Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Преглед на българската медийна ситуация - за собствеността на медиите, разпределението на честотите, лицензирането и регулирането
Аватар
Atlantique
100+
100+
Мнения: 368
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
CONTACT:

Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот Atlantique » 14 Дек 2015, 17:56

Нов епизод от битката между Nielsen Bulgaria и ГАРБ на Красимир Гергов, Андрей Райчев и Кънчо Стойчев, за това кой да остане естествен монопол в услугата за измерване на рейтинги. Защото истината за гледаемостта е само една.www.capital.bg/printversion.php?storyid=2668031
http://www.capital.bg/printversion.php?storyid=2668031

БНТ в бурята на рейтингите

Вероятно за втори път телевизията няма да успее да избере доставчик на данни за аудиторията заради обжалване на конкурса

От Весислава АНТОНОВА
12 декември 2015

Вече година и половина обществената БНТ работи без договор с доставчик на данни за телевизионната аудитория. Причина за това е, че медиата не може да проведе конкурс и да избере агенция, която да й предоставя рейтингови данни. От юни 2014 г. досега състезанието вече два пъти влиза в режим на обжалвания заради съмнения за дискриминационни условия в обществената поръчка. И на практика се проваля.

В началото на тази седмица Nielsen Admosphere - единият от двата доставчика на данни за телевизионната аудитория на българския пазар, разпространи писмо, с което официално обяви, че няма да участва в откритата в края на октомври обществена поръчка на БНТ за доставка на пийпълметрични данни. При това с тежкото обвинение "конкурсът е нагласен". Няколко дни по-рано - в края на ноември, компанията обжалва конкурса на обществената телевизия пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради условия, които според нея я поставят в неравностойно положение с конкурента й ГАРБ. В четвъртък КЗК отхвърли искането на Nielsen Admosphere за спиране на процедурата, но от компанията са категорични, че ще обжалват пред Върховния административен съд (ВАС). Подобна беше и ситуацията през юни 2014 г., когато същият конкурс стигна до ВАС след жалба отново на Nielsen Admosphere (тогава "Медиарисърч") и БНТ сама реши да го отмени.

Защо това има значение

Подобна ситуация създава напрежение и съмнения на пазара. Отсъствието на договор с доставчик на рейтингови данни нарушава нормалното функциониране на БНТ като участник в българския медиен и рекламен пазар, защото като повечето играчи на него телевизията продава рекламното си време именно стъпвайки на пийпълметрията. Ключов въпрос е също дали обществената телевизия ще успее да сключи по правилата двегодишния договор за 360 хил. лв. (по 15 хил. лв. на месец без ДДС), идващи от държавния бюджет.

Съвсем не маловажен факт е, че конкурсът на БНТ се провежда в условията на силно напрежение на медийния и рекламния пазар, което през последните две години ескалира още повече. Това е обяснимо, защото ключовият фактор, който обединява телевизии и бизнес, е именно индексът на гледаемостта. Войната за зрители не се води само между телевизионните канали - в нея са въвлечени рекламодателите и рекламните агенции. Валутата в тази битка са рейтингите, а рекламодателите плащат определената за тях цена. В момента на българския пазар няма една, а две валути, което усложнява сметките и ускорява престрелките между медийните групи. bTV работи с ГАРБ, а "Нова" - с Nielsen Admosphere. Това допълнително натоварва БНТ с очакването, че обществената телевизия ще успее да създаде някакъв ред с нормално проведен конкурс. Очевидно то няма да се оправдае.

Какво оспорва Nielsen

Според Nielsen Admosphere БНТ се опитва да проведе обществена поръчка, чиито условия, от една страна, са създадени като "по мярка" за един определен участник, а от друга, са дискриминационни спрямо всички останали потенциални участници. От компанията смятат, че кандидатите в конкурса ще бъдат оценявани не по ясни, предварително дефинирани технически и други критерии за офертите, а в зависимост от чисто субективна преценка за "яснота", "пълнота" и "разбираемост" на предложенията. "Това означава, че ако друг кандидат е предложил два пъти по-добри технически параметри, ще получи по-малък брой точки, защото неговият "разказ" се е сторил на членовете на комисията по-неясен или по-малко разбираем", пише в писмото на Nielsen.

БНТ са категорични, че изискванията в търга са "конкретни, обективни и гарантират избор на потенциално най-добрата услуга, което е в полза на обществения интерес". От медиата уточниха за "Капитал", че не виждат причини за промяната на условията на обществената поръчка, нито за провал на търга. "Обществената медиа е в изключително сложна позиция и съзнаваме трудностите, които предизвиква наличието на две пийпълметрични системи на телевизионна аудитория на толкова малък пазар", допълниха от телевизията.

От Nielsen Admosphere се недоволни също, че за пръв път БНТ не изисква от участниците доказателства за икономическите, финансовите и техническите им възможности. "Това е петата (от 2008 г. насам) обществена поръчка на БНТ и винаги досега такива доказателства са били изисквани. Такава е обичайната практика и на другите европейски пазари", отбелязва компанията. БНТ обаче се аргументира с новата нормативна уредба, която не изисква доказателства за наличието на общ оборот и такъв от специализирана дейност. "Изискванията за оборот и история в общия случай отпаднаха от Закона за обществените поръчки отдавна като дискриминационни и могат да бъдат заложени само в много ограничени случаи", е коментарът и на изпълнителния директор на конкурента на Nielsen - ГАРБ, Ива Гамари. Тя припомня, че миналата година Nielsen Admosphere (тогава "Медиарисърч") са обжалвали пред КЗК именно заради изискването в тогавашната поръчка за оборот от 250 хил. лв. в последните три години.

Друго дискриминационно според Nielsen Admosphere условие е кандидатстващата компания да притежава два ISO сертификата. Според компанията такова изискване никога досега не е било поставяно пред който и да било доставчик на рейтингови данни в България. "Сертифициране по ISO за тази дейност не се изисква на почти всички европейски пазари. Такава е и световната практика", аргументират се от Nielsen. И допълват, че изключения са само тези пазари, на които доставчиците на пийпълметрични данни притежават ISO сертификати. "Но със сигурност никой не е изисквал от тях да се сертифицират в рамките на месец, след като е общоизвестно, че процедурите по сертифициране отнемат между 6 и 12 месеца", пише в писмото на компанията.

Казусът в случая е, че за разлика от Nielsen ГАРБ са регистрирани по ISO. "Липсата на организация, която да регламентира, регулира и контролира пийпълметричната дейност у нас, сертификати ISO или еквивалентни такива са единствената гаранция за спазване на правила за качество и конфиденциалност на информацията", коментира изпълнителният директор на ГАРБ Ива Гамари по отношение на регистрацията по стандарта.

От БНТ обясниха, че са заложили условие за предоставяне на сертификата ISO 9001, защото той служи за уверение, че даден продукт, процес, услуга или лице съответства на определени изисквания. "За нас е важно участникът да разполага с работеща система за управление на качеството не в каквато и да е област, а именно в областта на предоставянето на рейтингови данни", казват от обществената телевизия. А по отношение на другия сертификат ISO 27001 или еквивалентен коментират, че целта му е да докаже, че организацията гарантира в максимална степен сигурността както на собствената си информация, така и на тази на своите клиенти.

"На европейския пазар има много дружества, притежаващи изискваните от нас сертификати или техни еквиваленти", допълват от БНТ. И дават пример с това, че унгарският клон на Nielsen са регистрирани по два такива стандарта в Унгария. На международния пазар действително има други доставчици на рейтингови данни, но те няма как да кандидатстват в търга на обществената телевизия, тъй като нямат изградена система за пийпълметрия в България.

Има ли изход

Изпълнителният директор на Nielsen Admosphere България Иван Генчев коментира за "Капитал", че в пазарната ситуация с две агенции, измерващи зрителския интерес, конкурсът на БНТ е единствената реална възможност да бъдат обективно сравнени качествата на двете конкурентни системи. "Потребителският комитет (в който влизаха рекламодатели, агенции и телевизии - бел. ред.) не функционира почти от година, а на пазара не съществува друг формат, позволяващ дискусия по най-важните за всички теми – как са създадени, как се балансират и ротират пийпълметричните панели, какви технологии се използват и доколко са надеждни данните от тях", смята Генчев. И изрази съжаление, че на БНТ "не им достигна смелост да проведат един наистина обективен и честен конкурс".

Останалите играчите на пазара са предпазливи в мненията си за условията на поръчката. Тези, с които "Капитал" се свърза, отказаха коментар и заявиха, че относно критериите в конкурса право да се произнесат имат само компетентните органи.

Според управителя на Graffiti BBDO София Пенева конкурсът на БНТ не би трябвало да е факторът, спрямо който пазарът да реши с коя от двете пийпълметрични агенции да работи. "Индустрията трябва да узрее и сама да реши как, по какви правила и с кого ще работи", категорична е Пенева. Оперативният мениджър на Amplifi Dentsu Aegis Network Александър Джаджаров обръща внимание, че изборът на доставчик от страна на БНТ се прави чрез обществена поръчка, параметрите на която се изготвят от самата телевизия. "Ако има пропуск в изготвянето на процедурата, тя може да бъде стопирана по съответния законов ред", каза той. По думите му наличието на две пийпълметрични системи е проблем, пред който всички се изправят ежедневно. "През последната година цялата индустрия работи активно по този казус, който може да бъде решен само с постигането на единно решение между всички заинтересовани страни - медии, агенции и рекламодатели", каза беше Джаджаров .

Определението на КЗК и процедурата на Nielsen Admosphere по обжалване пред ВАС на практика спират конкурса на БНТ. Обществената телевизия отново e в сложна и деликатна ситуация, но разрешаването й далече не минава само през този конкурс, а през ясна и зряла позиция на играчите на пазара. Който да се погрижи да приеме ясни правила по които индустрията да избира доставчик на рейтингови данни. Добри примери за това има дори в съседна Румъния.

В разразилата се нова криза няма изненада. Тя е от години. Поражда се или заради съмнения в достоверността на пийпълметричните данни, или защото трябва да се избира между два доставчика. Крайно време е да се постигне решение, защото от войните около доставчиците на данните губи целия пазар.
Аватар
Atlantique
100+
100+
Мнения: 368
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
CONTACT:

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот Atlantique » 14 Дек 2015, 18:02

И последни публични данни от Алфа Рисърч ООД, по социологически метод (анкети, 02/2015).

http://www.alpharesearch.bg/bg/marketin ... toria.html
http://alpharesearch.bg/bg/marketingovi ... toria.html

tv_0115.gif
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
kinggod
Нов
Нов
Мнения: 3
Регистриран на: 19 Дек 2015, 22:11
CONTACT:

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот kinggod » 20 Дек 2015, 16:55

Такаваизмишльотина са тези измервания,не знам дали някой им вярва.
Медиите съществуват, за да запълнят живота ни с изкуствени възприятия и фалшиви стойности https://ies.bg/
Аватар
Atlantique
100+
100+
Мнения: 368
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
CONTACT:

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот Atlantique » 27 Фев 2016, 21:55

Днешното медийно предаване по БНР Христо Ботев, в което стана дума за разликата между високите рейтинги, които телевизиите си отчитат, и ниското доверие в тях, както и за това, че държавата се е превърнала в най-големия "рекламодател". При това почти напълно непрозрачен. И за това, че събития не се отразяват, ако нямате сключен договор с медия за "информационно обслужване" и не си платите. И много други...

http://bnr.bg/hristobotev/post/100662930/mrejata


Заплахи, куршуми, срязани спирачки, чистачки и медийната регулация в една седмица

публикувано на 27.02.2016 в 14:10
Автор: Николета Атанасова

Изображение
Деница Сачева, Николета Атанасова и Жана Попова (отляво надясно) в студиото на програма „Христо Ботев“.
Снимка: Кирил Чобанов

Ако бяхме телевизия вероятно екипът ни днес щеше да реши да изпишем заглавието на предаването ни с изрязани букви от вестник, през които със свистене прехвърча златен куршум, който пък на свой ред попада в мишена с неясни очертания.

И това със сигурност щеше да грабне вниманието ви, най-малко защото ще си помислите, че започва нов филм например за Джеимз Бонд – супер героят спасяващ света от злото, което с неясните си образи дебне отвсякъде…

Да, но не!

Не сме телевизия, а радио! И в следващият един час по програма „Христо Ботев“ може да слушате „Мрежата“ – предаването с ясни образи.
Докато в медийното пространство хвърчат куршуми и спрени обществени поръчки, размахват се метли, които замитат следите на нарязани документи и дебатът за „Кой“ сякаш се измести постепенно в дебатът – „Той“, медийната динамика за малко се раздвижи и от оставката, подадена от председателя на СЕМ, а всички останали новини изчезнаха от публичното пространство – в миг.
Защо?

Политически PR, спасяване на страната или просто закъснели реакции на политици, с не до там ясни очертания. За това говорихме с Жана Попова, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, Деница Сачева, PR специалист, и проф. Нели Огнянова, преподавател по медийно право в СУ „Св. Климент Охридски“.

И още: какви са дефицитите в медийната регулация и защо „кафявите“ медии искат да имат телевизия? Две от темите ни днес, а в третата се обърнахме към емигрантската журналистика през погледа на колегата Александър Детев, радиоводещ в „Бг-радио Виена“.
информационно обслужване
Аватар
Atlantique
100+
100+
Мнения: 368
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
CONTACT:

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот Atlantique » 03 Апр 2016, 22:51

Аудитория на основните телевизионни канали, март 2016 (изследването е проведено февруари 2016)

http://www.alpharesearch.bg/bg/marketin ... toria.html

Изображение
Аватар
radiomanbg
1000+
1000+
Мнения: 3170
Регистриран на: 12 Май 2009, 11:22
Местоположение: Казанлък

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот radiomanbg » 24 Апр 2016, 20:32

Не може да бъде! ЬТВ трябва да спрат с лъжите, че са първи!
Аватар
Atlantique
100+
100+
Мнения: 368
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
CONTACT:

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот Atlantique » 06 Юни 2016, 00:01

На фронта на рейтингите и пийпълметрията все по-ясно се оформят 2 големи лагера, свързани с 2 от доставчиците на данни. БНТ и Нова ТВ са в единия лагер, а групата на БТВ - в другия ...


----------------------------------------
http://www.capital.bg/printversion.php?storyid=2771355

БНТ сключи договор с ГАРБ за доставка на пийпълметрични дании
Споразумението е за две години и изтича средата на 2018 година

От Весислава Антонова
3 юни 2016


Повече от година БНТ работеше без договор с доставчик на данни за телевизионната аудитория. Причина за това беше, че медиата не можеше да проведе конкурс и да избере агенция, която да й предоставя рейтингови данни. От юни 2014 г. досега състезанието няколко пъти влиза в режим на обжалвания заради съмнения за дискриминационни условия в обществената поръчка. И на практика се проваля.

Днес телевизията обяви, че е избрала ГАРБ Аудиенс Межърмент България за доставчик на пийпълметрични данни. Срокът на договора е двугодишен, като до средата на 2018 г. обществената телевизия ще анализира и отчита телевизионната си аудитория и ще развива програмната си стратегия съгласно измерените от системата на ГАРБ резултати.

В съобщение до рекламните и медиа агенции се обяснява, че експертна комисия, назначена от генералния директор на БНТ за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, единодушно е присъдила максимален брой точки за прилаганата от ГАРБ методология при измерването на телевизионната аудитория. "Обективната оценка на Комисията потвърждава становището на проведения от международния институт CESP независим одит - дейността на ГАРБ отговаря на световните стандарти за качество по отношение на пийпълметичната дейност, а международните ISO сертификати са единствената гаранция за качеството на работа и конфиденциалност на администрираните от компанията лични данни", пише в съобщението.

От 1 юни всички телевизионни канали на БНТ са включени в данните на ГАРБ за програмен и рекламен телевизионен мониторинг. Те са достъпни на платформата AdMonitor.GARB.bg.

В началото на декември миналата година Nielsen Admosphere - единият от двата доставчика на данни за телевизионната аудитория на българския пазар, разпространи писмо, с което официално обяви, че няма да участва в откритата в края на октомври обществена поръчка на БНТ за доставка на пийпълметрични данни. При това с тежкото обвинение "конкурсът е нагласен". Няколко дни по-рано - в края на ноември, компанията обжалва конкурса на обществената телевизия пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради условия, които според нея я поставят в неравностойно положение с конкурента й ГАРБ. КЗК отхвърли искането на Nielsen Admosphere за спиране на процедурата, но от компанията бяха категорични, че ще обжалват пред Върховния административен съд (ВАС). Подобна беше и ситуацията през юни 2014 г., когато същият конкурс стигна до ВАС след жалба отново на Nielsen Admosphere (тогава "Медиарисърч") и БНТ сама реши да го отмени.
Аватар
Atlantique
100+
100+
Мнения: 368
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
CONTACT:

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот Atlantique » 17 Сеп 2016, 23:45

Зрителите харесвали простотии с високи рейтинги, затова 2-те основни медийни групи това и предлагали, в т.нар. "нов ТВ сезон" ?!... :o

----------------------------------------------------------------------
http://www.capital.bg/printversion.php?storyid=2828203

На телевизионния екран - (почти) нищо ново
Акцент и през този сезон са риалити форматите и забавните програми. Ще има опит да се възроди снимането на още български сериали.

От Весислава АНТОНОВА
16 септември 2016


Когато тази седмица двата основни конкурента на телевизионния пазар - bTV и "Нова", се похвалиха с началото на ключовите си за новия сезон предавания, това звучеше като дежа вю. Изборът отново беше между риалити формати и отново между "Фермата" и VIP Brother.

Като оставим настрана чувството за липса на разнообразие по най-гледаните телевизии, решението им да започнат есенния сезон именно с тези предавания не е случайно. Това са форматите с традиционно висок рейтинг и година по-рано VIP Brother и "Фермата" бяха на челните позиции сред привлеклите най-много зрители. Затова и най-големите инвестиции на телевизиите са именно в риалити формати, следвани от сериалите и шоупрограмите. Бумът на български сериали, който наблюдавахме преди няколко години, изглежда приключил. "Нова" продалжава да излъчва втория сезон на "Откраднат живот", както и риалити сериала "София ден и нощ". bTV предлага в най-гледаното време вечер чуждестранния "Кварталът на богатите". В есенната програмна схема се открояват и добре познати предавания като "Шоуто на Слави" и кулинарните формати (повече за новия сезон - в инфографиките).

Всичко това показва, че основните телевизии инвестират в изпитани програмни формули и не правят резки промени към нови. Постъпката им е логична, първо, защото този тип предавания носят успех и минимализират риска. Освен това свитият рекламен пазар не позволява прекалена разточителност. Директори на медиа агенции, с които "Капитал" разговаря, оценяват първата половина на 2016 г. с малък ръст, но и с много ясно изразена инфлация на цените за реклама.

Телевизионни стратегии

Мениджърът търговски операции в Amplifi, Dentsu Aegis Network Александър Джаджаров отбелязва, че и двете основни медии залагат на микс от наложени формати и нови продукции. Според него "Нова тв" залага основно на развлекателни формати в праймтайма (най-гледаното телевизионно време от 20 до 22 часа), докато bTV включва и публицистика. "Смятаме, че новият сезон има потенциал да бъде интересен за рекламодателите, особено по отношение на откриващите се възможности за продуктово позициониране и алтернативно присъствие", коментира Джаджаров.

"Нова" обяви, че освен утвърдените предавания и поредици, ще инвестира и в два изцяло нови за България телевизионни формата - "Пееш или лъжеш" с водещи Мария Игнатова и Ненчо Балабанов и "Bake off: Най-сладкото състезание". Последният формат е международен и е по модел на оригиналното предаване The Great Bake off, което привлича голям зрителски интерес на пазари като Франция, Италия и Германия.

От bTV към утвърдените си като силни формати на този етап обявяват само два нови проекта. Авторското уикенд предаване на социални теми - "Карбовски: Втори план" с водещ Мартин Карбовски и автомобилното Auto Motor Show. Медиата, изглежда, е отложила началото на най-мащабните си проекти. Неотдавна в интервю за "Капитал" главният изпълнителен директор на "БТВ медиа груп" Павел Станчев коментира, че телевизията е започнала снимките на нов сериал с испанската продуцентска компания MVM International. "Може би ще имаме още два български сериала, защото това е една от тенденциите на тв пазара - да се създават повече локални сериали", коментира Станчев. По думите му отново ще се снимат серийни филми, но с по-умерени бюджети. Вероятно телевизията ще обяви и нови сезони на MasterChef и "Бригада Нов дом".

Обществената БНТ инвестира основно в качествено европейско кино, музикални формати и спортни събития. Сред най-очакваните е шестсерийната продукция на Би Би Си "Война и мир" и криминалните сериали. БНТ ще излъчва и футболните срещи от квалификациите за световното първенство по футбол 2018 г. с участието на националния отбор, както и срещите от турнира Лига Европа. БНТ е традиционно силна в телевизионната документалистика - жанр, който в чист вид можем да гледаме основно в обществената медиа.

Доскоро в конкуренцията за зрители участваше и ТВ7, която инвестираше в мащабни проекти. Медиата, която се финансираше по непазарен начин през фалиралата КТБ, в момента обаче е във фалит. Амбиция да заеме мястото й има ефирната BG On Air. Нейната програмна политика обаче е далеч по-умерена откъм инвестиции в сравнение с останалите играчи на пазара. "Стремим се да предлагаме съдържание, което е алтернативно на показваното по останалите национални телевизии", коментира програмният директор на телевизията Николина Димитрова. През есенния сезон каналът залага на европейско телевизионно кино в прайм тайм, излъчва премиерни сериали от Дания, Израел, Русия, предстои излъчването и на нова шведска поредица ("Операция тежка вода"), както и на японски сериал. "Освен сериалите излъчваме и доказани, премиерни заглавия на игрални филми от европейското и световно кино", допълни Димитрова. До края на годината ще тръгнат най-малко две нови предавания, чиито продуцентите са нови за пазара. "Така даваме възможност за изява на нови творци на продуцентския пазар и се надяваме, че помагаме за развитието на този сектор", коментира Николина Димитрова.

Новият тв сезон според медиа агенциите

Представителите на медиа агенциите, които следят програмните решения на телевизиите, са на мнение, че аудиторията става все по-изискваща, но в същото време е и много лоялна. "Сезон след сезон високите нива на гледаемост на формати като VIP Brother и "Фермата" се запазват. Това говори за доброто качество на продукцията и за доброто познаване на навиците на аудиторията от страна на екипите на телевизиите", е мнението на управляващия директор на Media Club Катерина Буюклиева. Тя обръща внимание, че всички форматни предавания имат добре развити онлайн комуникационни канали и все повече търсят обратна връзка. Това се отчита и от рекламодателите.

Според медиа директорите това, че телевизионните екипи водят състезание в един и същ часови пояс, не означава, че аудиторията е задължена да бъде пред екрана точно в този момент. По данни от кабелни и сателитни оператори зрителите все по-често се възползват от възможността за отложено гледане в удобно време, както и от онлайн видеоплатформите.

"Сезонът започна скоро и е трудно да се направи оценка за успеха както от гледна точка на аудиторията, така и от страна на рекламодателите", смята медиа мениджърът в агенция Zenith Александър Бирцоев. Според него обаче тенденцията за налагането на български сериали в праймтайма е "интересна и положителна" и в дългосрочен план те може да заместят силно гледаемите турски сериали.

Стремежът за качествено и конкурентно съдържание логично води и до промени в рекламните политики на bTV и "Нова тв". Според мениджъра търговски операции в Amplifi, Dentsu Aegis Network Александър Джаджаров промени в цените на рекламните тарифи ще има, но те вече от няколко години следват сходен модел и не са неочаквани нито за медиа агенциите, нито за самите рекламодатели.

Джаджаров обясни, че "Нова тв" показва увеличение на базовото CPP* (цена за рейтинг точка) с около 7% в началото на годината. "Телевизията обособява всички програми в праймтайма (с изключение на "Семейни войни") като т.нар. специални програми и заедно със слота на "Здравей България" влизат в тарифа с 20-25-процентно оскъпяване. Досега този тип "специални програми" бяха само 4 – Big Brother, Х-Factor, "Фермер търси жена" и "Господари на ефира", коментира Джаджаров. При bTV цените са с между 2% и 5% по-високи в сравнение с есенния сезон 2015 г., като за топ програмата в тяхната схема – "Фермата", цената е с оскъпяване от 7%.

И оценката на продуцентите

Изпълнителните продуценти са единодушни, че и тази година най-сериозните приходи на компаниите им ще дойдат от проектите, които произвеждат локално за телевизиите - основно риалити формати. Постепенно обаче бизнесът върви към увеличаване на приходите от международни проекти и продажба на услуги за външни компании, които произвеждат продукциите си в България.

По мнението на повечето продуценти цената на час произведена продукция категорично се е намалила и проблемът е, че тенденцията продължава и през тази година. Въпреки новите проекти и възможности част от тях не очакват 2016 г. да е по-различна от предишната. Съсобственикът в Hidalgo Productions Краси Ванков ("София ден и нощ") коментира, че чувствителна промяна в договорните отношения с телевизиите по-скоро не се забелязва. Според Ванков тепърва трябва много да се работи в тази посока и да се търсят решения с телевизиите за разделянето на правата за ползване на произведените продукции. "Не говоря само за телевизионните, а и аз интернет, мобилното разпространение и т.н.", уточни Ванков. Председателят на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти Ефтим Милошев обръща внимание, че пазарът е труден, комерсиалните телевизии са само две и се налага продуцентите да са все по-конкурентоспособни.

От bTV коментират, че цената на час програмна продукция зависи от необходимата инвестиция за реализацията й. Проект, който изисква голяма инвестиция в локация, декор, технически и човешки ресурс например има висока продукционна цена. Часовият пояс, в който се излъчва дадена програма, също оказва влияние. "Програмите, излъчвани в праймтайм, достигат до повече зрители и генерират по-високи рейтинги в сравнение с програмите в дневния пояс", обясняват от bTV. Затова за предаванията в най-гледаното време телевизиите планират по-висока продукционна цена на час.

В началото на новия телевизионен сезон е ясно, че рекламодателите не предвиждат значителен ръст на инвестициите си през 2016 г., а по-скоро поредно оптимизиране на бюджетите. Все пак те отчитат добрите възможности за продуктово позициониране в новите проекти на телевизиите. В същото време ожесточената битка за зрители между "Нова тв" и bTV ще продължи. Предстои да видим оценката на зрителите.

*CPP (Cost per Point - цена на контакт) - този индекс показва съотношението между цената на рекламата и аудиторията на даденото предаване. СРР се получава, когато се раздели стойността на рекламното време на рейтинга на часовия пояс. Това означава, че колкото по-голям е индексът СРР, толкова по-голямо е несъответствието между гледаемостта на предаването и цената на рекламното време в него. Най-изгодни за рекламодателите са часовите пояси с най-нисък показател СРР.
Аватар
Atlantique
100+
100+
Мнения: 368
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
CONTACT:

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот Atlantique » 20 Ное 2016, 23:07

Едно мнение за развитието на пазара на телевизионна реклама:

----------------------------------------------------------------------

http://www.capital.bg/printversion.php?storyid=2866465

Катерина Буюклиева: Телевизиите ще редуцират рекламните си блокове
Изпълнителният директор на Media Club

От Сирма Пенкова
18 ноември 2016

Интервюто е част от темата Най-големите медиа агенции: 23% ръст, в която "Капитал" представи Топ 20 на медийните агенции в страната.

Какво ще бъде разпределението на медийния микс през 2017?

По-голямата част от бюджетите на рекламодателите ще продължават да бъдат насочени към телевизия. Човек средно гледа по 230 минути телевизия на ден. Няма друга медия, която да е с толкова стабилна аудитория, за да говорим за отместване на рекламните бюджети. Много се надявам да се отвори продуктовото позициониране. Това е добро решение при наличието на функции за прескачане на рекламите или отложено гледане. Трябва да са подготвени продуцентите, медиите и търговските им отдели, да има въведен стандарт за ценообразуване. Много бих искала сериозна част от бюджетите на телевизионните рекламодатели през 2017 г. да попадат в подходящо за тях съдържание.

Инвестициите са строго свързани с аудиторията. Принт секторът изгуби толкова много просто защото хората у нас нямат навика да четат. Външната реклама и кинорекламата са много проспериращи. Количеството кино салони се увеличи, хората започнаха да гледат филми в кината и отчетността е много ясна – брой закупени билети. В момента кинорекламата излиза межу 10 и 20 стотинки за контакт, което е прекрасно.

Ще има ли инфлация на цените в телевизия през следващата година?

Съвсем логично е телевизиите да се опитат да си запазят аудиторията. В момента телевизионната реклама е много достъпна за широк кръг рекламодатели, което прави насищането с реклама изключително голямо. Това води до отлив на аудитория, а това никой не го иска - нито медиите, нито рекламодателите, нито агенциите. В момента е много затруднено реализирането на ефективна кампания. Рекламните блокове са много тежки. Най-логичното е да се редуцират рекламните блокове, да има по-малко на брой рекламодатели и това да са тези, които са склонни да платят по-висока цена за своето позициониране. Медиите трябва да структурират така рекламната си политика, че да няма отлив на аудитория. Отложеното гледане започва да става практика, което убива рекламния бизнес. Ние искаме хората да гледат в реално време, защото тогава не прескачат рекламните блокове. Гледането на телевизионно съдържание онлайн също много бързо нараства. Виждайки тази тенденция, много логично е телевизията да редуцира продължителността на рекламните си блокове.

Какви са очакванията на пазара за последното тримесечие на 2016 г?

Ще бъде силно. Потреблението е високо през последните три месеца, консумацията ще става по-голяма. Мисля, че може да очакваме нови категории рекламодатели да се включат. Например онлайн магазините, от които едва два-три вече рекламират не само онлайн, но и в телевизия. За момента все още са малко този тип компании, които са телевизионно насочени, но очаквам тази категория много да се развие. Виждам, че онлайн пазаруването е тренд, което означава нова посока на рекламата.

На какво се дължи ръстът в приходите ви през 2015 г.?

В момент, в който цялата гилдия се оплаква, че не се плаща за труда на консултанта, аз не мога да се оплача от това. Естествено, че е трудно да убедиш клиента, че трябва да плати, но водим много сериозни разговори. В началото на пазара рекламните агенции започнаха с много авторитетна позиция и получаваха по около 15% за обслужване. Около 10% от тях бяха за творческите агенции, а 5% за медийните. В момента се чуват проценти дори като 0.7%-0.9%, което е абсурд. Може ли рекламодателите да разчитат на качествена услуга и мотивирани служители, ако на хората, които я извършват, се плащат например 400 лв.? Когато заговоря на този език с рекламодателите, представя екипа в агенцията и качеството им на работа, те разбират колко абсурдни са тези ниски проценти. Това обяснява и по-високата ни печалба. Съумяхме да върнем уважението към труда ни. През 2014 г. започнахме да работим на международно ниво с V-TAC– компания за LED осветление. Те са съвсем млад рекламодател и заедно с тях реализираме кампании на над 10 пазара. Вече тече телевизионна кампания в Италия. Това ни позволява да видим как работят и другите пазари. Имамe заявки и с други рекламодатели да се случи това.

Ето какво коментираха други мениджъри на водещи медиа агенции:

Иво Цеков, управител на Piero 97
Медиа агенциите се хранят с все по-малък процент за обслужване
"Медиа агенциите се хранят с доста нисък процент, който постоянно намалява, и истината е, че почти не стига даже за издръжка. Процентите варират между 1.5% и 2%. Това е сериозен проблем на пазара. Рядко се отчита и фактът, че това е бизнес, който е силно зависим от икономиката."

Татяна Лозович и Александър Гагов, управител и зам.управител на MediaS Com
Инвестициите в дигитална реклама ще растат с по-големи темпове от целия пазар
"Медийният микс у нас е доминиран от телевизията, като делът й се запазва в последните години, въпреки значителния ръст на рекламата в интернет. Дигиталната реклама е втората по дял, като очакваме инвестициите в нея да продължат да растат с по-големи темпове от целия пазар."

Автор: Цветелина Белутова
TheEconomist
Нов
Нов
Мнения: 6
Регистриран на: 09 Авг 2017, 17:04

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот TheEconomist » 09 Авг 2017, 17:15

Тези измервания на рейтинга са доста спорни. По време на всеки така наречен "ТВ сезон" всички телевизии твърдят, че тяхната е с най - висок рейтинг.
Бърз въпрос: как се слага гипсокартон на окачени тавани?
Последна промяна 1 на TheEconomist, променена общо 3 пъти
mrsuperman
Нов
Нов
Мнения: 4
Регистриран на: 12 Сеп 2017, 13:23

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот mrsuperman » 12 Сеп 2017, 13:29

Откриване на течове не е никак лесна задача. Наблюденията ни сочат, че на пазара е доста разпространена тази услуга, но нейното качество не винаги отговаря на това, което е необходимо, за да се отървете перманентно от този проблем. Ние ви гарантираме професионални умения и компетенции, пълен набор инструменти, с които боравим, бързина и цена, която се вписва в бюджета на всяко едно семейство. Предлагаме и откриване на течове с термокамера.
Последна промяна 2 на mrsuperman, променена общо 29 пъти
eminem9876
Нов
Нов
Мнения: 11
Регистриран на: 13 Сеп 2017, 12:13

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот eminem9876 » 13 Сеп 2017, 13:10

mrsuperman написа:Наистина доста спорно е до колко са достоверни тези изчисления.


Ако всеки тв канал почне да се излъчва в Ютюб хората ще гледат наживо, колко е рейтинга в даден момент.
Пийпълметрията е остарял метод за измерване на рейтинг но все още се използва.
В България този метод лесно може да бъде манипулиран.
НВО България неучастват в пийпълметрията, но като почне сезона на Игра на тронове в България всеки пише и говори за него.
prosperity
Нов
Нов
Мнения: 28
Регистриран на: 01 Дек 2017, 15:11

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот prosperity » 30 Яну 2018, 00:46

А по какъв начин се изчисляват рейтингите
Изображение
Логопед,monede de aur,стъпала метални,стъпала метални,бебешки дрехи
shtori
Нов
Нов
Мнения: 4
Регистриран на: 23 Май 2018, 12:58
CONTACT:

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот shtori » 23 Май 2018, 13:10

Колеги, абе аз ли нещо съм се объркал или Нова ТВ наистина още няма HD?
На голям оператор съм и с пълен пакет пък нямам? Сега се зачудих?!
Аватар
Stani
1000+
1000+
Мнения: 3114
Регистриран на: 07 Сеп 2013, 14:20
Местоположение: Самоков

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот Stani » 23 Май 2018, 20:26

Не си се объркал, няма!
awesome
100+
100+
Мнения: 120
Регистриран на: 30 Ное 2017, 16:23

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот awesome » 07 Ное 2018, 14:33

Последна промяна 1 на awesome, променена общо 16 пъти
Аватар
viliqnko.petkov
500+
500+
Мнения: 778
Регистриран на: 22 Юли 2016, 09:38

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот viliqnko.petkov » 07 Ное 2018, 15:10

ГАРБ и Нилсен ми се иска да се сливат в една агенция - така ще знаем наистина коя е най-гледаната телевизия.
TishoZZ
Нов
Нов
Мнения: 9
Регистриран на: 20 Ное 2018, 22:30

Re: Рейтинги на медиите (пийпълметрия и реклама)

Мнениеот TishoZZ » 20 Ное 2018, 22:36

Търся си някакви елегантни дамски обувки на висок ток 41 номер и не мога да намеря. Ако някой знае къде предлагат по-големи номера, моля да сподели. Ще кумувам на една сватба и датата наближава, а още изобщо не съм готова. Трябва да са или червени, но може и розови в краен случай.
Последна промяна 1 на TishoZZ, променена общо 2 пъти

Назад към

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 и 0 госта