Канал 3 "възкръсва"

Всичко телевизионно - за програмите, ефирното разпространение, телевизионните кули, телевизионните звезди, сериали и шоу програми
Davcho
Нов
Нов
Мнения: 2
Регистриран на: 16 Яну 2023, 13:13
Been thanked: 3 times

Канал 3 "възкръсва"

Мнение от Davcho »

След продажбата на Канал 3 на НОВА, смяната на името й тя бе заличена от регистъра.
Сега бившите и собственици на 2 март 2023 г. регистрираха програма Канал 3 със седалище Добрич /Добруджа кабел/. Ето и решението на СЕМ. :)
Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-14
2 март 2023 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 02.03.2023 г.,
разгледа заявление с вх. № ЛРР-06 19-00-6/ 24.01.2023 г., допълнено с писмо от 10.02.2023 г.
Заявлението е подадено от Добруджа кабел ЕООД, ЕИК 124519734 и съдържа искане
за регистрация за осъществяване на телевизионна дейност.
Кандидатът желае да създава програма с наименование (търговска марка) „Канал 3”;
разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; покритие –
национално; вид оператор – търговски; програмен профил – общ (политематичен);
продължителност – 24 часа; начална дата – 03.03.2023 г. Към заявлението са приложени
всички изискуеми по чл. 111 от ЗРТ документи, удостоверяващи статута на заявителя като
юридическо лице, съгласно българското законодателство и изпълнението на особените
изисквания на закона.
Длъжностни лица на СЕМ са осъществили проверка за редовността на документите.
Съветът разгледа представените от кандидата програмни документи – програмен
проект, програмна концепция, програмен профил и програмна схема и установи, че същите
не противоречат на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.
Предвид изложеното СЕМ прие, че са налице предвидените от закона условия за
регистрация за създаване на програма при спазване на общите изисквания на чл. 125а, ал. 1
от ЗРТ. С оглед разпоредбите на чл. 125к от ЗРТ, програмата, както и съответните данни за
оператора, подлежат на вписване в Публичния регистър, воден от Съвета.
Съгласно чл. 9, т. 2 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, Добруджа
кабел ЕООД следва да заплати първоначална регистрационна такса в размер на 2250 лв. (две
хиляди двеста и петдесет лева).
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 125а, ал.
1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията, и чл. 9, т. 2 от Тарифата за таксите за
радио- и телевизионна дейност, Съветът за електронни медии
Р Е Ш И:
І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга ДОБРУДЖА
КАБЕЛ ЕООД, ЕИК 124519734.
II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър:
1. Телевизионна програма с:
Наименование/ търговска марка: Канал 3;
Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни и
спътникови мрежи;
Териториален обхват: национален;
Програмен профил: общ (политематичен);
Продължителност на програмата: 24 часа;
Начална дата на разпространение: 03.03.2023 г.
2
2. Данни, касаещи оператора:
Наименование: Добруджа кабел ЕООД;
Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. Димитър Петков № 4, ет. 3
Управител: Евелин Кичев;
Вид оператор: търговски.
ІІI. Добруджа кабел ЕООД се задължава да създава телевизионна програма „Канал 3“
при спазване на общите изисквания на чл. 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, а
именно:
1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ;
2. Зачитане на човешкото достойнство;
3. Осигуряване на определеното съотношение в рамките на годишното програмно
време, предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от
независими продуценти;
4. Закрила на децата;
5. Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство;
6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии.
ІV. Добруджа кабел ЕООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т. 2 от Тарифата за таксите
за радио- и телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация в
размер на 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева).
Регистрационната такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град
София, бул. „Шипченски проход” № 69 в седемдневен срок от влизане в сила на решението.
Банковата сметка е:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ – ЦУ
V. На Добруджа кабел ЕООД да се издаде удостоверение за регистрация за
осъществяване на телевизионна дейност – създаване на програмата по т. IІ. 1, в седемдневен
срок от влизане в сила на решението и след заплащане на първоначалната регистрационна
такса.
VІ. Добруджа кабел ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен,
директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални
данни:
- наименование на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление,
данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които позволяват
установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика;
- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на
електронната му поща и на страницата му в интернет, телефон за контакти.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването.
СОНЯ МОМЧИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
Аватар
nvr
1000+
1000+
Мнения: 1444
Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
Местоположение: Дупница/София
Has thanked: 45 times
Been thanked: 8 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от nvr »

Беше добра телевизия,гледах я доста често.
Подкрепям стартирането на DAB+ излъчването в България
elman22
1000+
1000+
Мнения: 1180
Регистриран на: 15 Ное 2020, 11:23
Has thanked: 66 times
Been thanked: 24 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от elman22 »

Интересно е,че сайта им отново работи.
Davcho
Нов
Нов
Мнения: 2
Регистриран на: 16 Яну 2023, 13:13
Been thanked: 3 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от Davcho »

Да, и аз това забелязох, от 3-4 дни пускат по няколко новини. Има раздвижване ... :)
Аватар
bojko84
100+
100+
Мнения: 254
Регистриран на: 05 Май 2007, 17:57
Been thanked: 7 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от bojko84 »

Култова кабеларка от каменната епоха. Сега остава да привлекат отново Сашо Диков и Асен /монтажиста/ и да правят с него по 5+ часа лайфове на безсмислени теми като в миналото. :D И за такива ,,телевизии'' кабеларките искат да им плащаш пари.
Аватар
nvr
1000+
1000+
Мнения: 1444
Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
Местоположение: Дупница/София
Has thanked: 45 times
Been thanked: 8 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от nvr »

Бих се радвал ако отново се възобновят и 7дни,БКТВ,Ден Тв,ТВ7,Нюз 7,Демо тв и др бивши канали от 90 те и началото на новия век.
Подкрепям стартирането на DAB+ излъчването в България
Аватар
alex2510
100+
100+
Мнения: 228
Регистриран на: 03 Яну 2019, 22:24
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Обратна връзка:

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от alex2510 »

nvr написа: 01 Апр 2023, 17:08 Бих се радвал ако отново се възобновят и 7дни,БКТВ,Ден Тв,ТВ7,Нюз 7,Демо тв и др бивши канали от 90 те и началото на новия век.
По-полека! Много далеч отиде! Голяма част от тези канали, които току-що изброи, съм сигурен хиляда на сто, че масово никой не ги помни (разбира се има и изключения). Дори и да е обратното и да се появят хора, които ще ги "възродят" (както се случва сега с Канал 3), пак остават въпросителни около тях. Откъде ще излъчват? Какво ще излъчват? До каква аудитория ще достигнат? С какви пари? С каква техника? #КОЙ ще стои зад тях? Олигарх, политик, бизнесмен ли? Много от тези уважаеми ТВ носталгици, които милеят за тези изчезнали по една или друга причина канали, изобщо не си дават сметка колко средства, време и ресурс са необходими, за да се реализират тези някога просъществували ТВ проекти... И какво и колко е нужно, за да издържат в ефира... Както и че БГ медиен пазар е малък и супер фрагментиран... Да не говорим и че вече една част моето поколение и тези след мен (2000 г. и нататък, а също и някои на по-голяма възраст) НЕ ГЛЕДАТ ЛИНЕЙНА ТЕЛЕВИЗИЯ! Все повече и повече се насочват към платформи за видео по поръчка като Netflix, SkyShowtime, Disney+, Apple TV, Neterra.TV+ и много други... И те оказват влияние.

Безспорно горепосочените канали може да са били много добри като съдържание, но дори и да бъдат възродени, връзката между възродените телевизии и техните предшественици е прекъсната. А и никой няма да ги гледа. И не защото аз така искам, а защото такава е реалността в днешно време. Но може и да греша.
-> Социалните ми мрежи
#ГледамИНеВярвамНаУшитеСи :o
:bg:
Радиото у дома: JVC TH-S11 с антена жица.
Радиото на телефона: Xiaomi Redmi Note 9

Ако нещо не е счупено, не го поправяйте!

От Сливо поле, Русенско :D
tekotien
500+
500+
Мнения: 743
Регистриран на: 02 Юли 2021, 01:45
Has thanked: 38 times
Been thanked: 17 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от tekotien »

Нищо чудно да възкрасне канал 3 като птицата феникс , това помня едно време колко много тв имахме ,
някой си заминаха по кофти начин ама кво да правиш... то между другото помните ли един сайт

hit.bg примерно той възкрасна пак го има :)
Ако приемате съвет ,подписвайте договор с оператор само за 1 година, никога не обединявайте различните оферти в 1 оферта, когато имате опция ползвайте предплатена услуга !
elman22
1000+
1000+
Мнения: 1180
Регистриран на: 15 Ное 2020, 11:23
Has thanked: 66 times
Been thanked: 24 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от elman22 »

tekotien написа: 01 Апр 2023, 20:54 Нищо чудно да възкрасне канал 3 като птицата феникс , това помня едно време колко много тв имахме ,
някой си заминаха по кофти начин ама кво да правиш... то между другото помните ли един сайт

hit.bg примерно той възкрасна пак го има :)
Според мен щом преди няколко седмици върнаха сайта на Канал 3, значи имат намерение да върнат телевизията в близко бъдеще.
Аватар
fcw
Нов
Нов
Мнения: 93
Регистриран на: 14 Май 2008, 21:10

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от fcw »

elman22 написа: 01 Апр 2023, 22:28
tekotien написа: 01 Апр 2023, 20:54 Нищо чудно да възкрасне канал 3 като птицата феникс , това помня едно време колко много тв имахме ,
някой си заминаха по кофти начин ама кво да правиш... то между другото помните ли един сайт

hit.bg примерно той възкрасна пак го има :)
Според мен щом преди няколко седмици върнаха сайта на Канал 3, значи имат намерение да върнат телевизията в близко бъдеще.
Много е важно под каква форма. Ако ще е БНТ5, БТВ 2 или подобна. по-добре не.
Аватар
marto81
100+
100+
Мнения: 154
Регистриран на: 21 Мар 2006, 09:52
Been thanked: 20 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от marto81 »

bojko84 написа: 30 Мар 2023, 14:57 Култова кабеларка от каменната епоха. Сега остава да привлекат отново Сашо Диков и Асен /монтажиста/ и да правят с него по 5+ часа лайфове на безсмислени теми като в миналото. :D И за такива ,,телевизии'' кабеларките искат да им плащаш пари.
Да не забравяме и Бойко Брайков :D , поздравителните концерти в събота и неделя :Clap
Аватар
PavelTrendafilovNew
Нов
Нов
Мнения: 4
Регистриран на: 05 Апр 2023, 18:36
Местоположение: Меден Рудник Бургас, България
Обратна връзка:

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от PavelTrendafilovNew »

marto81 написа: 07 Апр 2023, 08:02 Да не забравяме и Бойко Брайков :D , поздравителните концерти в събота и неделя :Clap
Прав си! Крайно време е, дано се наложи в най-скоро време! :D
viliqnkopetkov
100+
100+
Мнения: 107
Регистриран на: 29 Апр 2021, 21:28
Been thanked: 4 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от viliqnkopetkov »

От друг форум разбрах, че при някои оператори се излъчва тестово Канал 3 в HD качество. Логото е старото (до 2014 г.) и фонът е червен, като формата наподобява на bTV.
Изображение
Аватар
radiomanbg
1000+
1000+
Мнения: 3483
Регистриран на: 12 Май 2009, 11:22
Местоположение: Казанлък
Has thanked: 2 times
Been thanked: 83 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от radiomanbg »

Нищо чудно Делян Пеевски да иска да възроди телевизията си?!
Sat_tv
Нов
Нов
Мнения: 60
Регистриран на: 23 Мар 2022, 18:43
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от Sat_tv »

Канал 3 от днес стартира при сателитния оператор "Неосат" на честота 12149 засега некодирано!
Аватар
alex2510
100+
100+
Мнения: 228
Регистриран на: 03 Яну 2019, 22:24
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Обратна връзка:

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от alex2510 »

radiomanbg написа: 19 Сеп 2023, 06:43 Нищо чудно Делян Пеевски да иска да възроди телевизията си?!
Ако обичаш, да поясниш на всички ни какво общо пък има Пеевски с "Добруджа Кабел", "възкресителите" на Канал 3, ще сме ти много благодарни.

Иначе "възкръсващия" Канал 3 първоначално се появи на (доста символично) 3-та позиция в IPTV платформата на "Добрич Телеком" в HD качество, с лента в средата за тестовото излъчване, с технически данни и излъчващо видеа от Телевизия Туризъм.
Sat_tv написа: 21 Сеп 2023, 21:09 Канал 3 от днес стартира при сателитния оператор "Неосат" на честота 12149 засега некодирано!
Явно вече са почнали разпространение и по останалите оператори.
-> Социалните ми мрежи
#ГледамИНеВярвамНаУшитеСи :o
:bg:
Радиото у дома: JVC TH-S11 с антена жица.
Радиото на телефона: Xiaomi Redmi Note 9

Ако нещо не е счупено, не го поправяйте!

От Сливо поле, Русенско :D
viliqnkopetkov
100+
100+
Мнения: 107
Регистриран на: 29 Апр 2021, 21:28
Been thanked: 4 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от viliqnkopetkov »

Нищо чудно Сашо Диков да се върне, ама му е удобно да остане в Евроком, засега, за да не пътува до Добрич. :D
Преди години, когато Диков е властвал в Канал 3, телевизията е излъчвала цял ден на живо брифинги, понякога единствена от всички български телевизии е излъчвала пряко.
Изображение
naskobs
Нов
Нов
Мнения: 45
Регистриран на: 31 Авг 2014, 10:16
Been thanked: 4 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от naskobs »

И при RN TV я има с тестово излъчване!
20230923_222446~2.jpg
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
ПламенПроданов
Нов
Нов
Мнения: 5
Регистриран на: 12 Фев 2023, 20:14
Has thanked: 2 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от ПламенПроданов »

На коя позиция е при RN TV при мен го няма.
naskobs
Нов
Нов
Мнения: 45
Регистриран на: 31 Авг 2014, 10:16
Been thanked: 4 times

Re: Канал 3 "възкръсва"

Мнение от naskobs »

При РН ТВ в iptv е на 143 място!
Публикувай отговор