регистриран на 05.06.1978 г.
Ръководил го служител кап. Васил Мочев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Сцена
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делото на Я/К "Сцена".
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Програмен директор във СД "Вис виталис Самарски и сие"


"ВИТАЛИС ТВ" АД
Проверени са 10 лица. Единадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Наню Иванов Манафов
Дата на раждане 29.05.1939 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. Кирил Панталеев Кирилов на 25.11.1970 г., регистриран на 12.12.1970 г.
Ръководил го служител о. р. Кирил Панталеев Кирилов; о. р. Дончо Дончев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент
Псевдоними Боляров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22130 и работно дело IР-5966
Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г.
Публична длъжност или публична дейност Председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "ВИТАЛИС ТВ" АД


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ИНФОРМАЦИЯ"
Проверени са 27 лица. Осемнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Веселин Георгиев Стоянов
Дата на раждане 04.05.1942 г.
Място на раждане с. Гомотарци, обл. Видин
Вербувал го служител о. р. Христо Димитров Пагелски на 31.03.1976 г., регистриран на 12.04.1976 г.
Ръководил го служител о. р. Христо Димитров Пагелски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I; управление II-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Генадиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26341 и работно дело IР-11557.
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Автор на предаване в ИА "Военни клубове и информация"


"ВЯРА ТВ" АД
Проверени са 11 лица. Осем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Благовест Димитров Белев
Дата на раждане 27.05.1959 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 08.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г.
Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Христо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Председател на съвета на директорите и водещ на предаване във "Вяра ТВ"
Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД
Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ"
Председател на съвета на директорите в "ДЖИПСИ ТВ" АД

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Димитров Белев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане 22.07.1961 г.
Място на раждане С. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик във "ВЯРА ТВ" АД
Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД
Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД
Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД
Собственик в "ХОТ ТВ" ЕАД

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


"ГЕО АДВАЙЗЪРС" ЕООД
Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

"ГЕЯ 94" ЕООД
Проверени са 3 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ГЛАРУС" ООД
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ГЛАРУС Р" ООД
Проверени са 2 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ДАРИК" АД
Проверени са 26 лица. Деветнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Радосвет Крумов Радев
Дата на раждане 21.07.1960 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 17.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Александър Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Карак
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Карак"; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Карак".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор в "Дарик радио" АД
Собственик в "РИНГ-С.В." АД


"ДЕЛТА ТВ" АД
Проверени са 8 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ДЖИПСИ ТВ" АД
Проверени са 5 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Благовест Димитров Белев
Дата на раждане 27.05.1959 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 08.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г.
Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Христо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Председател на СД в "ДЖИПСИ ТВ" АД
Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД
Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ"
Председател на СД и водещ на предаване във "Вяра ТВ"

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Димитров Белев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане 22.07.1961 г.
Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД
Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Собственик във "ВЯРА ТВ" АД Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД
Собственик в "ХОТ ТВ"ЕАД

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


Три имена Румен Жечев Панайотов
Дата на раждане 07.01.1948 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител о. р. Митко Димитров на 08.05.1987 г., регистриран на 27.05.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Митко Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-IV по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Кино
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2982/ 31.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 8241/ 1990 г. материалите на Я/К "Кино".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Председател на съвета на директорите на "ДЖИПСИ ТВ" АД


"ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД
Проверени са 14 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ СКАРАМУШ" ЕТ
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ДИЯН БОЯДЖИЕВ" ЕООД
Проверени са 5 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ДОБРУДЖА КАБЕЛ" ЕООД
Проверени са 10 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ДОБРУДЖА СПЕКТЪР" ООД
Проверени са 8 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Васил Лазов Зисовски
Дата на раждане 16.06.1956 г.
Място на раждане Полша
Вербувал го служител ст. лейт. Георги Василев Георгиев на 07.03.1975 г., регистриран на 15.03.1975 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Георги Василев Георгиев; о. р. Радостин Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Дренски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4; лично дело IА-900 МФ; протокол рег. № КА 9/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-202.
Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Добруджа спектър" ООД


"ДОКРИС МЕДИЯ" ЕООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОАРК" ЕООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОКОМ АБЦ" АД
Проверени са 9 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД
Проверени са 28 лица. Двадесет и четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Георги Величков Барбудев
Дата на раждане 09.07.1957 г.
Място на раждане гр. Смолян
Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 26.10.1989 г., регистриран на 16.11.1989 г.
Ръководил го служител о. р. Слави Славов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Хари
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент "Хари".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООДТри имена Карамфила Георгиева Йоргова
Дата на раждане 11.06.1931 г.
Място на раждане гр. Кърджали
Вербувал я служител о. р. Дамян Петлешков на 12.04.1966 г., регистрирана на 19.04.1966 г.
Ръководил я служител о. р. Дамян Петлешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Синчец
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на Я/К "Синчец".
Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г.
Публична длъжност или публична дейност Водеща на предаване в "ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД


"ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОКОМ САТ.ТВ" ООД
Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ" ООД
Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОКОМ ЯКОРУДА" ООД
Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОКОМ – НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ"ООД
Проверени са 14 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ" ООД
Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЕВРОФУТБОЛПРИНТ" ЕООД
Проверени са 10 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Веселин Райков Ранков
Дата на раждане 14.01.1942 г.
Място на раждане с. Вишовград, обл. Велико Търново
Вербувал го служител ст. лейт. Аспарух Хр. Аспарухов на 12.05.1971 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Аспарух Хр. Аспарухов; лейт. Гьончо Г. Гьоков; ст. лейт. Иван Тошев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Шанов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; картон обр. 1 – 3 бр.; дело № 10-2775.
Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Еврофутбол" ООДТри имена Стефан Найденов Найденов
Дата на раждане 09.01.1946 г.
Място на раждане с. Катунец, обл. Ловеч
Вербувал го служител о. р. Кр. Кръстев на 23.08.1980 г., регистриран на 13.09.1980 г.
Ръководил го служител о. р. Кр. Кръстев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Николов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане да бъдат унищожени картоните на аг. "Николов".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Еврофутбол" ООД
Собственик в "АЙ СИ ЕС" ЕАД


"ЕКО ТЕЛЕВИЗИЯ" ЕООД
Проверени са 6 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Велизар Пенков Енчев
Дата на раждане 07.01.1953 г.
Място на раждане Гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ПГУ-ДС, ХVІІ отдел
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 743/ 01.10.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1066/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор в "Еко телевизия" ЕООД
Водещ "Дискусионно студио" в "СКАТ" ООД
Водещ на предаване в "Телевизия 7 дни"

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.
Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори 2007 г.


"ЕКО ТРЕЙД" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

СДРУЖЕНИЕ "АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ"
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ЕКСТАЗ" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" ООД
Проверени са 13 лица. Петнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЕМ ТИ ВИ 123" ЕООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ЕСТЕЙТ ТВ" ЕООД
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЗЕТРА – ПЕТКО ЧЕРНЕВ" ЕТ
Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ИВАН СТОИЛКОВ – МОНИКА" ЕТ
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "ИМПРЕСАРСКА КЪЩА-АСЕН АНТОНОВ"
Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ИНТЕР САТ" ООД
Проверени са 10 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ИНФОПРЕС И КО" ООД
Проверени са 24 лица. Тридесет и две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Николай Димитров Клисурски
Дата на раждане 10.09.1955 г.
Място на раждане гр. Ямбол
Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Фотев на 03.10.1984 г., регистриран на 12.10.1984 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Фотев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Бор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 09/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на делата на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Инфопрес и ко" ЕООД

Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – местни избори 2007 г.


ИРТЦ "МИЗИЯ" ООД
Проверени са 4 лица. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Живко Дражев Иванов
Дата на раждане 22.10.1945 г.
Място на раждане гр. Шумен
Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на 22.03.1965 г.
Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Чакъров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226.
Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия
Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД
Собственик в "Телевизия Варна" АДТри имена Живко Дражев Иванов
Дата на раждане 22.10.1945 г.
Място на раждане гр. Шумен
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3556/ 26.06.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен в отделение външно наблюдение-ДС; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 536/ 08.11.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № К-45/ 11.02.1985 г. е преназначен за старши разузнавач във втори отдел-ДС; със заповед № 189/ 18.09.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 42/ 10.03.1983 г. е назначен за началник група външно наблюдение-ДС
Публична длъжност или публична дейност Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия
Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД
Собственик в "Телевизия Варна" АД


"КАБЕЛ САТ - ЗАПАД" ООД
Проверени са 11 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"КАБЕЛСАТ 07" ЕООД
Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"КАВАРНА САТ" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

"КАНАЛ 8" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"КАНАЛ 2001" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "КАТРА РЕКЪРДС – КАЛОЯН ТРАЧЕВ"
Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"КЕЙБЪЛТЕЛ" АД
Проверени са 6 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"КИС" ООД
Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"КЛАСИК ФМ РАДИО" АД
Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Красимир Петров Гергов
Дата на раждане 30.09.1961 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, УБО
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4610/ 29.12.1985 г. е назначен за разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Кантус Фирмус" АД


"КОМ - САТ К И К" ООД
Проверени са 9 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"КРАКРА" АД
Проверени са 21 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Николай Ванчов Стоянчов
Дата на раждане 04.08.1959 г.
Място на раждане гр. Перник
Вербувал го служител о. р. Витан Чаков на 02.04.1986 г., регистриран на07.04.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Витан Чаков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление ХIV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Камен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Кракра" АД

За Николай Ванчов Стоянчов липсват други данни по чл. 25, т. 3


"КРОА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Проверени са 9 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Виолета Цаньова Белева–Хамънова
Дата на раждане 02.11.1947 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Цанко Цанов на 17.04.1980 г., регистриран на 14.05.1980 г.
Ръководил го служител о. р. Цанко Цанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Лале
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 779/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 240/ 1990 г. материалите на Я/К "Лале".
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Програмен директор в "Кроа България" ЕООДТри имена Владимир Димитров Танев
Дата на раждане 04.03.1960 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител Вербуван на 10.01.1980 г., възстановен от о. р. Цветан Бузовски на 14.06.1989 г., регистриран на 03.07.1989 г.
Ръководил го служител о. р. Цветан Бузовски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Спасов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. лично дело IА-26107.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор в "Кроа България" ЕООДТри имена Радослав Маринов Карабоиков
Дата на раждане 23.05.1957 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител кап. Огнян Езекиев на 03.10.1982 г., регистриран на 16.11.1982 г.
Ръководил го служител кап. Огнян Езекиев; о. р. Минко Минков; о. р. Димитър Недев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Борислав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 7424; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Кроа България" ЕООД

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.


"КТ" ООД
Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност.

"КТВ И ТЕЛЕКАБЕЛ" ООД
Проверено е 1 лица. Комисията не установи принадлежност.

"КТВ ИВАЙЛОВГРАД" ООД
Проверени са 9 лица. Комисията не установи принадлежност.

"КТВ СЛИВЕН" ООД
Проверени 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЛАКС МЕДИА" ООД
Проверено е 1 лице. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЛГ КОНСУЛТ" ООД
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ЛЕЙТЕНАНТ" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"ЛИАНИ МЕДИА" ЕООД
Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"М.САТ ТВ" ООД
Проверени са 21 лица. Седемнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Ангел Йорданов Киряков
Дата на раждане 19.12.1958 г.
Място на раждане Гр. Девня
Вербувал го служител Лейт. Светозар Божков на 21.08.1989 г., регистриран на 30.08.1989 г.
Ръководил го служител Лейт. Светозар Божков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Александър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2546/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 848/ 15.02.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Александър".
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "М.САТ ТВ" ООД

Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ


"МАКИ" ООД
Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"МАРГО ТВ" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

СД "МАЯ И КО"
Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"МЕГАМИКС" ООД
Проверени са 5 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"МЕТРОРАДИО" ЕООД
Проверени са 7 лица. Единадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"МОЙРА" ООД
Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"МИЛА ФМ" ООД
Проверени са 11 лица. Осем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Константин Тодоров Тилев
Дата на раждане 02.06.1952 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Димитър Димитров на 09.07.1976 г., регистриран на 15.07.1976 г.; о. р. Иван Борисов Алексиев на 15.08.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Борисов Алексиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление VI-II-I; ПГУ-ДС, отдел ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Първан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично и работно дело 4114; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30914 и работно дело IР-16874; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Мила ФМ" ООД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Радио свят" ЕООД
Собственик в "ТРЕЛИ" ЕООД


Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.


Три имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-05/ 20.05.1980 г. е назначен за помощник началник на отдел. Доклад на Служба "Военна информация", изх. № 2833/ 16.10.2008 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Мила ФМ" ООД Собственик в "Радио свят" ЕООД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Три имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Вербувал го служител о. р. Петко Сертов на 24.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Петко Сертов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Троянски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за" аг. "Троянски".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Мила ФМ" ООД Собственик в "Радио свят" ЕООД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Три имена Пламен Костадинов Радински
Дата на раждане 14.09.1953 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 06.01.1974 г., 25.01.1974 г.; възстановен на 22.02.1984 г.
Ръководил го служител о. р. Л. Николов; ст. лейт. Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; управление III-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент
Псевдоними Боев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; работно дело IР-11721.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "МИЛА ФМ" ООД
Директор в "Плевен +" АД Собственик в "FM+" АД


"МИХАЙЛОВ ТВ" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

“МИХАЙЛОВ ТВ – ДЪБНИКА” ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

“МОНТ 7 ХОЛДИНГ” ООД
Проверени са 10 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"М-САТ" АД
Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "НАСТЯ – 90 - ЕМИЛ СТЕФАНОВ"
Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"НАШИ ТВ" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "НЕМ-ГЕНОВ"
Проверени са 4 лица. Десет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"НЕТ ФМ" ЕООД
Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"НИКИКА 90" ООД
Проверени са 5 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Бранимир Харалампиев Петров
Дата на раждане 18.03.1953 г.
Място на раждане с. Девене, обл. Враца
Вербувал го служител о. р. Владимир Божков на 17.01.1989 г., регистриран на 07.02.1989 г.
Ръководил го служител о. р. Владимир Божков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Юлиан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 30/ 12.04.1990 г. делата на аг. "Юлиан".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Директор в "НИКИКА" ООДТри имена Николай Атанасов Кръстев
Дата на раждане 03.10.1945 г.
Място на раждане гр. Болярово
Вербувал го служител о. р. Генади Болярски на 22.02.1984 г., регистриран на 02.03.1984 г.
Ръководил го служител о. р. Генади Болярски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Младост
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 192/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-572.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "НИКИКА" ООД


"НИКО ГРУП" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

"НОВ ЦЕНТЪР" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Тончо Иванов Бебов
Дата на раждане 08.07.1946 г.
Място на раждане гр. Кнежа
Вербувал го служител о. р. Христо Пагелски на 29.12.1980 г., регистриран на 11.02.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Христо Пагелски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Няголов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29972 и работно дело IР-15699.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик на "Нов център” ЕООД
Собственик и програмен директор на "Радио Браво" ЕООД


"НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ - ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ" АД
Проверени са 39 лица. Четиридесет и едно лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Георги Стоянов Коритаров
Дата на раждане 10.05.1959 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 01.06.1979 г. в управление VI-II-I, регистриран на 20.06.1979 г.;
лейт. Данаил Найденов Сарафидов в ПГУ на 27.03.1984 г., регистриран на 26.04.1984 г.
Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; лейт. Данаил Найденов Сарафидов; о. р. Димитър Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Алберт
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично и работно дело Ф1, а. е. 4667; работно дело IР-12224; протокол рег. № IV 468/ 18.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30917; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор в "Нова телевизия" АД


"ОБЕДИНЕНИ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ - ОКО" ООД
Проверени са 6 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ (медия)
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА СВОГЕ (медия)
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - “ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ КАЗАНЛЪК – ОТК”
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА - ОБЩИНСКО РАДИО "БЯЛА СЛАТИНА"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ВРАЦА (медия)
Проверени са 6 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Борислав Кирилов Тошев
Дата на раждане 22.08.1952 г.
Място на раждане с. Краводер, обл. Враца
Вербувал го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев на 23.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г.
Ръководил го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител
Псевдоними Пенев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-35 и работно дело IР-784.
Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на съвета на директорите в "Информационен център" ЕАД-Враца


ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД - ОБЩИНСКО РАДИО "ДИМИТРОВГРАД"
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


ОБЩИНА ДОБРИЧ (медия)
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА КАВАРНА "ОБЩИНСКО РАДИО - КАВАРНА"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКО РАДИО "КЪРДЖАЛИ"
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (медия)
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (медия)
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ПИРДОП “ОБЩИНСКО РАДИО – ПИРДОП”
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКО РАДИО "РУСЕ"
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКО РАДИО "СЛИВЕН"
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ХИСАР (медия)
Проверени са 8 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ЯМБОЛ (медия)
Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЩИНСКО РАДИО "АСЕНОВГРАД"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА МОНТАНА ОБЩИНСКО РАДИО "МОНТАНА"
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЩИНСКО РАДИО "ПЕЩЕРА"
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА БУРГАС ОБЩИНСКО РАДИО "БУРГАС"
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЩИНСКО РАДИО "ГАБРОВО"
Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ЛЕВСКИ ОБЩИНСКО РАДИО "ЛЕВСКИ"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЩИНСКО РАДИО "ЛОВЕЧ"
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКО РАДИО "СЕВЛИЕВО"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД (медия)
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЩИНСКО РАДИО "СМОЛЯН"
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНСКО РАДИО "СРЕДЕЦ"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ОБЩИНСКО РАДИО "ДОЛНА БАНЯ"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНСКО РАДИО "КАРНОБАТ /КРК/"
Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

“ОЛИМПИК-КОМЕРС” ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ОМЕГА ФИЛМС" ООД
Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ОМЪ" СД
Проверени са 5 лица. Осем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Димитър Кирилов Илиев
Дата на раждане 25.02.1941 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Костадин Кирилов Кирков на 18.11.1971 г., регистриран на 04.12.1971 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Костадин Кирилов Кирков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Петрич-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител
Псевдоними Пирин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2161 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1771 (Бл).
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ОМЪ" СД


"ОНИКС ПЛЮС" ООД
Проверено е 1 лице. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ОРБИТЕЛ-КОНДОР"ООД
Проверени са 5 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Илия Богомилов Илиев
Дата на раждане 16.06.1956 г.
Място на раждане гр. Айтос
Вербувал го служител майор Иван Киров Шаренков на 16.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г.
Ръководил го служител майор Иван Киров Шаренков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел II, отделение I-Сл. бряг по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Цанев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-612 (Бс) МФ.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Орбител Кондор" ООД


“ОРФЕЙ МЕДИЯ ФМ” ООД
Проверени са 7 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Константин Тодоров Тилев
Дата на раждане 02.06.1952 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Димитър Димитров на 09.07.1976 г., регистриран на 15.07.1976 г.; о. р. Иван Борисов Алексиев на 15.08.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Борисов Алексиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление VI-II-I; ПГУ-ДС, отдел ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Първан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично и работно дело 4114; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30914 и работно дело IР-16874; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Мила ФМ" ООД Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Радио свят" ЕООД
Собственик в "ТРЕЛИ" ЕООД


Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.

Три имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-05/ 20.05.1980 г. е назначен за помощник началник на отдел. Доклад на Служба "Военна информация", изх. № 2833/ 16.10.2008 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Радио свят" ЕООД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Плевен +" АД
Собственик в "Мила ФМ" ООДТри имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Вербувал го служител о. р. Петко Сертов на 24.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Петко Сертов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Троянски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за" аг. "Троянски".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Радио свят" ЕООД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Плевен +" АД
Собственик в "Мила ФМ" ООД


"ПАЙНЕР МЕДИА" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ПАНОРАМА" ООД
Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

"ПАНТЕРА" ЕООД
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ПАРДОНОВИ" ООД
Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ПЕПЕ ГРУП" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ПЛЕВЕН +" АД
Проверени са 8 лица. Шестнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Константин Тодоров Тилев
Дата на раждане 02.06.1952 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Димитър Димитров на 09.07.1976 г., регистриран на 15.07.1976 г.; о. р. Иван Борисов Алексиев на 15.08.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Борисов Алексиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление VI-II-I; ПГУ-ДС, отдел ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Първан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично и работно дело 4114; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30914 и работно дело IР-16874; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Плевен +" АД
Собственик в "Мила ФМ" ООД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Радио свят" ЕООД
Собственик в "ТРЕЛИ" ЕООД


Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.


Три имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-05/ 20.05.1980 г. е назначен за помощник началник на отдел. Доклад на Служба "Военна информация", изх. № 2833/ 16.10.2008 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Радио свят" ЕООД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Мила ФМ" ООДТри имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Вербувал го служител о. р. Петко Сертов на 24.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Петко Сертов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Троянски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за" аг. "Троянски".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Радио свят" ЕООД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Мила ФМ" ООД


Три имена Пламен Костадинов Радински
Дата на раждане 14.09.1953 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 06.01.1974 г., 25.01.1974 г.; възстановен на 22.02.1984 г.
Ръководил го служител о. р. Л. Николов; ст. лейт. Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; управление III-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент
Псевдоними Боев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; работно дело IР-11721.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Директор в "Плевен +" АД Собственик в "FM+" АД
Собственик в "МИЛА ФМ" ООД от 22.12.2006 г


"ПЛЕВЕН СПРИНТ - ЦЕНТЪР" ООД
Проверени са 5 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ПОП КОР МЕДИЯ" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ПОПОВО – КАБЕЛ" ООД
Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ПРИМА – 99" ООД
Проверени са 8 лица. Комисията не установи принадлежност.

"Р-22" ЕООД
Проверени са 2 лица. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Валентин Асенов Христов
Дата на раждане 22.03.1960 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков на 20.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Плиска
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31192.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Р-22" ЕООД


"Р.Д.-ТВ"ЕООД
Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност.

"РАДИКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ"ООД
Проверени са 6 лица. Четиринадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"РАДИО 1"ООД
Проверено е 1 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

“РАДИО ФМ - ПЛЮС “ АД
Проверени са 8 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Константин Тодоров Тилев
Дата на раждане 02.06.1952 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Димитър Димитров на 09.07.1976 г., регистриран на 15.07.1976 г.; о. р. Иван Борисов Алексиев на 15.08.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Борисов Алексиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление VI-II-I; ПГУ-ДС, отдел ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Първан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично и работно дело 4114; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30914 и работно дело IР-16874; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Мила ФМ" ООД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Радио свят" ЕООД
Собственик в "ТРЕЛИ" ЕООД


Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.

Три имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-05/ 20.05.1980 г. е назначен за помощник началник на отдел. Доклад на Служба "Военна информация", изх. № 2833/ 16.10.2008 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Радио свят" ЕООД
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Мила ФМ" ООДТри имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Вербувал го служител о. р. Петко Сертов на 24.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Петко Сертов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Троянски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за" аг. "Троянски".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Радио свят" ЕООД
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Мила ФМ" ООД


Три имена Пламен Костадинов Радински
Дата на раждане 14.09.1953 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 06.01.1974 г., 25.01.1974 г.; възстановен на 22.02.1984 г.
Ръководил го служител о. р. Л. Николов; ст. лейт. Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; управление III-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент
Псевдоними Боев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; работно дело IР-11721.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "FM+" АД
Директор в "Плевен +" АД
Собственик в "МИЛА ФМ" ООД


"РАДИО АСТРА" ЕООД
Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

"РАДИО БРАВО" ЕООД
Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Тончо Иванов Бебов
Дата на раждане 08.07.1946 г.
Място на раждане гр. Кнежа
Вербувал го служител о. р. Христо Пагелски на 29.12.1980 г., регистриран на 11.02.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Христо Пагелски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Няголов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29972 и работно дело IР-15699.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик и програмен директор на "Радио Браво" ЕООД
Собственик на "Нов център” ЕООД"РАДИО-В-99" ООД
Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"РАДИО ВЕСЕЛИНА" ЕАД
Проверени са 13 лица. Двадесет и четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"РАДИО ЕКСПРЕС" ЕАД
Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"РАДИО МИЛЕНА" ЕООД
Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност.

"РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА" ФОНДАЦИЯ
Проверени са 5 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ОБЩИНА ПЛЕВЕН – "РАДИО ПЛЕВЕН"
Проверени са 13 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"РАДИО С.О.С." ЕООД
Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РАДИО СВЯТ" ЕООД
Проверени са 5 лица. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Константин Тодоров Тилев
Дата на раждане 02.06.1952 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Димитър Димитров на 09.07.1976 г., регистриран на 15.07.1976 г.; о. р. Иван Борисов Алексиев на 15.08.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Борисов Алексиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление VI-II-I; ПГУ-ДС, отдел ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Първан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично и работно дело 4114; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30914 и работно дело IР-16874; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио свят" ЕООД
Собственик в "Мила ФМ" ООД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "ТРЕЛИ" ЕООД


Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.


Три имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-05/ 20.05.1980 г. е назначен за помощник началник на отдел. Доклад на Служба "Военна информация", изх. № 2833/ 16.10.2008 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио свят" ЕООД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Мила ФМ" ООДТри имена Петър Евтимов Пунчев
Дата на раждане 03.06.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Вербувал го служител о. р. Петко Сертов на 24.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Петко Сертов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Троянски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за" аг. "Троянски".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио свят" ЕООД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Мила ФМ" ООД


"РАДИО СЕВЛИЕВО" ЕООД
Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


”РАДИО СИТИ” ООД
Проверени са 2 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


“РАДИО СКИПТЪР” ООД
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Алекси Димитров Алексов
Дата на раждане 03.12.1948 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител лейт. Чавдар Кирилов Петров на 25.08.1978 г., регистриран на 13.09.1978 г.; регистриран в ПГУ на 25.08.1983 г.
Ръководил го служител лейт. Чавдар Кирилов Петров; о. р. Александър Златарев; о. р. Иван Петров; о. р. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-V; ВГУ-Х-III; ПГУ, отдел 04; управление IV-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Янко; Агайн
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. Бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35509; работно дело IР-12572; дело Ф1, а.е. 5628; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио Скиптър" ООД

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Алекси Димитров Алексов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


"РАДИО ТАНГРА" АД
Проверено е 1 лице. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РАДИО ТРАНЗИТ" ООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.


"РЕГИАНА ТВ" ООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.


"РЕКОРДИНГ" ООД
Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Йосиф Давид Мешулам
Дата на раждане 04.05.1950 г.
Място на раждане гр. Хасково
Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 05.11.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г.
Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Захаревич
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3960/ 10.12.1990 г. и протокол рег. № 297/ 07.02.1990 г. за унищожаване на лично дело на аг. "Захаревич" IА-1012 (Хс) (налично); лично дело IА-1012 (Хс).
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Редактор в "РЕКОРДИНГ" ООД


ЕТ "РЕЛАКС - АХМЕТ АХМЕДОВ"
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.


"РЕНЕСАНС - ГЕОРГИ МИХОВ" ЕТ
Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.


"РЕ:ТВ" ЕООД
Проверени са 15 лица. Петдесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РИНГ – С.В." АД
Проверени са 18 лица. Тринадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Живко Дражев Иванов
Дата на раждане 22.10.1945 г.
Място на раждане гр. Шумен
Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на
Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Чакъров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226.
Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД
Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия
Собственик в "Телевизия Варна" АДТри имена Живко Дражев Иванов
Дата на раждане 22.10.1945 г.
Място на раждане гр. Шумен
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3556/ 26.06.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен в отделение ВН-ДС; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 536/ 08.11.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № К-45/ 11.02.1985 г. е преназначен за старши разузнавач във втори отдел-ДС; със заповед № 189/ 18.09.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 42/ 10.03.1983 г. е назначен за началник група ВН-ДС
Публична длъжност или публична дейност Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД
Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия
Собственик в "Телевизия Варна" АДТри имена Радосвет Крумов Радев
Дата на раждане 21.07.1960 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 17.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Александър Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Карак
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Карак"; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Карак".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "РИНГ-С.В." АД
Изпълнителен директор в "Дарик радио" АД"РИО" ООД
Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РОДОПИ САТ – ПЛЮС" ООД
Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РОСА-БЪЛГАРИЯ" ООД
Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РОСИТА" АД
Проверени са 6 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РТВ" ООД
Проверени са 4 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РТК-ЕВРИКА-2"ООД
Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.


"РФИ – БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Проверени са 11 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона.


"САТ ТВ" ООД
Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Любомил Лазаров Лазаров
Дата на раждане 10.08.1952 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител кап. Иван Банов Новаков на 20.11.1980 г., регистриран на 12.12.1980 г.
Ръководил го служител кап. Иван Банов Новаков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел 02, отделение 01 по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Михайлов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-630 (Пд).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ рубрика в "САТ ТВ" ООД

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Любомил Лазаров Лазаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


"САТЕЛИТ – ТМ" ЕООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"САТУРН - КУСИНИКОВ И ИВАНОВ И С-ИЕ" СД
Проверени са 7 лица. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Огнян Войславов Кусиников
Дата на раждане 24.08.1952 г.
Място на раждане гр. Долни Дъбник
Вербувал го служител Вербуван на 17.10.1979 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Александър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 1 – 2 бр.; рег. дневник; предложение от 01.02.1990 г. за заличаване на дело № 13295/ 79 г. на СС "Александър"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "САТУРН - КУСИНИКОВ И ИВАНОВ И С-ИЕ" СД


СДРУЖЕНИЕ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР"-ГР. СЛИВЕН
Проверени са 2 лица. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Илия Миланов Илиев
Дата на раждане 29.11.1950 г.
Място на раждане с. Червенаково, обл. Сливен
Вербувал го служител лейт. Георги Петков Джуров на 18.04.1984 г., регистриран на 18.04.1984 г.
Ръководил го служител лейт. Георги Петков Джуров; лейт. Владимир Христов Дунчев; подп. Светозар Йорданов Димитров; о. р. А. Ганев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Неделчев(ски)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1- 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 6925 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Директор в Сдружение "Християнски център"

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.


"СЕВЕРОЗАПАДНА МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ" ООД
Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност.

"7 ДНИ ТВ" АД
Проверени са 20 лица. Петнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Борислав Тодоров Джамджиев
Дата на раждане 13.01.1949 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Цветан Ангелов Бузовски на 18.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г.
Ръководил го служител О. р. Цветан Ангелов Бузовски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Красимиров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Красимиров".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД

Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНРТри имена Велизар Пенков Енчев
Дата на раждане 07.01.1953 г.
Място на раждане Гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ПГУ-ДС, ХVІІ отдел
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 743/ 01.10.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1066/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД
Изпълнителен директор в "Екотелевизия" ЕООД
Водещ "Дискусионно студио" в "СКАТ" ООД

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.
Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори 2007 г.


Три имена Николай Любомиров Конакчиев
Дата на раждане 30.09.1942 г.
Място на раждане с. Джулюница, обл. Велико Търново
Вербувал го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев на 14.01.1974 г., регистриран на 06.03.1974 г.
Ръководил го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев; о. р. Бл. Благоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Благовест
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35374.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД

Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ


"СИГНАЛ ПЛЮС" ЕООД
Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"СИНЕМАК ТВ" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

"СИП – КАБЕЛНЕТ" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"СКАЙ ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД
Проверени са 7 лица. Комисията не установи принадлежност.

"СКАЙНЕТ" ООД
Проверени са 7 лица. Комисията не установи принадлежност.

“СКАТ” ООД
Проверени са 36 лица. Единадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Велизар Пенков Енчев
Дата на раждане 07.01.1953 г.
Място на раждане Гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ПГУ-ДС, ХVІІ отдел
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 743/ 01.10.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1066/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Публична длъжност или публична дейност Водещ "Дискусионно студио" в "СКАТ" ООД
Изпълнителен директор в "Екотелевизия" ЕООД
Водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.
Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори 2007 г.


Три имена Найден Каменов Рангелов
Дата на раждане 20.12.1944 г.
Място на раждане с. Доктор Йосифово, обл. Монтана
Вербувал го служител о. р. Любомир Костов на 18.10.1972 г., регистриран на 27.10.1972 г.
Ръководил го служител о. р. Любомир Костов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Караиванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1477 (Пз).
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Водещ "Чшае шукарие" в "СКАТ" ООД

Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители


Три имена Стефан Георгиев Солаков
Дата на раждане 16.12.1942 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител; нещатен служител
Структури, в които е работил КДС, управление I; ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2612/ 07.08.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 428/ 26.08.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 417/ 29.08.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 67/ 15.02.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 998/ 30.10.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение.
***
Със заповед № 2/ 10.02.1989 г. е привлечен за ОРОН и му е определено месечно възнаграждение.
Псевдоним: "Сидер".
Публична длъжност или публична дейност Водещ "Фронтално" - дискусионно студио Атака в "СКАТ" ООД

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.


Три имена Цветан Петров Начев
Дата на раждане 22.05.1958 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 524/ 30.07.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 89/ 05.02.1988 г. е изпратен на 5 месечно обучение в разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 148/ 01.03.1989 г. е преназначен за старши разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Водещ "Това не е истина" в "СКАТ" ООД

Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.


"СОФИЯ ЛЕНД ТВ" ЕООД
Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

"СТАТИС" АД
Проверени са 10 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "СТЕЛ - 66 - СТЕЛА ДИМИТРОВА"
Проверено е 1 лице. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"СТОЯН И МИЛЕНА ИВАНОВИ И С-ИЕ" СД
Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "СТРИМОН ПРЕС – КИРИЛ ПЕЦЕВ"
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"С.Т.В." ООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"СТУАРТ" ЕООД
Проверено е 1 лице. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Проверени са 10 лица. Деветнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"СУПЕР ВИЖЪН ПЛЮС ТВ" ООД
Проверени са 15 лица. Четиринадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТВ 2" ЕООД
Проверени са 7 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТВ – МИКС" АД
Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТВ САТ КАЛИАКРА" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Ошнут Велиев Алиев
Дата на раждане 18.02.1963 г.
Място на раждане гр. Балчик
Вербувал го служител лейт. Панайот Димитров Минчев на 26.02.1988 г., регистриран на 10.03.1988 г.
Ръководил го служител лейт. Панайот Димитров Минчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин, отдел ДС, отделение IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Сашо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-126 (Тх) МФ.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ТВ САТ КАЛИАКРА" ООД


"ТВ СЕДЕМ"ЕАД
Проверени са 43 лица. Шестдесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Александър Кирилов Георгиев
Дата на раждане 23.10.1941 г.
Място на раждане с. Луково, обл. Софийска
Вербувал го служител кап. Милко Стефанов Минков на 08.04.1985 г., регистриран на 27.04.1985 г.
Ръководил го служител кап. Милко Стефанов Минков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Пламен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-28296; работно дело IР-13831.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на съвета на директорите в "ТВ СЕДЕМ"ЕАДТри имена Веселин Асенов Дремджиев
Дата на раждане 29.03.1958 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител о. р. Митко Дандаров на 10.10.1985 г., регистриран на 16.10.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Митко Дандаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Богдан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 44/ 21.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Богдан".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Директор - новини и актуални предавания в "ТВ СЕДЕМ" ЕАД
Водещ новини в "ТВ СЕДЕМ" ЕАД


"ТВВ" ООД
Проверени са 7 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТВС" ЕООД
Проверени са 2 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТЕЛЕВИЗИЯ ВАРНА" АД
Проверени са 7 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Живко Дражев Иванов
Дата на раждане 22.10.1945 г.
Място на раждане гр. Шумен
Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на
Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Чакъров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226.
Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Телевизия Варна" АД
Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД
Собственик и управляващ в ИРТЦ-МизияТри имена Живко Дражев Иванов
Дата на раждане 22.10.1945 г.
Място на раждане гр. Шумен
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3556/ 26.06.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен в отделение ВН-ДС; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 536/ 08.11.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № К-45/ 11.02.1985 г. е преназначен за старши разузнавач във втори отдел-ДС; със заповед № 189/ 18.09.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 42/ 10.03.1983 г. е назначен за началник група ВН-ДС
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Телевизия Варна" АД
Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД
Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия"ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА" АД
Проверени са 14 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Георги Динев Георгиев
Дата на раждане 26.02.1944 г.
Място на раждане гр. Нова Загора
Вербувал го служител о. р. Иван Василев на 10.04.1971 г., регистриран на 20.04.1971 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Загоре
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Загоре".
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Зам. директор в "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА" АД


"ТЕЛЕВИЗИЯ ММ" ООД
Проверени са 5 лица. Осемнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ" ЕООД
Проверени са 2 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТЕЛЕСТАР" ООД
Проверени са 4 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТЕМПО" АД
Проверени са 5 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Румен Младенов Стоянов
Дата на раждане 20.12.1960 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител о. р. Илия Антонов Илиев на 27.12.1979 г., регистриран на 24.01.1980 г.
Ръководил го служител о. р. Илия Антонов Илиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Ачев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2812 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-381 (Рс).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик и директор в "ТЕМПО"АД

"ТИВИ-Д" ООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ТИС - 2002" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ТОП ТЕЛЕВИЗИЯ" ЕООД
Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ТРАНСВИДЕОКОМ" ООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"ТРЕЛИ" ООД
Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Господин Петков Чолаков
Дата на раждане 11.09.1954 г.
Място на раждане гр. Симеоновград
Вербувал го служител о. р. Пенчо Ал. Найденов на 23.07.1982 г., регистриран на 12.08.1982 г.
Ръководил го служител о. р. Пенчо Ал. Найденов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Озон
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол за унищожаване делото на Я/К "Озон".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ТРЕЛИ"ООДТри имена Константин Тодоров Тилев
Дата на раждане 02.06.1952 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Димитър Димитров на 09.07.1976 г., регистриран на 15.07.1976 г.; о. р. Иван Борисов Алексиев на 15.08.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Борисов Алексиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление VI-II-I; ПГУ-ДС, отдел ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Първан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично и работно дело 4114; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30914 и работно дело IР-16874; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ТРЕЛИ" ЕООД Собственик в "Мила ФМ" ООД Собственик в "Орфей медия ФМ"
Собственик в "Плевен +" АД Собственик в "Радио FM+"
Собственик в "Радио свят" ЕООД


Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.


"ТРИАДА-КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД
Проверени са 5 лица. Седемнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТЪРГОВИЩЕ ТВ" ЕООД
Проверено е 1 лице. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ТЯНКОВ"ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"УЛТРА МЕДИЯ" ЕООД
Проверени са 4 лица. Седемнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ФАВОРИТ 44" ЕООД
Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ФАНТИ - Г- ИЛИЯ ЙОРДАНОВ" ЕТ
Проверени са 2 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ФЕН ТИ ВИ" ООД
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ФЕШЪН ФМ БЪЛГАРИЯ" ООД
Проверени са 2 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ФОКС – 3" ЕООД
Проверени са 7 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ФОКУС - НУНТИ" ООД
Проверени са 13 лица. Тридесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:


Три имена Красимир Асенов Узунов
Дата на раждане 26.01.1963 г.
Място на раждане гр. Пещера
Вербувал го служител о. р. Васил Василев на 06.07.1988 г., регистриран на 19.07.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Васил Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Завадски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29901 и работно дело IР-15638.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик на "ФОКУС - НУНТИ" ООД


"ФОЛКЛОР ТВ" ООД
Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ФОРТЕ" ООД
Проверени са 7 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

ЕТ "ФОРУМ ТВ – МАРИЯ СТОЙКОВА"
Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ФОТОН – К" ЕООД
Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност.

"ФАР РГВ" АД
Проверени са 12 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Борислав Бориславов Костурков
Дата на раждане 22.10.1948 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 07.07.1978 г., регистриран на 12.07.1978 г.
Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Страхил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. "Страхил".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Директор във "ФАР РГВ" АД

Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - Българската телеграфна агенция


Три имена Саша Иванова Арнаудова
Дата на раждане 24.07.1954 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал я служител о. р. Николай Абаджиев на 01.08.1974 г., регистрирана на 16.08.1974 г.
Ръководил я служител о. р. Николай Абаджиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител
Псевдоними Валентина
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 13/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2602 (Бс); протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1067 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик във "ФАР РГВ" АД


"ФИЕСТА 2005" ООД
Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ХЕРОС КОМЮНИКЕЙШЪН ХОЛДИНГ" ЕООД
Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.

"ХИП ХОП ТВ"
Проверени са 2 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане 22.07.1961 г.
Място на раждане с. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД
Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Собственик във "ВЯРА ТВ" АД
Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД
Собственик в "ХОТ ТВ"ЕАД

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


"ХИТ ВИЖЪН ПЛЮС" АД
Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

"ХОТ ТВ"ЕАД
Проверени са 6 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Три имена Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане 22.07.1961 г.
Място на раждане С. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ХОТ ТВ"ЕАД Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Собственик във "ВЯРА ТВ" АД
Собственик в "ДЖИПСИ ТВ" АД
Собственик в "Хип Хоп ТВ" ЕООД

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


"ЮНП" ЕООД
Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност.

"ЯСТРЕБ - ИНВЕСТ" ООД
Проверени са 4 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност.
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................

Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов .....…………………

Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................

Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ……………………

2. Валери Георгиев Кацунов ....………………….

3. Екатерина Петкова Бончева …………………….

4. Татяна Колева Кирякова …………………….
Аватар
radiator
1000+
1000+
Мнения: 2570
Регистриран на: 22 Мар 2005, 16:10

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот radiator » 04 Авг 2009, 10:34

Колеги,

Темата наистина е важна, но ви моля да се дискутира в един топик.
Аватар
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2528
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот GIF » 04 Авг 2009, 19:58

.
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 26 пъти
Аватар
747
500+
500+
Мнения: 746
Регистриран на: 16 Юни 2005, 00:12

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот 747 » 04 Авг 2009, 20:59

к`во му е на Тома Спространов толкова различното от всички останали?!

между другото, въпросът е много по-дълбок от това, кой бил и кой не бил, какво правил и воден от какви светли родолюбиви помисли го правил! въпросът е там, че точно тези хора, които - ОЧЕВАДНО - заради сътрудничеството си с ДС са станали точно такива, каквито са, години наред ни пробутваха версията си за деца на демокрацията, инициативност, предприемчивост, борба със зъби и нокти с превратностите на съдбата, граденето на честен бизнес във враждебни условия, синя идея, демократичен просперитет, антикомунизъм и прочее - отново очевадно и за съжаление постфактум оказало се - празни от съдържание думи, които в случая са по-скоро дори не блудство с думите, а направо грубо посегателство и гавра с истината и морала! това е...
Аватар
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2528
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот GIF » 04 Авг 2009, 23:00

.
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 26 пъти
Аватар
borosport
1000+
1000+
Мнения: 1672
Регистриран на: 24 Май 2005, 19:25
Местоположение: София
CONTACT:

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот borosport » 06 Авг 2009, 16:24

Този Красимир Гергов с "Кантус фирмус" нашия любимец Гергов ли е?
Изображение
Аватар
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2528
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот GIF » 09 Авг 2009, 12:55

.
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 26 пъти
Аватар
Ан Мари Тонколонкова
100+
100+
Мнения: 198
Регистриран на: 14 Окт 2007, 19:32
CONTACT:

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот Ан Мари Тонколонкова » 09 Авг 2009, 20:55

Винаги съм подозирала моя приятел и колека Томата...... Много ме разочарова :'(
САМО БЪЛГАРСКА МУЗИКА!
Аватар
Playbob
1000+
1000+
Мнения: 1448
Регистриран на: 25 Дек 2008, 02:20
Местоположение: +42° 41' 48.65", +23° 19' 25.81"
CONTACT:

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот Playbob » 09 Авг 2009, 23:16

Ан Мари Тонколонкова написа:Винаги съм подозирала моя приятел и колека Томата...... Много ме разочарова :'(


Аз пък не съм очуден за него.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.

:bg:
Аватар
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2528
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот GIF » 11 Авг 2009, 18:44

.
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 26 пъти
bubic
1000+
1000+
Мнения: 2719
Регистриран на: 18 Окт 2006, 06:03

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот bubic » 12 Авг 2009, 04:48

А възможно ли е някой да е женен за английска гражданака,коятоп живее в България,родила е три деца,а съпругът и да говори всяка седмица по радиото и да не е вербуван,ама няма ли да престанете с тази наивност. Може ли да се изпрати какъвто и да е кореспондент в чужбина,особено в капиталистическа(нормална) страна и развиваща се (полунормална) и да не е обезпечен по линия на ДС? Абсолютно невъзможно е ,те вербуваха и спортистите и техните треньори,та за политически комемтатори,дума да не става,не правете комунчетата на балами. В комунистическите(ненормалните) страни можеше да се изпратят и невербувани лица. И няма такова понятие "ченге". За сериозните неща се говори сериозно и точно. Защото младите не знаят тези неща и така се засилва демагогията на комуноидиотите.
maks
Нов
Нов
Мнения: 93
Регистриран на: 15 Апр 2008, 10:48

Re: Ченгетата в медиите ...

Мнениеот maks » 12 Авг 2009, 18:36

Агента Гергов трябвало да остане таен - http://all.actualno.com/news_256526.html - СЕМ оспори обявяването

_______________________
Как и Защо закриха радио 'Нова Европа'?
http://www.predavatel.com/bg/news/news_2006_09_04.htm
Аватар
Playbob
1000+
1000+
Мнения: 1448
Регистриран на: 25 Дек 2008, 02:20
Местоположение: +42° 41' 48.65", +23° 19' 25.81"
CONTACT:

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот Playbob » 12 Авг 2009, 19:31

bubic написа:А възможно ли е някой да е женен за английска гражданака,коятоп живее в България,родила е три деца,а съпругът и да говори всяка седмица по радиото и да не е вербуван,ама няма ли да престанете с тази наивност. Може ли да се изпрати какъвто и да е кореспондент в чужбина,особено в капиталистическа(нормална) страна и развиваща се (полунормална) и да не е обезпечен по линия на ДС? Абсолютно невъзможно е ,те вербуваха и спортистите и техните треньори,та за политически комемтатори,дума да не става,не правете комунчетата на балами. В комунистическите(ненормалните) страни можеше да се изпратят и невербувани лица. И няма такова понятие "ченге". За сериозните неща се говори сериозно и точно. Защото младите не знаят тези неща и така се засилва демагогията на комуноидиотите.


Както винаги си абсолютно прав.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.

:bg:
Аватар
747
500+
500+
Мнения: 746
Регистриран на: 16 Юни 2005, 00:12

Re: Ченгетата в медиите ...

Мнениеот 747 » 12 Авг 2009, 20:07

maks написа:Агента Гергов трябвало да остане таен - http://all.actualno.com/news_256526.html - СЕМ оспори обявяването


чакай сега, нали преди 3 дни, в неделя по БНР, лично Пешева обяви, че Гергов и Ирена Кръстева нямали медии... как така 3 дни по-късно единият от тях проима?! (въпросът е реторичен, не е нужен отговор)
в такъв случай, или СЕМ върви срещу председателя си, или председателят върви срещу колегите си... но и в двата случая има нещо/някой, който е безкрайно неадекватен за ситуацията... и поста си, сякаш... ;D ;D ;D
bubic
1000+
1000+
Мнения: 2719
Регистриран на: 18 Окт 2006, 06:03

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот bubic » 13 Авг 2009, 03:56

Боби,вербуването на Т. Спр. се е наложило като превантивна мярка, в случай,че съпругата му е служител на британските служби,така са го държали в шах,плюс това,той е с мек характер и с още по-мек глас. Не съм слушал водещ на рок-емисия с по-неподходящ глас, неговата интонация е подходяща за някой гей-клуб. В Югославия имаше предаване по Радио Белград втора пр-ма,казваше се "Мини-макс". Излъчваше се всяка събота от 9-13ч. бълг. време. Водещ беше Милован Илич-Минимакс. Такъв достоен и всестарнноразвит човек не е познат в Европа. Журналист,рокаджия,политически коменататор,историк, сатирик,публицист и пр. Него да го слуша някой,никокага няма да каже,край,омръзна ми. Но поради генетичната му омраза срещу комунистите,това предаване беше спряно на 01.01. 1972г. и вместо него,направиха музик.-полит.(комунистическо) "Зелени мегахерц". А на Минимакс му дадоха друго,в неделя , два часа,"Туп-туп",сатирично предаване. Почина преди няколко години. Водеше предаване и поТВ Пинк,но когато разбра,че тази телевизия е комунистическа,напусна я веднага,молеха го,какво ли не правяиха техните бандити,но той беше непреклконен.У нас,такива "екземпляри" няма и няма да има.
bubic
1000+
1000+
Мнения: 2719
Регистриран на: 18 Окт 2006, 06:03

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот bubic » 13 Авг 2009, 04:24

Плюс това,разсекретените агенти са със слаб и много слаб статус,те не са били ценни агенти,последните все още не ги разсекретяват. Избърсват си ръцете,да не кажа нещо по-радикално с посредствени хора,които не са могли да предоставят качествена оперативна информация. При това,кръгът от достъп до такава информация е бил изключително тесен. Аз разбрах съвсем индиректно,че коментираната личност е човек на бандитите,когато падна комунистическата диктатура. Той си остана все така тих и спокоен,не се обяви против тази сган... Което е повече от учудващо,няма рок-манияк,който да е давал половината от заплатата си за плочи и касети, а да е комунист,такова животно няма. Всички истински рокаджии бяхме антикомунисти,всички слушахме Своб. Европа,ББС и Корнел Кириак. И него румънските бандити го убиха през 1974г.,убиецът е също италианец. Цяла Източна Европа беше полудяла по неговите програми Метроном,които не се заглушаваха. А гласът му,направо ни побъркваше,минало,минало и т.н.
Аватар
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2528
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот GIF » 29 Авг 2009, 12:03

.
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 26 пъти
Аватар
radiator
1000+
1000+
Мнения: 2570
Регистриран на: 22 Мар 2005, 16:10

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот radiator » 29 Авг 2009, 12:16

Агенстване, колега, не агентствуване. А и ти не знаеше ли, че Томата е писал?
И както Бубич, изключително правилно е посочил, всичко това е поредното измиване на ръце. Ейй, трябва да си поприказваме някой път за онзи италианец, който е бил в Дания, Лондон... и после знаем какво е направил със Скитник... Много са мръсни, майка им мръсна... всичките "операции по неутрализиране" :Mad :Mad :Mad
Аватар
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2528
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот GIF » 29 Авг 2009, 12:36

.
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 26 пъти
Аватар
GIF
1000+
1000+
Мнения: 2528
Регистриран на: 11 Мар 2009, 13:33
Местоположение: ЮЦР

Re: Ченгетата в медиите (ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГРАЖДАНИ КЪМ ДС)

Мнениеот GIF » 30 Авг 2009, 14:51

.
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 26 пъти

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 2 и 0 госта